EBK-05-02-2015 - Bilag 14.01 Ansøgning

ANSØGNINGSSKEMA
PULJEN FOR
DE FRIE KULTURMIDLER
Kultur, Erhverv og Udvikling
Kultur og Bibliotek
Svinget 1
5700 Svendborg
[email protected]
www.svendborg.dk
www.svendborgbibliotek.dk
Ansøger
OEMAND.COM v/ Annelise Ømand
Kontaktperson
Annelise Ømand
Adresse
Sørupvej 29
Telefon
(+45) 29 50 40 23
E-mail
[email protected]
Evt. hjemmeside
www.oemandcom
CVR-nr.
Bankoplysninger: OEMAND.com
CVR: 32609821
Nordea Bank, Svendborg afdl.
Regnr: 2680
Kontonummer: 0727374213
Aktivitetens/arrangementets overskrift
Kogtved Søfartsskole – et
maritimt fodaftryk
15 marts – 1 juni 2015
Dato/periode for afvikling af aktiviteten/arrangementet
Hvad søges der støtte til?
Dokumentarfilm med afsæt i Gl.
elevdag på Kogtved Søfartsskole
den 18 april 2015
Er der søgt støtte andre steder?
Hvis ja – hvor?
Der vil



blive søgt støtte hos:
Lauritzen Fonden
A.P. Møller Fonden
GENERALKONSUL EINAR
HØYVALDS FOND
Opkræves entré/brugerbetaling? Nej
Hvis ja – hvor meget?
Beskrivelse af aktiviteten/arrangementet
Aktivitet
DOKUMENTARFILM MED AFSÆT I GL. ELEVDAG PÅ KOGTVED SØFARTSSKOLE DEN 18.
APRIL 2015
Hvad der startede som en spontan indskydelse om at afholde en Gl. elevdag på den tidligere
Kogtved Søfartsskole er endt med at blive en kæmpe succes og et stort tilløbsstykke. Over
400 tidligere Kogtved Søfartsskoleelever, lærere og folk fra Lauritzen herunder grundlægger
K. Lauritzens datter Lise Loft Lauritzen, der i sin tid stod for salget til A.P. Møller, har meldt
ANSØGNINGSSKEMA
PULJEN FOR
DE FRIE KULTURMIDLER
Kultur, Erhverv og Udvikling
Kultur og Bibliotek
Svinget 1
5700 Svendborg
[email protected]
www.svendborg.dk
www.svendborgbibliotek.dk
deres ankomst. En sådan unik mulighed for at fortælle Kogtved Søfartsskoles lange historie
med elevernes egne ord fortjener simpelthen at blive bevaret i en film. Næsten alle årgange
er repræsenteret på Gl. elevdag d. 18 april. Ældste elev der deltager har gået på skolen i
1943. Det er simpelthen ”once in a life time” og hele ”set uppet” til at lave en fantastisk
dokumentarfilm sidder lige i skabet (se bilag 3).
Formål
Formålet er selvfølgelig at producere en dokumentarfilm om Kogtved søfartsskole, hvor
spændingsfeltet ligger i underholdning, historie men også en film som gerne skulle give
anledning til refleksion. Vi ønsker at fortælle skolens historie som tidligere
uddannelsesinstitution med elevernes egne ord, men også at rejse spørgsmål om form og
indhold af nutidens maritime uddannelser og deres fremtidige udvikling.
Skolen har gennem flere generationer været fødekæde og leverandør af dygtige maskin-,
styrmand- og hovmester elever til de danske rederier og de værdier skolens stod for er
stadig at finde dybt forankret i hele det maritime erhverv.
Den 18. april er derfor en hel unik mulighed for at tegne et portræt af en skole og en
institution, som har haft enorm betydning for udviklingen i Det Blå Danmark og for
Svendborg, som maritim uddannelses - og søfartsby.
For at filmprojektet skal lykkedes er det vigtigt at den samlede finansiering er på plads inden
arrangementet den 18. april 2014.
Hvordan understøtter aktiviteten/arrangementet et eller flere af Kulturløftets tre temaer.
Filmen understøtter i særdeleshed budskabet om Svendborg som en vigtig aktør i det
maritime erhverv, men også som maritim uddannelses by. En by med stolte traditioner og
en helt unik maritim historie og kulturarv, der rækker langt ud over ”kommune grænsen”.
