Frivilligpolitikken i Det Nye Aalborg

NYHEDSBLAD
DE FRIVILLIGES HUS
Juni-juli 2015
Månedens frivillig-portræt, Fødselsdagskompagniet
Fødselsdagskompagniet er en forening drevet af frivillige aalborgensere, som elsker at feste og som
brænder for at hjælpe familier, der savner ressourcer og netværk.
Der er ca. 50 frivillige i Fødselsdagskompagniet.
Alle børn fortjener en fødselsdag. Derfor tilbyder Fødselsdagskompagniet at være et udvidet
netværk, der er behjælpelig med at planlægge og afholde børnehave- og klassefester sammen med
familier, som af forskellige årsager ikke har overskud til at løfte opgaven alene.
Fødselsdagskompagniet tilbyder 6 forskellige temafester til børn i alderen 4-10 år.
Fødselsdagskompagniet har til huse i De Frivilliges Hus, og har kontortid fredage kl. 9.30-13.00.
Daglig leder er Lene Østergaard, tlf. 6160 4165, mail: [email protected]
Se mere www.fodselsdagskompagniet eller https://da-dk.facebook.com/Fodselsdagskompagniet
Her kan du finde mere info og finde kontaktinformationer på folk, der kan fortælle dig mere.
Følg også med i foreningens liv og virke på de sociale medier:
Facebook (Fødselsdagskompagniet), Twitter (god_kage), Instagram (fodselsdagskompagniet),
Snapchat (fk-9000), You Tube (Fødselsdagskompagniet).
1
Månedens frivillig-portræt, se forsidebilledet
Forening: Fødselsdagskompagniet
Antal frivillige: Der er 53 frivillige i Fødselsdagskompagniet
Om de frivillige: Fødselsdagskompagniet tæller 152 medlemmer, hvoraf 53 af dem er frivillige i
foreningen. Som medlem støtter man foreningen ved at indbetale et årligt kontingent på 150 kr.
Som frivillig vælger man at være involveret i et eller flere af foreningens forskellige teams:
fødselsdagsteam, bage, design, medie- eller fundraisingteam.
Aktiviteter: Det store omdrejningspunkt i foreningen Fødselsdagskompagniet er naturligvis
børnefødselsdagene. Foreningen tilbyder 6 forskellige slags temafester, hvori der indgår masser af
leg, latter og udklædte frivillige, som vil gøre deres yderste for, at det enkelte barn får den bedste
fødselsdag nogensinde. I Fødselsdagskompagniet anser vi det for meget værdifuldt, at løsningen af
de forskellige opgaver i forbindelse med fødselsdagen, sker i størst muligt samarbejde med den
enkelte familie. Vi tror på, at alle mennesker, uanset livssituation, besidder ressourcer som kan
bidrage positivt til fællesskabet. Derfor er der altid tale om en skræddersyet løsning, hvor den
enkelte familie bidrager med så mange ressourcer, den føler overskud til. Det er nemlig ikke
foreningens hensigt at ”tage over”, men snarere at agere netværk således at forældrene får større
overskud til at være en del af barnets fødselsdag.
Fødselsdagskompagniet bidrager aldrig med økonomisk hjælp alene, fordi det netop er projektets
hensigt, at bygge netværk. Dette gøres bl.a. ved at tilbyde to årlige aktiviteter, for de familier som
Fødselsdagskompagniet har været i kontakt med. De to aktiviteter er defineret som henholdsvis en
sommerfest og en julefest, hvor visionen er, at skabe et mødested for familier og frivillige, hvor
venskaber kan opstå. Der arbejdes også på at skabe endnu flere rammer, hvor netværket kan mødes.
Læs mere her: Hvis du er interesseret i at vide mere om Fødselsdagskompagniet kan du inde på
foreningens hjemmeside www.fodselsdagskompagniet.dk både finde mere info, tilmelde dig
foreningens nyhedsbrev eller finde kontaktinformationer på folk, der kan fortælle dig mere.
2
Lederen
Med dette nr. af nyhedsbladet bliver det sommer – forhåbentligt også vejrmæssigt. Og dermed går
vi ind i en lidt stille periode mht. foreningsaktiviteter. Haven og stranden kalder på os, cykelferie,
sommerhus, campingtur, hvad der end er programmet, står nu foran mødeaktiviteter i foreningerne.
Men sommersøvnen er ikke dyb. Den er bare en let blund og tiltrængt pause inden det går løs med
et væld af aktiviteter allerede i august. Vi må heller ikke glemme, at der også er foreninger, som har
særligt travlt om sommeren, bl.a. dem, som afholder sommeraktiviteter og sommerkoloni for børn.
Fødselsdagskompagniet, som er Cover-foreningen på dette nummer af nyhedsbladet, har også noget
at se til hen over sommeren, for sommerfødselarerne skal også fejres.
I De Frivilliges Hus gør vi klar til de årlige Frivilligmarkeder, i Hals den 13.6. i Aalborg den 22.8.
og i Nibe den 5.9. I år skal der gøres noget ekstra ud af Frivilligmarkedet i Aalborg på Gl. Torv, da
det er 20. gang det holdes. Der er ganske få pladser tilbage, så skynd dig med tilmelding, hvis din
forening gerne vil med på markedet i år.
Ellers er sommeren en god tid til at få tænkt over tilværelsen, mens man ligger i hængekøjen.
Vi får en ny sammensætning af Folketinget om lidt, men får vi dermed også et nyt samfund?
Ønsker vi et nyt samfund, eller er det som vi har godt nok? Hvilken rolle skal frivilligheden spille i
fremtidens samfund? Der er nok af store spørgsmål som kan melde sig, mens man kigger på den blå
himmels drivende lammeskyer.
Vi taler tit om, her i De Frivilliges Hus, at vi kunne tænke os et mere personligt samfund, og at de
frivillige heldigvis er dem, som mest af alle er med til at sætte det præg. De frivillige bruger ikke
relationen med et andet menneske som et middel til at opnå noget. For den frivillige er relationen
målet i sig selv. Det er den, som giver mening.
Måske er tiden moden til forandring. Måske har vi fået nok af systemstyring og væren-sig-selv-nok.
