PROGRAM - Kulturnatten

PROGRAM
SÅ ER DET
ENDELIG BLEVET
KULTURNAT
Du står lige nu med programmet for Kulturnatten 2015 i hånden. Det indeholder
et væld af kulturoplevelser – flere end 600 arrangementer.
Hele byen er med lige fra indre by, Slotsholmen, Østervold, Frederiksstaden, Christianshavn/Holmen, Frederiksberg, Islands Brygge/Ørestad, Østerbro, Nørrebro,
Nordvest, Vesterbro til Carlsberg Byen og Valby. Du kan rejse frit rundt med bus,
Metro og S-tog. Du skal blot vise dit Kulturpas. Det er adgangsbilletten til aftenens
transport og kulturoplevelserne til vands og til lands.
Så nu det er op til dig at vælge. Du kan søge dine foretrukne museer, teatre og
biblioteker, eller du kan træde nye veje, møde engagerede formidlere og kunstnere og komme i dialog med unge performere.
Som et supplement til programmet kan du downloade Kulturnattens app og
bruge den som guide.
Igen i år har Kulturnatten satset på ”lys i natten”. På din tur rundt i byen kan du
opleve spektakulære lysinstallationer på Nationalmuseet, Rundetaarn, Thorvaldsens Museum, Botanisk Have, Designmuseum Danmark, Dansk Arkitektur Center,
Arbejdermuseet, Kunstforeningen Gl. Strand og på Kulturcentret Assistens.
Stop op og nyd lyset på din tur rundt i byen.
Brug gerne lidt tid på at læse programmet igennem og planlæg så din aften. Eller
slip tøjlerne og lad dig suge gennem byens kulturelle puls. De mange arrangører
står parate til at modtage dig, med ønsket om at give dig spændende og anderledes
kulturoplevelser.
Rigtig god Kulturnat.
Marie Myschetzky Projektleder
Ulla Didriksen
Formand for Kulturnatten
Kulturnatten arrangeres af Foreningen Kulturnatten i København, en sammenslutning af
kulturinstitutioner i København og på Frederiksberg.
Projektleder, Marie Myschetzky
Projektmedarbejder, Sara Mathiasen
Plakat, Mai-Britt Amsler
Produktion og layout, Entegrate creative
Redaktionen af programmet er afsluttet 10. juli 2015.
Seneste opdateringer kan ses på kulturnatten.dk
Der tages forbehold for fejl og ændringer.
Hver arrangør i programmet er ansvarlig for egne programførte arrangementer.
1
FØLG LYSET OG
NYD BYEN!
Der er mange steder i byen, der har fået særligt lys i
anledning af Kulturnatten.
Nogle af dem er udendørs lysoaser til glæde for alle
og for at understrege den skønne stemning.
Kulturnattens lysoaser finder du her:
NØRREPORT
NYTORV
GAMMELTORV
AMAGERTORV
CHRISTIANSBORG SLOTSPLADS
2
KULTURNATTEN.DK VELKOMMEN
VELKOMMEN TIL
KULTURNATTEN
Et Kulturpas koster 90 kr. og giver fri adgang til alle Kulturnattens arrangementer
og fri transport med tog, S-tog, Metro og bus i hele Hovedstadsregionen kl. 17-05.
To børn til og med 11 år kører gratis sammen med en voksen med Kulturpas.
Alle arrangementer i programmet kræver Kulturpas. Kulturpas refunderes ikke.
Børnepas er gratis og for sjov til alle børn under 12 år, så de også får et pas.
Børnepasset er ikke nødvendigt, for at deltage i Kulturnatten og kan ikke bruges
som billet i bus, tog og Metro.
PROGRAMMET PÅ TRE MÅDER
Kulturnattens trykte program koster 10 kr. og kan købes samme sted som Kulturpasset. Det trykte program er ikke opdateret med eventuelle ændringer.
Se programmet gratis på kulturnatten.dk eller ved at downloade Kulturnattens
app. App’en fås både på dansk og engelsk og kan downloades i App Store eller
Google Play.
KANALRUNDFART BY NIGHT
Igen i år giver Kulturpasset mulighed for at hoppe på Kulturnattens bådfart.
Bådene sejler på fastlagte ruter fra kl. 18.
Tre overdækkede både sejler i ring fra kl. 18 – 20 og fem både fra kl. 20 – 00
Stop ved Gammel Strand, Dansk Arkitektur Center, Havnegade/Nyhavn, Experimentarium, Operaen, Elefanten, Christianshavns Torv og Diamanten.
KULTURNATTEN GIVER OVER 2,5 MILLIONER
KRONER I TILSKUD
Kulturnatten sender hvert år overskuddet fra salg af Kulturpas tilbage til Kulturnattens arrangører ved at støtte udvalgte arrangementer på næste års Kulturnat.
Arrangører, der har fået tilskud er markeret i programmet.
SIGNATURFORKLARING
Her kan du købe dit Kulturpas
Dette arrangement har fået tilskud af Kulturnatten
Handicap- og barnevognsadgang
Godt til børn
Her kan du købe mad
Tilmelding nødvendig
KULTURNATTEN.DK VELKOMMEN
3
INDEX
8018032200Kultur ......................................... 67
A
601 Acem meditationsskole ................. 54
401Amalienborgmuseet ........................ 41
851Ansgarkirken ...................................... 70
101Arbejdermuseet ................................. 11
852 AU Library, Campus Emdrup ....... 70
B
602Bakkehusmuseet,
Frederiksbergmuseerne ................ 54
501 Bank- og Sparekassemuseet........ 47
102 Berlingske Kids News ...................... 11
103 Bethesda - Københavns Indre
Mission og Københavnerkirken..... 11
853 Biblioteket . ........................................ 70
301 Biologisk Institut, KU ...................... 35
854 Bispebjerg Kirkegård
og krematorium ............................... 70
104 Borups Højskole København ........ 12
302 Botanisk Have ................................... 35
804 Brorsons Kirke ................................... 67
751 Buddhistisk Center .......................... 63
855 Børnekulturhuset Sokkelundlille .... 71
C
956 Campus Carlsberg............................. 83
953 Carlsberg Byen P/S ......................... 82
957 Carlsberg Byen P/S ......................... 83
201 Christian 4.s Bryghus ..................... 30
202 Christiansborg Slot, De Kgl.
Repræsentationslokaler ................ 30
203 Christiansborg Slot,
De Kongelige Stalde ....................... 30
204 Christiansborg Slotskirke ............... 30
955CISPA .................................................... 82
603 Cisternerne i Søndermarken ........ 54
402 Clear Light Kadampa
Buddhist Centre ................................ 41
D
403 Dagbladet Information ................... 41
604 Danida Fellowship Centre ............ 55
404 Danish Maritime Days ..................... 41
701 Danmarks Radio ............................... 60
405 Danmarks Rederiforening ............ 42
951Dansehallerne ................................... 82
4
856 Dansekapellet, Kulturhus for dans
og bevægelse ..................................... 71
502 Dansk Arkitektur Center ................ 47
901 Dansk Broder Orden ....................... 75
205 Dansk Erhverv / Børsen ................. 31
503 Dansk Forfatterforening ................ 47
105 Dansk Industri...................................... 12
206 Dansk Jødisk Museum .................... 31
106 Danske Bank ....................................... 12
406 Danske Kunsthåndværkere &
Designere............................................. 42
303 Danske skønlitterære Forfattere ... 35
752 Datalogisk Institut, Københavns
Universitet ........................................ 63
304 Davids Samling ................................. 35
107 De Berejstes Klub ............................. 12
111 Den Franske Ambassade ............... 13
305 Den Frie Udstillingsbygning ......... 36
306 Den Hirschsprungske Samling .... 36
407 Den Kongelige
Afstøbningssamling ........................ 42
307 Den Kongelige Livgarde ................ 36
504 Den Kongelige Opera ..................... 48
902 Designer Zoo ..................................... 75
408 Designmuseum Danmark ............. 42
108 Det Danske Filminstitut .................. 12
605 Det Danske Frimurerlaug .............. 55
109 Det Danske Klasselotteri A/S ........ 13
110 Det Franske Institut........................... 13
903 Det Færøske Hus ............................. 75
112 Det Grønlandske Hus ...................... 14
113 Det Jødiske Samfund i Danmark ... 14
207 Det Kongelige Bibliotek Den Sorte Diamant ........................... 31
114 Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium ...................... 14
208 Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium ...................... 31
606 Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium ..................... 55
115 Det Kongelige Teater Gamle Scene ....................................... 14
116 Det Teologiske Fakultet,
Københavns Universitet ................. 14
904 DGI-byen .............................................. 75
117 DIS - Danish Institute
for Study Abroad .............................. 15
607 Døves Kirke ........................................ 55
E
118Egmonthuset/
Lindhardt og Ringhof ...................... 15
905 Eliaskirken . ........................................ 75
311 Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet ................................ 37
KULTURNATTEN.DK INDEX
INDEX
805Esperanto/
VerdensKulturCentret ..................... 67
119Europa-Huset ..................................... 15
120Europabevægelsen .......................... 15
906 Exit ....................................................... 76
505Experimentarium ............................. 48
F
209Finansministeriet ............................... 31
608 Kirkerne på Frederiksberg,
Frederiksberg Slot ........................... 55
210 Folketinget ......................................... 32
122 Forbrugerrådet Tænk ...................... 15
123Forsvarsministeriet ........................... 16
609 Frederiksberg Kommunes
Biblioteker . ........................................ 56
506 Fregatten Peder Skram .................. 48
121Fsb..
........................................................ 15
G
409 Galerie Asbæk ................................... 43
410Garnisonskirken ................................ 43
308 Geologisk Museum .......................... 37
124Glyptoteket .......................................... 16
610 Gospel Factor / Frelsens Hær ..... 56
806 GROW i Danske Bank .................... 67
857 Grundtvigs Kirke ................................ 71
125 Gyldendal . ......................................... 16
H
753 Hans Egedes Kirke ........................... 63
126Helligaandskirken .............................. 16
858 HF-Centret Efterslægten ................ 71
702 Hjernesagen og Center for
Hjerneskade ....................................... 60
507 Holmen - Marineforeningen ........ 48
127 Holmens Kirke .................................... 17
958 Hotel- og Restaurantskolen ......... 83
128 Huset-KBH . ......................................... 17
411 Haandværkerforeningen i
Kjøbenhavn ........................................ 43
I
859
908
309
860
703
704
Ignatius.dk . ........................................ 72
Ingeniørforeningen, IDA ................ 76
Institut for Matematiske Fag, KU .. 37
Integrationshuset Kringlebakken .. 72
Islands Brygge Bibliotek ............... 60
IT-Universitetet i København ....... 60
KULTURNATTEN.DK INDEX
J
310Jerusalemskirken .............................. 38
959Jesuskirken ......................................... 84
K
909Kammeradvokaten/Advokatfirmaet
Poul Schmith ..................................... 76
861Kapernaumskirken ........................... 72
412 Kastellets Venner & Historiske
Samling ................................................ 43
413Kastelskirken ...................................... 43
129 Kgl. Hofjuvelerer P. Hertz .............. 17
952Klatreskoven ...................................... 82
130-.
132 Kollegiesamvirket af 1983 ............. 17
910 Kristkirken . ........................................ 77
911Kulturanstalten ................................. 77
807 Kulturcentret ASSISTENS ............... 67
133 Kulturhuset Indre BY ....................... 18
134Kulturministeriet ................................ 18
135Kulturstyrelsen ................................... 18
508 Kunstakademiets Skoler for
Arkitektur, Design og
Konservering ...................................... 49
136 Kunstforeningen GL STRAND ....... 18
137 Kunsthal Charlottenborg ................ 19
862 Kvækerne (Vennernes Religiøse
Samfund) . ........................................ 72
138 Københavns Brandvæsen ............. 19
139 Københavns Byret ............................ 19
611 Københavns Frikirke ....................... 56
140 Københavns Fængsler .................... 19
960 Københavns Fængsler ................... 84
141 Københavns Hovedbibliotek ........ 20
142 Københavns Kommunes
Ungdomsskole .................................. 20
143 Københavns Kunstskole ................ 20
911 Københavns Museum ..................... 78
912 Københavns Musikskole ................ 79
144 Københavns Ravmuseum .............. 21
145 Københavns Ravmuseum .............. 21
913 Københavns Ravmuseum ............. 79
146 Københavns Rådhus ........................ 21
147 Københavns Stadsarkiv ................. 22
148 Københavns Universitet ................ 22
L
612Labitat .................................................. 56
149 Landsforeningen Liv&Død ............ 22
863Legefabrikken .................................... 72
150LETT
��..................................................... 22
5
INDEX
M
914Mariakirken ......................................... 79
414Marmorkirken .................................... 43
954Maskincentralen ............................... 82
415 Medicinsk Museion, KU .................. 44
808 Mellemfolkeligt Samvirke .............. 68
151Metroselskabet .................................. 23
152Metroselskabet .................................. 23
613Metroselskabet .................................. 57
211 Miljø- og Fødevareministeriet ..... 32
614Musikhøjskolen .................................. 57
615Musikmuseet ...................................... 57
616 Møstings Hus ..................................... 57
N
153 N. Zahles Gymnasieskole .............. 23
154Nationalmuseet ................................ 23
754 Natur Medicinsk Museum ............. 63
755 Nazaret Kirke ..................................... 64
312 Niels Bohr Institutet ........................ 38
756 Niels Bohr Institutet ........................ 64
155 Nikolaj Kunsthal ................................ 24
156 Nordisk korthandel .......................... 24
157 Nordisk Ministerråd/Nordisk Råd/
Nordisk Kulturfond .......................... 24
864Nordvestkirken .................................. 72
416 Nyhavns Skipperlaug ...................... 44
O
865 Områdefornyelse Fuglekvarteret ... 72
509512Orlogsmuseet .................................... 49
513 Overgaden - institut for
samtidskunst ..................................... 50
P
313Parkmuseerne ................................... 38
158 Phendeling - Center for Tibetansk
Buddhisme ......................................... 24
809Politimuseet ........................................ 68
R
159Realdania. ........................................
160 Reformert Kirke ................................
617Revymuseet .......................................
618Riddersalen ........................................
212Rigsarkivet.........................................
6
25
26
58
58
32
757Rigshospitalet ....................................
314 Rosenborg Slot .................................
213 Ruinerne under Christiansborg ....
161Rundetaarn ........................................
915 Rytmisk Center .................................
514 Rytmisk Musikkonservatotium ....
65
38
32
26
79
50
S
810Sakramentskirken ............................ 68
417 Sankt Ansgars Kirke ........................ 44
811 Sankt Joseph ..................................... 68
162 Sankt Petri Kirke ............................... 26
619 Sct. Lukas kirke ................................. 58
705Sexologiskolen .................................. 60
163 Skandinavisk Yoga og
Meditationsskole .............................. 26
515Skatteministeriet .............................. 50
758 Skt. Jakobs Kirke .............................. 65
418Skuespilhuset .................................... 44
164Socialpædagogerne ........................ 27
516 Sofiebadet . ........................................ 50
165 SOPU København &
Nordsjælland ..................................... 27
517Spejdermuseet ................................... 51
166Sporvejsmuseet
Skjoldenæsholm ............................... 27
315 Statens Museum for Kunst ........... 39
518 Statens Scenekunstskole ............... 51
519 Statens Værksteder for Kunst ..... 51
620 Storm P. Museet ............................... 58
706 Sundby Bibliotek/Kvarterhuset ..... 61
167 Sømods Bolcher ............................... 27
T
866 Tagensbo kirke .................................. 73
867 Teatergruppen Batida .................... 73
214 Teatermuseet i Hofteatret ........... 33
215 Thorvaldsens Museum ................... 33
419Tranquebar ......................................... 45
216 Transport- og
Bygningsministeriet ........................ 33
168 Trinitatis Kirke ................................... 28
916 TV 2 DANMARK A/S ........................ 80
621 TV 2 Lorry . ........................................ 58
917 Tycho Brahe Planetarium ............. 80
217Tøjhusmuseet .................................... 33
U
420 Uddannelses- og
Forskningsministeriet ..................... 45
520Udenrigsministeriet........................... 51
KULTURNATTEN.DK INDEX
INDEX
918 uKirke - Ungdomskirken på
Vesterbro . ........................................ 80
759 Unitarernes Hus ................................ 65
V
169
961
521
170
316
VARTOV - Grundtvigsk Forum .... 28
Visit Carlsberg ................................... 84
Vor Frelsers Kirke .............................. 51
Vor Frue Kirke ................................... 28
Værkstederne i Rørholmsgade .... 39
Z
622 Zoologisk Have ................................. 58
Ø
421 Østre Landsret .................................. 45
422 Østre Landsret,
Det Bernstorffske Palæ ................. 45
INSTAGRAMKONKURRENCE
Del dit bedste billede og deltag i Kulturnattens fotokonkurrence!
Skriv #kulturfoto15 under dit billede fra Kulturnatten og du er med i
konkurrencen.
Læs mere om kriterier, vilkår mm. på kulturnatten.dk
KULTURNATTEN.DK INDEX
7
re
de
sga
rik
de
sb
or
ad
e
nb
or
gg
.
Ro
se
træ
es
ik
Ka
nn
St
.
170
de
158
træ 110
s
Strøget
.
str
Kn
es
tu
r.
ds
st
ro
Ba
144
ns
ab
ag
el
s
s
tr.
e
æd
str
de
us
ga
dh
ld
Vo
de
ga
er Kat
t
te
s
156 de
s
166
Ve
1
æ
et und 139 tteri
r
g
t
s
ø
e
u
r
e
l
i
t
t
e
140
S
150
109
d
S
d
u
ga
St
128
e
d
e
a
121
d
g
a
e
151
an
de
erg
rnb
arv
træ
F
s
Je
e
gs
ad
169 gan
146
rog
n
b
ø
r
L
105
ste
147
de
Ve
ga 154
Bo
m
r
913
o
ul
St
ev
138
ar
ter
d
es
V
Ny
Rå
Vester
Fari
mag
Hamme
sgad
richsg
e
ad
e
148
A
C.
t
or
La
H.
ve
nd
M
de
1
131
141
117
de
alga
jør
St
132
113
gade
Nyropsga
167
e
Nørr
rsb
135
ie
ud
r
ste
Ve
ard
lev
ou
. Pe
La
sB
rp
te
er
nd
s
Ve
rm
Sto
de
Pu
nd
gg
aa
rd
s
-
ks
er
se
Ry
s
ns
te
en
roc
ls B
Nie
C.
A
se
ad
e
e
ad
sg
be
rg
te
n
H.
O
M tto
Ga øn
de ste
d
he
Be
itc
M
ga
de
bros
Ham
de
ga
lls
tor
vs
or
gt
KULTURNATTEN.DK INDRE BY
s
rn
æ
Kv
8
St
ol
de
et
o
Br
ns
tge
Tie
e
124
eV
ad e
sg Gly d
n
pt
e
ot
tg
ek
Tie
et
Ga
de
ga
ffs
ga
ad
ng
Ko
y
V
N
tor
s
sen
ørn
ade
ndsg
e
gad
j
Colb
København H
Central Station
sg
rns
Be
n
ows
entl
Rev
sale
ga
d
e
ns
se
d
Ve
en
ldtsg.
erport
Skt
de
træ
sS
der
tr.
ers
rds
nd
159
162
163
122
t
Krys
e
ræd
A
C.
lgå
Teg
H.
908
142 er
st
Nø
rre
Vo
ldg
ad
e
e
ags
gad
arim
re F
Nør
de
a
Rosengården Pu
de
ga
en
serg
træ
sga 107
de
114
Åb
Hau
153
lejst
Lars
es
ad
e
Lin
Na
ns
en
sg
s-
ad
e
Nørregade
øv
né
sg
Ah
lef
eld
tsg
119 120
Nørreport
s
Fiol
S
ga cha
de ck
Tures
en
143
Rø
me
rsg
ad
e
e
133
Ke
La ld
Ga nges
de
ad
Ves
te
rS
øga
de
de
ga
101 103
Sk
ind
e
s
er
nd
Ve
gg
Øs
t
INDRE BY: 101-170
Kon
g
Sto
re
de
ega
e
gad
de
dst
tran
Ll. S
ra
n
nd
tra
gs g
ade
sg
.
rff
do
ens
ro
St
r
To
Ov
St
er
ra
ga
Ov
nd
W
de
er
i
ga
l
d
ga
n
er
de
ne
de
s
ga
de
Dr
n
d
ov
on
nV
e
en
ni
an
ng
Va
de
e
K
bo lare
de rn
e
de
æ
de
ga
er
Kon
g
lsb
pe
ip
B
ga rygh
de us
-
e
ad
eg
vn
Ha
de
s Ga
am
.S
e
Skr
e
Gl
Gad
r
gad
r.
e
Ped
ade
gsg
er
olb
H
uf T
roll
e
Kn
o
av
r Herl
lds-
rd
ng
Nyh
be
Hei
skjo
va
La
Nyh
de
de
y
Br
C
eb
KULTURNATTEN.DK
INDRE BY
r
S
137
Niels Juels Ga
st
de
nal
Havnega
ns
tia
is
hr
.A
de
træ
ds
tran
en
Tord
ns Ka
lm
en
sg
ade
le
rho
ag
ou
de
ss
al
an
sK
en
de
sga
de
Slo
ts h
olm
sga
e
gg
lm
ga
me
de
ho
ks
104
g
Ve
st
er
Vo
ld
sB
de
a
tp
ian
ov
Pr
jh
Tø
e
ad
g
us
eri
de
ga
s
en
Bre
ga
jga
ola
Nic
ral
mi
Ad
Bør
ed
Fr
rga
152
Holme
G.
r.
st
de
Skt
145
St.
de
s Ga
ns
.
str
en
og
br
e
nd
4
e
111
127
e
ad
Vi
ade
ade
Østerg
Ny
kow
de
se
ing
m
sk
Hy
g
re
a
Sn
rsg
g.
ens
115
et
ong
g
K
ø
.
r
l
L
St
Kgs. Nytorv
str.
irke 149
St. K estr.
rdsstr.
Vingå
irk
106
.
Ll. K 155
r
t
ns
tu
r
Fo
Ve 157
dS
l
tra
ana
nd
ns K
en
e
m
l
123Ho
et
æd
Str 136
134 .
erni
stræ
m
126
164
Kr. B
Pile
He
n
lke
Va
gad
ga
læ
125
Kø 116
sg.
bm
age
sen
n
i
r
rga
p
102
de Kron
7N 112 tr.
s
129
v
ie
de
ls Lø
ga
ke
Sil
130
Tvæ
r
St.
La
the
de
s
161
Go
ga
ns
Pa
M
øn
te
rg
ad
e
er
Ba ina
n
168 Plad gs
nge
Bor
ger
gad
e
æ
rk
et
108
Vo 165
118 gnm
ag
N
nd
em
rvig
Ade
l
ade
ade
nni
gad
e
rsg
160
Dro
Bre
dga
ess
Fr
rins
the
Kro
np
Go
nrå
e
Bor
ger
ga
Ad
te
rV
ol
INDRE BY: 101-170
Langeb
rogade
9
Chr.h
INDRE BY: 101-176
101Arbejdermuseet ..................................... 11
102 Berlingske Kids News .......................... 11
103 Bethesda - Københavns Indre Mission
og Københavnerkirken......................... 11
104 Borups Højskole København ............ 12
105 Dansk Industri.......................................... 12
106 Danske Bank ........................................... 12
107 De Berejstes Klub .................................. 12
108 Det Danske Filminstitut ....................... 12
109 Det Danske Klasselotteri A/S ............ 13
110 Det Franske Institut............................... 13
111 Den Franske Ambassade ................... 13
112 Det Grønlandske Hus ............................14
113 Det Jødiske Samfund i Danmark . . 14
114 Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium ............................14
115 Det Kongelige Teater Gamle Scene ........................................... 14
116 Det Teologiske Fakultet,
Københavns Universitet ...................... 14
117 DIS - Danish Institute for Study Abroad. . . 15
118 Egmonthuset/Lindhardt og Ringhof. . . 15
119Europa-Huset .......................................... 15
120Europabevægelsen ............................... 15
121Fsb. .....
