Bevægelse i klassen

Bevægelse i klassen
med
Indledning
Sundhed og aktivitet
At det er sundt at bevæge sig og være fysisk aktiv, kan vist ikke herske nogen tvivl om. I takt med at skolen fylder mere i børnenes og
de unges hverdag, stiger derfor kravet til, at en større del af denne
aktivitet lægges ind i den daglige undervisning, også som en integreret del af undervisningen i de boglige fag.
Opmærksomhed og velvære
En stor fysisk aktivitet i de boglige fag giver flere fordele. Det er
velkendt, at mange elevers opmærksomhedsspændvidde øges, når
de ikke behøver sidde stille i længere tid. Rigtigt tilrettelagt kan
aktiviteten medvirke til at styrke de sociale bånd i klassen, give den
enkelte elev større velvære, og dermed øge lysten til at lære og gå i
skole.
Let at gå til i praksis
Vi præsenterer her nogle øvelser med FitLight Trainer™, der er
skabt til at passe let ind i den almindelige undervisning på praktisk
talt alle niveauer. Øvelserne er lavet, så de hverken kræver særskilt
forberedelse eller særlig teknisk snilde. Vi har også tilstræbt, at
øvelserne er lette at forstå for eleverne og hurtige at stille op, så der
ikke går unødig tid med instruktion og igangsætning.
God fornøjelse!
Med venlig hilsen
Line Heden Nielsen og Jørgen Lei
Arcubal
Læs mere om FitLight Trainer™ systemet bagest i dette hæfte
Dansk
Ord med klasse
Beskrivelse:
Alfabetet lægges rundt om på gulvet og
lamperne placeres på udvalgte bogstaver.
Når en lampe lyser, skal eleverne løbe hen
til lampen og sige et ord, som starter med
det pågældende bogstav. Ordets ordklasse
bestemmes af lampens farve:
Rød = udsagnsord
Blå = navneord
Grøn = tillægsord
Når eleverne har fundet på et ord i den rigtige
ordklasse, slukker de lampen og løber videre
til næste lysende lampe.
Antal deltagere:
Hele klassen
Opsætning:
Der bruges en random sekvens med farverne
rød, grøn og blå.
Der lægges bogstaver ud på gulvet, der lægges
en lampe ved udvalgte bogstaver.
Matematik
Hovedregning for hold
Beskrivelse:
Klassen deles i to hold. Lamperne sættes op på
tavlen, og der skrives et valgfrit tal over hver
lampe. Derudover skrives et tal midt på tavlen,
som er øvelsens starttal. Når en lampe lyser
skal tallet over lampen enten lægges til eller
trækkes fra startsummen. Derefter skal tallene
lægges til eller trækkes fra den løbende sum.
Blå lampe = tallet lægges til.
Rød lampe = tallet trækkes fra.
Når holdet har resultatet, løber den forreste
elev op og slukker lampen. Når hele turen
er slut, skal resultatet være det samme som
starttallet. Der skiftes hold og evt tal på tavlen.
Der konkurreres på tid.
Antal deltagere:
Opsætning:
Hele klassen, delt i to hold
Lamperne programmeres, så alle lamper lyser
to gange, én gange blå og én gang rød, i et
uforudsigeligt mønster. Lamperne sættes på
tavlen, og der skrives et tal over hver lampe,
samt et starttal midt på tavlen.
Sprog
The Longest Sentence
Beskrivelse:
Alfabetet lægges rundt om på gulvet og
lamperne placeres på udvalgte bogstaver.
Når en lampe lyser, skal eleverne løbe hen
til lampen og sige et ord, som starter med
det pågældende bogstav. Derefter slukker de
lampen og løber videre til den næste lysende
lampe. Ordene skal danne en korrekt sætning
på det pågældende sprog. Når eleverne ikke
kan bygge videre på sætningen, påbegynder
de en ny. Holdet får point efter antal slukkede
lamper.
Antal deltagere:
Hele klassen
Opsætning:
Programmet Hand/eye coordination anvendes,
3 minutter pr heat.
Der lægges bogstaver ud på gulvet, og
lamperne lægges ved udvalgte bogstaver.