Kunne relationer og engagement i stedet være vejen frem? Det har det altid været i det frivillige
arbejde, men kan det også nå længere ud, så vi kan få det personlige samfund, som vi kender i
foreningslivets og fællesskabets Danmark? Vi har vel haft det engang for længe siden, men er ved
at tabe det. Glemme det. I foreningerne glemmer de det aldrig. Det er livsnerven, og det er en af de
mange fantastiske ting ved at være del af den frivillige verden; værdierne som holdes højt, men
også, at det faktisk er her, man kan mærke pulsen på de forandringens vinde, som måske kan
komme. Foreningerne har kontakt med verden og er borgernes levede liv. Derfor er det her man kan
fornemme, de strømme som findes i samfundet, de behov som findes i mennesker og de ønsker for
fremtiden, vi har med os i arbejdet.
De Frivilliges Hus ønsker alle en god Sommer. Nyd den. Vi glæder os til det som ligger foran.
3
Teamforløb for mænd i skilsmisse
Grib chancen for at møde andre mænd, der står i skilsmisse
Netværksgruppe for dig i skilsmisse, mød mænd i samme situation og få vendt vigtige temaer!
Teamforløbet er et gratis tilbud til dig, der står i en skilsmisse situation. Du kæmper måske med at
forhindre skilsmissen, står midt i en svær skilsmisse, eller har svært ved at komme videre efter en
skilsmisse. Hver mødegang har ét tema, som vendes. Møderne ledes af en mødeleder, der selv har
stået i samme situation. Alle byder ind på lige fod. Vi mødes 6 x 3 timer.
Netværksgruppe er startet i maj 2015. Der er løbende optag. Nye grupper starter i efteråret.
Tid og sted: Gruppen mødes 6 gange kl. 18.30-21.30 i D Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, Aalborg.
Ring eller mail for nærmere info eller tilmelding:
 Klaus Bystrup, De Frivilliges Hus, tlf. 9811 1344, mail: [email protected]
 Læs mere her: http://saadanmand.dk/teamforloeb-for-maend-i-skilsmisse/
Gratis PREP-kursus for par
Bliv klogere på dig selv og din partner gennem parsamtale
Lær mere om din partner gennem et PREP-kursus (Praktiske Redskaber til Engageret Parforhold).
Kurset giver dig og din partner mulighed for at lære mere om hinanden og erhverve praktiske
redskaber til bedre kommunikation. Det er ikke gruppeterapi, men undervisning.
Også par, der har holdt sammen i mange år kan have et frugtbart udbytte af forløbet.
Nye gruppeforløb starter i efteråret.
Tid og sted: 5 kursusgange/lektioner kl. 18.30-21.30 i De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, Aalborg.
Tilmelding: I kan tilmelde jer via mail; [email protected] eller via tlf. 2423 1710.
Læs mere her: http://saadanmand.dk/prep-kursus/
4
5
Frivilligmarked i Hals
Lørdag d. 13. juni kl. 10.00-14.00 v/Carl Frederik på havnen i Hals
I Danmark er der en lang og stærk tradition for frivilligt foreningsliv og frivilligt arbejde.
I Hals og omegn er der også mange borgere, som hver dag året rundt bruger tid på frivilligt arbejde,
og heraf mange, som yder en frivillig indsats for en social forening. Ligeledes tager mange en
frivillig tørn indenfor idræts- og kulturlivet.
Lørdag d. 13. juni holdes der for tredje gang Frivilligmarked i Hals, og det vil ske med
udgangspunkt fra et stort telt, som opstilles på pladsen v/Carl Frederik på havnen.
15 forskellige foreninger og organisationer vil fortælle om deres arbejde og om muligheden for at
yde en frivillig indsats.
Frivilligmarkedet starter kl. 10, hvor Bjarne Søltoft fra De Frivilliges Hus byder velkommen.
Kl. 11 går Malu Falck-Petersen, vinder af X-factor i Grønland, på scenen og kl. 13 er det Aalborg
Ballon, der består af Louise og Alexander, der vil optræde og lave ballondyr til børnene.
Markedet slutter kl. 14. Der er gratis kaffe og rundstykker til de første 100 markedsgæster.
Udover den musikalske underholdning vil der foregå forskellige aktiviteter.
FDF Spejderne laver pandekager og pandebrød, Hals Skanselaug vil være tilstede iklædt deres flotte
uniformer og Middelalderforeningen vil dagen igennem lave spændende mad og sørge for at skabe
middelalderstemning på pladsen. Der er gratis entré, og alle er velkomne til Frivilligmarked i Hals.
Hals borgerne kan møde følgende foreninger og organisationer til Frivilligmarkedet:
 Kirkens Korshær, Natteravnene, ADHD-foreningen, Kræftens Bekæmpelse,
Middelalderbyen, Ældre Sagen, Hals Museumsforening, Hals FDF, Hals Samråd, Hals
Centerråd, Hals Handicapforening, Øster Hassing og Gandrup FDF, Hals Bridgeklub,
Aalborg Frivilligråd og De Frivilliges Hus.
Malu, vinder af X-factor i Grønland, sørger for den musikalske underholdning til Frivilligmarkedet.
6
Bliv frivillig!
Informationsmøde for nye frivillige
Onsdag d. 9. september kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus
Der er brug for dig - bliv frivillig og gør noget godt for andre!
43% af danskerne over 16 år udfører frivilligt arbejde, og 18% udfører frivilligt socialt arbejde.
I Aalborg Kommune er mange tusinde personer hver dag året rundt engageret i frivilligt arbejde
inden for bl.a. kultur-, idræts- og fritidsområdet, men også på det sociale område yder et stigende
antal aalborgensere en værdifuld frivillig indsats. De frivillige drager omsorg for ensomme, børn,
ældre, misbrugere, flygtninge, psykisk og fysisk syge, handicappede, voldsramte kvinder og mange
andre socialt udsatte grupper. Men der er brug for mange flere frivillige hænder i Aalborg
De Frivilliges Hus inviterer nye frivillige til at deltage i et informationsmøde onsdag 9. september
kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg.
Der vil i forbindelse med mødet være et oplæg om at være frivillig i Fødselsdagskompagniet.
Det er gratis at deltage i informationsmødet, og der serveres en let anretning samt kaffe/te.