................................................... 15
122 Forbrugerrådet Tænk .......................... 15
123Forsvarsministeriet ............................... 16
124Glyptoteket .............................................. 16
125Gyldendal ................................................. 16
126Helligaandskirken ...................................16
127 Holmens Kirke ......................................... 17
128Huset-KBH ............................................... 17
129 Kgl. Hofjuvelerer P. Hertz ................... 17
130 Kollegiesamvirket af 1983 ................. 17
131 Kollegiesamvirket af 1983 ................. 17
132 Kollegiesamvirket af 1983 ................. 17
133 Kulturhuset Indre BY ........................... 18
134Kulturministeriet .................................... 18
135Kulturstyrelsen ....................................... 18
136 Kunstforeningen GL STRAND ........... 18
137 Kunsthal Charlottenborg .................... 19
138 Københavns Brandvæsen .................. 19
139 Københavns Byret ................................ 19
140 Københavns Fængsler ......................... 19
141 Københavns Hovedbibliotek ............ 20
142 Københavns Kommunes
Ungdomsskole ....................................... 20
143 Københavns Kunstskole ..................... 20
144 Københavns Ravmuseum .................. 21
145 Københavns Ravmuseum .................. 21
146 Københavns Rådhus ............................ 21
147 Københavns Stadsarkiv ...................... 22
148 Københavns Universitet ..................... 22
149 Landsforeningen Liv&Død ................ 22
150 LETT ........................................................... 22
151Metroselskabet ...................................... 23
152Metroselskabet ...................................... 23
10
153 N. Zahles Gymnasieskole ...................
154Nationalmuseet .....................................
155 Nikolaj Kunsthal ....................................
156 Nordisk korthandel ..............................
157 Nordisk Ministerråd/Nordisk Råd/
Nordisk Kulturfond ..............................
158 Phendeling - Center for Tibetansk
Buddhisme .............................................
159Realdania .................................................
160 Reformert Kirke ....................................
161Rundetaarn .............................................
162 Sankt Petri Kirke ...................................
163 Skandinavisk Yoga og
Meditationsskole ...................................
164Socialpædagogerne ............................
165 SOPU København &
Nordsjælland ..........................................
166 Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm . 167 Sømods Bolcher ...................................
168 Trinitatis Kirke ........................................
169 VARTOV - Grundtvigsk Forum ........
170 Vor Frue Kirke ........................................
23
23
24
24
24
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
KULTURNATTEN.DK INDRE BY
INDRE BY
101
ARBEJDERMUSEET
102
BERLINGSKE KIDS NEWS
103
BETHESDA - KØBENHAVNS INDRE
MISSION OG KØBENHAVNERKIRKEN
18:00-00:00 50’ERNE - MUSIK, MODE OG HVERDAGSLIV
Kom med på en festlig tur gennem 1950’ernes musik, mode og hverdagsliv
for alle aldre i Arbejdernes Forsamlingsbygning.
18:00-00:00 LYS PÅ ARBEJDERNES FORSAMLINGSBYGNING
Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygning fra 1879 lyser op i Kulturnatten.
RØMERSGADE 22
5A, 6A, 11A, 14, 42, 43, 184, 185, 150S, 350S
Nørreport
18:00-21:30 BLIV JOURNALIST MED KIDS’ NEWS I AFTEN!
Kunne du tænke dig at skrive nyheder? Tage gode billeder? Være TV-vært?
Så kig forbi Kids’ News.
PILESTRÆDE 34
1A
Nørreport
Kgs. Nytorv
18:00-23:00 CAFÉ DAMMEN
Oplev et værested i funktion, tal med stamgæster og medarbejdere.
18:00-22:00 KULTURMØDE
Få smag på verden; få et kulturmøde. Se udstilling om den internationale
arbejdsgren i Bethesda, IKC
Familier med børn er velkomne - vi giver saftevand og kaffe.
18:00-22:00 KREATIVT VÆRKSTED
Kurvefletning med aviser, reklamer og cykelslanger.
18:00-18:30 DUKKETEATER OG TRYLLERI
19:00-19:30 Sjove dukker spiller teater. Der bliver tryllet og fortalt historier for børn og voksne.
18:30- 20:30 SMÅ FORFATTERSPIRER (2-8 ÅR)
Vi rimser! Prøv noget nyt - sammen laver vi din personlige rimse. Det rimer og
kan remses!
18:30- 19:00 PASTAPARTY KONCERT
Bandet PastaParty spiller op til fest for alle børn i byen.
18:30- 20:00 SKATTEJAGT
Skatten ligger gemt et sted i Bethesda, det store gamle hus. Mon du kan
finde den? Hver hele, halve time.
18:30- 19:00 ER TOLERANCE LØSNINGEN ELLER EN DEL AF PROBLEMET?
Kort oplæg v. Manuel Vigilius, med mulighed for debat.
18:40, 19:40 FRA KÆLDER TIL LOFT - RUNDVISNING
20:40, 21:40 Historisk velbevandrede guider fremviser det gamle hus fra 1882 og fortæller
om historie og nutid. 20 min. varighed.
19:30- 20:00 TRE GRUNDE TIL IKKE AT SÆTTE SINE BEN I EN KIRKE
22:15- 22:45 - kort oplæg v. Manuel Vigilius, med mulighed for debat.
20:30-20:50 STAND-UP V. JAKOB SVENDSEN (DEL 1+2)
21:45- 22:05 Vinderen af Danish Open i stand-up leverer top klasse underholdning.
Der er hygge omkring pandekagemaskinen og i sofahjørnet med kaffe/te
kl. 18.00-22.00
23:00-23:30 AFTENSANG OG SEN SUPPE
Vi giver en portion suppe og slutter kulturnatten med ro, aftentanker og en
aftensang.
RØMERSGADE 17
5A, 6A, 11A, 14, 42, 43, 184, 185, 150S, 350S
Nørreport
KULTURNATTEN.DK INDRE BY
11
INDRE BY
104
BORUPS HØJSKOLE KØBENHAVN
105
DANSK INDUSTRI
106
DANSKE BANK
107
DE BEREJSTES KLUB
108
DET DANSKE FILMINSTITUT
18:00-00:00 HOUSE OF PERFORMANCE
Et sandt festfyrværkeri af talent udfolder sig, når storbyhøjskolen slår dørene
op med udstillinger, film, dans, sang og musik.
FREDERIKSHOLMS KANAL 24
12, 33, 66, havnebus 991, 992
Hovedbanegården
18:00- 23:00 ARKITEKTUR OG OPLEVELSER I DI’S HUS
Kom på rundvisning i Industriens Hus. Hør tankerne bag bygningen, og nyd
udsigten over København.
Tilmelding nødvendig på di.dk
18:00- 23:00 DK’S TALENTER HITTER I HELE VERDEN - MØD DEM HOS DI
Oplev med alle sanser, hvordan talenter i danske virksomheder skaber idéer,
der hitter i hele verden.
19:00- 23:00 TALENTERNE TALER UD
Danske talenter fortæller om deres vej mod stjernerne. Lær selv at finde og
udnytte dit eget talent.
H.C. ANDERSENS BOULEVARD 18
2A, 5A, 6A, 10, 11A, 12, 26, 33, 66, 67, 68, 69, 250S
Hovedbanegården/Vesterport
19:00-23:00 RUNDVISNING I DANSKE BANKS GULDALDERPALÆER
Rundvisning i Danske Banks fredede palæer, som storkøbmand Erich Erichsen
lod opføre som købmandsgård ved Kongens Nytorv i København 1797-99.
Bemærk, at der er mange trapper i gangene mellem palæerne, og at turen
derfor ikke er velegnet for gangbesværede og kørestolsbrugere.
Tilmeldingen åbner 1. oktober - find link til tilmeldingssite på
kulturnatten.dk
LAKSEGADE 2
1A, 29, havnebus 991, 992
Kgs. Nytorv
18:00- 00:00 SJÆLDNE REJSEMÅL - REJSEFOREDRAG
Medlemmer af De Berejstes Klub fortæller om oplevelser på rejsemål som
besøges af meget få turister.
CAFE GLOBEN, TURESENSGADE 2
1A, 40
Nørreport
18:00-23:00 FILM FRA A-Z I BILLEDARKIVET
Vi forærer overskydende filmprogrammer, plakater og stillbilleder væk én
aften om året. Gør et fund!
18:00-22:00 KULTURNAT MED RESTAURANT SULT
Sult byder på grill & musik udenfor Cinemateket, og i restauranten er der stor
buffet hele aftenen.
18:00-22:00 MØD NYE FILMTALENTER PÅ FILMVÆRKSTEDET
De fortæller om vejen ind i dansk film, og derudover vil de vise korte klip fra
deres film.
Man vil kunne møde 2-3 af de håbefulde unge i 45 minutter.
Der vil være max. 5 møder med start kl. 18.00 til 22.00.
12
KULTURNATTEN.DK INDRE BY
INDRE BY
18:00-18:30 ET INDBLIK I FILMARKIVETS SKATTE!
Hør, se og lær hvad en filmarkivar er og hvad han laver. Kom helt tæt på
filmrullerne og arkivaren!
18:00-20:00 BLIV SMINKET SOM ET UHYGGELIGT MONSTER
20:30-22:00 Få lavet et ulækkert sår eller bliv sminket som et monster af Special effectmageren Janus Vinther.
18:00, 20:00, GYS OG GRU I FILM-X
21:45
Optag, klip og indspil lyd til jeres egen gyserfilm i FILM-X
Filmforløbene varer 1 ½ time. Max 20 deltagere per. besøg. Billetterne kan
hentes foran FILM-X efter først til mølle princippet på Kulturnatten. Fra 7 år.
18:00-20:00 FÅ DIT ANSIGT PÅ EN FILMPLAKAT
20:30-23:00 Vores foto-boks i foyeren tager dit portrætbillede og fletter det ind på en
dansk filmplakat.
18:30- 19:00 KORTFILM FOR HELE FAMILIEN MED LEVENDE MUSIK
Skøre, sjove, overraskende perler fra filmhistorien - med fuld knald på
klavertangenterne!
19:00-19:45 ET PERSONLIGT INDBLIK I JAZZKOMPONISTEN NIKOLAJ HESS’ VERDEN
Nikolaj Hess fortæller og viser hvordan filmmusik taler direkte til forskellige følelser!
19:30- 20:30 DANMARK PÅ FILM I BIBLIOTEKET
Foredrag og workshop - 500 historiske filmklip skal placeres på Danmarkskortet - og du kan hjælpe!
21:00- 21:30 VOKSEVÆRK - DANSK KORTFILM MED INSTRUKTØRBESØG
Animationsfilm om Fabian, der må vælge mellem sin mor & sin kæreste. Mød
instruktør Tor Fruergaard .
22:00-22:30 HVAD ER CINERAMA?
Glem alt om 3D-briller - se og hør 1950’ernes fedeste væg-til-væg-oplevelse i
digitalt format!
GOTHERSGADE 55
5A, 6A, 14, 42, 150S, 173E, 184, 185, 350S
Nørreport
109
DET DANSKE KLASSELOTTERI A/S
110
DET FRANSKE INSTITUT
111
DEN FRANSKE AMBASSADE
18:00-00:00 TEST DIT HELD
Test dit held i Klasselotteriet på Kulturnatten. Kom ind i butikken på Rådhuspladsen eller besøg Klasselotteriet i Skatteministeriet.
RÅDHUSPLADSEN 2
2A, 5A, 6A, 10, 11A, 12, 26, 33, 66, 67, 68, 69, 250S
Hovedbanegården/Vesterport
18:00-23:00 PÅ FRANSK VISIT I LATINERKVARTERET
Oplæsning, lyd og lys, fransk niveautest, smagsprøver, musik mm.
Detaljeret program kan ses fra 1. oktober på: www.institutfrancais.dk
STUDIESTRÆDE 5
5A, 6A, 14, 42, 150S, 173E, 184, 185, 350S
Nørreport
17:00- 23:00 NAT I PALÆET - PÅ RUNDVISNING MELLEM GOBELINER OG GENFÆRD
Få indblik i 300 års dansk-fransk historie, mens du bliver vist rundt i det
Thottske Palæ, som rummer møbler og kunstgenstande fra franske slotte.
Obligatorisk tilmelding fra d. 1. oktober, kun kl. 15.00-17.00 på 33670142.
OBS: Der skal forevises ID ved indgangen. Der må ikke medbringes store
tasker.
DET THOTTSKE PALÆ, KONGENS NYTORV 4
1A, 29
Kgs Nytorv
KULTURNATTEN.DK INDRE BY
13
INDRE BY
112
18:30- 18:50
19:45- 20:00
19:00-20:30
21:15- 22:45
19:00-19:20
21:30- 21:50
19:30, 21:00,
22:00
20:15- 20:45
22:30-23:00
20:45-21:15
23:00-23:30
21:00- 21:20
opvisning.
DET GRØNLANDSKE HUS
GRØNLANDSK KORSANG
Koret vil underholde med en række traditionelle grønlandske sange.
MATUP TUNUANI - BAG DØREN
Dokumentarfilm om kollegieliv og ungdomskultur i dagens Grønland.
Danske undertekster.
KALATTUUT
Lær at danse kalattuut - grønlandsk polka i højt tempo.
UDSTILLING
Rundvisning i den aktuelle udstilling. Varighed 30 min.
AVIAAJA LUMHOLT DUO
Minikoncert med den grønlandske musiker og sanger Aviaaja Lumholt.
GREENLAND SPIRIT
En dokumentar om syv unge grønlandske kunstneres syn på Grønland og
fremtiden. OBS: er på engelsk.
TROMMESANG
Gaz Zaa Lung, der stammer fra Qaanaaq/Thule og hendes elever giver en
LØVSTRÆDE 6
11A, 14
Nørreport
113
DET JØDISKE SAMFUND I DANMARK
114
DET KONGELIGE DANSKE
MUSIKKONSERVATORIUM
18:00-18:45 OPLEV KØBENHAVNS SYNAGOGE
19:00-23:00 Oplev en festlig traditionel jødisk shabbat gudstjeneste samt åbent hus. Mød,
lær og hør om jødedommen, dansk jødisk historie, traditioner mm.
Det frabedes at der filmes og fotograferes samt brug af mobiltelefon.
KRYSTALGADE 12
11A, 14
Nørreport
20:30-21:00 ORGELKONCERT
22:00-22:30 Orgelstuderende fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium spiller festlig orgelmusik.
REFORMERT KIRKE, GOTHERSGADE 111
5A, 6A, 14,42, 150S, 173E, 184, 185, 350S
Nørreport
115
DET KONGELIGE TEATER - GAMLE SCENE
116
DET TEOLOGISKE FAKULTET,
KØBENHAVNS UNIVERSITET
18:00-23:00 DET ER FOR BØRN
Kom ind når Gl. Scene slår dørene op for en Kulturnat i børnenes tegn.
Læs mere på kglteater.dk/kulturnat
GAMLE SCENE, KGS. NYTORV 9
1A, 29
Kgs. Nytorv
18:00-20:00 DANMARKS FORHOLD TIL AFRIKAS GULDKYST FØR OG NU
Samtale med forfatter Kåre Lauring, manden bag den anmelderroste bog
”Slaverne dansede og holdt sig lystige”.
CENTER FOR AFRIKASTUDIER, KØBMAGERGADE 44-46
5A, 6A, 14, 42, 150S, 173E, 184, 185, 350S
Nørreport
14
KULTURNATTEN.DK INDRE BY
INDRE BY
117
DIS - DANISH INSTITUTE FOR
STUDY ABROAD
18:00-22:00 AMERIKANSK HALLOWEEN OG HAUNTED HOUSE
- GET READY TO GET SCARED!
Oplev en amerikansk Halloween! Uhyggen breder sig i vores Haunted House.
Efterfølgende kan du grille skumfiduser og udskære græskarlanterner.
SKINDERGADE 12
11A, 14
Nørreport
118
EGMONTHUSET/
LINDHARDT OG RINGHOF
18:00-22:00 EGMONTHUSET SLÅR DØRENE OP
Mød Lindhardt & Ringhof, Carlsen, Alinea og Akademisk. Forfattere,
workshops, tegnetips, smagsprøver og Rasmus Klump.
VOGNMAGERGADE 11
11A, 40
Nørreport
119
EUROPA-HUSET
120
EUROPABEVÆGELSEN
121
FSB..
122
FORBRUGERRÅDET TÆNK
18:00-18:30 DANSKERE I EUROPA
18:45- 19:15 Hvor sidder EU-sansen hos danskerne? Er den arvelig eller er der tale om
miljø? Kom og hør Peter Lund Madsens forklaring.
GOTHERSGADE 115
5A, 6A, 14, 42, 150S, 173E, 184, 185, 350S
Nørreport
18:00-21:30 EUROPÆISK ØLSMAGNING MED POLITISK SPEEDDATING
Kom og smag et udvalg af europæiske øl og mød en række politikere til
europapolitisk speeddating.
Vi lukker det sidste hold ølsmagere ind kl. 21.00.
GOTHERSGADE 115
5A, 6A, 14, 42, 150S, 173E, 184, 185, 350S
Nørreport
18:00-22:00 BAGGÅRDSHYGGE OG BOLIGBYGGERI TIL KØBENHAVNERE
Velkommen i vores baggård til ægte almen boligstemning: mad og musik i
stuen, værksted for børn og boligbyggeri til københavnere før og nu.
LAVENDELSTRÆDE 16
11A, 14
Nørreport
18:00-23:00 KAN DU LÆSE DET MED SMÅT?
Vi retter det skarpe blik mod det, din bank skriver med småt og udfordrer dig
og dine børn gennem sjove lege og gode råd, lige til at tage med hjem.
FIOLSTRÆDE 17B
5A, 6A, 14, 42, 150S, 173E, 184, 185, 350S
Nørreport
KULTURNATTEN.DK INDRE BY
15
INDRE BY
123
FORSVARSMINISTERIET
124
GLYPTOTEKET
125
GYLDENDAL
126
HELLIGAANDSKIRKEN
18:00-00:00 MØD FOLK FRA MINISTERIET, FORSVARET, HJEMMEVÆRNET
OG BEREDSKABET
Besøg os og få et unikt indblik i arbejdet med Danmarks internationale
indsatser og dansk forsvars- og sikkerheds- og beredskabspolitik.
HOLMENS KANAL 42
1A, 29, havnebus 991, 992
Kgs. Nytorv
18:00-00:00 PÅ JAGT EFTER LYSET
Aftenen igennem er der skattejagt for børn og barnlige sjæle blandt mumier,
guder og helte.
18:00-20:30 SANSEVÆRKSTED
Tag en tur forbi Sanseværkstedet og test, hvor højt du scorer på
Sansebarometeret.
18:30- 23:00 SÆROMVISNINGER
Hele aftenen byder vi på særomvisninger, hvor vi stiller skarpt på udvalgte
værker - lyset og mørket er tema.
18:00-20:00 BILLEDHUGGERENS ÅBNE VÆRKSTED
21:00- 23:00 Vi inviterer billedhugger Mathies Erlandsen inden for i vores åbne værksted.
19:00-00:00 MØRKELEG
Vi slukker lyset i udvalgte sale og lader mørket herske. Gå på opdagelse i den
dunkle skulpturnat.
19:00-19:45 MUSIKALSK KARAVANE MELLEM SKULPTURERNE
Kom med på musikalsk vandring gennem Glyptotekets smukke sale ført an af
Skt. Annæ Pigekor.
20:00-20:45 MUSIK I MØRKE
Skt. Annæ Pigekor akkompagnerer mørklagte museumsrum med sange, der
kredser om lyset.
21:00- 22:00 KATRINE GISLINGE OG SKT. ANNÆ PIGEKOR
Pianist Katrine Gislinge og Skt. Annæ Pigekor opfører fransk musik med
værker af bl.a. Debussy og Fauré.
DANTES PLADS 7
2A, 5A, 6A, 10, 11A, 12, 26, 33, 66, 67, 68, 69, 250S
Hovedbanegården
18:00-00:00 HARRY POTTERS TROLDMANDSSKOLE
Troldmandsskole inspireret af Harry Potter-bøgernes magiske univers. Lær
alkymi, etiktrylleri, stavbyggeri, bæstologi og kampmagi. For børn og voksne.
Alle aktiviteter starter hver halve time fra kl. 18.00 til kl. 24.00.
KLAREBODERNE 3
5A, 6A, 14, 42, 150S, 173E, 184, 185, 350S
Nørreport
19:00-19:45 HIMMELSKE STEMMER: MUSIKANDAGT MED SANKT ANNÆ PIGEKOR
OG SOPRAN SIGNE ASMUSSEN
Oplev himmelsk stemning, når sopran Signe Asmussen og stemmerne fra
Sankt Annæ pigekor flettes sammen med bønner og bibellæsninger.
20:00-20:40 MUSIKMESSE MED SANKT ANNÆ PIGEKOR OG SOPRAN SIGNE
ASMUSSEN
Oplev en stemningsfuld lysgudstjeneste med sang og nadver til alle! Sopran
Signe Asmussen og pigekoret fylder kirken med store stemmer.
16
KULTURNATTEN.DK INDRE BY
INDRE BY
21:00- 21:40 TAIZÉSANG OG STILHED - MEDITATIV ANDAGT I NATKIRKEN
Find fred og pust ud til meditativ sang, stilhed og lystænding. Sangerne
Elisabeth Ørsnes og Janne Solvang leder os gennem sange og bønner.
22:00-22:40 BAROK OG MYSTIK - MUSIKANDAGT I NATKIRKEN
Læn dig tilbage og bliv henført af komponisten Couperins mystiske barok.
Fremført af organist Ørjan Johansen og sangerne Ørsnes og Solvang.
23:00-23:40 LYSMESSE I NATKIRKEN PÅ STRØGET
Tænd lys og bliv lyst op indeni og udenpå i meditativ og stemningsfuld nadvergudstjeneste med præst Simon Fuhrmann og sangerne Ørsnes og Solvang.
00:00-00:30 NATTETONER I NATKIRKEN
Lad aftenen synke ind til lyden af sungne og talte bønner i denne meditative
andagt med munkesang og fred. Ved sangerne Ørsnes og Solvang.
NIELS HEMMINGSENS GADE 5
1A, 29
127
HOLMENS KIRKE
128
HUSET-KBH
129
KGL. HOFJUVELERER P. HERTZ
130132
KOLLEGIESAMVIRKET AF 1983
18:00-00:00 CARL NIELSEN
- DANMARKS STØRSTE KOMPONIST I ORD OG TONER
Holmens Kirke slår igen i år dørene op og har musikalsk fokus på 150-års
fødselaren Carl Nielsen og den samtidige Rued Langgaard.
18:00-18:45 MINIKONCERT
Minikoncert med DR Børnekoret og DR Juniorkoret under ledelse af Susanne
Wendt og Clara Smedegaard.
18:00-18:45 KONCERT: CARL NIELSEN
- DANMARKS STØRSTE KOMPONIST I ORD OG TONER
Koncert med Holmens Vokalensemble under ledelse af Jakob Lorentzen samt
Holmens provst Ejgil Bank Olesen.
20:00-20:45 MIDNATSGUDSTJENESTE
21:30- 22:15 Midnatsgudstjeneste med Holmens provst Ejgil Bank Olesen samt Holmens
Vokalensemble under ledelse af Jakob Lorentzen
HOLMENS KANAL 21
1A, 29, havnebus 991, 992
Kgs. Nytorv
18:00-00:00 SPØGELSESHUSET
Det vrimler med fortællinger og vandrehistorier om spøgelser i det gamle
Kulturhus i København - måske er de der stadigvæk?
RÅDHUSSTRÆDE 13
11A, 14
Nørreport
18:00-21:00 FRA BLYANTSTREG TIL UNIKT P. HERTZ SMYKKE
Kom indenfor til en fortælling om hvordan P. Hertz smykker bliver til. Hele
processen fra den første blyantstreg til det færdige smykke introduceres.
KØBMAGERGADE 34
11, 11A, 14
Nørreport
18:00-23:00 ÅBENT HUS PÅ ELERS KOLLEGIUM
Elers Kollegium, et af de ”fire gamle” holder åbent hus. Rundvisning i bygningen hver hele og halve time og salg af forfriskninger i den smukke have.
ELERS KOLLEGIUM, ST. KANNIKESTRÆDE 9 - KORT 130
KULTURNATTEN.DK INDRE BY
17
INDRE BY
18:00-23:00 BESØG BORCHS KOLLEGIUM
Kom og oplev stemningen på Borchs Kollegium fra 1691. Der er rundvisning i
det gamle hus, og der sælges kaffe og kage i vores have.
BORCHS KOLLEGIUM, STORE KANNIKESTRÆDE 12 - KORT 131
18:00-23:00 BAG REGENSENS RØDE MURE
Regensen, Chr. IV kollegium fra 1623, vil aftenen igennem have rundvisninger
i de gamle bygninger.
REGENSEN, STORE KANNIKESTRÆDE 2 - KORT 132
11A, 14
Nørreport
133
KULTURHUSET INDRE BY
134
KULTURMINISTERIET
135
KULTURSTYRELSEN
136
KUNSTFORENINGEN GL STRAND
18:00-00:00 FESTLIG AFTEN I DANSENS TEGN
Swingin’ Hepcats byder velkommen.Vi giver en introduktion til swingdans,
hvor alle uanset forudsætninger kan være med. Medbring indendørs sko!