Samarbejdspartnere
Producer: ..&film Casper Strunge, co/Skiferhuset, Godthåbsvej 8B, 2. sal, 2000 Frederiksberg,
[email protected] +45 2396 0267, www.ogfilm.dk
Om ”…&film
”…&film er et snart 10 år gammelt filmproduktionsselskab ejet af producer og instruktør Casper
Strunge. Gennem årene har selskabet produceret en række film for bl.a. rederier og andre parter
indenfor søfarten, og viden om denne branche er med tiden blevet en særlig faglig styrke
hos …&film. Fotografer, tilrettelæggere m.fl hos …&film er genrebeviste og erfarne folk, som er
ANSØGNINGSSKEMA
PULJEN FOR
DE FRIE KULTURMIDLER
Kultur, Erhverv og Udvikling
Kultur og Bibliotek
Svinget 1
5700 Svendborg
[email protected]
www.svendborg.dk
www.svendborgbibliotek.dk
vandt til at formidle budskaber, uanset om det er i traditionelle TV reklamer, corporate produktfilm
eller TV serier”.
Budget med specificering af udgifter og indtægter, herunder medfinansiering
KOGTVED SØFARTSSKOLE
Filmbudget for dokumentar i forbindelse med sammenkomst den 18.
april 2015
DELPROJEKT 1 – Dokumentarfilm
Medgået tid (Annelise Ømand) 100 timer a kr. 350,Manuskript, research og tilrettelæggelse (500 timer á kr. 350,-)
Optagelser inden 18. april 2015, inkl. udstyr (3 dage á kr. 15.000,- tre
personer)
Optagelser den 18. april 2015, inkl. udstyr (1 dag á kr. 25.000,- fem
personer og ekstra udstyr)
Foto (PR materiale og dokumentation)
Luftbilleder
Materialer, props, rekvisitter m.v.
Transport (planlægning, optagelse og redigering)
Ophold/forplejning (planlægning, optagelse og redigering)
Redigering (20 dage á kr. 5.500,-)
Colorgrading (5 dage á kr. 7.500,-)
Diverse grafik (titler m.v.)
Lydmix (10 dage á kr. 5.500,-)
Musik (komponeret)
Evt. tekstning på engelsk og dansk
Mastering
Forsikring
DVD produktion (skabelon og master) ikke inkl. stykpris
I alt for dokumentarfilm á ca. 45 min.
(eks. moms)
35.000
175.000
45.000
25.000
30.000
25.000
5.000
30.000
30.000
110.000
37.500
25.000
55.000
15.000
25.000
4.500
4.500
11.000
687.500
(eks. moms)
ANSØGNINGSSKEMA
PULJEN FOR
DE FRIE KULTURMIDLER
Kultur, Erhverv og Udvikling
Kultur og Bibliotek
Svinget 1
5700 Svendborg
[email protected]
www.svendborg.dk
www.svendborgbibliotek.dk
Overhead + 5 %
TOTAL - dokumentarfilmprojekt
Øvrigt: Digitalisering/bevaring af indkomne private film - og foto
materialer
Digitalisering/bevarelse af film- og fotomateriale om Kogtved
Søfartsskole
Subtotal
Overhead + 5 %
ØVRIGT TOTAL
BUDGET FOR HELE FILMPROJEKTET.
34.375
721.875
20.000
20.000
1.000
21.000
742.875
Alle beløb er uden moms
Plan for PR/markedsføring
Produkt
Dokumentarfilmen er af en sådan kvalitet, at filmen kan distribueres/sælges til TV kanaler
som f.eks. TV2, DR og/eller DK4 m.fl. Det er ønsket at ejerskab og overskud ved distribution
og salg skal øremærkes til Det Maritime Museum i Svendborg (med henvisning til
budgetforliget 2014). Filmen skal indgå som en del af en aktiviteterne i en udstilling om de
maritime søfartsuddannelser, deres udvikling og betydning for Svendborg som søfartsby.
Det færdige produkt skal kunne købes på DVD. Der er ingen drift i filmprojektet.
Særlige udfordringer
For at filmprojektet skal lykkedes er det vigtigt at den samlede finansiering er på plads inden
arrangementet den 18. april 2014.
Ansøgningen mailes til [email protected], mrk. ansøgning De frie kulturmidler