Tilmelding til De Frivilliges Hus på tlf. 9811 1344 eller mail: [email protected]
På 3 timer får du muligheden for at høre om, hvordan du kan få et frivilligjob, der passer til dine
ønsker, din kalender og dit liv. Vi vil præsentere foreninger indenfor forskellige kategorier, hvem
du kan hjælpe og hvordan, reglerne for frivilligt arbejde og hvordan man kan bruge det frivillige
sociale arbejde i ens hverdag og netværk.
Vi hjælper dig med at finde et frivilligjob, der matcher dine interesser og kompetencer. Det kan
være alt fra at være lektiehjælper eller besøgsven til at arbejde med ensomme unge, at arbejde i en
genbrugsbutik eller på væresteder eller hjælpe foreninger med pr, it eller bestyrelsesarbejde.
7
Invitation
Frivilligmarked 2015
Lørdag d. 22. august kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg
Hvert år i slutningen af august afholder de frivillige sociale foreninger Frivilligmarked på Gammel
Torv i Aalborg. Frivilligmarkedet er en årlig festdag med markedsstemning og fællesskab på tværs
af organisationerne, samt en mulighed for under hyggelige former, at møde borgerne i Aalborg.
Det er i år 20. gang der afholdes Frivilligmarked i Aalborg, og det vil igen ske med udgangspunkt
fra to store tipier, som opstilles på Gammel Torv, hvorfra Aalborgs frivillige sociale foreninger vil
fortælle om deres arbejde og hjælpetilbud og om mulighederne for at yde en frivillig indsats.
Frivilligmarkedet skal være med til at skabe opmærksomhed om det mangfoldige frivillige sociale
arbejde, der hver dag året rundt foregår i Aalborg Kommune, og medvirke til at skaffe nye frivillige
hænder til foreningernes arbejde for udsatte grupper som fx kriseramte børnefamilier, flygtninge,
ensomme unge og ældre, misbrugere og voldsramte kvinder m.fl.
Vi vil markere 20 års jubilæet med et storslået og spændende program.
Temaet og programmet for årets Frivilligmarked er endnu ikke helt på plads, men i lighed med
tidligere år vil der være musikalsk underholdning, prisoverrækkelser, taler og forskellige events.
Alle Aalborgs sociale foreninger inviteres hermed til at deltage i Frivilligmarkedet.
Det er gratis at deltage, men man skal naturligvis kunne afsætte tid og mandskab til at forberede sin
stand, samt stå der på selve dagen. Der er plads til 36 foreninger ved årets Frivilligmarked.
Tilmelding til og yderligere oplysninger om Frivilligmarkedet fås ved henvendelse til:
 De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg
 Tlf: 9811 1344
 Mail: [email protected]
 Sidste tilmeldingsfrist til Frivilligmarkedet er den 15. juni 2015
Lørdag d. 22. august afvikles der for 20. gang Frivilligmarked på Gammel Torv i Aalborg.
36 frivillige sociale foreninger vil deltage i Frivilligmarkedet og fortælle om deres virke og
hjælpetilbud. Der vil dagen igennem være musik, prisoverrækkelser, taler og forskellige events.
8
9
Sommerkunst i De Frivilliges Hus
Grethe Olesen udstiller malerier i juni og juli.
Kom til fernisering onsdag d. 10. juni kl. 14.00 i De Frivilliges Hus
I De Frivilliges Hus i Aalborg kan man opleve skiftende udstillinger fra lokale kunstnere.
I resten af juni og frem til d. 1. august er det kunstneren Grethe Olesen, der udstiller malerier.
Der er fernisering onsdag d. 10. juni kl. 14.00 i De Frivilliges Hus.
Grethe Olesen vil være til stede ved ferniseringen og fortælle lidt om hendes kunst og livshistorie.
Der er gratis adgang for alle interesserede til udstillingen/ferniseringen 
Om Grethe Olesen
Grethe Olesen er født i 1949. Hun har altid boet i det nordjyske bortset fra nogle år i København i
forbindelse med uddannelse. Hun har i mange år haft fokus på at arbejde med patchwork og
glaskunst, men de sidste år har maleriet været hendes foretrukne udtryksform. Hun har gået til
undervisning hos Peter Skjødt og senest hos kunstmaleren Kurt Olsson, hvor hun stadig går.
Grethe Olesens billeder og arbejdsområder indenfor maleriet er hovedsageligt naturalisme eller
figurativ kunst. Gerne motiver med hav, bjerge og klipper malet med stærke og klare farver.
Men også mere abstrakte malerier og sjove former.
-Idéerne til mine malerier kan komme fra naturen eller anden ydre inspiration såvel som fra egne
følelser og tanker om livet. Malerierne kan dog også opstå via nye sammensætninger af farver og
former, som pludselig giver et helt anderledes og nyt udtryk.
Grethe Olesen har tidligere udstillet på Aalborg Sygehus, Gistrup Kirke, Vejgaard Menighedshus,
Svenstrup Sognegård, Margrethekirken, Hjørring Erhvervscenter, Terndrup og Støvring Bibliotek,
Skørping Kulturhus, Arden Skole, Tandlægerne i Klarup, Storvorde Aktivitetscenter og Café Væxt.
Kontaktinfo: Grethe Olesen, Kvisten 62, 9260 Gistrup, tlf. 6167 5633, mail: [email protected]
Læs mere her www.gretheolesen.dk/index.html
Grethe Olesens billede ”Blomster i solskin”
10
Grethe Olesen benytter ofte motiver med hav, bjerge og klipper malet med stærke og klare farver.
Du kan bl.a. opleve dette flotte billede med titlen ”Falkejagt” ved udstillingen i De Frivilliges Hus.
11
TOUR de Quinder 2015
Lørdag d. 13. juni kl. 11.00 med start fra Nytorv v/Spar Nord
Charity of Aalborg inviterer til cykelløb (kun for kvinder) til støtte for kræftramte.
Ruterne er på 10 og 20 km. Pris pr. deltager er 200 kr.
Se alle info og ruter på www.charityofaalborg.dk
Mænds Health Week 2015, Aalborg
Danske mænd lever 3-5 år kortere end danske kvinder og er mere ramt af alvorlige sygdomme.
Det skyldes bl.a. at mændene opdager sygdommene for sent. Samtidig er sundhedsvæsenet ikke
opmærksomme nok på mændenes særlige behov.
I uge 24 i juni (8.-14. juni) er der fokus på mænds sundhed ved en række arrangementer i Aalborg.