CHARLOTTE AMMUNDSENS PLADS 3
40
Nørreport
18:00-21:00 MUSIK OG KAFFE I KULTURMINISTERIETS GÅRD
Nyd en kop kaffe, mens du lytter til musikken fra scenen i vores fine gård. .
18:30- 19:30 BØRNEKONCERT MED CHRISTINE SKOU OG OLE KIBSGAARD
Kom til børnekoncert med Christine Skou, Ole Kibsgaard og skolebørn i samarbejde med Koda Skolekontakt.
19:00-20:00 MØD KULTURMINISTER BERTEL HAARDER
Mød kulturministeren, og kig dig omkring i den fine gamle bygning
’Assistenthuset’ i Nybrogade, hvor Kulturministeriet har til huse.
20:30-21:30 KONCERT MED ELEVER FRA MUSIKKONSERVATORIET
Elever fra Rytmisk og Klassisk Musikkonservatorium giver koncert.
21:00- 22:00 LANCERING AF WONDERTICKET
- NY DIGITAL KULTURPLATFORM FOR UNGE
Mød vinderne af Kulturministeriets konkurrence om en ny digital
ungekulturplatform, når de lancerer appen Wonderticket.
Kom og nyd en bid brød i Kulturministeriets ’Meyers’ kantine fra 18.00
til 22.00.
NYBROGADE 2
1A, 11A, 26, 29
Kgs. Nytorv
18:00-00:00 KUNSTFOND, RINDALISME, FORSVAR OG KOLDKRIG
Statens Kunstfond, Rindalisme, koldkrigens forsvarsværker, find gravhøje på
en app. Tag på rundtur til de nærmeste fredede bygninger og fortidsminder.
H C ANDERSENS BOULEVARD 2
2A, 5A, 6A, 10, 11A, 12, 26, 33, 66, 67, 68, 69, 250S
Hovedbanegården/Vesterport
18:00-00:00 LYSSAT KØBENHAVNERHJEM/KUNSTHAL
Oplev en arkitektonisk lyssætning af GL STRANDs facade ved Catja Thystrup /
ÅF Lightning.
18:30- 21:30 WORKSHOP - LAV DIN EGEN LAMPESKÆRM
Skab din egen personlige lampeskærm. Workshop ved billedkunstneren Carina
Zunino for børn og voksne.
18
KULTURNATTEN.DK INDRE BY
INDRE BY
19:00-23:00 MUSIK OG MAD I GL STRANDS GÅRDHAVE
Musiklounge med servering i GL STRANDs gårdhave.
19:00-22:00 OMVISNING I UDSTILLINGEN TRUST - THE SALON
GL STRAND afholder tre dialogiske omvisninger i løbet af aftenen i udstillingen
TRUST-The Salon.
GL. STRAND 48
11A, 14
Kgs. Nytorv
137
KUNSTHAL CHARLOTTENBORG
138
KØBENHAVNS BRANDVÆSEN
139
KØBENHAVNS BYRET
140
KØBENHAVNS FÆNGSLER
18:00-00:00 WORKSHOP FOR HELE FAMILIEN!
Eksperimenter med kunstneriske metoder og materialer i workshoppen
inspireret af den spanske kunstner Elena Bajo.
18:00-00:00 LÆKRE TONER FRA DJ KOLLEKTIVET PLADEVENNERNE
Musik hele natten leveret af Dj-kollektivet Pladevennerne og lækker mad i
Kunsthal Charlottenborgs cafe.
18:00-00:00 KOM MED PÅ SPEEDOMVISNING I SAMTIDSKUNST!
Lynhurtig og spændende omvisninger á 15 min. varighed i den internationale
samtidskunstsudstilling TRUST
18:00-00:00 SPÆNDENDE LIVE EVENTS MED KUNSTNEREN JES BRINCH
Kom og oplev den festlige kunstner Jes Brinch i en serie af live-events i sin
aktuelle udstilling.
18:00-00:00 TID TIL GODE FORTÆLLINGER OG SPÆNDENDE HISTORIER!
Spændende rundvisning ved historiker Henrik Biehl på Det Kongelige Danske
Kunstakademi, Billedskolerne.
KGS NYTORV 1
1A, 29
Kgs. Nytorv
18:00-22:00 KØBENHAVNS BRANDVÆSEN SLÅR PORTENE OP TIL
HOVEDBRANDSTATIONEN
Kom helt tæt på ambulancer og brandbiler, tag en snak med vores vicebrandinspektører, brand- og ambulancemandskab og mød vores maskot Ildefanten.
BAG RÅDHUSET 3
2A, 5A, 6A, 10, 11A, 12, 26, 33, 66, 67, 68, 69, 250S
Hovedbanegården/Vesterport
18:00-00:00 VI ÅBNER DØRENE FOR BØRN OG VOKSNE
Kom ind og oplev atmosfæren og den smukke arkitektur i den gamle byret
på Nytorv
NYTORV 25
11A, 14
Nørreport
18:00-00:00 RYK I FÆNGSEL
Oplev Nytorvs fængsel bag murerne, fra indsættelse til løsladelse.
NYTORV 21
11A, 14
Nørreport
KULTURNATTEN.DK INDRE BY
19
INDRE BY
141
KØBENHAVNS HOVEDBIBLIOTEK
142
KØBENHAVNS
KOMMUNES UNGDOMSSKOLE
19:00-00:00 HOVEDBIBLIOTEKETS HEMMELIGHEDER
50 unikke og intime oplevelser - kom bag facaden og dybt i undergrunden.
Forfattere i kælderen, digte i en campingvogn, hemmeligheder i lydstudiet...
19:00-00:00 RUM 1. FORLAGET GLADIATOR PRÆSENTERER:
Intensiv og hyggelig turbo-fælleslæsning i en campingvogn med landets
hippeste forlag. Be there. Varighed 15 min. Hver hele og halve time
19:00-23:00 RUM 2. KÆLDERLÆSNINGER PRÆSENTERER:
Mød forfattere i kælderen under biblioteket og oplev højtlæsning i en helt
særlig atmosfære. Varighed 15 min. Hver hele og halve time
19:00-23:00 RUM 3. HEMMELIGHEDER PÅ BÅND
Lyt til andres hemmeligheder og indspil din egen i vores lydstudier. Vi siger
det ikke til nogen. Varighed 15 min. Hver hele og halve time
19:00-23:00 RUM 4. KORT SAGT PRÆSENTERER
Viden, videnskab og inspiration - formidlet kort og underholdende.
Varighed 15 min. Hver hele og halve time
19:00-23:00 RUM 5. SURPRISE!
Dette er rummet for dig, der gerne vil overraskes.
Varighed 15 min. Hver hele og halve time
19:00-21:45 IBRAHIM ELECTRIC MED GÆSTER
DKs skarpeste trio + gæster serverer højenergisk jazz med hip til surf,
afrobeat, soul og meget mere.
22:00-22:45 JET FLOWER
Psykedelisk sound, store beats og godt vævede melodier. Forvent en sonisk fest.
23:00-00:00 US GIRLS
Mød Meg Remy: Avant-pop dekonstruktivist, undergrunds-R&B diva og
elektronisk troldkvinde.
Alle tilmeldinger: Reservér plads via mail: [email protected] eller tilmeld
dig på aftenen ved at kontakte personalet ved hovedindgangen.
Mød op i god tid.
KRYSTALGADE 15
11A, 14
Nørreport
18:00-22:00 UNGDOMSSKOLEN PÅ KULTORVET
Mærk pulsen fra den københavnske ungdom på Kultorvet til årets Kulturnat. Her
optræder unge fra Københavns Kommunes Ungdomsskole med musik og dans.
KULTORVET 2
5A, 6A, 14,42, 150S, 173E, 184, 185, 350S
Nørreport
143
KØBENHAVNS KUNSTSKOLE
20:00-23:00 KUNSTFILMS-SMUG-BIOGRAF
Kunstfilms-smug-biograf og en times live youtube-battle mellem to
fremtrædende videokunstnere kl. 22.00
Tilmelding via [email protected] fra den 2. oktober.
NØRRE SØGADE 43
5A, 6A, 14,42, 150S, 173E, 184, 185, 350S
Nørreport
20
KULTURNATTEN.DK INDRE BY
INDRE BY
144145
KØBENHAVNS RAVMUSEUM
146
KØBENHAVNS RÅDHUS
18:00-22:00 HOUSE OF AMBER PÅ STRØGET
Få indblik i ravets fascinerende historie, og se ravstykker i forskellige
farver og gyldne nuancer. Vi har fortællinger hver time.
NYGADE 6, KORT NR. 144
1A, 40
Nørreport
18:00-22:00 HOUSE OF AMBER & KØBENHAVNS RAVMUSEUM
Få indblik i ravets fascinerende historie, og se unikke ravstykker med insekter
og plantedele fra en svunden tid. Vi har guidede ture hver time.
KONGENS NYTORV 2, KORT NR. 145
1A, 29
Kgs. Nytorv
18:00-00:00 RUNDVISNING: TÅRNTURE
Tårnturen - Gå hele vejen op i Rådhustårnet og nyd den fantastiske udsigt.
Der er ingen elevator. Varighed 60 min. Hver hele time. Mødested: Gå ind i
Rådhuset og vælg gangen til venstre, set fra hovedindgangen.
18:30, 20:30, RUNDVISNING: LOFTSVANDRING
22:30
Kom helt op på loftet og forbi rådhusarkitekten Martin Nyrops mindestue.
Mødested: Gå ind i Rådhuset og vælg gangen til højre, set fra hovedindgangen. Varighed 1 time. Turen er ikke for dårligt gående og små børn
18:15- 00:00 RUNDVISNING: FATTIGVÆSENET OG DEN HEMMELIGE SKAT
Oplev rådhusets smukke baghus, gå i mørke, hør om de fattige og se
skattekisten. Kvart over hver hele time. Varighed 45 min.
Mødested: Gå ind i Rådhuset, vælg gangen til venstre set fra hovedindgangen.
18:15- 00:00 RUNDVISNING: RÅDHUSHAVEN OG GRUNDSTENEN
Oplev grundstenen og se og hør om rådhuset, rådhushaven og rådhusets
duer. Kvart over hver hele time. Varighed 45 min.
Mødested: Gå ind i Rådhuset, vælg gangen til højre set fra hovedindgangen.
18:55- 21:55 RUNDVISNING: POLITIKER FREMVISER DEN FLOTTE MAGISTRATSSAL
En politiker fortæller om borgmesterportrætterne og om hvad magistratssalen
bruges til i dag. 5 minutter i hver hele time. Varighed 30 min.
Mødested: Ved foden af magistratstrappen - Igennem højre bue i
Rådhushallen til trappen, set fra hovedindgangen.
18:10- 21:10 RUNDVISNING: POLITIKER VISER MØDESALEN FREM
Politiker viser mødesalen frem. Hør om indretningen og om anekdoter fra det
politiske liv. 10 minutter over hver hele time. Varighed 35 min.
Mødested: Ved Jason-statue i Rådhushallen.
18:00-00:00 RÅDHUSPANDEKAGER OG FLÆSKESTEGSSANDWICH
Køb de verdensberømte rådhuspandekager. Derudover sælges flæskestegssandwich, fadøl, sodavand, varm chokolade samt kaffe & te. Vi modtager dankort.
Foregår i kælderen, kantinen (den gamle havnerådssal) og i hovedkassen.
18:30, 19:30, SYNG MED SANGSKOLEN FRA SKT. ANNÆ
20:30
Lyt eller syng med elever fra Sankt Annæ i Festsalen på 2. sal. Der vil også
være lidt korsang ind imellem fællessangene.
Sted: Foregår i Festsalen på 2. sal
18:00-23:00 MØD NATTERAVNENE I RÅDHUSHALLEN
Mød en ægte ”Natteravn”. Hør hvem vi er og kom og få et natteravnskram.
Foregår i Rådhushallen.
18:00-00:00 TEMA: SAMMEN OM BYEN
København vil tilbyde de bedste rammer om dit liv i byen. Så dialogen mellem
os kommunen og dig københavneren skal være stærk. Kom og hør hvordan.
Foregår i Rådhushallen.
KULTURNATTEN.DK INDRE BY
21
INDRE BY
18:00-00:00 DU KAN REDDE LIV - VIL DU?
Kom forbi vampyr-standen. Hør om bloddonation. Er du sund, rask, uden medicin
og over 17 år? Så kan du sikkert godt give blod. Foregår under Borgertrappen.
18:00-00:00 OPLEV RÅDHUSKOMPAGNIET LIGE UDENFOR RÅDHUSET
Oplev Rådhuskompagniets køretøjer, situations spil, musikkorps, tamburkorps
og få en kop kaffe og snak med os om Rådhuskompagniet.
Foregår i telt og lige udenfor Rådhuset - på balustraden.
Alle rundvisninger: Begrænset antal billetter fra d. 6/10-15 på
https://billetto.dk/da/kulturnat-paa-koebenhavns-raadhus-2015
RÅDHUSPLADSEN 1
2A, 5A, 6A, 10, 11A, 12, 26, 33, 66, 67, 68, 69, 250S
147
KØBENHAVNS STADSARKIV
148
KØBENHAVNS UNIVERSITET
149
LANDSFORENINGEN LIV&DØD
150
LETT
18:00-00:00 DA FREDEN BRØD UD
Udstilling om tiden efter befrielsen i 1945: Om spontan glæde, anholdelser og
skyderi i gaderne, jødernes hjemkomst, tyske flygtninge og vareknaphed.
RÅDHUSET, RÅDHUSPLADSEN 1
2A, 5A, 6A, 10, 11A, 12, 26, 33, 66, 67, 68, 69, 250S
19:00-23:00 ÅBENT HUS VED KØBENHAVNS UNIVERSITETS HOVEDBYGNINGER
Kom på rundvisning i universitetets historiske bygninger. Nyd kunst og
livemusik til forfriskninger fra Studenterhuset i Festsalen.
FRUE PLADS 4
11A, 14
Nørreport
18:00-00:00 DIT DIGITALE LIV - DIN DIGITALE ARV
Kom og bliv klogere på hvad der menes med et digitalt liv og arv, og hvorfor
det er vigtigt, at vi forholder os til det, inden vi dør.
18:00-00:00 FUNEBARIET - VIDENCENTER OM DØD OG BEGRAVELSE
Besøg udstillingen og få konkrete svar på hvordan vi i Danmark kan tage
afsked med vores kære.
19:00-22:00 STINE BUJE - ”SNAK PÅ LIVET LØS”
Mød forfatteren bag bogen ”SNAK på livet løs” til et livsbekræftende foredrag
om de svære samtaler før døden. Hver hele time. Varighed: 30 min.
19:30- 22:30 SØREN BEBE DUO (PIANO & BAS)
Kom og nyd når Søren Bebes duo spiller kendte jazz klassikere, loungemusik
m.m. Hver hele, halve time. Varighed: 30 min.
NIKOLAJ PLADS 27
11A, 14
Kgs. Nytorv
18:00-22:00 ÅBENT HUS - SE EN MODERNE ADVOKATVIRKSOMHED INDEFRA
Kig forbi byens bedste adresse og se en moderne advokatvirksomhed indefra.
Der vil være forfriskninger undervejs.
19:00-19:30 TÆT PÅ ADVOKATEN - ”KOLDKRIGSSAGEN”
René Offersen fortæller om sagen, hvor historiker Bent Jensen af Højesteret
er blevet dømt skyldig for injurier mod journalist Jørgen Dragsdahl.
19:30- 20:00 GRØNNINGEN GENNEM 100 ÅR
Hør om journalist Torben Weirups arbejde med at fortælle
kunstnersammenslutningen Grønningens historie gennem 100 år.
RÅDHUSPLADSEN 4
2A, 5A, 6A, 10, 11A, 12, 26, 33, 66, 67, 68, 69, 250S
22
KULTURNATTEN.DK INDRE BY
INDRE BY
151152
METROSELSKABET
153
N. ZAHLES GYMNASIESKOLE
154
NATIONALMUSEET
18:00-22:00 BESØG METROSELSKABETS UDSTILLING PÅ RÅDHUSPLADSEN
Kom og besøg Metroselskabets udstilling foran Rådhuset. I udstillingen er der
børneaktiviteter, og du kan få mere at vide om byggeriet af Cityringen.
18:00-22:00 SE BYGGEPLADSEN FRA OVEN
Få det store overblik over byggepladsen, og læs mere om byggeriet af
Cityringen på infoplancherne på udsigtsplatformen.
18:00-22:00 BESØG METROBYGGEPLADSEN PÅ RÅDHUSPLADSEN
Metroselskabet og Copenhagen Metro Team slår dørene op til byggepladsen
på Rådhuspladsen og fortæller om det gigantiske metrobyggeri, Cityringen.
RÅDHUSPLADSEN 1 - SE KORT NR 151
2A, 5A, 6A, 10, 11A, 12, 26, 33, 66, 67, 68, 69, 250S
Hovedbanegården/Vesterport
18:00-22:00 SE BYGGEPLADSEN FRA OVEN
Få det store overblik over byggepladsen, og læs mere om byggeriet af
Cityringen på infoplancherne på udsigtsplatformen.
KGS NYTORV 21A - SE KORT NR 152
1A, 26, 29
Kgs. Nytorv
18:00-21:00 TRADITION MØDER FORNYELSE
Nyklassistisk arkitektur møder nymoderne arkitektur. Kom og se den nye
kantine og elevernes værker i de kreative fag.
NØRRE VOLDGADE 5-7
5A, 6A, 14, 42
Nørreport
18:00-00:00 SMAG PÅ MIDDELALDEREN
Restaurant Julian har 15 års erfaring med historisk mad.
18:00-00:00 LYSPROJEKTION MED GANDALFS FYRVÆRKERI
Oplev Gandalfs magiske dragefyrværkeri som en kæmpe lysprojektion.
18:00-00:00 ILDSMEDEN SKABER MAGISKE VÅBEN
Smeden var en central figur i Tolkiens værker. Han skabte mange ordinære
såvel som magiske genstande: våben, rustninger og naturligvis Herskerringen.
18:00-23:00 BUESKYDNING FOR BØRN OG VOKSNE
Kan du måle dig med Aragorn og Legolas i bueskydning? Nu får du chancen
for at prøve.
18:00-22:00 BLEV SMINKET SOM I FILM
Bliv sminket som en eventyrkarakter fra Tolkiens univers eller en som historisk
karakter. Ork, elver, viking eller beskidt middelalderbonde.
Kø må påregnes.
18:00-22:00 BØRNEWORKSHOP: GANDALFS TRYLLESTAV
Skab din egen tryllestav og fyld den med magisk runekraft.
Alder: fra 4 år.
18:00-23:00 BJOWULF FOR DE YNGSTE
Bjowulf er en gammel historie om helte og uhyrer. Den er blevet genfortalt i
mere end 1200 år, og det er den ikke blevet dårligere af. 4 - 10 år.
Afhent billet i informationen på dagen 9. oktober!
18:30, 20:00 SVÆRDKAMPSOPVISNING OG WORKSHOP
21:00, 23:00 Kom i krigerskole hos Tom Jersø og øv dig i den ædle kamp med sværd.
Varighed: 30 min.
Afhent billet i informationen på dagen 9. oktober!
KULTURNATTEN.DK INDRE BY
23
INDRE BY
19:00-22:00 RUNDVISNING VED SENIORFORSKER POUL GRINDER-HANSEN:
TOLKIENS FANTASY OG MIDDELALDEREN
Fortryllede våben og ringe, elverfolk, troldmænd og tapre krigere er en del af
Tolkiens univers, men de var også en del af middelalderens univers.
Hver hele time. Varighed: 30 min.
Afhent billet i informationen på dagen 9. oktober!
19:00-19:30 FANTASY-MAKE-UP
22:00-22:30 Se sminkøren trylle en ork frem.
20:00-22:00 OPTRÆDEN MED PØBEL
Medrivende, stemningsfuld og dansabel middelaldermusik.
20:00-20:30 FOREDRAG VED RELIGIONSHISTORIKER JESPER KRISTIANSEN:
22:00-22:30 RUNEMAGI
I Ringenes Herre såvel som i den danske oldtid anvendtes runer til alskens
magiske og religiøse formål.
Afhent billet i informationen på dagen 9. oktober!
21:00- 22:00 DET FORTÆLLENDE TEATER OPFØRER BJOWULF
Fantasifulde og nyskabende genfortælling af det urgamle kvad.
Fra: 7 år
Afhent billet i informationen på dagen 9. oktober!
FREDERIKSHOLMS KANAL 12
2A, 5A, 11A, 14, 26, 40
Kgs. Nytorv
155
NIKOLAJ KUNSTHAL
156
NORDISK KORTHANDEL
157
NORDISK MINISTERRÅD/NORDISK RÅD/
NORDISK KULTURFOND
18:00-00:00 TRUST - THE TEMPLE
TRUST - The Temple er en kunstudstilling, som vi bestå af tre omfattende
installationer, der relaterer sig til kirken og vor tids tilbedelsesformer.
18:00-21:00 MADEN SOM RITUAL
Workshop om maden som ritual. Der vil blive budt på smagsprøver.
21:00- 22:00 KONCERT MED JACOB BELLENS
Manden med én af landets mest karakteristiske stemmer, Jacob Bellens, giver
koncert i kunsthallens centrale kirkerum.
NIKOLAJ PLADS 10
11A
Kgs. Nytorv
18:30- 20:30 ROCKY MOUNTAINS, FLORIDA OG DET SYDVESTLIGE USA
Rejsejournalist Henrik Lange fra Highways-USA.com præsenterer:
18.30: Sydvestlige USA. 19.30: Florida og Florida Keys. 20:30: Rocky Mountains
STUDIESTRÆDE 26
5A, 6A, 14, 42
Nørreport
18:30- 18:50 TRASH.DK - EN SKØN BLANDING AF GADETEATER, KONCERT
OG SCENESHOW
trash.dk er en musikalsk performancegruppe. Tre slagtøjsspillere - trash.dk
forvandler skrald (trash) til musik, stomp, sjov og ballade.
19:05- 20:00 SIMON LYNGE
Grønlandske Simon Lynge har begejstret lyttere over hele verden med sine
sange, der også har fundet vej til Hollywoods TV- og filmproduktioner.
20:15- 21:00 EIVØR
Den færøske sangerinde og komponist Eivør Pálsdóttir er aktuelt med sit nye
album ”Bridges” og spiller i den anledning til Kulturnatten.
24
KULTURNATTEN.DK INDRE BY
INDRE BY
21:15- 22:00 DANSKE HIPHOP-LEGENDER ER TILBAGE I BEDSTE HUSTLERSTIL
Det er mange år siden at hiphop-legenderne i Østkyst Hustlers blæste DK
omkuld med albummet Fuld Af Løgn. De er tilbage. Kom og hør Østkyst Hustlers.
VED STRANDEN 18
1A, 26, 29
Kgs. Nytorv
158
PHENDELING - CENTER FOR TIBETANSK
BUDDHISME
17:00- 18:00 BUDDHISME OG MEDITATION I BØRNEHØJDE
Introduktion for børn og deres forældre.
19:00-19:30 INTRODUKTION TIL BUDDHISME
21:00- 21:30 Velkommen til introduktion til Buddhisme for alle interesserede.
20:00-20:30 INTRODUKTION TIL MEDITATION
22:00-22:30 Velkommen til introduktion til meditation for alle interessede.
Der er elevator i bygningen. Vi lukker kl 23.00.
NØRREGADE 7
11A, 14
Nørreport
159
REALDANIA
18:00-00:00 ÅBENT HUS: MODERNE KONTORHUS I NORDISK MODERNISME
Jarmers Plads 2 åbnes for en aften. Huset er et af de tidligste eksempler på
et moderne kontorhus i nordisk modernisme.
Se program og præcise tider på www.realdania.dk/kulturnat
18:00-00:00 OPLEV EN FILANTROPISK FORENING INDEFRA
Se projekter inden for det byggede miljø og mød medarbejdere fra hele
Realdanias koncern.
18:30- 19:00 PETER OLESEN - LYS ELLER EJ?
Forfatter og københavnerekspert fortæller, hvad det betyder for storbyen, at
monumenter er lyst op.
19:30- 22:00 HØR PETER LUND MADSEN OM HJERNEN OG LIVSKVALITET
Hør et forrygende og veloplagt foredrag med hjerneforskeren, lægen og
tv-stjernen ”HjerneMadsen”.
20:30-23:00 PER VERS RAPPER PÅ SIN EGEN SKÆVE FACON OG PÅ VERS
Energiniveauet er højt, når Per Vers underholder om sit liv i storbyen og
opvækst på landet.
18:00-00:00 DJ KATRINE RING
Mellem hvert foredrag snurrer pladerne lystigt med alt fra jazz og latin til
electronica, funk og klassisk musik.
18:00-00:00 WORKHOP: GRØNNE GØR-DET-SELV-LØSNINGER OG BYHAVER
Rul din egen frøbombe, og lær, hvordan du laver selvvandende urtepotter både for børn og voksne.
