INVESTERING I MENNESKET

100mm
100mm
97mm
INVESTERING I MENNESKET
Vi står foran et valg. Faktisk flere. Hvad skal vi
prioritere, og hvad skal fravælges? For SF er valget
indlysende. Vi skal investere i mennesket. Hver en
krone fra opsvinget skal bruges på mennesker,
fællesskabet og en bæredygtig fremtid for vores
børn og børnebørn. Vi skal skabe et trygt samfund
for os alle. Et samfund, hvor vi uden frygt kan
bevæge os rundt og sige, hvad vi mener. Men også
et samfund, der kan gribe dem, der mister deres
job. Til gengæld fravælger vi fyringer af offentligt
ansatte, at lade store virksomheder slippe billigere
i skat, at lade landbruget forurene vores miljø og at
give skattelettelser til de rigeste.
VORES BØRN ER DEN BEDSTE AKTIE
Alle børn fortjener den bedst mulige start på livet.
Derfor skal vi have flere voksne til at passe og udvikle vores
børn.
NÅR ET MENNESKE MISTER DAGPENGE
MISTER ALLE TRYGHED
Alt for mange mister ikke bare deres job, men også
retten til dagpenge. Derfor skal vi først og fremmest
løse dagpengeproblemet.
SF foreslår:
> En halvering af genoptjeningskravet til dagpenge.
> En 3-årig dagpengeperiode.
> At arbejdsløse får bedre mulighed for opkvalificering.
VORES KLODE HAR IKKE BRUG FOR MERE VARM LUFT
Lad os give næste generation den mest sunde og mindst
forurenede verden, vi kan. Derfor skal vi investere i en
ambitiøs klimaindsats og grønne job.
SF foreslår:
> Skrappere kontrol med sprøjtegift i landbruget.
> Forbud mod farlig kemi i mad og plejeprodukter.
> Flere grønne arbejdspladser.
SF foreslår:
> 5000 flere voksne i børnehaver og vuggestuer.
> Efteruddannelse af lærerne, så inklusionen lykkes.
> Flere ordninger med to voksne i klasserne i folkeskolen.
RESPEKT ER IKKE KUN ET ORD FOR DE UNGE
Vores forældre og bedsteforældre fortjener mere og bedre
omsorg. Derfor skal vi investere i mere personale, som kan
give en værdig ældrepleje.
Vær med i debatten på min facebookside
/pia.olsen.dyhr
SF foreslår:
> Nedskæringsstop i ældreplejen
> Hurtigere og bedre udredning af demens
> Færre skemaer og mere tid til pleje
3-fløjet_M65_Skabelon_kandidater.indd 36
06/03/15 13.22