Aalborg Kommune markerer kampagnen med følgende aktiviteter:
Sundhedscenter Aalborg tilbyder en snak om sundhed og mulighed for målinger for mænd
Mandag d. 8. juni kl. 12-18,Genbrugspladsen, Sundsholmen.
Tirsdag d. 9. juni kl. 13-16, Biblioteket v. indgangen Rendsburggade.
Torsdag d. 11. juni kl. 11-18, Biltema, City Syd.
Gratis foredrag for ALLE på biblioteket i Rendsburggade (Glashjørnet)
Mandag d. 8. juni kl. 16-17.30, Chefpsykolog på Rigshospitalet Svend Aage Madsen giver et
forrygende og slagkraftigt bud på, hvorfor mænd lever 3-5 år kortere end kvinder, hvorfor og
hvordan vi giver mænd særlig opmærksomhed.
Tirsdag d. 9. juni kl. 16-17.30, Lindy Aldahl og Jacob Søndergaard fra udsendelserne Rigtige
Mænd kommer og fortæller om motivation, forandring og fastholdelse.
Metal Aalborg åbner også dørene for sjove aktiviteter i anledning af Mænds Sundhedsuge.
Det sker ved et arrangement onsdag d. 10. juni kl. 17-20 på festpladsen Lundbykrat, hvor der er
mulighed for at tage familie og kolleger med til en sjov og aktiv dag. Løb en tur på 5 km., tag en
travetur eller en tur på mountainbike i skoven.
12
Du kan få dopamin-kick af at glæde andre
Mennesker, som laver frivilligt arbejde, har et bedre helbred end andre.
Det kan være, fordi de bliver belønnet af hjernen, når de gør noget godt for andre.
Velgørenhed smitter positivt af på ens helbred. Undersøgelser viser, at folk, der er gode ved andre,
simpelthen har et bedre helbred, siger Bente Klarlund, professor ved Rigshospitalet.
Hun forklarer, at mennesker, som for eksempel arbejder frivilligt for andre, får dopamin fra hjernen
som en belønning for deres gode gerninger.
Positivt Hærværk
Har din institution, klub eller forening brug for en hjælpende hånd – eller flere?
Så er der nu mulighed for at booke en flok unge mennesker i alderen 18-30 år fra foreningen
Aalborg Rotaract (ungdomsorganisation under Rotary) til at udføre ”Positivt Hærværk” for jer.
Projekt Positivt Hærværk går ud på at hjælpe institutioner, klubber og foreninger i lokalområdet,
der har brug for en hjælpende hånd. Det kan være alle mulige opgaver såsom at male, rydde op,
gøre rent eller andre praktiske opgaver, som man i hverdagen ikke har tid og ressourcer til at få
gjort. I foråret 2015 hjalp Aalborg Rotaract to foreninger under Blå Kors. Barnets Blå Hus fik hjælp
til opsætning af hylder og en ordentlig hovedrengøring, mens Den Sociale Café Hjerterummet fik
hjælp til at male deres lokaler.
Har I brug for hjælp, eller har I spørgsmål, så tag kontakt til Aalborg Rotaract: [email protected]
Læs mere her www.aalborgrotaract.dk eller www.facebook.com/aalborgrotaract
13
Hjerteforeningens Børneklub
Familier med hjertesyge børn og unge
Hjertebørn er børn med medfødt eller senere opstået hjertekarsygdom. Omkring otte ud af 1000
børn fødes med en hjertekarsygdom. Det fødes årligt omkring 500 hjertebørn i Danmark.
At få et hjertebarn kan være en stor psykisk belastning for hele familien.
Den angst og usikkerhed, der melder sig for fremtiden, medfører mange spørgsmål.
Derfor oplever mange familier, at det er værdifuldt at have kontakt med andre i samme situation.
Hjerteforeningens Børneklub er Danmarks eneste patientklub for familier med hjertesyge børn.
I region Nordjylland findes der også en børneklub, som fremover vil mødes i De Frivilliges Hus.
Børneklubben tilbyder at skabe kontakt til forældre, der via egne erfaringer kender til at have et
hjertesygt barn. Børneklubben har et landsdækkende netværk af hjertebørnsforældre, der kan støtte,
rådgive og vejlede hinanden. Kom til aktiviteter i jeres lokalområde for familier med hjertebørn.
Vi har både sociale sammenkomster, udflugter og faglige arrangementer.
Vil du vide mere om Hjerteforeningens Børneklub så kontakt:
 Thomas Larsen, formand Region Nord, tlf. 3028 7316, mail: [email protected]
 Læs mere her www.hjertebarn.dk og Facebook-gruppen Hjerteforeningens Børneklub
Stafet For Livet, Aalborg
Lørdag-søndag 15. og 16. august 2015 i Kildeparken, Aalborg
Stafet For Livet er et 24-timers støttearrangement, der sætter fokus på kræftsagen, og som
symboliserer den kamp, en kræftpatient kæmper.
Stafet For Livet løber af stablen lørdag-søndag 15. og 16. august i Kildeparken i Aalborg.
Læs mere her www.stafetforlivet.dk/aalborg og https://da-dk.facebook.com/StafetForLivetAalborg
14
Ny genbrugsbutik i Nørholm
En ny genbrugsbutik har set dagens lys i Nørholm; Huset i Nørholm.
Huset i Nørholm er en del af Frelsens Hærs sociale arbejde og kan tilbyde forskellige aktiviteter.
Genbrugsbutikken har åbent tirsdag og onsdag kl. 10.00-14.00 samt torsdag kl. 12.00-17.00.
Ny sorggruppe i Gl. Hals området
En ny sorggruppe for folk, der har mistet en nærtstående, er startet op i Hals.
Alle med bopæl i Gl. Hals-området kan deltage. Gruppen mødes en onsdag hver måned med plads
til max. 8 personer, da det er vigtigt at alle kan komme til orde og blive lyttet til.
Hver gang har en overskrift, så man kan være lidt forberedt på samtalens indhold. Det kræver ikke
særlige forudsætninger at deltage, f.eks. om man kommer i kirken eller ej. Alle der har mistet en
nærtstående, er velkommen. Der er tavshedspligt for alle, der er med. Der serveres kaffe/te og frugt.