18:00-22:00 FÅ GODE RÅD OG IDÉER TIL BOLIGEN OG HAVEN
En række eksperter står klar til at besvare spørgsmål om alt fra skimmelsvamp
til staudebede.
18:00-00:00 SKATTEJAGT OG PRÆMIER
Ta’ på skattejagt i den flotte bygning. Vind lækre præmier på din vej - både
for børn og voksne.
JARMERS PLADS 2
2A, 5A, 6A, 10, 11A, 12, 26, 33, 66, 67, 68, 69, 250S
Hovedbanegården/Vesterport
KULTURNATTEN.DK INDRE BY
25
INDRE BY
160
REFORMERT KIRKE
161
RUNDETAARN
162
SANKT PETRI KIRKE
163
SKANDINAVISK YOGA OG
MEDITATIONSSKOLE
19:30- 20:00 CARL NIELSEN-MUSIK I ANLEDNING AF 150 ÅRS-JUBILÆET
Reformert Kirkes kor og Mikael Garnæs, dirigent og orgel, opfører
salmemelodier samt orgelværker af Carl Nielsen
20:30-21:00 KONSERVATORIET SPILLER OP
22:00-22:30 Studerende fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium spiller orgel- og
kammermusik.
GOTHERSGADE 111
11A, 14
Nørreport
18:00-23:30 LYSSHOW PÅ TAARNETS FACADE
Oplev dele af Rundetaarns gamle facade blive belyst udefra, med skiftende
og tankevækkende motiver.
18:00-22:30 KBH’S GULDSMEDELAUG PRÆGER MØNTER
Møntslagning: Oplev møntslager slå med en stor hammer på en armbolt, og
prøv selv prægning af mønt.
19:00-00:00 OBSERVATORIET
Vi holder traditionen tro åbent i Observatoriet. Teleskopet stilles ind på
Albireo og Plejaderne.
Forvent kødannelse. Barnevogne ingen adgang i taarnet (er der plads
kan de stilles udenfor, væk fra indgangen af sikkerhedsmæssige årsager)
KØBMAGERGADE 52
11, 11A, 14
Nørreport
18:00-00:00 RUNDVISNING I GRAVKAPELLERNE
Tourguides tager dig med på en rundvisning i gravkapellerne. Hør
fortællinger om tyske Københavnere, der præger byens historie.
Husk tilmeldning. Rundvisninger begynder hver 15. minut, fx. 18:00, 18:15,
18:30 og 18:45. Sidste rundvisning begynder 23:30. Der er begrænset
antal gratis billetter, som hentes i Sankt Petri Kirke på Kulturnatten.
20:00-20:12 ORGELKONCERT MARK BAUMANN
Johann Sebastian BachConcerto d-mol efter Vivaldi, BWV 596 Mark
Baumann, orgel
21:00- 21:20 KORKONCERT I
Johannes Brahms, Max Reger, Joseph Gabriel Rheinberger, Felix Mendelssohn
Bartholdy: Kantorei Sankt Petri.
22:00-22:20 KORKONCERT II
Max Reger, Hubert Parry, Joseph Gabriel Rheinberger: Kantorei Sankt Petri
21:00- 21:20 NATBØN MED LEVENDE LYS
Orgelimprovisationer og gregoriansk sang. Kantorei Sankt Petris koralschola,
Peter Krogull, præst, Mark Baumann, orgel
SANKT PEDERS STRÆDE 2
11A, 14
Nørreport
18:00-22:00 ÅBENT HUS
Se skolen, mød lærerne og vær med på yoga eller meditation. Nyd en kop
urtete.
26
KULTURNATTEN.DK INDRE BY
INDRE BY
18:00-19:00 PRØVETIME I YOGA
2000- 21:00 Undervisning i enkle fysiske øvelser og åndedrætsøvelser. En kort introduktion
til yoga, som kan kombineres med yoga nidra. Varighed: 60 min
18:00-18:50 YOGA FOR BØRN OG VOKSNE
Lav yoga med dit barn.
19:00, 20:00, PRØVETIME I MEDITATION
21:00
Introduktion til forskellige meditationsmetoder og vejledning i praksis.
Varighed: 60 min.
19:00-20:00 YOGA IN ENGLISH
A short introduktion to physical exercises and breathing techniques.
19:30- 21:00 VEJLEDT YOGA NIDRA
Introduktion til afspændingsteknikken Yoga Nidra, som forebygger stres og
giver en hvile, som er mere effektiv end flere timers søvn.
Hver halve time. Varighed: 30 min.
19:30- 21:00 NÆSESKYLNING
Virker forfriskende, lindrer forkølelse, allergi (høfeber) og astma. Varighed: 15 min.
20:00-20:30 INTRODUCTION TO THE DEEP RELAXATION YOGA NIDRA IN ENGLISH
20:30-21:00 A guided deep relaxation in English. Duration: 30 min.
KØBMAGERGADE 65
11A, 14
Nørreport
164
SOCIALPÆDAGOGERNE
165
SOPU KØBENHAVN & NORDSJÆLLAND
166
SPORVEJSMUSEET SKJOLDENÆSHOLM
167
SØMODS BOLCHER
17:00- 23:00 OPLEV PROJEKTET: ANBRAGT I HISTORIEN
Oplev det socialhistoriske projekt ”Anbragt i historien” om anbragte fra 194580 - i forbundet Socialpædagogernes fine historiske gård!
Der vil blive serveret en snack og kage på aftenen.
BROLÆGGERSTRÆDE 9
11A, 14
Nørreport
18:00-22:00 ER DU SUNDERE END DU TROR? TJEK DIN SUNDHED
Få målt kondition, BMI, blodtryk, lungefunktion m.m. Prøv kreative aktiviteter
med børnene. Tag en tur i husets gamle paternoster.
VOGNMAGERGADE 8
11A, 14
Kgs. Nytorv
18:00-23:30 VETERANBUSKØRSEL I KØBENHAVN
Oplev København i forskellige gamle veteranbusser. Vi kører fra Vester
Voldgade og rundt i byen, bl.a. via Kgs. Nytorv og Østerport.
Afgang hvert 10. minut.
VETERANBUSKØRSEL - VESTER VOLDGADE 14
2A, 5A, 6A, 10, 11A, 12, 26, 33, 66, 67, 68, 69, 250S
Hovedbanegården/Vesterport
18:00-00:00 BOLCHER I FORKLÆDNING - HALLOWEEN
Halloween er hos Sømods Bolcher, så nogle af vores bolcher har forklædt sig.
Kl. 21 afholdes gættekonkurrence, hvor du kan vinde bolcher.
NØRREGADE 36
11A, 14
Nørreport
KULTURNATTEN.DK INDRE BY
27
ns
e
INDRE
BY
S
Na
Ro
Ah
lef
eld
tsg
ad
e
Lin
n
ns
g
Ve
Ke
La ld
Ga nges
de
H
ade
Far
ima
gsg
stræ
Ka
egad
Nørr
Nør
re
lejst
Lars
St
.
e
ræd
A
C.
VARTOV - GRUNDTVIGSK FORUM
lg
Teg
H.
169
de
Tre minikoncerter. Trinitatis Kantori, dir. Søren Christian Vestergaard. Varighed 20
min. Det er ikke muligt at tage barnevogne og klapvogne ind i Trinitatis Kirke
KØBMAGERGADE 52A
e
lgad
11A, 14
ysta
r
K
Nørreport
sg
ad
e
18:00-00:00 HALFDAN RASMUSSEN FEJRING I VARTOV
Halfdan Rasmussen Nat i Vartov. Vi markerer 100 året
defor Halfdan Rasmussens
træChristian Steffensen.
fødsel med et musikalsk program med skuespiller
S
s
FARVERGADE 27
der
. Pe
e
t
11A, 14
k
S
æd
r
Nørreport
t
s
e
sgad
imag
rsb
S
St
a
Kn
VOR FRUE KIRKE
st
ns
jør
ie
ud
old
rV
ste
Ve
ard
Vester
Far
La
v
ule
Bo
ns
.
str
rse
170
e
ård
e
nd
hu
de
sst
ga
r.
de
ræ
ad
e
ve
n
Lø
se
er
ns
Bo
ul
ev
ar
d
m
or
de
St
ga
Ve
n
ga
nd
g
bro
r
e
st
Ve
A
C.
ad
po
er
t
es
dV
La
H.
rm
Sto
rns
Be
e
gad
ows
entl
Rev
N
de
Pu
gg
rd
s
Ry
se
ns
roc
ls B
Nie
s
H
d
Br
e
ad
sg
KULTURNATTEN.DK INDRE BY
yg
rff
de
ga
lls
he
sto
de
ga
vs
or
gt
rn
Be
itc
M
O
M tto
ø
Ga n
de ste
d
C
aa
ks
ad
sg
rg
te
nb
e
H.
Ga
eV
ad e
sg Gly d
n
pt
e
ot
tg
ek
Tie
et
e
de
ga
ffs
ro
sB
n
tge
Tie
æ
Kv
28
tor
e
ad
s g
sen
jørn
Colb
København H
Central Station
St
ol
sg.
ort
nd
el
Hamme
richsg
b
d
Rå
r.
19:00-23:00 BIBEL & HVERDAG
e
Udstilling om hverdagens mange referencer til Biblen.
ad
rg Ka
20:00-20:30 NATTENS STJERNE
e
tte
st
21:00- 21:30 Københavns Drengekor
og Det Kongelige Kantori
sange af Carl Nielsenide
Ve synger
t sun
r
æ
e
r
og Edvard tGrieg.
te
g
de
s
ø
ut e
r
e
l
i
t
t
23:30-00:00 KULTURNATSGUDSTJENESTE
S
d
S
d
u
ga
Gudstjeneste
i natten. Liturg Anders Gadegaard. Organist Hanne Kuhlmann.
St
e
Vor Frue Kantori
ad
de
NØRREGADEn8eg
ga
e
r
a
e
11A, 14 nb
æd
rv
r
r
a
t
F
s
Je
e
rt Nørreport
gs
st
psgade
Fiol
22:30
Rosengården
Nørregade
Nø
rre
Vo
ldg
ad
e
ga chTRINITATIS
KIRKE
de ack
18:00-20:30 LØB sFOR
- BØRN OG BARNLIGE SJÆLE
Tures
ensg
Opdag kirken mens du løser opgaver og klarer posterne!
ad TRE MINIKONCERTER
21:30, 22:00,
e
168
ben
ad
Bor
ger
ga
Ade
e
rå
Slotsholmen
ade
serg
Hau 201 - 217 V
og
ig
nm
erv
ag
ust
N
P
er
i
n
Ba na
ga
Pla ngs
de
ds
træ
de
ga
de
ke
s
g.
er
ind
do
S
nd
tra
.S
Gl
r.
st
ag
M
ns
de
ip
Kn
211
e
sga
de
Slo
ts h
olm
sga
Niels Juels Gad
Havnega
Bør
206
ks
eri
ed
ho
216
nal
ns Ka
lm
rho
de
217
205
n
ge
sa
as
tp
ian
ov
Pr
jh
Tø
de
ge 207
yg
s
lm
201
n
ia
t
ris
r
sB
Ch
gg
e
st
ee
ns
ga
de
B
ga rygh
de us
-
al
n
Ka
ng
Ko
y
Ve
N
st
er
Vo
ld
C.
ga
An
de
de
rs
en
sB
sou
le
ga
va
rd
de
e
d
a
g
bros
Ham
e
ad
g
us
Fr
de
ga
s
en
212
214
de
N
me
de
210 209
ga
de
ga
r
e
t
es
yV
jga
213
de
203
m
Bre
lga
202
de
ga
o
br 215
Vin
ola
ra
mi
Ad
S
e
Tord
G.
.
eg
r
na
et
æd
Str
Holme
ns
se
ing
Ba
.
str
en
sk
Hy
tr.
es
tu
r.
ds
st
bro
Strøget
Nic
.
nsg
nge
et
o
g
K
ø
.
Ll
Str
.
Kgs. Nytorv
r
t
s
irke
sstr.
St. K estr.
ingård
k
V
r
i
Ll. K
tr.
ns
u
rt
Fo
Ve
dS
tra
al
nd
Kan
s
n
en
me
204 208
Hol
m
lk
Va
de
ga
ilke
rff
s
ni
an
Sk
m
He
en
e
n
e Kro
de
stræ
v
s Lø
el
sen
n
pri
Pile
Ni
gad
r.
st
sg.
e
ger
Kr. B
ma
ade
ade
Østerg
Ny
de
s Ga
kow
erni
Kø
b
K
bo lare
de rn
e
M
rsg
Kon
gen
sga
de
the
d
ga
læ
Pa
øn
te
rg
a
Go
St.
de
La
nd
em
æ
rk
et
SLOTSHOLMEN: 201-217
La
ng
Langeb
rogade
eb
ro
KULTURNATTEN.DK SLOTSHOLMEN
29
SLOTSHOLMEN: 201-217
201 Christian 4.s Bryghus ......................... 30
202 Christiansborg Slot,
De Kgl. Repræsentationslokaler .... 30
203 Christiansborg Slot,
De Kongelige Stalde ........................... 30
204 Christiansborg Slotskirke .................. 30
205 Dansk Erhverv / Børsen ..................... 31
206 Dansk Jødisk Museum ........................ 31
207 Det Kongelige Bibliotek Den Sorte Diamant .............................. 31
208 Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium .......... 31
209
210
211
212
213
214
215
216
217
Finansministeriet .................................. 31
Folketinget ............................................. 32
Miljø- og Fødevareministeriet ........ 32
Rigsarkivet .............................................. 32
Ruinerne under Christiansborg ...... 32
Teatermuseet i Hofteatret ............... 33
Thorvaldsens Museum ...................... 33
Transport- og
Bygningsministeriet ............................ 33
Tøjhusmuseet ....................................... 33
201
CHRISTIAN 4.S BRYGHUS
202
CHRISTIANSBORG SLOT, DE KGL.
REPRÆSENTATIONSLOKALER
18:00-00:00 ÅBENT HUS I CHRISTIAN 4.S BRYGHUS
Gå en tur under de tunge velvinger og rustikke bjælker og oplev samlingen af
kongelige skulpturer.
18:00-00:00 BAROKKENS KLANG
Oplev stemningen blandt Frederik 5. statuere, med operasang og barokmusik.
FREDERIKSHOLMS KANAL 29
66, havnebus 991, havnebus 992
Kgs Nytorv
18:00-00:00 AFTENSTEMNING PÅ SLOTTET
Gå på opdagelse i Christiansborgs kongelige pragtsale, og se de farvestrålende gobeliner i Riddersalen.
19:00-22:00 KONCERT MED DEN KONGELIGE LIVGARDES MUSIKKORPS
Oplev den festlige stemning far et hofbal, når musikkorpset spiller taffelmusik
i Riddersalen.
PRINS JØRGENS GÅRD 5
1A, 2A, 11A, 15, 26, 29, 40, 66
Kgs Nytorv
203
CHRISTIANSBORG SLOT,
DE KONGELIGE STALDE
ÅBENT HUS I DE KONGELIGE STALDE
Oplev kongehusets heste og gallakareter blandt marmorsøjler i den smukke
stald fra 1700-tallet.
19:00-20:00 HESTEOPVISNING PÅ CHRISTIANSBORG RIDEBANE
Opvisning med Den Kongelige Stald-Etat og Gardehusarregimentets
Hesteskadron.
CHRISTIANSBORG RIDEBANE 12
1A, 2A, 11A, 15, 26, 29, 40, 66
Kgs Nytorv
18:00-23:00
204
CHRISTIANSBORG SLOTSKIRKE
18:00-00:00 ÅBENT HUS I SLOTSKIRKEN
Oplev den smukke arkitektur i kongehusets kirke.
19:00-20:00 ORGELKONCERT
21:00-22:00 Orgelkoncert med studerende fra det Kongelige Musikkonservatorium.
30
KULTURNATTEN.DK SLOTSHOLMEN
SLOTSHOLMEN
22:00- 23:00 BACHKORETS GIVER KONCERT
Kom og oplev dem.
23:00-00:00 KONCERT MED BLACKBYRD
Madrigalkoret BlackByrd synger sange fra renæssancen.
PRINS JØRGENS GÅRD 1
1A, 2A, 11A, 15, 26, 29, 40, 66
Kgs Nytorv
205
DANSK ERHVERV / BØRSEN
206
DANSK JØDISK MUSEUM
207
DET KONGELIGE BIBLIOTEK
- DEN SORTE DIAMANT
18:00- 23:00 BØRSEN, RUNDVISNING
Besøg Børsen og Dansk Erhverv og få en rundvisning i de smukke lokaler, på
Christian den IV’s gamle varebørs.
Bygningen har ikke indlagt elevator så rundvisningen er ikke velegnet for
barnevogne, kørestole og svagtgående.
SLOTSHOLMSGADE 1-3
1A, 2A, 11A, 15, 26, 29, 40, 66
Kgs Nytorv
18:00- 00:00 STÆRK MAGI - FASCINATIONEN AF DET MYSTISKE I JØDEDOMMEN
Udforsk det mystiske og okkulte i jødedommen. Få læst din skæbne i
tarotkort og se stumfilmen Der Golem kl. 18, 20 og 22.
PROVIANTPASSAGEN 6
1A, 2A, 11A, 15, 26, 29, 40, 66
Kgs Nytorv
18:00- 00:00 ”AT REISE ER AT LEVE”
Vi tager Andersen på ordet! Oplev kulturskatte fra danske ekspeditioner, fold
din egen globus og hør live-musik fra hele verden. Østers og vinyl!
SØREN KIERKEGAARDS PLADS 1
66, havnebus 991, havnebus 992
Kgs Nytorv
208
DET KONGELIGE DANSKE
MUSIKKONSERVATORIUM
19:00-20:00 ORGELKONCERT
21:00- 22:00 Orgelstuderende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium spiller
soloværker og kammermusik
CHRISTIANSBORG SLOTSKIRKE, CHRISTIANSBORG SLOTSPLADS 1
1A, 2A, 11A, 15, 26, 29, 40, 66
Kgs Nytorv
209
FINANSMINISTERIET
18:00- 23:00 KOM OG SE MINISTERIET
Rundvisning i Finansministeriet som er Danmarks første offentlige
kontorbygning siden 1721 har været sæde for centraladministrationen.
CHRISTIANSBORG SLOTSPLADS 1
1A, 2A, 11A, 15, 26, 29, 40, 66
Kgs Nytorv
KULTURNATTEN.DK SLOTSHOLMEN
31
SLOTSHOLMEN
210
FOLKETINGET
211
MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET
212
RIGSARKIVET
213
RUINERNE UNDER CHRISTIANSBORG
18:00- 23:30 MØD FOLKETINGETS OPLYSNINGSTJENESTER
Medarbejderne svarer på spørgsmål om Folketinget og EU, quizzer og uddeler
bl.a. eksemplarer af grundloven.
18:00- 23:30 HØR OM FOLKETINGETS UDVALG
Hos Finansudvalget og Europaudvalget kan du møde MF’er og medarbejdere, der
fortæller om arbejdet i udvalgene.
18:00- 23:30 MØD POLITIKERNE
Partierne byder velkommen indenfor i Folketingets lokaler.
Se lokaleoversigten på ft.dk/kulturnatten
18:00- 23:30 OPLEV FOLKETINGET INDEFRA
Du kan gå på oplevelse i huset på egen hånd, møde partierne og høre om
arbejdet i Folketinget.
Du kan reservere bord i Snapstinget.
Læs mere her: www.ft.dk/kulturnatten
18:00- 23:30 MØD MINDRETALLENE
Mød repræsentanter fra Sydslesvigsk Forening og Bund Deutscher
Nordschleswiger.
18:00- 23:30 MØD FOLKETINGSTIDENDE
Medarbejdere viser Folketingets tale til tekst-system, og du kan teste din
viden om retskrivning..
19:00, 20:30, KUNSTEN I FOLKETINGET
22:00
Hør om highlights i Folketingets kunstsamling.
Varighed: 30 min.
CHRISTIANSBORG 1
1A, 2A, 11A, 15, 26, 29, 40, 66
Kgs Nytorv
18:00- 00:00 OPLEVELSER OG VIDEN OM MAD
Mens Ruben og Knud synger om dyrene, kan du blandt andet lave dine egne
frøbomber og presse din egen juice på en juicecykel.
SLOTSHOLMSGADE 12
1A, 2A, 11A, 15, 26, 29, 40, 66
Kgs Nytorv
18:00- 23:00 KIG BAG KULLISSERNE
”Kom i gang med slægtsforskning”, skriv med fjerpen, besøg særudstillingen
og kom på tur bag kulisserne.
Først til mølle princippet.
TØJHUSGADE 1
1A, 2A, 11A, 15, 26, 29, 40, 66
Kgs Nytorv
18:00- 00:00 RUINERNE VED NATTETIDE
Træd ned i fortiden og udforsk de stemningsfulde ruiner af glemte borge og
slotte fra middelalderen.
18:00- 00:00 VEJEN TIL GULDET
På det gamle Københavns Slot har Kongen, Frederik 3., fået besøg af den
italienske Alkymist Burrhi!
CHRISTIANSBORG SLOTSPLADS 5
1A, 2A, 11A, 15, 26, 29, 40, 66
Kgs Nytorv
32
KULTURNATTEN.DK SLOTSHOLMEN
SLOTSHOLMEN
214
TEATERMUSEET I HOFTEATRET
215
THORVALDSENS MUSEUM
216
TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET
217
TØJHUSMUSEET
18:00-00:00 DET GAMLE HOFTEATER SAMT SÆRUDSTILLINGERNE
Gå på opdagelse i det gamle hofteater med kongelogerne og teatermaskinerne samt særudstillingerne.
18:20, 19:00 DEN KONGELIGE BALLET
19:40, 20:20, Alexander Stæger & Susanne Grinder fra Den Kongelige Ballet opfører et
21:00, 21:40 smukt nykoreograferet værk. Varighed: 20 min.
22:15, 23:00, MAZEL
23:30
Mazel giver koncert med Klezmermusik. Klezmergenren har en særlig
musikalsk energi og vitalitet.
CHRISTIANSBORG RIDEBANE 18
1A, 2A, 11A, 15, 26, 29, 40, 66
Kgs Nytorv
18:00-00:00 LYD OG LYS
Vand bliver det store hovedtema for museets lyd- og lysprojektioner på Kulturnatten
18:00-00:00 LYSPROJEKTION PÅ FACADEN
En effektfuld lys- og lydprojektion på museets facade skaber
kulturnatstemning på hele Slotsholmen.
BERTEL THORVALDSENS PLADS 2
1A, 2A, 11A, 15, 26, 29, 40, 66
Kgs Nytorv
18:00-22:00 ÅBENT HUS
Metro, jernbane, trafiksikkerhed og smukke biler. Oplev det hele, når
ministeriet åbner dørene.
18:00-22:00 MØD METROSELSKABET OG HOVEDSTADENS LETBANE
Kom og hør mere om metrobyggeriet og arbejdet med den kommende
letbane langs Ring 3.
18:00-22:00 KOM SIKKERT OG GRØNT FREM
Trafikstyrelsen sætter fokus på, hvordan du kan komme sikkert og grønt frem
i trafikken.
18:00-22:00 MØD BANEDANMARK VED MINISTERIET
Besøg Banedanmark på kajen ved ministeriet og få et indblik i jernbanens
komplekse verden.
18:00-22:00 VELKOMMEN PÅ VEJENE!
Vejdirektoratet sætter fokus på fremkommelighed i trafikken. Få tips til, hvad
du selv kan gøre.
18:00-22:00 DANSK VETERAN BILKLUB UDSTILLER
Oplev de mindste og de største veterankøretøjer gennem 100 år på kajen.
FREDERIKSHOLMS KANAL 27 F
66, havnebus 991, havnebus 992
Kgs Nytorv
18:00-00:00 MILITÆRKØRETØJER PÅ SØREN KIRKEGAARDS PLADS
Hvad skjulte der sig under sandet ved den jyske vestkyst i sommeren 1945?
19:00-19:30 REGIMENTET GENOPFØRER BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN IFM.
21:00-21:30 2. VERDENSKRIG
22:00-22:30 Oplev reenactment-gruppen Regimentet, når de genopfører de skæbnesvangre
begivenheder, da Danmark blev besat af tyske tropper år og senere befriet.