På www.arcubal.dk/skolen
kan du se filmen FitLight i skolen
Naturfag
Kvizzen
Beskrivelse:
Eleverne deles i to hold, og der anbringes fire
lampe omkring hvert hold. Ved de fire lamper
lægges spørgsmålene delt på kategorier. I
midten ved hvert hold anbringes to spande,
én mærket “ja”, og én mærket “nej”. Når
en lampe lyser, drøner en elev ud og henter
spørgsmålet, læser det op og som smider det
i den rigtige spand. Når øvelsen er slut, tælles
korrekte besvarelser, som bliver holdets point.
Antal deltagere:
Opsætning:
Hele klassen
Programmet hand/eye coordination anvendes
3 minutter pr heat. Lamper placeres i en
firkant med ca. 5 meter meller hver lampe.
Eleverne har på forhånd udarbejdet spørsmål i
dagens pensum til hinanden.
Idræt
The Game
Beskrivelse:
Eleverne deles i to hold, lilla og grønt. I hvert
sæt deltager to elever fra hvert hold. hvert
hold skal slukke sine egne lamper og samtidig
forhindre det andet hold i at slukke deres. Det
hold, der vinder sættet vinder ét point. Sættet
vindes ved at have færrest missede eller den
kortest tid ved lighed. Der afvikles 11 sæt.
Antal deltagere:
Hele klassen
Opsætning:
Vælg “random” opsætning. Vælg “Use
Individual Group Colors” (lilla er hold A og
grøn er hold B), 2 sekunders time out og 20
hits pr. sæt. Placer lamperne som vist nedenfor
med ca. 1 1/2 meters mellemrum.
= Lilla lampe
= Grøn lampe
Alle fag
Distraktion under kontrol
Beskrivelse:
Eleverne sidder ved bordet og løser
træningsprægede opgaver (fx at understrege
udsagnsleddene i en tekst, hovedregning osv.)
så hurtigt som muligt. Når lampen lyser i deres
farve, skal den slukkes inden 3 sekunder. En
fantatisk koncentrationsøvelse.
Antal deltagere:
Hele klassen
Opsætning:
Eleverne sidder ved borde i små grupper á
2-4 elever. Hver gruppe har én lampe. Det er
vigtigt at elverne ikke kan nå lampen uden at
rejse sig. Lamperne programeres, så de lyser i
2-4 farver - én for hver elev i gruppen.
FitLight
FitLight Trainer™
FitLight Trainer™ er oprindeligt udviklet til at træne bl.a. opmærksomhed, reaktionsevne og koordination hos elitesportsfolk.
Systemet består af et antal sensorlamper, der kan lyse og registrere,
at brugeren fører fx en hånd hen foran lampen. En central
controller afgør, hvilken lampe der skal lyse og i hvilken farve og
tager tid på alle hændelser.
Fleksibilitet
Sensorlampene og controlleren er trådløst forbundet og kan derfor
placeres på et utal af måder, på gulve og borde, lodret på stænger
eller ribber såvel indendørs som udendørs. Når systemet ikke
er i brug, lader lamperne og controlleren op i den medfølgende
ladekuffert. Systemet kan programmeres, så det på forhånd er fastlagt, hvornår de enkelte lamper skal lyse.
Robust udførelse
Lampeenhederne er udført, så de tåler meget store belastninger: at
blive tabt, kørt over, slået til og trådt på. Envidere tåler de vand, så
de kan rengøres grundigt, hvilket gør dem velegnet til institutionsbrug. Controllerens rækkevidde er ca. 40 m.
Ønsker du at vide mere om FitLight Trainer™, ring til Jørgen Lei
på tlf: 3160 9969
Pris: Et sæt FitLight Trainer™
(8 lamper, 1 controller, 1 ladekuffert) kr. 32.000,Prisen er ekskl. moms, inkl. fragt og gælder indtil
den 31/10 2016.
Der tages forbehold for udefra kommende
prisstigninger.
Kontakt
Arcubal
Klosterport 4E, 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 31 60 99 69
Email: [email protected]
Web: www.arcubal.dk