Nærmere information og tilmelding:
 Sognepræst Sophie Nordentoft, tlf. 2942 2089, mail: [email protected]
Lions Club Hals 40 års jubilæum
I anledning af Lions Club Hals´ 40 års jubilæum, afholdt klubben reception med uddeling af
100.000 kr. til velgørende formål.
Modtagerne var: Grønlandsfonden, Yngre mennesker med Parkinson syge, Julemærkehjemmet,
Fødselsdagskompagniet, Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn, Danske Hospitalsklovne,
Kræftens Bekæmpelse, Hals Lokalforening. Derudover modtog Martin Hjelm en computer.
15
Goddag fra Borgerrådgiveren i Aalborg
Mød Borgerrådgiveren torsdag d. 24. september kl. 16-18 i De Frivilliges Hus
Aalborg Kommunes Borgerrådgiver hedder Maria Louise Friis og er udannet jurist.
Borgerrådgiveren kan hjælpe dig, som borger, bruger og erhvervsdrivende, i Aalborg Kommune.
Hos Borgerrådgiveren kan du få uvildig rådgivning om sagsbehandlingen og vejledning i, hvordan
du kommer videre med en sag. Det er gratis, at henvende sig til Borgerrådgiveren.
Borgerrådgiveren kan blandt andet:





Hjælpe dig med at forstå afgørelser, breve m.m. fra Aalborg Kommune
Mødes med dig og lytte til din oplevelse
Undersøge, hvordan sagen er blevet behandlet i det kommunale system
Genskabe dialogen mellem dig og kommunen. Og hvis det er nødvendigt, deltage i møder
mellem dig og den enkelte forvaltning
Vejlede dig om dine klagemuligheder i sager, der vedrører Aalborg Kommune
Læs mere her: http://www.aalborg.dk/politik/borgerraadgiver eller ring direkte på tlf. 9931 1967.
Folkebevægelsen mod ensomhed
Flere end 210.000 danskere føler sig ofte ensomme
Flere end 60 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder er for første gang
nogensinde gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed.
En bevægelse, der vil gøre det til en fælles sag at tale om ensomhed og fremme fællesskaber.
Den fælles vision er at halvere antallet af ensomme danskere inden 2020.
Læs mere her www.modensomhed.dk
16
Minigolf hjælper børn
Slå et slag for børn i den 3. verden
Fra lørdag den 2. maj 2015 er der igen mulighed for at spille minigolf på Aalborg Minigolfbane.
Minigolfbanen, der er beliggende på Skydebanevej 7 i Aalborg Vestby, drives og passes af frivillige
medlemmer af Y´s Mens Club Aalborghus.
Overskud fra driften anvendes ubeskåret til velgørende formål. Lokalt støttes ungdomsarbejde og
initiativer til børns og unges trivsel. I udlandet er Y´s Mens Club Aalborghus fast sponsor for en
skole i Bangladesh, for et gadebørnsprojekt i Brasilien, et skoleprojekt i Nepal og med fadderskabssponsorater betales for et antal børns skolegang i flere u-lande.
Læs mere på: www.aalborg-minigolf.dk
Den Sociale Skadestue i Aalborg
Et tilbud i aften- og nattetimerne til alle, der har brug for en at tale med
Vi kan alle i en periode af vores liv have problemer eller behov for nogen at tale med.
Til dette formål findes Den Sociale Skadestue.
På Den Sociale Skadestue, som består af et team af professionelle og et antal frivillige
medarbejdere, kan du få en snak om det, der rører sig i dig og dit liv fx samlivsproblemer, overgreb,
kærestesorg, problemer på arbejdspladsen, studierelaterede problemer, ensomhed og andre former
for livskriser. Ingen problemer er for små, og det er dig, der bestemmer, hvad vi skal tale om.
Den Sociale Skadestue kan tilbyde dig fuld anonymitet, og den du taler med har tavshedspligt.
Vi tager os god tid til at lytte, støtte og vejlede.
Den Sociale Skadestue har åbent for såvel personlig som telefonisk henvendelse fra kl. 18 til kl. 07
– hele ugen, året rundt. Den Sociale Skadestue holder til i Vor Frue Stræde 6, 9000 Aalborg og
vores telefon nr. er 9812 3292.
Læs mere her www.densocialeskadestue.dk
De Frivilliges Hus er på Facebook
Har du behov for at følge med i hvad der sker i De Frivilliges Hus og i den frivillige verden?
Så er det nu du skal finde frivillighusets Facebook-side https://da-dk.facebook.com/frivillighuset
Her deler vi nyt om stort og småt fra vores mange projekter og arrangementer, og er meget glade for
dialogen med alle dem, der følger os. Følg os og snak med os på de sociale medier
17
De Frivilliges Hus holder lukket fredag d. 26. juni
Grundet personale arrangement holder De Frivilliges Hus lukket fredag d. 26. juni.
Husk at give De Frivilliges Hus besked!
Husk at give De Frivilliges Hus besked, hvis jeres forening får ny formand/kontaktperson eller hvis
I f.eks. får ny adresse, telefonnummer eller e-mail. Så vil vi rette oplysningerne i vores database.
Har I rettelser, så kontakt: Tove Pedersen, tlf. 9811 1344, mail: [email protected]
Techsoup.dk - IT-værktøjer til frivillige foreninger
Vidste du, at frivillige foreninger og velgørende organisationer kan få software, fx Windows Office
og virusbeskyttelse næsten gratis?
TechSoup Global har siden 1987 samarbejdet med IT-virksomheder og lokale partnere om at
tilbyde softwaredonationer til frivillige foreninger og velgørende organisationer i hele verden.
Nu kommer initiativet til Danmark, hvor det giver foreninger og velgørende organisationer
mulighed for at købe software fra kendte IT-virksomheder til under en tyvendedel af markedsprisen.
Køb foregår online via Techsoup.dk, hvor produkterne kan downloades, når man som organisation
har ladet sig registrere. Læs mere her www.techsoup.dk
Er du pårørende til en person med depression?
Kom med i Depressionsforeningens lokalgruppe i Aalborg for pårørende til personer med
depression eller bipolar lidelse. Gruppen mødes hver 14. dag i lokalerne hos EN AF OS
kampagnekontoret på C.W. Obels Plads 20, 9000 Aalborg.