TØJHUSGADE 3
1A, 2A, 11A, 15, 26, 29, 40, 66
Kgs Nytorv
KULTURNATTEN.DK SLOTSHOLMEN
33
de
roga
301-316
Bl
eg
da
m
sv
ej
sg
ad
e
e
G
311
Søl
e
ad
e
ess
ins
vga
314
de
ega
ade
G.
nd
Nie
str
tra
nal
ns Ka
r.
st
r.
st
ro
us
dh
lm
rho
me
de
Bre
jga
ola
d
Nic
ga
ral
mi
Ad
.
str
en
e
tu
ds
Ba
ab
Kn
Rå
.
str
ns
jør
sk
Hy
Holme
e
Gad
de
ns
se
ing
m
e
rsb
i-
St.
rsg
g.
ens
t
ong
øge
Ll. K
Str
Kgs. Nytorv
str.
irke
sstr.
St. K estr.
ingård
k
V
r
i
Ll. K
tr.
t
s
e
n
æd
rtu
Str
Fo
KULTURNATTEN.DK
ØSTERVOLD
Ve
dS
tra
al
.
n
Kan
eg
en
Strøget
Tvæ
Kon
g
Ade
l
e
rg
ad
te
K
bo lare
de rn
e
rff
do
ows
ind
er
de
ga
ke
Sil
stræ
Sk
Bor
ger
gad
e
Kro
npr
ins
ga
de
st
ræ
ke
ni
sg.
sen
rin
ns
ade
Østerg
an
the
de
ernik
.K
Go
ga
Pile
m
He
St
M
øn
La
nd
em
æ
rk
et
e
ad
er
np
e Kro
gad
tr.
vs
s Lø
ag
Kr. B
ger
el
e
e
ad
rg K
te atte
s
Ve
t su
ma
sg
.
Lin
né
Ro
se
de
Kø
b
nm
nge
Ny
Nø
rre
Vo
ldg
N
B ina
Plaangs
ds
lk
Va
æd
str
Ni
Vo
g
nni
Pa
de
egad
de
313
stræ
Nørr
La
de
ga
ld
Vo
er
34
Nørregade
tr.
die
u
St
Fiol
e
ræd
rds
. Pe
ade
talg
Krys
Dro
303
304
ade
rvig
ste
Rosengården Pu
træ
rsg
enr
å
e
rgad
se
lejst
Lars
lgå
Teg
Skt
the
Åb
Hau
sS
der
Go
gg
.
e
sg
ad
Nørreport
ess
307
Rø
me
rsg
ad
e
e
ga
de
de
302
de
gad
e
ga
nb
or
rg
Øs
te
rV
ol
dg
Rig
rF
ad
sg
Øs
in
te
ol
312
npr
ar
308
Skt
.
Olf
ert
Fre
der
ic
gad
e
gad
ag
309
im
de
ens
ad
e
301
sg
315
ad
sga
e
lvg
310
khu
Ade
lga
de
de
Sø
Sto
e
Sø
ad
ga
ter
rth
bo
e
306
dg
ts
305
Øs
te
rV
ol
of
ga
de
elt
sg316
ad
e
de
Ga
ade
iks
Ga
d
gad
e
ags
rim
Øst
er F
a
rs
Øs
Ba
er
rsg
A
olm
uh
m
ds
ro
sb
en
ed
Fr
rh
eS
m
the
O
es
lm
Pa
öl
e
Rø
Ol
Ga
Go
luf
j
sk
er
n
ad
sg
ge
en
sa
ed
e
m
ad
s
pa
Fr
Sø
gg
Kro
in
Øst
er
Ry
es
ga
de
C
de ollin
ga
sg
.
Sø Zinn
sg
.
Vo
J.A
me ld.S
ste
ch
rg.
wa
r
Ha
tz
llin G.
H
Wi
øy sg.
lhe
en
Upsalagade
sg
lm Skov
.
Ma ga
Ma
ard
r
s
l
Ec
mø
tra sg
ga
nd .
Ab kers
de
sG
b
il
Lu
.
Je dga ergg
n
ds
ar
e
ns
a
ga
ad
Ju dsg de
Wi
de
sg
els
ad
ed
lm
e
o
e
G
W we
ad
kh
eb
l
oc
er tsga e
St
sg
ad de
e
m
Ha
nd
m
da
rte
So
Kastels
gade
g
Da
Lu
ing
er
ss
Do
Ho Chi n
Mingstie
en
Cla
ade
-
es
ade
nsg
sse
rs
ge
in
Irmade
g
lg
e
gad
oes
lem
Wil
Lipkesg
j
Ve
V’s
He
Holsteins
rb
Øste
ik
er
ed
Fr
Østervold
301ØSTERVOLD:
- 316
rg
æge
Nordborggade
Livj
dboulevarden.
de
ade
gsg
ade
rgsg
ØSTERVOLD: 301-316
Biologisk Institut, KU ..........................
Botanisk Have .......................................
Danske skønlitterære Forfattere ...
Davids
Samling .....................................
M
an Udstillingsbygning ............
Den Frie
da
lsg
St Hirschsprungske
Den
Samling .......
.
av
Denangerg.
Kongelige Livgarde ...................
Geologisk Museum ..............................
Institut for Matematiske Fag, KU ..
ade
301
302
303
304
305
306
307
308
309
35
35
35
35
36
36
36
37
37
310
311
312
313
314
315
316
Jerusalemskirken .................................
Klima-, Energi- og
Bygningsministeriet ............................
Niels Bohr Institutet ...........................
Parkmuseerne ......................................
Rosenborg Slot .....................................
Statens Museum for Kunst ..............
Værkstederne i Rørholmsgade ......
38
38
38
38
38
39
39
tte
sA
de
sga
gen
Ber
llé
Kr
ist
Tro
ian
nd
iag
hj
Øs
ad
em
tb
e
sg
an
ad
eg
e
ad
e
e
de
sga
dal
n
Are
BIOLOGISK INSTITUT,
KØBENHAVNS UNIVERSITET
eB
er
na
do
301
Østerport
Fo
lk
302
Kro
BOTANISK HAVE
kod
ille
gad
De18:00lfin e00:00
gad
Els
e
dyr
gad
Sue
e
nso
nsg 00:00
18:00ade
Ger
ner
sga
de
Pau
ls G
ad
Fis
che e
rs G
cia
ade
gad
e
de
dga
sga
de
303
DANSKE SKØNLITTERÆRE FORFATTERE
Bre
eK
ong
en
Bor
ger
gad
e
n
sgade
ge
nin
en
Kong
øn
Gr
Store
HAVENS MAGI
Følg lysstierne gennem haven og oplev lysende træer og stemningsfulde
tableauer af lys og lyd.
PALMEHUSETS LYSENDE FORTÆLLINGER
Lys, lyd og natur forenes i en total-iscenesættelse af det smukke victorianske
naden
Palmehus.
Espla
GOTHERSGADE 128
6A, 14, 40, 42
Nørreport
gad
e
lé
Al
18:00- 00:00 BIOBYEN I BOTANISK HAVE
Forskere fortæller om biologiens verden med masser af spændende
aktiviteter. Øresundsakvariet har bassin med afslørende historier om dybet
omkring os.
BIOBYEN I BOTANISK HAVE, ØSTER FARIMAGSGADE 2B
6A, 14, 40, 42
Nørreport
DAVIDS SAMLING
18:00-00:00 DAVIDS SAMLING: HENNA TATOVØR
Få dekoreret mønstre på hænderne - åbent hele aftenen. Kun naturlige farver
anvendes. Gæsterne må selv tage ansvaret for egen hudtolerance.
Skt Der kan være begrænsning på antal gæster i værkstedet.
. An
næ
18:00-00:00 TESALON
Pla
ds
Den marokkanske
tesalon ”The á là Menthe” sælger hele aftenen lækre
e marokkanske delikatesser og myntete.
d
æ
tr
s
d
Betaling kontant eller med Mobilepay.
tran
t. S
S19:0022:00 BILAL IRSHED TRIO
Nyh
avn fra Mellemøsten: 4 koncerter med virtuosen Bilal Irshed på oud,
Musik
Nyh bassisten Rasmus Møldrup og Yohan Ramon på trommer.
avn
Max. 80 gæster i koncertsalen. Foregår kl. 19, 20, 21 og 22.
H
ber erluf
Hei
Tro KRONPRINSESSEGADE 30-32
lles
11A Ga
de
Nørreport
e
Tord
t Ad
Cor e
Gad
e
Ped
jold
nsk
r
s-
lers
e
s Ga
am
Skr
gad
ØSTERVOLD
jold
nes
k
Dan
usg
ade
e
Kvæ
sth
gad
bod
Told
gsg
ade
sA
Sam
søe
e
tran
dst
ræd
Ll. S
de
ga
æ
al
de
sga
erg
olb
HKULTURNATTEN.DK
llé
Am
Bre
dga
gen
Told
bod
gad
e
Am
Sto
r
304
de
sga
de
e
e
gad
alie
gad
ær
alie
20:00-00:00 DE SKØNLITTERÆRE LÆSER OP
Fre
der fra Danske Skønlitterære Forfattere læser op og fortæller om deres
Forfattere
icia
gad
bøger i foreningens
lokaler inde i baggården oppe under loftet.
e
FreKRONPRINSESSEGADE 34B
der
11A iksg
a
Nørreport de
35
ØSTERVOLD
305
DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING
306
DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING
307
DEN KONGELIGE LIVGARDE
18:00- 21:00 KUNSTNER-WORKSHOP
På workshoppen med kunstneren Maiken Bent får du mulighed for at
dekorere dine egne silketørklæder med motiver, du tager med din telefon.
22:00-23:00 OMVISNING
Vores kyndige formidler giver en vedkommende omvisning i vores udstilling TRUST,
der handler om tillid mellem mennesker og troen på det kollektive.
OSLO PLADS 1
6A, 14, 42, 46
Østerport
18:00- 22:00 ANNE MARIE OG DYRENE
Børn og voksne kan følge med på omvisning og opleve Anne Marie CarlNielsens dyreskulpturer og lytte til små eksempler på Carl Nielsens musik
Omvisning hver hele time.
STOCKHOLMSGADE 20
6A, 14, 42, 46
Nørreport
18:00-00:00 DEN KONGELIGE LIVGARDE
De professionelle soldater fremviser diverse våben, materiel og køretøjer.
18:00-00:00 FORSVARETS DAG
Lær mere om Forsvarets mange uddannelser.
18:00-00:00 VAGTKOMPAGNIET
Se hvordan garderne er indkvarteret og hør om deres hverdag. Se gardernes
udrustning og hvordan det bliver klargjort til vagt.
18:00-00:00 VETERANCENTERET
Veterancenteret støtter de soldater som har været udsendt og som har behov
for hjælp til at kunne tilpasse sig den civile verden igen.
18:00-00:00 DANSK MILITÆRHISTORIK KØRETØJSFORENING
Se en stor samling af mange forskellige militærhistoriske køretøjer.
18:00-00:00 PRØV EN SOLDATERUNIFORM
Her er det muligt for børn og unge at prøve en uniform og blive sminket som
en soldat.
18:00-00:00 STØT SOLDATER OG PÅRØRENDE
Mød nogle af de mennesker som bruger megen energi på at støtte soldater
og deres pårørende før, under og efter mission.
18:00-00:00 SOLDATERHJEMMET HØVELTE
Hør om hvordan de støtter soldater i Danmark i mission. I hjemlige
omgivelser er det muligt at få en kop kaffe og kage.
18:00-00:00 FORSVARETS VÆRNEPLIGT OG REKRUTTERING
Kom og få en dialog om Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik.
18:00-00:00 BEREDSKABSSTYRELSEN
Se en lang række af de køretøjer og materiel som beredskabsstyrelsen har og
hør om deres arbejde og uddannelser.
18:00-00:00 VIRKSOMHEDSHJEMMEVÆRNET KØBENHAVN
Kom og oplev hvorledes Virksomhedshjemmeværnet under kriser støtter
samfundets kritiske infrastruktur.
18:00-00:00 TAMBOURKORPSET VAGTKOMPAGNIET
Tambourerne spiller ved indgangen.
Foregår kl. 18.00, samt to koncerter kl. 19.00 og 21.00 og tappenstreg kl. 22.00
18:00-00:00 KAMMERATSTØTTEORDNINGEN
Hør om deres arbejde for at hjælpe de soldater som har behov for
rehabilitering efter en udsendelse.
36
KULTURNATTEN.DK ØSTERVOLD
ØSTERVOLD
18:00-00:00 MARINEHJEMMEVÆRNET
Se hvilket materiel de anvender og hør mere om deres uddannelser og
opgaver i det danske farvand.
18:00-00:00 DE BLÅ BARETTER
Lær omkring foreningen af blå baretter, for soldater som har været udsendt.
18:00-00:00 LIVGARDENS HISTORISKE SAMLING
Museet har ekstraordinært åbent denne aften, hvor det er muligt at lære om
historien om Den Kongelige Livgarde fra oprettelsen i 1658.
18:00-00:00 HJEMMEVÆRNSESKADRILLE 228, SAN
Lær mere om hjemmeværnets førstehjælpsuddannelse og deres opgaver
rundt omkring i Danmark.
18:00-00:00 GARDERFORENINGEN
Spil juniorbowling og hør om deres arbejde for at støtte gardere hjemme og i
mission.
18:00-00:00 GARDERHUSARREGIMENTETS VETERAN OG KØRETØJSFORENING
Se en række veterankøretøjer, herunder en hvid leopard 1 fra UN.
18:00-00:00 FN MUSEET
Lær mere om FN museet, som har en masse udstillinger og informationer om
FN missioner og veteranerne.
18:00-00:00 FORENEDE SERVICE, KOKKENES KØKKEN
Mød det personale som til dagligt laver maden til soldaterne i den Kongelige
Livgarde og køb et varmt måltid hos dem.
18:00-00:00 SPECIALSTYRKERNE
Se et udsnit af specialstyrkernes uniform og udrustning og hør om deres
uddannelse og virke.
18:00-00:00 III/DEN KONGELIGE LIVGARDE
Smag på den mad soldaterne lever af på øvelser og i mission. For de yngre
kan man prøve en bane med mørkekampsudstyr.
18:00-00:00 GARDERNETVÆRK
Mød medlemmer af Gardernetværk og hør om deres arbejde for at støtte
gardere i tjeneste og i erhvervslivet.
18:00-00:00 TOTALFORSVARSREGION SJÆLLAND
Totalforsvaret viser en række af deres materiel og personel for at fortælle om
deres opgaver i Danmark og dine muligheder for at blive en del af det.
GOTHERSGADE 100
6A, 14, 40, 42
Nørreport
308
GEOLOGISK MUSEUM
309
INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG,
KØBENHAVNS UNIVERSITET
18:00- 00:00 SOUNDS OF THE PLANETS
Jorden og andre planeters dybe puls optaget af seismologer og rumsonder
danner klangbund for smukke lydskaber skabt af musiker Thomas Agergaard.
ØSTER VOLDGADE 5-7
6A, 14, 40, 42
Nørreport
18:00-22:00 MATEMATISK SPILLECAFÉ
Lær hvordan du forbedrer dine vinderchancer i spil som Scrabble, Kaste Gris,
Roulette m.m. Og prøv strategierne med det samme ved cafebordene.
Se vores hjemmeside for et detaljeret program:
www.math.ku.dk/formidling/kulturnat/
BOTANISK HAVE, ØSTER FARIMAGSGADE 2C
6A, 14, 42, 46
Nørreport
KULTURNATTEN.DK ØSTERVOLD
37
ØSTERVOLD
310
JERUSALEMSKIRKEN
311
ENERGI-, FORSYNINGS- OG
KLIMAMINISTERIET
18:00-19:00 GOSPELKONCERT MED REVELATION GOSPEL CHOIR
Moderne gospelmusik i Københavns gospelkirke. Under ledelse af Sofie
Hermind sætter koret fart i kulturnatten.
20:00-21:00 GOSPELKONCERT MED SAINTS AND SINNERS
Stemningsfuld traditionel gospel under ledelse af Peter Steinvig og
Helen Bom.
23:00-00:00 GOSPELGUDSTJENESTE MED KEFAS
Musik og budskab der bevæger kroppen og berører sjælen. Kefas ledes af
Jacob Asmussen. Ole Birch prædiker.
Caféen i kirkens krypt er åben fra kl. 19.00 til 23.00.
RIGENSGADE 19
1A, 6A, 11A, 184
Nørreport
18:00-00:00 POLAR BAZAR
Tag på sanserejse mod nord, for store og små, om vores fremtid på denne
jord. Bo i polarlejr, smag og føl på Grønland, lyt til klimaet og meget mere.
Der er handicaptoilet og kørestolslift i Rotunde og kantine.
ØSTER VOLDGADE 10
6A, 14, 40, 42
Nørreport
312
NIELS BOHR INSTITUTET
313
PARKMUSEERNE
314
ROSENBORG SLOT
18:30-23:30 SE STJERNEHIMLEN PÅ ØSTERVOLD OBSERVATORIUM
På Københavns Universitets gamle observatorium ser vi på udvalgte
himmellegemer gennem den imponerende dobbelte stjernekikkert fra 1895
ØSTERVOLD OBSERVATORIUM, ØSTER VOLDGADE 3
6A, 14, 40, 42
Nørreport
18:00-00:00 KONGENS HAVE - FØR OG ALDRIG
Tag med på en rejse tilbage i tiden og ind i fantasien, når medrivende
fortællere byder dig velkommen i tusmørket i kongens gamle lysthave.
GOTHERSGADE 11
11A
Nørreport
18:00-00:00 MED LOMMELYGTE PÅ ROSENBORG
En gang om året er det muligt at besøge Rosenborg når det er mørkt - og
lyset ikke er tændt!
Husk at medbringe en lommelygte!
Gratis adgangsbilletter udleveres på billetkontoret fra fredag d. 2. okt. i
åbningstiden (10-16). Max 6 billetter pr. person.
ØSTER VOLDGADE 4 A
1A, 5A, 6A, 11A, 14, 40, 42, 184
Nørreport
38
KULTURNATTEN.DK ØSTERVOLD
ØSTERVOLD
315
STATENS MUSEUM FOR KUNST
316
VÆRKSTEDERNE I RØRHOLMSGADE
18:00-00:00 ECKERSBERG - EN SMUK LØGN
Oplev dansk malerkunsts fader og en vild pioner i sin tid i SMK’s store nye
særudstilling.
18:00-00:00 LAURA LIMA - DEN NØGNE MAGIKER
Besøg en magikers sære univers i en eventyrlig udstilling af den brasilianske
kunstner Laura Lima..
18:00-00:00 ART TALKS
Tag med på korte skarpvinklede omvisninger i museets guldaldersamling
18:00-23:00 BØRNENES VÆRKSTED - VI TEGNER, KLIPPER OG KLISTRER
Da Eckersberg var dreng elskede han at kigge på skibe. Kom og lav skibe af
alle slags!
18:00-00:00 LIVE TEATER-PERFORMANCE MED DET FLYDENDE TEATER
Træd ind i Eckersbergs univers, når Det Flydende Teater vækker kunstværker
til live.
Museets café har i aftenens anledning guldalder-specialiteter på
menukortet kl. 18.00-23.30
SØLVGADE 48-50
1A, 5A, 6A, 11A, 14, 40, 42, 184
Nørreport
18:00-22:00 KUNSTNERGADEN RØRHOLMSGADE
De små hyggelige gallerier og værksteder i Rørholmsgade inviterer voksne
og børn til at gå på opdagelse i kunstens verden og deltage i vores quiz.
GALLERIER OG VÆRKSTEDER, RØRHOLMSGADE 2 TIL 34
1A, 6A, 11A, 14, 42, 184
Nørreport
KULTURNATTEN.DK ØSTERVOLD
39
g.
av
angerg.
St
Kr
ist
Tro
ian
nd
iag
h
Øs
jem
ad
tb
e
sg
an
a
eg
de
ad
e
n
- 422
s
ld
jö
sk
Be
rn
er
Østerport
lé
Al
Fo
lke
de
Ga
m
m
Ha
ad
ot
te
sA
de
sga
gen
Ber
g
Da
s
me
llé
FREDERIKSSTADEN 401-422
753
413
Kro
412
kod
naden
n
e
ge
nin
Espla
e
gad
alie
Am
ade
alie
g
Am
ade
sth
usg
avn
Ny416
hav
n
ds
de
ræd
Nyh
Pla
Kvæ
Ll. S
ade
404
418
Co
G
r
e
Ped
s
jold
nsk
Br
ns Ka
Holme
H
ber erluf
Tro
lles
Ga
KULTURNATTEN.DK
FREDERIKSSTADEN
de
Hei
e
Tord
gsg
e
407
Told
bod
gad
e
de
dga
Bre
gad
odg
a
ade
Østerg
e
ræd
dst
ran
St
St.
næ
tran
dst
de
410
. An
e
Skt
Ny
g.
ens
ong
K
.
l
L
Kgs. Nytorv
40
sstr.
rd
Vingå
gad
e
ens
re
de
dga
409
ga
ade
icia
411
403
læ
rsg
Pa
the
415
der
Sto
de
402
St.
Go
rga
Kon
g
419
Tvæ
405
417
Told
b
ns
Fre
ade
Ade
Bor
ger
gad
e
lga
de
nge
Bre
nni
421
406
414 F
red
erik
sga
de
422
401
420
ens
g
Dro
408
Kon
g
Bor
ger
gad
e
ade
Kro
Ade
lga
de
npr
ins
ess
gad
gad
e
øn
Gr
e
de
ensga
Kong
gad
g
Del ade
fing
ade
Els
dyr
g
a
Sue
de
nso
nsg
ade
Ger
ner
sga
de
Skt
. Pa
uls
Olf
ert
Ga
F
d
i
s
Fre
che e
der
rs G
icia
ade
gad
e
Store
hus
ille
FREDERIKSSTADEN 401-422
401 Amalienborgmuseet ............................ 41
402 Clear Light Kadampa
Buddhist Centre .................................... 41
403 Dagbladet Information ....................... 41
404 Danish Maritime Days ......................... 41
405 Danmarks Rederiforening ................ 42
406 Danske Kunsthåndværkere &
Designere ............................................... 42
407 Den Kongelige Afstøbningssamling .. 42
408 Designmuseum Danmark ................. 42
409 Galerie Asbæk ...................................... 43
410 Garnisonskirken .................................... 43
411 Haandværkerforeningen i
Kjøbenhavn ............................................. 43
412
Kastellets Venner & Historiske
Samling ................................................. 43
413 Kastelskirken ......................................... 43
414 Marmorkirken ........................................ 43
415 Medicinsk Museion, KU ...................... 44
416 Nyhavns Skipperlaug ......................... 44
417 Sankt Ansgars Kirke ........................... 44
418 Skuespilhuset ........................................ 44
419 Tranquebar ............................................ 45
420 Uddannelses- og
Forskningsministeriet ......................... 45
421 Østre Landsret ...................................... 45
422 Østre Landsret,
Det Bernstorffske Palæ .................... 45
401
AMALIENBORGMUSEET
402
CLEAR LIGHT KADAMPA BUDDHIST CENTRE
403
DAGBLADET INFORMATION
404
DANISH MARITIME DAYS
18:00-00:00 OPLEV BELETAGEN I CHRISTIAN 8.S PALÆ
Oplev 200 års historie på Beletagen i Christian 8.s Palæ. Hør eksempler på
kongefamiliens yndlingsmusik og se den aktuelle udstilling.
CHRISTIAN VIII’S PALÆ, AMALIENBORG
1A, 26, 66
Kgs. Nytorv
18:00-20:00 MEDITATION - HVAD, HVORFOR OG HVORDAN
Meditation er til gavn for alle som vil skabe mere mentalt overskud i deres
daglige liv.
Arrangementet foregår på letforståeligt engelsk. Der findes tre lignende
foredrag kl 18, kl 19 og kl 20, som varer 45 minutter. Bare mød op til den
meditation som passer bedst ind i dit program.
STORE KONGENSGADE 40H
1A, 26
Kgs. Nytorv
Kanonbådsvej
ld S
am
søe
sA
llé
18:00-21:00 LØBENDE RUNDVISNINGER PÅ INFORMATION
Den 5. maj 1945 blev Information grundlagt - kom med på en rundvisning i
de gamle lokaler.
19:00-21:00 INFORMATIONS KULTURNATSREDAKTION
Oplev avisens redaktører og journalister i samtale med udvalgte gæster om
morgendagens nyheder, overskrifter og billeder.
STORE KONGENSGADE 40 C
1A, 26
Kgs. Nytorv
Dan
nes
kjo
14:00-21:00 SKIBET ER LADET MED NYE OPLEVELSER
Gå ombord på Det Blå Danmark, når Amaliehavens kaj danner rammen om
maritime oplevelser for hele familien.
AMALIEHAVENS KAJ, LARSENS PLADS
66, havnebus 991 og havnebus 992
Kgs. Nytorv
KULTURNATTEN.DK FREDERIKSSTADEN
41
FREDERIKSSTADEN
405
DANMARKS REDERIFORENING
406
DANSKE KUNSTHÅNDVÆRKERE
& DESIGNERE
18:00-00:00 MØD FREMTIDENS BLÅ DANMARK
Mød fremtidens Blå Danmark - og sæt dit eget skib i søen. Få indblik i
fremtidens Blå Danmark - aktiviteter for både børn og voksne.