Kom og tal med andre, der er pårørende ligesom dig og lær af hinandens erfaringer
Her er mennesker, der forstår og som ikke behøver en lang forklaring af, hvordan det er at
være pårørende. Alle i gruppen har tavshedspligt, så det du siger, kommer ikke videre
For at komme i gruppen må du respektere tavshedspligten, være pårørende og være medlem
af Depressionsforeningen. Du er velkommen til at komme og se, om det er noget for dig.
Skriv eller ring for at høre nærmere eller kontakt Sofie eller Lise for at tilmelde dig gruppen.
 Sofie (pårørende), mail: [email protected], tlf. 2062 6261
 Lise (pårørende), mail: [email protected], tlf. 2323 2256
18
Nye regler for frivilligt arbejde på dagpenge og efterløn
Fra 4 til 15 timers frivilligt arbejde om ugen
Det er blevet lettere at være frivillig for danskere på dagpenge eller efterløn. Ny lov gør det muligt
at arbejde frivilligt op til 15 timer om ugen uden at blive trukket i offentlige ydelser.
I slutningen af februar 2015 vedtog Folketinget en forsøgsordning, som betyder, at dagpenge- og
efterlønsmodtagere i perioden fra 23. marts 2015 til 20. marts 2017 må udføre 15 timers frivilligt
arbejde om ugen uden modregning i ydelsen, mod de hidtidige 4 timer om ugen.
Det skal understreges, at denne nye regel om et vist antal timers frivilligt arbejde uden modregning
fortsat kun gælder for frivillige i almennyttige organisationer og foreninger – og altså f.eks. ikke for
frivillige, som organiseres direkte af en kommune.
Selve afgrænsningen mellem, hvornår der er tale om frivillig aktivitet og frivilligt arbejde, og de
undtagelser, hvor modregningen sker fra første time, er også uforandrede i forhold til de hidtil
gældende regler.
Læs mere om reglerne for frivilligt arbejde, når du er på dagpenge eller efterløn her:
http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Publikationer/Pjecer+om+frivilligt+arbe
jde/Frivillig+p%E5+dagpenge+eller+efterl%F8n
Kirkens Korshærs Familiearbejde i Aalborg
Kirkens Korshærs Familiearbejde i Aalborg kan bl.a. tilbyde:





Rådgivning, støtte og samtaler
Netværksskabende aktiviteter såsom: torsdagscafé, udflugter, sommerlejr og
weekendophold for familier med børn
Tøjhjælp til børn gennem ”Butik Børnehjørnet”
Julehjælp til børnefamilier
Familiegudstjenester med fællesspisning og hyggeligt samvær
Familiearbejdet holder til i Kirkens Korshærs Fælleshus i Søndergade 14 i Aalborg.
Er vores tilbud og aktiviteter noget for dig og dine børn er du meget velkommen til at kontakte:
 Lene Højland Laursen, Søndergade 14, 9000 Aalborg, tlf. 9812 9454 / 2370 5515, mail:
[email protected]
19
Lokaler i De Frivilliges Hus
Sådan låner/lejer du lokaler
Sociale foreninger, projekter, selvhjælpsgrupper og rådgivninger har mulighed for gratis at låne
lokaler til møder/arrangementer på såvel hverdage som i weekender i både dag- og aftentimerne i
De Frivilliges Hus. Lokalerne udlånes f.eks. til offentlige møder, generalforsamlinger og større
medlemsmøder, andre arrangementer m.m.
Er I ikke en social forening eller lign. har I mulighed for at leje lokaler i De Frivilliges Hus.
Alle aftaler om lån/leje af lokaler og spørgsmål i den forbindelse skal træffes med en medarbejder
fra De Frivilliges Hus. Her aftales også afhentning/aflevering af nøgler samt om der er tale om et
tilbagevendende lån af lokalet.
Har du/din forening brug for mere information om udlån af lokalerne i De Frivilliges Hus kontakt:
 De Frivilliges Hus, tlf: 9811 1344, mail: [email protected]
Du har idéen – vi har hjælpen
Du synes, der mangler noget i din by.
Du har en god idé … men hvordan får du sat skibet i søen?
Det kan vi hjælpe dig med i De Frivilliges Hus.
Du er kaptajnen og vi kan være lodsen på skibet og hjælpe dig
sikkert ud af havnen.
Vi tilbyder gratis konsulentbistand til dig og dit projekt, så
idéen kan blive til virkelighed.
Vi er klar til at møde dig – ring 9811 1344 og aftal en tid!
20
Find hjælp i den frivillige verden - selvhjælpstilbud i Aalborg
Hvad er selvhjælp?
En selvhjælpsgruppe består typisk af 3-10 mennesker, der mødes om et fælles problem eller
livsvilkår, fx skilsmisse, sorg, ensomhed eller sygdom.
Alle har ressourcer – selvhjælp er at tage dem i brug!
I en selvhjælpsgruppe møder man mennesker, der står i samme situation som en selv.
Man finder ud af, at man ikke står alene med sit problem, og at andre har samme erfaringer,
oplevelser og følelser. I gruppen deler man erfaringer, støtter og hjælper hinanden i svære
situationer og kommer på den måde videre i livet. Man hjælper sig selv og støtter samtidig andre.
Selvhjælpsgrupper i Aalborg
De Frivilliges Hus har en tid arbejdet på at synliggøre de mange selvhjælpsgrupper der findes ude i
foreningerne, og der er faktisk imponerende mange selvhjælpsgrupper om mange forskellige emner
og problemstillinger.
Hvis du har interesse i at finde en selvhjælpsgruppe til dig selv eller en du kender, så klik ind på
De Frivilliges Hus hjemmeside www.frivillighuset.dk/find-hjaelp/selvhjaelp
Vil du vide mere om hvad selvhjælp er eller har du andre spørgsmål til emnet, er du velkommen til
at ringe eller maile til De Frivilliges Hus. Vi kan også hjælpe, hvis du ønsker at være igangsætter
for en ny selvhjælpsgruppe eller vil starte en ny selvhjælps- eller samtalegruppe op.
Lad os også gerne vide, hvis du har tilføjelser/rettelser til selvhjælps-oversigten på hjemmesiden.
21
Frivilligt arbejdes betydning for demokratisk deltagelse
Bliver vi mere politisk interesserede, deltager vi mere i demokratiet, og får vi mere tillid til
hinanden af at være foreningsaktive, udføre frivilligt arbejde og deltage i folkeoplysende
undervisning?
Dette spørgsmål belyser en ny rapport, som er udarbejdet af forskere i Netværk for forskning i
civilsamfund og frivillighed (CiFri).
Læs mere og download rapporten her www.cifri.dk
De Usynlige Handicap
De Usynlige Handicap (DUH) er en blandet flok mennesker med mere eller mindre usynlige
handicap. Vi er både mænd og kvinder. Vi mødes hver torsdag på Lejbjergcentret, Sonjavej 2 i
Aalborg, fra kl. 10-14. Vi hygger os med kaffe og te og en hyggelig snak eller diskussion.
I løbet af året har vi foredrag, ture ud af huset, og meget mere.
Vil du vide mere eller har du lyst til at besøge os, så tag gerne kontakt til:
 Tom Jacobi Nielsen, tlf. 2334 9210 eller Bodil Jensen, tlf. 6064 0932
 Du kan også kontakte os på e-mail: [email protected]
Hjernerystelsesforeningen
Nye selvhjælpsgrupper på vej i Aalborg
Hjernerystelsesforeningen er en landsdækkende patientforening, der arbejder på at gøre en positiv
forskel for de mange danskere, der oplever akutte eller længerevarende følger af hjernerystelse.
Hvert år pådrager mindst 25.000 danskere sig en hjernerystelse. Langt de fleste kommer sig uden
behandling efter relativt kort tid, men desværre oplever nogle, at vanskelighederne efter ulykken
trækker ud. 10-15% har fortsat mén efter et år.
Hjernerystelsesforeningen opretter selvhjælpsgrupper og Facebook grupper for ramte af langvarig
hjernerystelse, men også grupper for pårørende. Deltagelse i grupperne er gratis.
Der er netop nu personer, som arbejder på at etablere selvhjælpsgrupper til opstart i Aalborg.
Vil du vide mere så kontakt:
 Hjernerystelsesforeningen, Nicolai Aaen, mail: [email protected]
 Læs mere her www.hjernerystelsesforeningen.dk eller ring på tlf. 4292 7715
22
Foreninger med kontor/træffetider i De Frivilliges Hus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
BørnsVoksenvenner – mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag 14-18. Tlf. 2812 2921
Mandecentret Aalborg. Kontakt og aftaler ring på tlf. 7025 9019
Hjælp Voldsofre – onsdag ulige uger kl. 15-18. Tlf. 2011 6612, [email protected]
FrivilligAalborg (Dansk Flygtningehjælp). Kontakt og aftaler ring på tlf. 9816 1516.
Stressforeningen. Kontakt og aftaler ring på tlf. 6040 7026, mail: [email protected]
Nordjysk Spor. Kontakt og aftaler skriv til: [email protected]
Fødselsdagskompagniet. Træffes på tlf. 6160 4165, mail: [email protected]
Kvisten Aalborg. Kontakt og aftaler ring på tlf. 5054 2550, mail: [email protected]
Hjerteven Nordjylland – tirsdag ulige uger kl. 12-17. Tlf. 5269 6447, [email protected]
Foreninger/grupper/netværk, der mødes fast i De Frivilliges Hus

































AA – onsdag kl. 19-21 + weekend
Selvhjælpsgruppe (angst, depression) – tirsdag lige uger kl. 14-16 (efter aftale)
Selvhjælpsgruppe (selvudvikling, livskriser, skilsmisse) – torsdag lige uger kl. 18.30-21.30
Angstforeningens selvhjælpsgruppe – tirsdag lige uger kl. 19-21
Depressionsforeningen selvhjælpsgruppe – onsdag lige uger kl. 19-21
OCD Foreningen – sidste tirsdag i hver måned kl. 19-21.30
Hjerteforeningen – efter aftale
Epilepsiforeningen – sidste mandag hver måned kl. 19-21.30
Dansk Parkinsonforening + Parkinson Yngre Nord – efter aftale
Foreningen af Førtidspensionister, Aalborg – sidste torsdag hver måned kl. 13-15
ADHD-Foreningen – tirsdage & onsdage i måneden kl. 19-22
Landsforeningen for efterladte efter Selvmord – 2. torsdag hver måned kl. 19-21
Autismeforeningen – efter aftale
Whiplashforeningen – 1. torsdag i måned kl. 19-21.30 & 3. tirsdag i måned kl. 10-12
Kurdisk Kulturel Venskabsforening, Kurdisk Ungdomsforening, Kurdisk Hus – efter aftale
Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød – sidste torsdag hver måned kl. 19-21.30
Dansk Præmatur Forening – efter aftale
Vi har mistet et barn – efter aftale
Dansk-Ungarsk Forening (legestue) – lørdage
Vietnamesisk Kulturforening – lørdag/søndag
Broen Aalborg – efter aftale
UNICEF – efter aftale
YFU Danmark – efter aftale
Hjernesagen, pårørendegruppe – 2. mandag i hver måned
Hjerneskadeforeningen
Red Barnet Ungdom – efter aftale
Mødrehjælpen (Familiesamvirket) – onsdage kl. 16.30-18.30
Dansk Folkehjælp – efter aftale
Samarit Nord – efter aftale
Natteravnene i Aalborg – efter aftale
Fibromyalgi netværksgruppe – efter aftale
Aalborg Frivilligråd
Bisiddernetværk, Selvhjælp Netværk & Netværk Besøgstjenester i Aalborg
Hvis du ønsker kontakt til eller yderligere oplysninger om en af de pågældende grupper/netværk,
eller hvis du gerne vil starte en ny gruppe/netværk/forening op i De Frivilliges Hus, så hører vi
gerne fra dig. Kontakt De Frivilliges Hus, tlf. 9811 1344, mail: [email protected]
23
De Frivilliges Hus i Aalborg er et af de fremmeste frivilligcentre i Danmark.
Vi driver rådgivning, videreuddannelse, service og udviklingsarbejde på et højt niveau.