AMALIEGADE 33
1A, 26, 66
Kgs. Nytorv
19:30- 22:15 DAMASKVÆVNING OG SANG I OFFICINET
Damaskvævning af Bodil Neergaard krydret med sang af den kvindelige
troubadour Jeannet Ulrikkeholm.
BREDGADE 66
1A, 26, 66
Kgs. Nytorv
407
DEN KONGELIGE AFSTØBNINGSSAMLING
408
DESIGNMUSEUM DANMARK
18:00- 23:00 GIPS I ØRET!
Lån en ipod og få gips i ørerne med 3 nye lydfortællinger om huset og
samlingens utrolige historier
18:00-23:00 BØRNENES VÆRKSTED
Vi arbejder med gips og laver små dramatiske kulisser til din figur!
18:00-23:00 ART TALKS I AFSTØBNINGSSAMLINGEN
Tag med på korte skarpvinklede omvisninger blandt 2000 skulpturer.
18:30, 19:30, FOTO CRASH COURSE BLANDT 2000 SKULPTURER
20:30, 21:30, Kom og arbejd med forståelsen af lys, dybde, form og dramatik. Tips & tricks
fra SMK’s fotografer. Varighed 30 min. Medbring evt. eget kamera.
TOLDBODGADE 40
66, havnebus 991 og havnebus 992
Kgs. Nytorv
18:00-00:00 LYSSHOW, BÅL OG HYGGE I FORGÅRDEN
Kom og rist Hello Kitty-marshmallows, og hyg omkring bålstederne i museets
forgård. Her vil også være musik og lysshow.
18:00-21:00 VIFTEWORKSHOP
Dekorér din egen vifte med motiver hentet fra det japanske univers. Lad dig
inspirere af gæstedesignerens visuelle koncepter.
18:00-19:00 BØRNETEATRET RUMLERIKKERNE
Børneteater med den populære duo Rumlerikkerne. Herefter kan man få sit
ansigt malet med flotte japanske motiver.
19:00-20:00 SMAG PÅ JAPAN
Få en anderledes japansk kulturoplevelse på Kulturnatten, hvor vi byder på
Japansk teceremoni.
19:00-19:30 DESIGN TALK
21:00- 21:30 Kom med om bag kulissen, og hør museets udstillingsarkitekt fortælle om
processen bag udstillingens tilblivelse.
20:00-21:00 DESIGN TALK V/JØRGEN RASMUSSEN
Møbeldesigner Jørgen Rasmussen er kendt som manden bag den populære
Kevi-stol. Hør ham fortælle om ideen bag stolen på Bibliotekets læsesal.
BREDGADE 68
1A, 26, 66
Kgs. Nytorv
42
KULTURNATTEN.DK FREDERIKSSTADEN
FREDERIKSSTADEN
409
GALERIE ASBÆK
410
GARNISONSKIRKEN
411
HAANDVÆRKERFORENINGEN I
KJØBENHAVN
17:00-00:00 BENTEMARIE KJELDBÆK 25 ÅR I GALERIE ASBÆK
Jubilæumsudstilling Galerie Asbæk 1990 - 2015. Nye oliemalerier. Fernisering
på Kulturnatten fra kl. 17. Kunstneren vil være til stede.
BREDGADE 23
1A, 26, 66
Kgs. Nytorv
18:00-23:00 ÅBEN KIRKE
Kom og oplev den smukke kirke.
19:00-22:00 ORGEL - OG KAMMERMUSIK
Orgel- & Kammermusik. Studerende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium spiller orgel- og kammermusik. Hver hele time. Varighed 45 min.
SKT. ANNÆ PLADS 4
1A, 26, 66
Kgs. Nytorv
18:00-00:00 ÅBENT HUS I MOLTKES PALÆ
Haandværkerforeningen åbner i anledning af sit 175-års jubilæum dørene til
Moltkes Palæ. Oplev de smukke sale, saloner og fire århundreders historier.
DRONNINGENS TVÆRGADE 2
1A, 26, 66
Kgs. Nytorv
412
KASTELLETS VENNER & HISTORISKE
SAMLING
18:00-22:00 OPLEV KASTELLET I MØRKET
Fæstningen Kastellet er 350 år gammel. Oplev historien om Kastellet på en
kort rundvisning, og se fængsler og soldaterbolig fra 1700 årene.
Medbring evt. en lommelygte.
GL. HOVEDVAGT, KASTELLET 1
1A, 26, 66
413
KASTELSKIRKEN
19:00-19:40 AFTENSANG
Læsninger til natten veksler med musik af Carl Nielsen - sange og orgel.
Birgitte Ewerlöf, solosang - Lasse Ewerlöf, orgel - Gyrite Madsen, liturg
21:30- 22:15 NATKONCERT - SPANSK AFTEN
Spansk for guitar og orgelJesper Sivebæk, guitar - Lasse Ewerlöf, orgel. Musik
af bl.a. Rodrigo, Tarrege, Garcia de Olague, Bruna, og Bovet
Åben kirke kl. 18:00-22:30
KASTELLET 15
1A, 26, 66
414
19:30, 20:15,
21:00
MARMORKIRKEN
VOKALT MESTERMØDE
Mesterlig kormusik af Johs. Ockeghem - kontrapunktguru fra det 15. årh. - og
Arvo Pärt, den estiske minimalismemagiker, som fylder 80 i år. Varighed: 20 min.
FREDERIKSGADE 4
1A, 26, 66
Kgs. Nytorv
KULTURNATTEN.DK FREDERIKSSTADEN
43
FREDERIKSSTADEN
415
MEDICINSK MUSEION,
KØBENHAVNS UNIVERSITET
18:00-00:00 TEST DINE MUSKLERS ALDER
Styrken i dine muskler afhænger blandt andet af din alder. Hvor gamle og
stærke er dine muskler?
18:00-00:00 TEMA: LÆGEVIDENSKABENS RÅMATERIALE FRA KADAVER TIL DNA
Fokus på lægevidenskabens indsamling af den menneskelige krop igennem
de sidste 200 år.
18:30- 19:00 HUSKER SÆDCELLER VORES DÅRLIGE VANER?
21:00- 21:30 Kan faktorer som kost, motion og vægttab ændre sædceller så dårlige vaner
påvirker næste generation?
19:00-19:30 MUSEUM SAXTORPHIANUM
21:30- 22:00 Hør fortællingen om den unikke Saxtorphske samling af fostre, knogler,
instrumenter og bøger.
19:00, 20:30, DISSEKTION AF HJERTE OG LUNGER FRA EN GRIS
22:00
Oplev hvordan dine organer er opbygget, når en anatom dissekerer hjerter
og lunger. Varighed: 30 min.
19:30- 20:00 ALDRINGSFORSKNINGENS RÅMATERIALE
22:00-22:30 Mød en forsker og hør om den nyeste aldringsforskning fra Center for Sund Aldring.
20:15- 20:45 KONCERT MED PANUMKORET
Hør Panumkoret fylde høresalen/auditoriet med musik.
BREDGADE 62
1A, 26, 66
Kgs. Nytorv
416
NYHAVNS SKIPPERLAUG
417
SANKT ANSGARS KIRKE
418
SKUESPILHUSET
19:00-23:00 NYHAVNS MUSEUMS- OG VETERANSKIBSHAVN
Der holdes åbne skibe på de bevaringsværdige fartøjer i Nyhavn. På storsejl
vises maritime billeder.
NYHAVN 1 - 25
11A, 26, 29, 66, havnebus 991 og havnebus 992
Kgs. Nytorv
18:00-00:00 KATOLSK KIRKE I BREDGADE I 250 ÅR
Vi har været her i 250 år. Særudstillingen fortæller denne historie.
19.00 og 21.00 opfører kirkens kor Knud Lavard liturgien fra middelalderen.
BREDGADE 64
1A, 26, 66
Kgs. Nytorv
18:00-22:00 STORYTELLING
I Skuespilhusets foyer vil der hele aftenen være storytelling og chill out.
Læs mere på kglteater.dk/kulturnat.
SANKT ANNÆ PLADS 36
1A, 29
Kgs. Nytorv
44
KULTURNATTEN.DK FREDERIKSSTADEN
FREDERIKSSTADEN
419
TRANQUEBAR
420
UDDANNELSES- OG
FORSKNINGSMINISTERIET
18:00-20:00 TRANQUEBAR BAND PÅ TRANQUEBAR
Tranquebar Band er en forrygende live-oplevelse med den karismatiske
sangerinde Grit Jansen i front.
20:00-20:15 KULTURTALEN
En kendt kulturpersonlighed holder en lovprisning eller giver måske en opsang?
20:30-21:30 DEN CUBANSKE TROBADUR LISANDRO BIENES
Lisandro Bienes er en ung cubansk trobadur der ved hjælp af moderne teknik
lyder som et helt orkester.
22:00-00:00 TRIO RESPONSO SPILLER TANGO
Trio Responso spiller Tangoer i et klassisk tango-format med bandoneonen i front.
BORGERGADE 14
1A, 26
Kgs. Nytorv
18:00-00:00 HOUSTON, WE HAVE A - KULTURNAT 2015!
Uddannelses- og Forskningsministeriet sætter fokus på det uendelige univers.
Mød vores første astronaut og hør om hans oplevelser fra det ydre rum!
BREDGADE 40
1A, 26, 66
Kgs. Nytorv
421
ØSTRE LANDSRET
422
ØSTRE LANDSRET,
DET BERNSTORFFSKE PALÆ
18:00-22:00 HVAD SKER DER I LANDSRETTEN?
Besøg retssale, hvor landsrettens dommer bla. vil fortælle om, hvilke sager
der behandles i landsretten.
18:30, 19:45 ROLLESPIL
21:00
Oplev en fiktiv retssag med dommere, domsmænd, tiltalte, vidner, forsvarer
og anklagere.
Billetter udleveres gratis ved fremmøde i landsrettens information fra den
5. oktober 2015. Varighed ca. 40 min.
BREDGADE 59
1A, 26, 66
Kgs. Nytorv
18:30- 23:15 BYGNINGENS HISTORIE OG LANDSRETTENS VIRKSOMHED
Rundvisningerne foregår på dansk.
Begynder kl. 18.30, 19.15, 20.00, 21.00, 21.45 og 22.30 og varer ca. 20 min.
BREDGADE 42
1A, 26, 66
Kgs. Nytorv
KULTURNATTEN.DK FREDERIKSSTADEN
45
als
g.
av
angerg.
Kr
is t
Tro
i an
nd
i ag
hj
Øs
ad
e
m
tb
e
sg
an
ad
eg
e
ad
e
St
Christianshavn / Holmen
CHRISTIANSHAVN/HOLMEN
501 - 521
lé
Al
tte
s
er
na
do
eB
de
sga
gen
Ber
501-521
lé
Al
Fo
lk
Østerport
Kro
n
sgade
ge
nin
506
509 511
naden
Espla
ls G
512
ade
rs G
ade
gad
e
Fis
øn
Gr
en
Kong
Pau
Store
kod
ille
g
Delf ade
ing
ade
Els
dyr
gad
Sue
e
nso
nsg
ade
Ger
ner
sga
de
Fre
icia
der
ær
gad
iks
507
e
Told
bod
gad
e
Sto
re
der
Am
alie
gad
Fre
e
Bre
Kon
g
Bor
ger
gad
e
ens
dga
gad
e
de
che
cia
gad
e
gad
alie
508
jold
esk
Dan
n
lers
de
fs
de
et
519
ra
ga
Ov
nd
W
de
er
ild
ga
ga
n
er
de
ne
de
sg
de
Dr
n
a
de
ov
on
nV
St
en
ni
an
ra
ng
Va
de
nd
en
nd
t
ga
sg
Pr
et
de
in
ad
se
e
ss
eg
ad
e
Dr
on
ni
Ov
ng
er
Pr
en
ga
in
sg
de
se
a
n
d
ss
ov
e
eg
en
ad
Va
e
nd
pe
ip
Kn
Bu
rm
eis
ter
ga
de
Pr
ins
es
se
ga
d
n
ra
St
a
dg
t.
Sk
ro
lsb
520
næ
An
de
ga
St
st
517
ræ
de
521
ve
513
Bå 510
ds
m
an
ds
de
Ga
r
To
503
e
s Ga
e
Bo
Pla den
ds hof
de
502
501
Christianshavn
avns
Chr.h
46
ade
g
Vold
j
sve
ark
erm
v
ø
Kl
Wermla
nd
sgade
de
andsga
Upl
KULTURNATTEN.DK CHRISTIANSHAVN/HOLMEN
ej
er
516
Ov
15
usg
de
am
Skr
gad
e
ad
eg
vn
Ha
sth
Kvæ
gsg
de
505
Ga
t Ad
Cor e
Gad
er
Ped
ldsskjo
en
Tord
s
sga
erg
ade
gad
bod
avn
avn
f Tr
olle
Holb
Told
Nyh
Nyh
er Herlu
Heib
e
dst
ade
Ll. S
S
518
Kanonbådsvej
ds
tran
d
tran
sA
Pla
søe
ræd
de
ga
d
stræ
Sam
næ
llé
504
. An
e
æ
al
Skt
e
St.
514
Am
Bre
dga
gen
de
sga
de
gad
e
e
CHRISTIANSHAVN/HOLMEN
501-521
501
502
503
504
505
506
507
508
Bank- og Sparekassemuseet ........... 47
Dansk Arkitektur Center ................... 47
Dansk Forfatterforening ................... 47
Den Kongelige Opera ........................ 48
Experimentarium ................................. 48
Fregatten Peder Skram .................... 48
Holmen - Marineforeningen ............ 48
Kunstakademiets Skoler for Arkitektur,
Design og Konservering ................... 49
509512 Orlogsmuseet ........................................ 49
513
514
515
516
517
518
519
520
521
Overgaden
- institut for samtidskunst ............... 50
Rytmisk Musikkonservatotium ........ 50
Skatteministeriet ................................... 50
Sofiebadet .............................................. 50
Spejdermuseet ...................................... 51
Statens Scenekunstskole ................... 51
Statens Værksteder for Kunst ......... 51
Udenrigsministeriet............................... 51
Vor Frelsers Kirke ................................. 51
501
BANK- OG SPAREKASSEMUSEET
502
DANSK ARKITEKTUR CENTER
503
DANSK FORFATTERFORENING
18:00-23:00 GAMLE KJØBENHAVNERKORT
Museet præsenterer en samling genstande fra dansk bankvæsen fra midten
af 1800-tallet. Museet fortæller om bankdirektøren C.F.Tietgens karriereforløb.
OVERGADEN NEDEN VANDET 11
2A, 9A, 40
Christianshavn
18:00-00:00 BROBYGNING
DAC og IDA bygger bro mellem arkitektens og ingeniørens verden - tag gratis
med båden mellem DAC og IDA. Undervejs kan du høre om byens nye broer.
18:00-22:00 VÆRKSTED FOR BØRN OG VOKSNE: FORM OG FIGUR - INNOVATION I
BYGGERIET
Børn og voksne designer og konstruerer i flere materialer - hvor innovativ kan
du være, når det gælder om at fremtidssikre samfundet?
18:00-22:00 VÆRKSTED FOR BØRN OG VOKSNE: TRYK, TRÆK OG VIND - BASAL
INGENIØRKUNST OG ARKITEKTUR
Leg dig til forståelse af byggeri og basal ingeniørkunst. Eksperimenter med
forskellige konstruktioner, tryk, vind og træk.
18:00-18:30 UDSTILLINGSÅBNING: BOBLER OG BYGGERI
De første 100 gæster kan starte med bobler og byggeri til udstillingsåbning:
”Banebrydende byggeri - 100 danske gennembrud der ændrede verden”.
20:00-00:00 BYG MED LYS
Kom og vær lys-ingeniør for en aften. Leg med lys og skab facaden på DAC så
vi bliver et levende og lysende pejlemærke i Kulturnatten.
STRANDGADE 27B
2A, 9A, 40
Christianshavn
18:00-23:30 CUT-UP RIFBJERG
Klaus Rifbjerg under kærlig/bidsk behandling. Debutanter og etablerede i
livtag med parnas, aldre, moral og erotik. Sådan har du ikke fået Rifbjerg!
STRANDGADE 6
2A, 9A, 40
Christianshavn
Lapland
KULTURNATTEN.DK CHRISTIANSHAVN/HOLMEN
47
CHRISTIANSHAVN/HOLMEN
504
DEN KONGELIGE OPERA
505
EXPERIMENTARIUM
18:00-22:00 SANG & MUSIK
Kom og vær med til at synge og spille musik i operaens tegn.
Læs mere på kglteater.dk/kulturnat
EKVIPAGEMESTERVEJ 10
9A, havnebus 991 og 992
Christianshavn
18:00-23:00 HOLMEN - PULSERENDE OPLEVELSER
Få pulsen op på en sjov måde, når der er workshops med parkour, slackliners
og Motor Mille.
18:00-22:00 HOLMEN - WORKSHOP MED PARKOUR
Lær teknikken bag Parkour og prøv dig frem, når Experimentarium City får
besøg af parkour-instruktører.
18:30- 23:00 HOLMEN - SLACKLINEWORKSHOP
Kan du holde balancen? Gå på line, når Danmarks bedste slackliners lader dig
prøve at slackline.
18:30- 19:00 HOLMEN - INTRO TIL SLACKLINE
21:30- 22:00 Kan du holde balancen? Lær at gå på line, når nogle af Danmarks bedste
slackliners giver dig gode råd.
19:00, 20:00 HOLMEN - DANS MED MOTOR MILLE
21:00
Mød Motor Mille fra DR Ramasjang, når hun kl. 19, 20 og 21 laver
danseworkshop på Experimentarium City. Varighed: 45 min.
19:30- 20:00 HOLMEN - OPVISNING AF DANMARKS DYGTIGSTE SLACKLINERS
Se Danmarks bedste slackliners på Experimentarium City, når de kl. 19.30 viser
seje tricks på linen.
20:30-21:00 HOLMEN - FOREDRAG MED STENO DIABETES CENTER
Foredrag med Steno Diabetes Center.
TRANGRAVSVEJ 10-12
9A, havnebus 991 og 992
Christianshavn
506
FREGATTEN PEDER SKRAM
18:00-23:00
HOLMEN - FLÅDENS FLAGSKIB
Oplev fortællingen om Flådens flagskib under Den Kolde Krig. Undersøg
missiler, torpedoer, granater og kanoner.
Skibet er en udfordring for gangbesværede. Der ikke må medbringes madog drikkevarer.
ELEFANTEN 2
9A, havnebus 991 og 992
Christianshavn
507
HOLMEN - MARINEFORENINGEN
18:00-22:00 HOLMEN - MARINEFORENINGEN
Marinestuen åbner for en verden, der emmer af historie, bølgeskvulp og
mange maritime ting & sager, musik & måske sang.
Måske også kaffe på kanden.
TAKKELADSVEJ 3, OPGANG 3.
9A, havnebus 991 og 992
Christianshavn
48
KULTURNATTEN.DK CHRISTIANSHAVN/HOLMEN
CHRISTIANSHAVN/HOLMEN
508
KUNSTAKADEMIETS SKOLER
FOR ARKITEKTUR, DESIGN OG
KONSERVERING
18:00-23:00 BESØG FOTO- OG PRINTVÆRKSTEDET
Kunstakademiets Designskolen holder Foto- og Printværkstedet åbent så I vil
kunne fornemme hvordan værkstederne indgår i Designuddannelsen.
18:00-23:00 BLOK 3
Udstilling om materialer og deres betydning. 180 2. års studerende udstiller 6
ugers intensivt arbejde med materialer.
18:00-23:00 MØBELSAMLINGEN HOLDER ÅBEN
Kom og se Kunstakademiets Arkitektskoles og Designskoles exceptionelle og
historiske samling af møbler.
18:00-23:00 GALLERIUDSTILLING FRA KONSERVATORSKOLEN
Udstilling og workshop af og med studerende på Konservatorskolen. Kom og
mød konservatorer, og se hvordan de arbejder.
18:00-23:00 UDSTILLING FRA KANDIDATPROGRAMMET KUNST OG ARKITEKTUR
1:1 projekt og udvalgte arbejder.
18:00-23:00 BLOK 1
Udstillingen viser eksempler på 180 arkitektstuderendes materiale fra de
første 6 uger af deres studietid.
18:00-23:00 LYSINSTALLATIONER OG WAYFINDING
Studerende fra Arkitektonisk Belysningsdesign står for lysinstallationer til
KADK’s kulturnatsarrangementer. Udstyret er doneret af Erco Lighting AB.
18:00-23:00 BESØG DANMARKS STØRSTE BIBLIOTEK FOR ARKITEKTUR, DESIGN
OG SCENEKUNST
Kig indenfor til åbent hus på KADKs flotte bibliotek, Danneskiold-Samsøes Alle
50. Bøger, tidsskrifter, udstillinger, varme drikke i loungen mv.
18:00-23:00 OPLEV SPEKTAKULÆR 3D MED OCULUS
Oplev spektakulær 3D med Oculus Virtual-Reality brillen og få udfordret
sanserne i den virtuelle verden. Egnet fra 7 år.
18:00-20:00 CROQUIS-TEGNING FOR BØRN
Kom og tegn efter (påklædt) model, som de studerende på KADK gør det. Der
vil være en præmie til den bedste børnetegning.
18:00-19:30 FORTÆLLINGER OM HOLMEN FØR OG NU - EN RUNDVISNING
Besøg den gamle flådestation og dagens kreative campus. Guide: Professor
Tage Lyneborg. Mødested: Biblioteket, Danneskiold-Samsøes Allé 50.
19:00-20:30 FORTÆLLINGER OM HOLMEN FØR OG NU - EN RUNDVISNING
Besøg den gamle flådestation & dagens kreative campus. Guide: Arkitekt
Sandra Gonon. Mødested: Biblioteket, Danneskiold-Samsøes Allé 50.
20:30-23:00 CROQUIS-TEGNING
Prøv at tegne en rigtig, levende model og se, om du med blyant eller kuglepen kan
gengive personligheden. Mindre udstilling med tegninger fra KADK. Ikke for børn.
DANNESKIOLD-SAMSØES ALLÉ 51-53
2A, 9A, 40
Christianshavn
509512
18:00-23:00
ORLOGSMUSEET
HOLMEN - TORPEDOBÅDEN SEHESTED
Oplev Torpedobåden SEHESTED.Gå om bord i et rigtigt krigsskib og oplev Den
Kolde Krig sammen med tidligere torpedobådsfolk.
BRADBÆNKEN, SE KORT 509
9A, havnebus 991 og 992
Christianshavn
KULTURNATTEN.DK CHRISTIANSHAVN/HOLMEN
49
R
CHRISTIANSHAVN/HOLMEN
HOLMEN - UBÅDEN SÆLEN
Bliv inviteret indenfor i Danmarks sidste ubåd og hør tidligere ubådsfolk
fortælle om undersøiske eventyr, krigspatruljer og Den Kolde Krig.
BRADBÆNKEN, SE KORT NR. 509
9A, havnebus 991 og 992
Christianshavn
18:00-00:00 FOTOUDSTILLING: SØVÆRNETS HISTORIE VIST GENNEM DEN KENDTE
KRIGSFOTOGRAF JAN GRARUPS BILLEDER
Hvordan ser den moderne Tordenskiold ud? Se den prisbelønnede fotograf
Jan Grarups billeder fra Søværnet i vores egen tid.
OVERGADEN OVEN VANDET 58, SE KORT 510
9A, havnebus 991 og 992
Christianshavn
18:00-23:00 HOLMEN - MASTEKRANEN
Kom ind og se denne fantastiske mastekran og nyd samtidig udsigten fra toppen.
ELEFANTEN, SE KORT 511
9A, havnebus 991 og 992
Christianshavn
18:00-23:00 HOLMEN - ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERE
Kom indenfor i den fredede arrest, hvor Orlogsmuseets modelbyggere har indrettet værksteder og arbejder med nogle af Danmarks flotteste skibsmodeller.
A.H. VEDELS PLADS 6, SE KORT NR. 512
9A, havnebus 991 og 992
Christianshavn
18:00-23:00
513
OVERGADEN - INSTITUT FOR
SAMTIDSKUNST
18:00-22:00 TRUST - PERFORMANCEAFTEN PÅ OVERGADEN
I anledningen af udstillingen TRUST arrangerer Overgaden en enestående
aften, der byder på kunstneriske indslag med ”tillid” som nøgleordet.
OVERGADEN NEDEN VANDET 17
2A, 9A, 40
Christianshavn
514
RYTMISK MUSIKKONSERVATOTIUM
515
SKATTEMINISTERIET
516
SOFIEBADET
18:30- 23:30 HOLMEN - RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM (RMC)
Bands med studerende spiller koncerter hele aftenen i koncertsalen
LEO MATHISENS VEJ 1
9A, havnebus 991 og 992
Christianshavn
18:00-22:00 FIND RUNDT I SKATTESYSTEMET
Vi arbejder hele tiden på at gøre det lettere for borgere og virksomheder at
finde rundt i skattesystemet. Kom og se hvordan.
NICOLAI EIGTVEDS GADE 28
2A, 9A, 40
Christianshavn
18:00-23:00 EN HISTORISK BADEANSTALT FRA 1909
Rundvisning hver hele time med spændende fortællinger fra husets historie
og stemningsmusik i det det smukke interiør med skøn akustik
SOFIEGADE 15 A-B
2A, 9A, 40
Christianshavn
50
KULTURNATTEN.DK CHRISTIANSHAVN/HOLMEN
CHRISTIANSHAVN/HOLMEN
517
SPEJDERMUSEET
518
STATENS SCENEKUNSTSKOLE
519
STATENS VÆRKSTEDER FOR KUNST
520
UDENRIGSMINISTERIET
521
VOR FRELSERS KIRKE
18:30- 23:00 TATTOO VED SPEJDERMUSEET
Tattoo med musik fra det skotske højland: 19:30 & 21:00. Varighed: 30 min.
Bliv vist rundt i museet og slut af med en kop kaffe med skotsk kage.
ARSENALVEJ 10
9A, havnebus 991 og 992
Christianshavn
18:00-23:00 FREMTIDENS SCENEKUNST
Skolens studerende vil sammensætte et festfyrværkeri udi fremtidens scenekunst.
PER KNUTZONSVEJ 5
9A, havnebus 991 og havnebus 992
Christianshavn
18:00-22:00 VIL DU SE, HVAD DER SKER BAG MURENE?
Vi tilbyder et indblik i værkstederne, hvor husets kunstnere er i fuld gang med
deres projekter.
STRANDGADE 27
9A, havnebus 991 og havnebus 992
Christianshavn
18:00-22:00 UDENRIGSMINISTERIET - PÅ ARBEJDE FOR DANMARK
Mød udenrigsministeren, deltag i spændende debatter og hør, hvordan vi
hjælper danskere i udlandet og varetager danske interesser i hele verden.
ASIATISK PLADS 2
2A, 9A, 40
Christianshavn
18:00-00:00 KULTURNATTEN OPPEFRA - DET SNOEDE TÅRN OG LOFTET
Ta’ turen op i det fantastiske tårn og se byen oppefra og kig ind på kirkens
loft og se de store hvælvingers overside.
18:00-00:00 ENGLE OG KLIP
Ved klippebordet kan du samle din egen himmelske uro med både spir og
engle. Uroen er designet specielt til denne aften af scenograf Karsten Legaard.
18:00-00:00 MØD EN ENEVÆLDIG KONGE, EN DRONNING TIL VENSTRE HÅND OG EN
BERØMT PRÆST
Oplev barokkens overdådighed og mød en enevældig konge, en dronning til
venstre hånd og en berømt præst, der fortæller om kirkens spændende historie.
19:00-19:30 KLOKKESPILSKONCERT OG FREMVISNING
Klokkenist Lars Sømod spiller koncert på det store koncertklokkespil og
fremviser det spændende instrument.
20:00, 21:00, BAROKKENS SKØNNE TONER
22:00, 23:00 Nyd et udpluk af barokkens skønne toner, når organist Lars Sømod spiller et
kvarters koncert på kirkens enestående orgel. Varighed: 15 min.
SANKT ANNÆ GADE 29
2A, 4A, 9A
Christianshavn
KULTURNATTEN.DK CHRISTIANSHAVN/HOLMEN
51
Sol
sor
tev
ej
Vag
telv
s Vej
trine
ne Ka
Nit
ive
FREDERIKSBERG: 601-622
Dro
sse
lve
j
Fu
gle
ba
kke
vej
God
thå
bsv
æn
get
Ege
rnv
ej
Du
eve
j
Vej
607
Kro
np
Bog
øve
j
Axe
Mø ls
Hav llers
e
Ben
Nye
lan
dsv
e
j
lé
Howit
z
vej
614
Smalle
gade
Poul 605
Fred
eri
Møllers
ks
be
Vej
rg
616
Bredeg
ade
Horte
nsiav
ej
Fred
VI’s Aerik
llé
Hollæ
nderv
617
Allégad
e
svej
ej
j
618 621
mes Ve
athildevej
Sylows Allé
Dr. Prie
rinsensvej
Hospi
talsvejJer
stiennb.-
Ved
Andebakken
Kongensvej
Sønd
re Fa
sanve
j
Maglek
ildev
Jacobys
g els Allé
608
Roskild
evej
52
Schle
622
Allé
Asgår
Frydenda
lsvej
620
60
KULTURNATTEN.DK FREDERIKSBERG
Allé
Arveprinsensvej
Porcelæns-
Steen
Blicher
Vej
haven
onningensvej
ers
Storm
Petersens
Vej
Nordre
Linde
v
Solvej
Peter Bangs Vej
Virginia
vej
Fasanvej
Allé
angs
ej
Sk
tN
Fal
k
v619
æn o
ge
Chr. Winth
Solbjergvej
itzv
Roa
rsv
ej
p
Hostru
Frederiksberg
609
How
sV
Sin
dsh
vile
v
Rol
fsve
j
Folk
var
sve
j
j
P. Andersens Ve
Den Grønne Sti
ske
C
Fasanvej
Dan
V
Ed
j
rgs
Saga
svej
Rathsa
cksvej
s Ve
Yrsa
vej
røve
j
Spr
ogø
vej
sen
Thu
Lyø
vej
Geo
He
lge
sve
j
Falkoner Al
Evers
vej
han
Lan
gela
nds
vej
j
j
Gul
dbo
rgve
r Jo
See
dor
ffsv
æn
ge
Stæ
h
ger
ing
God
th
613 åbsvej
tzon
sve
j
Fal
ste
rsve
Chr
. Ha
nse
ns V
ej
Be
vej rings-
elan
dsv
ej
Vej
nn
Kon
g
Hol
Loll
and
sve
j
j
hsve
kflet
Stoc
vej
rpfs
Ærø
vej
ers
Fibig Vej
j
s Ve
Dro
rins
hilde
ess
e
Mat
Sof
ies
God
thå
bsv
ej
Adi
lsve
j
ndal
j
Vesterb
rogade
j
Carit Etlars Ve
j
Platanvej
Ibsens
Ve
rdsvej
sberg A
Engtoftevej
nh
Carl Ber
Alham
brave
j
Myn
sters
vej
Kas
tan
ieve
ard
ade
l Ko
nge
vej
612
610
ls E
bbe
sen
s Ve
j
j
Vej
Ad
Ste olph
Allé ens
615
606
Forum
Vod
roff
s værg.
T
Tullin
s
Gam
o
Es
d
ga
ds
kil
sg
alon
Abs
Danne-
Westend
Saxogade
v
rks
svæ
Ga
53
Svine
Steenwink
els
vej
g.
ins
He
Trierman
Pladrs
s
llé
ørns A
Rosen
Kle
e
de
nga
Tod
Væv
erg.
Kapelv
ej
de
sga
Ste
feld
fen
de
Vod
rof
fsv
ej
Grif
e
Wo
rsa
a
J esvej
Daaco
Ve nn b
j ef
Juliu
æ
s Th
rd
oms
s
ens
Gad
e
lé
ga
Ju
Th lius
Pladomsen
s
s
s Al
Joh
Allé nstru
ps
s Ve
j
e
l Pl
oug
trup
ens
Brohusgade
ad
Sveasvej
gen
Nie
sG
Car
Ste
San
kt M
arc
For
us
chh
Allé
am
me
rsv
e
j
Dan
asv
ej
nd T
røst
s
Sva
mo negårdsesvej
Åbo
ule
var
d
Skytt
egade
Jæge
rgade
chm
an
ds
H. Rungs GadeJ. Bro
ad
Sve
H.C
. Ørs
ted
s Ve
man
nsve
j
llé
rA
lko
né
Fa
en
Svineryg
j
Vej
Allé
s Ve
nud
les
Fug
leva
ngs
vej
For
Sva
håb
nho
ning
lms
sho
Sch
vej
lms
ønb
Allé
ergs
gad
e
Bil
Brale
hes
Vej
Thie
Ing
e-
eg
Bagerstræde
de
San
kt K
s All
é
sholm
J.M
.
rns
us
svej
Værnedam
dev
Sun
KULTURNATTEN.DK FREDERIKSBERG
Lykk
e
Har
sdo
rffs
vej
Bül
ows
vej
enø
Oehlenschlægersga
dslun
Kaade
ga
Valdemarsga
esg
Boy
za
Ta
vs
Ja
gtv
G.
Tjørn
mel
Sten
a
rog
terb
Ves
rBronsg.
Haveso
selsk.vej
de
osga
ej
sV
j
H.C
. Ørs
ted
Tårn
s Ve
bor
j
gve
j
Dr.
Ho
str
up
sH
av
Ab
e
ild
ga
ard
L.I
sA
.Br
llé
an
de
sA
llé
N.
J.F
jor
ds
All
é
Rol
igh
eds
vej
ss
Prin
Mar sesse
ies A
llé
Bülow
svej
Am
alie
vej
nt
en
gade
Lind
evej
egård
svej
Grønn
Ceres
vej
Hel
ene
vej
Sa
Th nkt
Alléomas
me
Ura
niav
ej
He
Ste nrik
Vej ffens
Bianco
Lunos
Allé
dison
svej
Tho
rva
lds
ens
vej
Hauc
hsvej
llé
Pal. Müllers Vej
Mad
vigs A
llé
Mar
tens
ens
Allé
Nyve
j
Amicis
vej
Gam
king
Henrik
Kochsve
j
D
Ros
Ra
ru
ffsvej
Vodro
Frederik
ej
Bangerts
d
ar
lev
ou
Åb
Gru
ndt
vigs
vej
øn
Gr
ne
i
St
St
ns
So
litu
de
vej
Ste
fan
sga
de
gtv
ej
de
ein
u
Pe
t
M er F
øll
a
eg ber
ad
sG
e
a
M
Ja
ng
sg
a
e
Dyr
læg
eve
j
.
Ha
d
d
Ga
Vej
sG
e
en
en
ad
Vej
nz
Lo
re
g
ro
604
H.
ade
gedes G
Hans E
Skaus Gade
Laurids
j
de
vej
e
de
ad
ga
r gg
rg
bo
ade
on
olmg
Kr Hørsh
ti
ne S
Grøn
Den
vej
de
et
psvej
Åga
Vej
lé
Al
01
j Ve
ps
ru
Bo
9onerola
en
bu
ng
ee
M
ar
ie
nd
al
sv
ej
Olg
as
Ve
j
b
rre
sp
Bi
Nik
e
ad
pg
ru
e
t
ot
Sk
kg a
lebæ
Hum
FREDERIKSBERG: 601-622
ga
eg.
de
ga
Ko
rs
Sm
ed
e
Martin
sVej
Suom
Vej is-
FilippaVej
611
Nors
vej
Kam
FREDERIKSBERG: 601-622
601 Acem meditationsskole ....................
602 Bakkehusmuseet,
Frederiksbergmuseerne ....................
603 Cisternerne i Søndermarken ...........
604 Danida Fellowship Centre ................
605 Det Danske Frimurerlaug .................
606 Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium .........................
607 Døves Kirke ............................................
608 Folkekirken på Frederiksberg,
Frederiksberg Slot ...............................
609 Frederiksberg Kommunes
Biblioteker ..............................................
54
54
54
55
55
55
55
55
56
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
Gospel Factor / Frelsens Hær ......... 56
Københavns Frikirke ........................... 56
Labitat ................................................. 56
Metroselskabet ..................................... 57
Musikhøjskolen ..................................... 57
Musikmuseet ......................................... 57
Møstings Hus ........................................ 57
Revymuseet ........................................... 58
Riddersalen ............................................. 58
Sct.Lukas kirke ....................................... 58
Storm P. Museet ................................... 58
TV 2 Lorry .............................................. 58
Zoologisk Have ...................................... 58
601
ACEM MEDITATIONSSKOLE
602
BAKKEHUSMUSEET
603
CISTERNERNE I SØNDERMARKEN
19:00-22:00 KIG FORBI
Vi serverer varm kakao. Hør om Acem meditation.
19:15- 19:55 DEN MEDITERENDE HJERNE
Kom og hør en læge fortælle, hvordan meditation påvirker hjernen.
19:15- 19:55 LÆR KROPSMEDITATION
20:00-20:40 Instruktion i kropsmeditation. En enkel teknik, som alle kan have glæde af i en
travl hverdag.
20:00-20:40 KUNSTEN AT SLAPPE AF
Hvordan slapper du af, når du kommer hjem - og kan du gøre det bedre?
20:45-21:25 MEDITATION OG KREATIVITET
Kom og hør en design-forsker fortælle om sammenhænge mellem Acem
meditation og kreativitet
KOCHSVEJ 26
4A, 6A, 26
Frederiksberg
18:00-23:55 LORD BYRON OG DANMARK
Udstilling om den engelske, romantiske digter Lord Byron (1788-1824) og
hans betydning for danske kunstnere og kulturpersonligheder.
18:00-23:55 KLIPNING AF HALOWEEN-KORT
Uhyggelige hekse, græskarmænd og edderkopper vil udsmykke kortene. Kom
og klip dit eget kort.
20:30-21:30 FOREDRAG: LORD BYRON OG DANMARK
Litteraturhistoriker Grethe Rostbøll holder foredrag om udstillingen Lord
Byron og Danmark.
22:30-23:30 DAN TURELL VAR VILD MED CLIFFORD BROWN
Musikalsk dialog ved forfatteren Asger Schnack og musikeren Jan Kaspersen.
RAHBEKS ALLÉ 23
4A, 6A, 26
Frederiksberg
18:00-00:00 INGVAR CRONHAMMAR ”H”
Oplev Ingvar Cronhammars anmelderroste udstilling ”H” i Cisternerne, en
ambitiøs og omfattende installation skabt ud fra stedets særlige udfordringer
og klima.
Det er en god ide at være iklædt varmt tøj og praktisk fodtøj.
54
KULTURNATTEN.DK FREDERIKSBERG
FREDERIKSBERG
18:00-21:00 TORDENBLOD OG DET FJERDE KAMMER
Gå med børnebogsforfatteren Tina Sakura Bestle på opdagelse i Cisternerne
og hør historien om Tordenblod og det fjerde kammer.
Tilmelding: [email protected] fra d. 1. oktober 2015.
Max antal pr. hele time: 25. Alder: fra 7 år.
SØNDERMARKEN
6A, 18, 26
Frederiksberg
604
DANIDA FELLOWSHIP CENTRE
605
DET DANSKE FRIMURERLAUG
606
DET KONGELIGE DANSKE
MUSIKKONSERVATORIUM
18:00-23:00 MØD ANSIGTERNE BAG DANIDAS UDVIKLINGSBISTAND
Danida Fellowship Centre inviterer til samtaler med afrikanske og asiatiske
studerende. Prøv en quiz til lyden af afrikanske rytmer.
For hele familien.
HOSTRUPSVEJ 22
6A
Frederiksberg
18:00-23:00 KOM OG BESØG FRIMURERNES VERDEN
Kom og få et unikt indblik i frimurernes verden og få samtidig en rundvisning
i den smukke logebygning.
SMALLEGADE 33
2A, 9A, 18
Frederiksberg
19:00-22:00 ARKITEKTONISKE RUNDVISNINGER OG KÆLDERRUNDVISNINGER
20:00-21:00 1) Arkitektonisk rundvisning hvor Vilhelm Lauritzens arkitektur fremvises
indefra. 2) Kælderrundvisning med fokus på de tekniske installationer
Gratis adgangskort udleveres i DKDM’s reception fra 5. oktober
Kælderrundvisningen kræver godt fodtøj og er ikke egnet for gangbesværede.
ROSENØRNS ALLÉ 22
2A
Forum
607
DØVES KIRKE
608
KIRKERNE PÅ FREDERIKSBERG
18:00-00:00 LEG MED TEGNSPROG
Foredrag om Døves Kirkes historie.
18:00-00:00 KULTURMØDER
Kunstudstilling • Natgudstjeneste • Socialt samvær
Se hele aftenens program på kulturnatten.dk
FALKONERGÅRDSVEJ 16
2A, 9A, 18
Frederiksberg
18:30- 23:00 TÅGEN LETTER - KULTURNAT PÅ SLOTTET
Oplev Frederiksberg Slot når Slotskirke, Ridehus og Riddersal åbnes for andagt
& musik i flere genrer. Varighed: 90 min.
Ikke egnet for gangbesværede. Kantine & bar er åben. Begrænset plads.
FREDERIKSBERG SLOT, OSKILDEVEJ 28
6A, 18, 26
Frederiksberg
KULTURNATTEN.DK FREDERIKSBERG
55
FREDERIKSBERG
609
FREDERIKSBERG KOMMUNES
BIBLIOTEKER
18:00-00:00 INSTALLATION: EVENTYRERNES ARKETYPER I NYT LYS
Træd ind i et grotesk eventyrligt univers skabt af billedkunstner Mette Wille.
18:00-00:00 KULTURNAT-SMS-NOVELLE
Tilmeld dig SMS-novellen og få litterære indspark på mobilen.
Af forfatter Lilja Scherfig
18:05- 18:35 GADETEATRETS EVENTYRER
20:00-20:30 Blandt publikum udspiller sig skæve, sørgmodige og grinagtige scener fra
kendte og ukendte eventyr.
18:30- 19:15 STINE MICHEL OG EVENTYRORKESTRET
Forrygende, fængslende og forførende familiekoncert med eventyrlige sange.
18:35- 19:00 EVENTYR-OPLÆSNING: HUMORISTISKE NYFORTOLKNINGER
Tag plads omkring den gamle lænestol og lyt til humoristiske nyfortolkninger
af klassiske eventyr.
19:00-21:00 WORKSHOP: EVENTYRLIG KULTURNAT-UDSMYKNING
Lav eventyrlige udsmykninger, der kan tages med ud i Kulturnatten. Ved
billedkunstner Mette Wille.
19:15, 20:30, MAGISK MUSIK OG DANS
21:30
Percussionist Benjamin Barfod spiller på den mystiske hang, mens danser
Mudi Osman sætter bevægelse til.
19:30- 20:00 JAKOB RIISING OG EVENTYRET OM KARMABOY
Mød tv-vært Jakob Riising og hør om hans børnebogsdebut ”Karmaboy kometen og den onde numsekløe.”
20:56-21:30 ’OG DE LEVEDE LYKKELIGT..’ V. JAKOB OLRIK OG LILJA SCHERFIG
Sexolog Jakob Olrik og forfatter Lilja Scherfig diskuterer moderne parforhold
ud fra Scherfigs nye noveller.
22:00-23:30 LIVE INTERVIEW OG AKUSTISK SESSION MED LYDMOR
Lydmor aka Jenny Rossander giver interview, svarer på spørgsmål og spiller
semi-akustiske live-numre.
FALKONÉR PLADS 36
18
Frederiksberg
610
GOSPEL FACTOR / FRELSENS HÆR
611
KØBENHAVNS FRIKIRKE
612
LABITAT
20:00, 21:00 GOSPELKONCERT
22:00
Vi synger moderne og klassisk gospel med masser af sjæl og entusiasme. 45 min.
FREDERIKSBERG ALLÉ 9
18, 26
Frederiksberg
18:30-21:30 CANDLE LIGHT, GOSPEL NIGHT
Kom og vær med til stemningsfuld og swingende gospel i stearinlysenes skær,
når Vild med Gospels 4 kor går på scenen. Hver hele, halve time, 50 min.
FILIPPAVEJ 3, VED SKT. JØRGENS SØ 3
4A, 6A
18:00-00:00 HACKER-/MAKER-SPACE LABITAT
Kom forbi vores Hackerspace. Se 3D-printere & lær hvordan de virker. Vi har
lodde-workshop; kom og prøv lodning, lav en smart ting du kan få med hjem.
Dette er et værksted, skarpe og varme genstande kan forekomme.
H.C. ØRSTEDSVEJ 5
4A, 6A, 26
Frederiksberg
56
KULTURNATTEN.DK FREDERIKSBERG
FREDERIKSBERG
613
METROSELSKABET
614
MUSIKHØJSKOLEN
615
MUSIKMUSEET
616
MØSTINGS HUS
18:00-22:00 SE BYGGEPLADSEN FRA OVEN
Få det store overblik over byggepladsen, og læs mere om byggeriet af
Cityringen på infoplancherne på udsigtsplatformen.
GODTHÅBSVEJ 31
6A
Frederiksberg
20:00-22:00 KULTURSKOLE PÅ FREDERIKSBERG
En aktiv aften med alle kunstarter. Du får selv rollen som eksperimenterende
kunstner, improviserende musiker, fri danser og fantasifuld filmskaber.
SMALLEGADE 12
2A, 9A, 18
Frederiksberg
18:00-00:00 BESØG DET NYE MUSIKMUSEUM
Besøg det nye Musikmuseum i Rosenørns Allé - og oplev musikkens historie
og musikinstrumenter fra hele verden gennem 3000 år.
18:00-00:00 FIND LØVEN. SKATTEJAGT FOR BØRN OG DERES VOKSNE
Hjælp os med at finde løven, kattene, hunden, englene og alle de andre
væsner, som har gemt sig i Musikmuseet. Vi kan heller ikke finde kongen!
18:15, 19:15 HØR DET SELVSPILLENDE KLAVER
22:00
Hvis man ikke havde talent for at spille, kunne man købe et selvspillende
klaver. Selvspillende klaverer var meget populære på cafeer og restauranter.
Varighed: 15 min.
20:00-20:40 SOLOKONCERT MED SØREN KRISTIANSEN
Jazzpianisten Søren Kristiansen er kendt for sit pianistiske overskud, sit
udsøgte harmoniske øre og sin melodiske opfindsomhed.
21:00- 21:40 SOLOKONCERT MED NIKOLAJ HESS (JAZZ)
Nikolaj Hess’ spil bevæger sig fra lyrisk, intens og raffineret til rå og upoleret
jazz. Han har turneret og studeret i Europa, USA, Cuba og Afrika..
22:30-23:10 SOLOKONCERT MED CHRISTINA BJØRKØE VED FLYGLET
(KLASSISK)
Pianisten Christina Bjørkøe spiller musik af bl.a. Carl Nielsen og Niels W. Gade.
23:30-23:45 FARVELMUSIK PÅ SYMPHONION - EN KÆMPE STOR SPILLEDÅSE
Den store spilledåse Symphonion var sin tids jukebox. Caféer og værtshuse,
der investerede i modeller med møntindkast, tjente let pengene hjem igen.
ROSENØRNS ALLÉ 22
2A
Forum
18:00-00:00 GRUPPEUDSTILLING
Gennem video, skulptur og performance udforsker 10 kunstnere venskabet
som fænomen.
20:00-22:00 POETISK RAP OG KLASSISKE FORTOLKNINGER
Oplev Christina Bjørkøe, Johannes Søe Hansen, Jesper Mechlenburg og Lone
Hørslev i Møstings Hus.
ANDEBAKKESTI 5
2A, 9A, 18
Frederiksberg
KULTURNATTEN.DK FREDERIKSBERG
57
FREDERIKSBERG
617
REVYMUSEET
18:00-00:00 LIV OG LØJER
Revymuseet præsenterer en række populære kunstnere fra Dansk
Solistforbund, der vil underholde aftenen igennem.
Kl. 20 starter underholdningen.
ALLÉGADE 5
18, 26
Frederiksberg
618
20:00-21:15
619
RIDDERSALEN
BOBLER PÅ RIDDERSALEN
Oplev Vigga Bro i denne magiske og personlige forestilling, om at lukke
erindringerne ind, før de forsvinder som bobler i bækken.
Der er plads til 30 personer med kulturpas. Tilmelding fra 1. oktober.
Ring på tel. 3887 1819 mandag-fredag kl. 9.00-13.00.
ALLÉGADE 7-9
18, 26
Frederiksberg
SCT. LUKAS KIRKE
18:00-21:45
KLASSISK MUSIK MØDER JAZZ I KIRKEN
Sct. Lukas kirke byder velkommen med en dobbeltkoncert - et møde mellem
to musikalske stilarter afsluttet med en andagt/nadver.
CHRISTIAN RICHARDTS VEJ 1
4A, 6A, 26
Frederiksberg
620
STORM P. MUSEET
621
TV 2 LORRY
622
ZOOLOGISK HAVE
PLAY - DIGITALE SPIL
Tag en tur gennem museets nye særudstilling og oplev de nyeste, fedeste og
smukkeste digitale spil!