De Frivilliges Hus er en dør ud til den frivillige verden i Aalborg. De Frivilliges Hus støtter,
synliggør og sparrer det frivillige sociale arbejde og de frivillige sociale foreninger i Aalborg
Kommune. Vi er et hus, du kan bruge som borger, som frivillig, som forening og hvis du
arbejder indenfor den sociale sektor. De Frivilliges Hus er stedet, der samler alle tråde i det
frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune.
De Frivilliges Hus i Aalborg er en selvejende institution (fond) uafhængig af offentlige,
politiske, religiøse og økonomiske interesser. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra de frivillige
organisationer, Aalborg Frivilligråd, Aalborg Byråd og personalegruppen i De Frivilliges Hus.
Huset drives af lønnede og frivillige i fællesskab. Husets udgifter dækkes via kommunale
tilskud, offentlige puljer, private fonde og sponsorater.
De Frivilliges Hus arbejder for.






At alle borgere i Aalborg Kommune med lyst og overskud, skal kunne deltage i frivilligt
arbejde under de bedst mulige betingelser.
At de lokale frivillige organisationer og foreninger får optimale arbejdsbetingelser og
mulighed for at udvikle sig på egne betingelser.
At nye foreninger og projekter inden for det lokale frivillige sociale arbejde/område får
den bedst mulige start.
At alle med behov for hjælp får kendskab til den støtte, de kan hente i den frivillige
verden.
At indsamle og formidle viden om det frivillige sociale arbejde.
At medvirke til en ansvarlig og kvalificeret socialpolitisk debat i lokalsamfundet.
De Frivilliges Hus
Mølholmsvej 2
9000 Aalborg
Tlf: 9811 1344
Mail: [email protected]
Web: www.frivillighuset.dk
Åbningstider:
 Mandag-torsdag kl. 9.30-15.30 og fredag kl. 9.30-13.30
Har du kommentarer, ideer til artikler, jobs, ris eller ros vedrørende nyhedsbladet, så er du
velkommen til at kontakte redaktionen på tlf: 9811 1344 eller skrive til: [email protected]set.dk
Du kan altid tilmelde/afmelde dig De Frivilliges Hus nyhedsblad via mail, telefon eller brevpost.
 Tlf: 9811 1344 – Mail: [email protected]
Har du i øvrigt ideer eller forslag til kort information om frivilligt socialt arbejde, som kan have
interesse for nyhedsbladets abonnenter, hører vi også meget gerne fra dig.
Læs de tidligere udsendte nyhedsblade på: www.frivillighuset.dk (findes under nyheder)
Næste nyhedsblad udkommer i august-september 2015.
OBS: I 2015 udkommer De Frivilliges Hus nyhedsblad ikke mere i papirudgave!
Nyhedsbladet vil fortsat udkomme i en digital udgave, som der kan abonneres på via mail!
24
FRIVILLIGE OPGAVER/JOBS
Juni-juli 2015
Besøgstjenesten i Røde Kors Nibe afdeling mangler besøgsvenner
Dansk Røde Kors har siden 1965 formidlet kontakt mellem en frivillig besøgsven og et ensomt
menneske på et ældrecenter eller i eget hjem. I Nibe har Besøgstjenesten fungeret godt siden 1982.
Besøgstjenesten i Røde Kors Nibe afdeling mangler lige nu besøgsvenner.
Vi har 25 etablerede besøgsforhold, men der er 8 mennesker på ventelisten.
Disse 8 mennesker håber på at få en besøgsven – til glæde for både modtager og besøgsven.
Kontakt Birgit Sohn Christensen på tlf. 9835 1333 eller mail: [email protected]
Dansk Folkehjælp søger indsamlingsledere
Det vi har brug for er dig, dit netværk og en lille del af din tid!
Har du organisationstalent?
Kan du lide at arbejde sammen med andre mennesker?
Og vil du hjælpe Dansk Folkehjælp med at samle ind til udsatte familier i Danmark?
Dansk Folkehjælp er en frivillig humanitær organisation, der yder hjælp til udsatte mennesker i
Danmark og udlandet. I forbindelse med det forestående folketingsvalg samler Dansk Folkehjælp
ind til udsatte familier, der kan få hjælp til at komme på ferieophold et sted i Danmark.
KONTAKT OS:
 Ring eller skriv til os på [email protected] eller telefon 70 220 230.
 Læs mere her www.folkehjaelp.dk
Se flere frivillige opgaver/jobs på www.frivillighuset.dk
25
Nordjysk Fødevareoverskud søger frivillig til presse/kommunikationsopgaver
Hvem er vi?
Vi lever i et samfund, hvor gode fødevarer smides ud. Samtidig går mange mennesker sultne i seng.
Nordjysk Fødevareoverskud afhenter hver uge overskudsmad hos grossister, bagere og
supermarkeder. Fødevarerne fordeles til organisationer i Nordjylland, der arbejder for socialt
sårbare grupper - heriblandt unge, kriseramte kvinder og mænd, hjemløse og psykisk syge.
Vi arbejder på at blive en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder arbejdspladser for mennesker
på kanten af arbejdsmarkedet.
Dine opgaver vil bl.a. bestå i:

At skrive pressemeddelelser, at tage kontakt til journalister og medier med vores historier og
vinkler, at skrive og redigere indhold på sociale medier, i nyhedsbreve o.l., at hjælpe med
PR-arbejdet i forbindelse med events, at opdyrke nye muligheder for PR og marketing
Vi forventer, at du:

Har erfaring med frivilligt arbejde, har kendskab til distribution af overskudsfødevarer, har
kendskab til socialøkonomiske virksomheder, kan se den gode historie og skrive om den,
kan se det fornuftige i vores arbejde, kan samarbejde og er villig til at yde en ekstra indsats,
kan overholde deadlines, har forståelse for at udnytte Internettets mange muligheder for
branding og kommunikation, kan arbejde minimum fire timer om ugen
Vi tilbyder:

Praktisk erfaring i målrettet presse- og kommunikationsarbejde, tæt samarbejde med
bestyrelsen og de andre frivillige, kontakt til et stort netværk af leverandører og modtagere,
mulighed for at gøre en forskel for mange mennesker i Nordjylland
Henvendelse:
Har du spørgsmål, kan vi kontaktes på [email protected] eller Mobil 24 80 62 15/Bente.
Vi er på Facebook og har en hjemmeside, der er under konstruktion: www.no-fo.dk.
26