19:00-22:00 PRØV JOUST - ET DIGITALT OG FYSISK SPIL
Med en håndholdt konsol og kroppens bevægelse til musik, der varieres i
hastighed, skal du udkonkurrere dine modstandere.
19:30-20:15 TEGNEBATTLE MED MAREN OG STINE
De to tegneserietegnere, Maren Uthaug og Stine Spedsbjerg, battler på deres
tegnestreg på spørgsmål fra publikum.
PILE ALLÉ 2
18, 26
Frederiksberg
18:00-23:00
20:00-23:00 BESØG DET SMUKKE MEDIEHUS
Kom indenfor i TV 2 Lorrys spændende og smukke mediehus, placeret i
historiske lokaler på Frederiksberg. Mød værter og medarbejdere.
ALLÉGADE 7-9
18, 26
Frederiksberg
18:00-00:00 ZOO BY NIGHT
Oplev Zoos mange dyr efter mørkets frembrud. Hør de spændende dyrelyde,
der fylder natten og se alle de smukke lys rundt om i Haven.
ROSKILDEVEJ 32
6A, 18, 26
58
KULTURNATTEN.DK FREDERIKSBERG
C
Ov
er
ga
Ov
W
de
er
ild
ga
n
er
ne
de
sg
de
Dr
n
a
ov
on
nV
en
ni
a
ng
nd
Va
en
et
nd
sg
Pr
et
in
ad
se
e
ss
eg
ad
e
Dr
on
ni
n
Pr
in
se
ss
eg
B
ga rygh
de us
e
de
ga
ad
Islands Brygge • Ørestad • Amagerbro
ISLANDS BRYGGE/
701 - 706
Christianshavn
La
Langeb
ng
rogade
eb
ro
ØRESTAD 701-706
avns
ade
g
Vold
æs
r Bo
ga
ga
fælledv
ule
ade
dsg
lan
var
d
Up
de
de
e
706
j
ive
ler
t
ybe
erd
ænd
til
Holl
Ar
Le
ifs
g
ad
e
ga
d
Njalsg
e
gad
ges
ade
Nor
Fin
lan
åg
ej
sv
lm
ho
nd
Su
sens V
ej
risten
j
Røs
ve
de
ga
Bri
ade
702
Rued Langgårds Vej
Tom K
de
ga
igs
err
Sv
dsg
Am
Islands Brygge
Øresta
ds Bo
ulevard
fælledv
ej
704
llé
Amager
sA
e
yd
Br
701
DR Byen
ds Bo
ulevard
Peder Lykkes Vej
Røde M
ellemve
j
Nordre
Digeve
j
Grønjordsvej
T
Hø
rh
us
ve
j
Øresta
Isa
fjo
rd
s
ga
Gu
de
nl
ög
Be
sg
rg
a
Ha
ht
de
or
lfd
as
an
ga
sg
de
ad
e
en
Amager
vn
sg
a
Kla
ks
vig
ga
de
Th
or
sh
a
ryg
ge
ds
B
de
e
ils
gg
ga
ps
gad
als
age
am
sgade
bro
Nj
Eg
Am
W
eid
ek
My
ven
sgra
Stad
Ved
ger
705
Ama
ger B
oule
vard
a
Am
703
Wermla
nd
ej
de
Chr.h
Eng
lan
dsv
ej
rd
KULTURNATTEN.DK ISLANDSBRYGGE
59
Sundbyve
ISLANDS BRYGGE/
ØRESTAD 701-706
701
702
703
Danmarks Radio .................................. 60
Hjernesagen og Center for
Hjerneskade ........................................... 60
Islands Brygge Bibliotek ................... 60
701
704
705
706
IT-Universitetet i København .......... 60
Sexologiskolen ...................................... 60
Sundby Bibliotek/Kvarterhuset ....... 61
DANMARKS RADIO
18:00-23:00
SE DANMARKS STØRSTE MEDIEHUS ARBEJDE
Mød værter og oplev atmosfæren. For store og små.
Se hele programmet på dr.dk/kulturnat.
EMIL HOLMS KANAL 20
12, 33, 35, 77, 78
DR Byen
702
HJERNESAGEN OG CENTER FOR
HJERNESKADE
18:00-22:00 DIN UTROLIGE HJERNE
Oplev komiker Sebastian Dorset og hjerneforsker Jesper Mogensen, prøv din
hjerne af og lær at passe på den.
AMAGERFÆLLEDVEJ 56A
12, 33, 35, 77, 78
DR Byen/Islandsbrygge
703
ISLANDS BRYGGE BIBLIOTEK
20:00-21:30
BIBLIOTEKET GIVER EN OMGANG...
Kasper Colling Nielsen, Stine Pilgaard og Mirjam Bastian læser op. DJ Ramses
spiller plader. Aftenen står i de gode historiers tegn. Kom glad.
NJALSGADE 15
12, 33, 35, 77, 78
Islandsbrygge
704
IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN
ITU’S FORUNDERLIGE VERDEN
Kig forbi ITU og vores smukke bygning, oplev spændende forskning og deltag
i de sjove events. Robotten mixer saftevand og der vil være kaffe og kage.
19:00-20:00 TRYLLEKUNSTNER NICKLAS BERG
Tryllekunstner Nicklas Berg underholder store og små med fantastiske
tryllerier og sjove ballondyr.
RUED LANGGAARDS VEJ 7
12, 33, 35, 77, 78
DR Byen
18:00-23:00
705
18:00-01:00
60
SEXOLOGISKOLEN
VI BYDER VELKOMMEN
Vi slår dørene op til en perlerække af spændende foredrag, i parforholdet,
sexologiens, og kærlighedens tegn. Vel mødt til et brag af en aften!
GUNLØGSGADE 1
12, 36
Islandsbrygge
KULTURNATTEN.DK ISLANDSBRYGGE
ISLANDS BRYGGE/ØRESTAD
706
18:00-18:40
18:45-22:00
21:00-23:00
SUNDBY BIBLIOTEK/KVARTERHUSET
ÅBENT HUS, BØRNETEATER
Børneteater for 1½-4 år om at gå på opdagelse med dukker, hemmelige rum
og masser af farver.
Begrænset antal pladser. Fra kl. 17 udleveres pladsbilletter mod
forevisning af kulturpas.
ÅBENT KREATIVT VÆRKSTED
Dukkehuse, dukker eller sokkedyr af genbrugsmaterialer. For både børn OG
voksne legebørn.
JAZZKONCERT - PER MØLLEHØJ TRIO MED FRANDS RIFBJERG OG
NILS DAVIDSEN
Lyrisk jazzmusik med Per Møllehøj Trio. Per Møllehøj: guitar, Frands Rifbjerg:
trommer, Nils Davidsen: kontrabas.
JEMTELANDSGADE 3
2A
Amagerbro
KULTURNATTEN.DK ISLANDSBRYGGE
61
Østerbro
751
- 759
ØSTERBRO
Vangehusvej
gs
an
Strandvejen
Svanemøllevej
v
Ry
d
Østerle
lé
Al
751
nget
Svanevæ
Strandvænget
Svanemøllen
Gade
ansgade
Hornem
ade
Weysesg
ade
Kuhlausg
des Gade
Niels W. Ga
de
Heisesga
byes Gade
H.C. Lum
Griegs
de
ronaga
Landsk
Johan Svendsens Vej
ej
dev
in
nsm
istia
Chr
Sionsgade
ade
rtøg
Hjo
Strandvejen
ø
ers
Re
Tåsingegade
d
ga
Langøg
Vordingborggade
de
ns
ga
av
ih
Fr
e
rd
r
No
ad
e
iag
ad
ian
sg
e
ad
eg
ist
Tro
n
Kr
jem
Bl
eg
da
m
sv
ej
de
ga
e
llé
sA
Li
ng
rik
Pe
rH
en
ter
Ber
Ry
es
rden.
M
an
da
lsg
.
av
angerg.
St
KULTURNATTEN.DK ØSTERBRO
D
C
de ollin
ga
sg
.
Sø Zinn
sg
.
Kalkbrænderihavnsgade
ade
e
Strandbouleva
.
msg
Ho Chi n
Mingstie
ad
ade
lsg
nda
Are
ade
gerg
Kastels
gade
759
sG
eda
Livjæ
de
sga
e
gad
org
erb
Agg
de
Lipkesga
de
ga
ens
Bille
Fisk
e
gad
oes
Cla
Nordborggade
ade
Holsteinsg
lem
e
gad
stø
orgs
m
da
rte
So
en
é
s All
get
æn
env
s
o
R
Wil
ade
Præ
erb
sg
G.
edg
stv
Næ
Agg
en
nvæ
e
Ros
e
L
es
s
unk
j
dve
ove
sH
t
nge
r
se
s
Do
e
ovsgad
Linden
sM
egad
62
rs
ge
in
Irmade
g
lg
eg
sgade
Frihavn
Jen
ss
ing
levard
Nordre
Faks
ej
756
He
ade
rbrog
Øste
755
sgade
Marstal
Ribegade
lé
Al
Od
Kalk
Gammel
ade
Nordhavn
i Vej
brænder
gade
Rothes
ens
Se kort
Nørrebro
dbou
sKirstein
gade
er
t
Øs
754
de
Vejlega
sg
Krause
Sk
Ja t.
Gadkobs
e
Adolfs
Gustav
Gade
ej
sv
uf
Ol
ggade
Hjørrin
ade
he
Nøjsom
ns
Karl Joha
Gade
e
ens Gad
J.E. Ols
752
Stran
dsvej
ade
de
Viborgga
Silkeborgg
ade
Randersg
Østerbrogade
758
de
Århusga
ade
e
j
de
Ålborgga
aneg
ad
e
vv
le
ds
rri
Se
Århusgad
753
de
Korsørgade
Koldinggade
e
Gunnar Nu
Hansens Plads
757
de
G.
sg
en
sk
ns
Østb
se
Al
lé
nd
ingga
U
ga rba
de ns
la
ar
ga
B
de
Je org
ns m
en est
s A er
llé
Er
M
r
b
Hern
e
le
M
ga
Varde
nøgad
co
ns
e
ad
rtg
lfa
e
idd
-
e
ade
Ja
Nyborggade
Strandboulevarden
dh
øgade
Masned
Drejøgade
ade
Hesseløg
aardsg.
indevej
Vennem
nøg.
Stry
søg.
Rom
gade
Fanø
vej
årds
Løg
stø
rga
de
ubs Gade
La
Thomas
nsgade
Berggree
Nyg
Ka
et
Solvæng
Borge
rvæ
ng
et
Edvard
751-759
ej
sv
nd
lu
Sø
ØSTERBRO 751-759
751
752
753
754
Buddhistisk Center .............................
Datalogisk Institut,
Københavns Universitet ....................
Hans Egedes Kirke ..............................
Natur Medicinsk Museum .................
63
63
63
63
755
756
757
758
759
Nazaret Kirke ........................................ 64
Niels Bohr Institutet ........................... 64
Rigshospitalet ....................................... 65
Skt. Jakobs Kirke .................................. 65
Unitarernes Hus ................................... 65
751
BUDDHISTISK CENTER
752
DATALOGISK INSTITUT,
KØBENHAVNS UNIVERSITET
18:00-00:00 BUDDHISTISK FOREDRAG OG MEDITATION
Korte foredrag om buddhisme og mulighed for at prøve at meditere hver
halve time. Traditionelle tibetanske udsmykninger. Hyggelig café.
SVANEMØLLEVEJ 56
3A, 4A
Svanemøllen
17:00- 22:00 INTERNETTET OG DIGITALT SELVFORSVAR
Kom og leg krypteringsdetektiv, lær digitalt selvforsvar og hør hvordan
lysglimt sendt på tværs af Atlanten forvandles til katte på din mobil.
UNIVERSITETSPARKEN 1
18, 42, 84, 85
753
HANS EGEDES KIRKE/
KIRKESKIBET I NORDHAVN
18:00-00:00 KIRKE PÅ GYNGENDE GRUND - FOR BØRN
Kom ombord på kirkeskibet. Der vil være børnegudstjeneste med søhistorier
og levende musik, derefter pølser og brød.
19:30- 20:15 KIRKE PÅ GYNGENDE GRUND
21:30- 22:15 Kirkeskibet Jeppe seljer ud i natten med kirken om bord. Der vil være musik,
sang, vin og brød.
KIRKESKIBET I NORDHAVN, FORTKAJ 1
26, 29
Nordhavn station
754
NATUR MEDICINSK MUSEUM
18:00-22:00 NATURMEDICINSK MUSEUM
Se planter og dyreprodukter, der anvendes til medicin, pilegifte, rusmidler,
kosmetik og farvning.
18:00-22:00 SÆRUDSTILLING: AFRODISIAKA - BLOMSTEN, BIEN OG KEMIEN
Kærlighedskvaler og kemi - se hvordan naturen kommer den ulykkelige elsker
til hjælp.
19:00-20:00 PLANTS AS LOVE POTIONS: TRICK OR TRUTH?
Foredrag om afrodisiske planter ved Professor Peter Houghton, London.
Foregår på Engelsk.
20:00-21:00 ETNOBOTANISKE OPDAGELSESREJSER
Kurator Jens Soelberg fortæller om rejser til fire kontinenter i jagten på
spændende medicinplanter.
JAGTVEJ 160
18, 42, 184, 185
KULTURNATTEN.DK ØSTERBRO
63
ØSTERBRO
755
NAZARET KIRKE
756
NIELS BOHR INSTITUTET
23:00-23:50 TAIZÉ-GUDSTJENESTE
En meditativ gudstjeneste efter fransk forbillede, kun med korsang. Kirken er
optændt af levende lys. En anderledes og stemningsfuldgudstjeneste.
RYESGADE 105
1A, 3A, 6A, 42, 184, 185
18:30- 21:00 FYSIK-SHOW: SHOW, SKÆG OG BALLADE MED FYSIK
De fysikstuderende laver sjove eksperimenter, der fanger og fascinerer børn
og voksne.
18:30- 21:00 TELT: BYG DIN EGEN STJERNEKIKKERT
Prøv at adskille og samle et lille teleskop - et Galileoscop, og lær at observere
med det.
18:30- 21:00 TELT: JUNIOR-ASTRONOM-DIPLOM
Lær at måle stjernernes position med astronomiske instrumenter og få et
diplom som Junior-astronom
19:00-19:25 AUD. A: HVAD OPKLARER CERN OM UNIVERSET?
Ian Bearden: Cern-forsker fortæller børn, unge og voksne om, hvordan det at
smadre atomer på CERN kan være med til at opklare universets gåder.
19:30- 19:55 AUD. A: ULTRAPRÆCISE ATOMURE
Bjarke Christensen: Atomer kølet ned til ultrakolde temperaturer med laserlys
danner basis for de mest præcise ure i verden.
20:00-20:25 AUD. A: DVÆRG-GALAKSER I DET FJERNE UNIVERS
Lise Bech Christensen: På opdagelsesrejse i det fjerne univers ved hjælp af
naturens egne gigantiske teleskoper, de såkaldte gravitationslinser.
20:30-20:55 AUD. A: EN SPIDS VINKEL PÅ MEDICINSKE MOLEKYLER
Lise Arleth: Medicin virker ved, at molekylerne vekselvirker med kroppens
molekyler. Det undersøger man med småvinkelspredning og udvikler ny medicin.
21:00- 21:25 AUD. A: CERNS NYE UDFORSKNING
Troels Petersen: CERN har genstartet LHC ved de højeste energier nogensinde.
Jagten går nu ind på at opdage bl.a. mørkt stof og supersymmetri.
21:30- 21:55 AUD. A: BIOFYSIKKENS DYNAMIK
Kim Sneppen: Livet set fra fysikken beskriver dynamikken og sammenhængen
i en organismes milliarder af celler.
22:30-22:55 AUD. A: FYSIKKENS FORSKERE, PERSONLIGHEDER OG PRINCIPPER
Bent Raymond Jørgensen: Fysikkens fremskridt er skabt af store forskerpersonligheder. Hvad har været deres inspirationskilde?
Kom tæt på forskerne.
23:00-23:45 AUD. A: MØRKT STOF PERLER
Holger Bech Nielsen: Universet består af en stor mængde usynligt stof mørkt stof. Hør teorien om meget små, men ekstremt tunge Mørkt Stof Perler.
18:30- 21:30 AUD. B: OBSERVATIONER I TÅGEKAMMER.
Byg dit eget tågekammer sammen med det store tågekammer. Det gør det
muligt at observere kosmisk stråling
18:30- 22:00 AUD. C: CERN - SYDPOLEN OG KOSMOS
Besøg forskerne og hør om eksperimenterne ved CERN. Hør om Planck
missionen og om IceCube - verdens største neutrino teleskop på Sydpolen
19:00-20:30 AUD. D: VIRTUELT BESØG PÅ ATLAS EKSPERIMENTET
Kom med forskerne på et virtuelt besøg i 3D til ATLAS eksperimentet på
CERN. Se film om IceCube eksperimentet på Sydpolen og mød forskerne.
18:30- 18:55 AUD. M: SOLSYSTEMETS YDERSTE DELE
Anja Andersen: Nye, spændende målinger fra to rumsonder, New Horizon og
Rosetta om de yderste dele af vores Solsystem.
19:00-19:25 AUD. M: FLYDENDE VAND PÅ MARS
Kjartan Kinch: Mars har tidligere haft kæmpe søer og floder, og under
overfladen er der stadig flydende vand, viser ny forskning.
64
KULTURNATTEN.DK ØSTERBRO
19:30-19:55
20:00-20:25
20:30-20:55
21:00- 21:25
21:30- 21:55
19:00, 19:45
20:30, 21:15
19:30, 20:00,
20:30, 21:00,
ØSTERBRO
AUD. M: NY DYBDEBORING GENNEM INDLANDSISEN
Jørgen Peder Steffensen: Den hurtigtflydende indlandsis i Østgrønland skal
give ny viden om, hvor hurtigt isen flyder og om havvandsstigning fremover.
AUD. M: GRUNDSTOFFER FRA RUMMET
Camilla Juul Hansen: Stoffer dannes i stjerner og skydes ud i rummet, når
stjernen dør. De bruges til nye stjerner, og der dannes bl.a. sølv og guld.
AUD. M: ARKTISK HAVIS
Rasmus Anker Pedersen: Hør om den arktiske havis og dens indvirkning på
klimaet og specielt den fysik, der er afgørende, når isen forsvinder.
AUD. M: HVAD SKER DER, NÅR KLIMAET BLIVER VARMERE?
Eigil Kaas og Aslak Grinsted: Havet stiger i Nordeuropa, der kommer flere
orkaner og klimaet bliver mere ekstremt med mere tørke og mere monsterregn.
AUD. M: KRÆFTBEHANDLING VED HJÆLP AF GULD NANOPARTIKLER
Kamilla Nørregaard. Ny skånsom kræftbehandling kombinerer metalliske
nanopartikler og infrarødt lys.
RUNDVISNING I FRYSEREN MED ISKERNER FRA GRØNLAND
Rundvisning i dybfryseren med iskerner fra Grønland. Iskernerne kan fortælle
om fortidens klima. Varighed: 45 min.
RUNDVISNING PÅ NIELS BOHRS KONTOR
Se Niels Bohr arbejdsværelse, hvor han arbejdede i årene fra 1932 til 1962.
Hør om Bohr og hans tid og om instituttet på den tid. Varighed: 25 min.
BLEGDAMSVEJ 17
1A, 3A, 6A, 42, 184, 185
757
RIGSHOSPITALET
758
SKT. JAKOBS KIRKE
759
UNITARERNES HUS
17:00- 23:00 KULTURNAT PÅ RIGET
Få en masse spændende oplevelser, fx. mulighed for at lægge drop samt
stikke og sy med nåle - naturligvis på (næsten levende) fantomer.
Alle aktiviteter udgår fra forhallen ved informationen.
BLEGDAMSVEJ 9
1A, 3A, 6A, 42, 184, 185
21:00- 23:00 JAN RØRDAM AND BAND
Tidløse meningsfulde popsange af høj kvalitet med en folky feeling. Klaus
Menzer, dr, Jon Bruland, b, Kaare Munkholm, vib, Jan Rørdam, voc og gui m.fl
ØSTERBROGADE 59
1A, 3A, 6A, 42, 184, 185
18:00-18:45 UNITARERNE FORTÆLLER
Kom og hør om Unitarerne. Hvad er Unitarisme? En religion, en filosofi, eller
en livsanskuelse. Unitar fortæller om Unitarisme og Husets historie.
19:00-19:30 OPERASANGERINDE PHILIPPA COLD SYNGER STRAUSS
Koncert med Operasangerinde Philippa Cold, som akkompagneres på et af
kirkens orgler, med Richard Strauss værk: ”Vier Letzte Lieder.”
20:00-20:45 SKUESPILLER LENE POULSEN LÆSER RIFBJERG
Skuespiller Lene Poulsen læser op af forfatter Klaus Rifbjergs digtsamling
”Voliere”med undertitlen ”Et fuglekor på 25 stemmer”.
21:00- 22:00 KABARET FRITZ OPFØRER KABARET NOIR
Kabaret Fritz opfører deres nye forestilling Kabaret Noir, der er inspireret af
Film Noir genren.
22:15- 23:15 KONCERT MED DEN TIBETANSKE MUSIKER TENZIN GÖNPO
Tenzin Gönpo optræder med traditionel Tibetansk musik og dans, samt
uddrag af sangefra hans seneste Album: Tibetan Songs for Guitar.
DAG HAMMARSKJÖLDS ALLE 30
1A, 3A, 6A, 42, 184, 185
KULTURNATTEN.DK ØSTERBRO
65
j
Ad
Ste olph
Allé ens
ad
Ko
rsg
Sm
ed
e
eg
KULTURNATTEN.DK NØRREBRO
ad
e
vn
edve
j
ein
de
ga
de
gs
un
de
ga
fes
Uf
de
ga
ors
Th
irs
Æg
rum
Fa
ga
de
nd
sga
Rå
dm
a
ad
e
T
ade agen
søg
sv
Arre
ej
ldb
er
Eg
eg
806
gg
es
en
Nørre Allé
Br
a
ge
s
e
ga
d
de
ers
Ba
ld
ad
e
gg
gtv
ej
Ja
de
ga
Titangade
V
ga alh
de als
He
rm
od
sg
ad
Mid
He gårdsgad
e
im
da
ls
ga
de
e
ken
ad
e
Ha
ra
ld
sg
Nø
rre
bro
rut
en
angen
Mjøln
erpa
r
esterv
Borgm
Univ
de
pe
l gade
gs
805
ad
e
810
Nø
sg
ad
e
Nørre Allé
ej
gtv
Ja
Nordbanegade
Ste
fan
sga
de
Sandbjerggade
Nørrebro Vænge
H
ga eine
de s-
Lundtoftegade
Asminderødgade
Esromgade bo
r
Sigurdsgade
ga
de
rre
Ra
M
j
gtv
e
Ja
Pe
te
r
øll Fab
eg
ad ers G
e
a
M
Gu
Fæll
e
ad
eg
m
El
eve
j
tud
So
li
de
sga
fan
Ste
Po
p
We
ss
e
erin lsga
de
g
oss
var
d
Ba
eD
Slo
tsg
ad
e
eg.
rds
ga
de
de
ga
es
rg.
ing
ule
Tod
nga
de
sga
de
ej
Væv
e
Peb
l
811
Ste
feld
de
ga
de
Blå
gå
ga
Kapelv
ej
gtv
Ja
Tjørn
sg
Mu
rer
g.
fen
Grif
rgade
egade
Skytt
Jæge
e
Bangerts
nd
lev
ou
Åb
wa
lds
ga
de
All
é
ad
Wo
rsa
a
J esvej
D aco
Ve ann b
j ef
æ
rd
sens
s
Gad
e
j
Steenwink
els
vej
s Ve
Sva
mo negårdsesvej
man
nsve
j
né
r
lko
H. Rungs GadeJ. Bro
chm
an
ds
Brohusgade
G.
Fa
807
æ
Sj
lla
e
Birkegad
Ho
str
up
sH
av
e
dg
aa
rds
I.B
All
ran
é
de
sA
llé
N.
J.F
jor
ds
All
é
Fensmarksgade
Ro
vsi
ng
sga
de
Lygten
Biskop
Vænget
de
Kloster
ga
Ha
ra
ld
sg
a
de
gade
ærks
Teglv
de
Rønnega
e
llé
de
sG
rsg
oga
ad
sA
Allé
eg
ar
dm
deb
Allé
ss
en
de
rk
Lersø Pa
ga
s
nd
Refnæsgade
r. A
bil
801-811
Nød
us
Ta
vs
me
e
ad
ns
de
ga
ds
ga
de
Tibirkegade
e
ad
rns
ins
Mi
sG
enø
Od
Lø
v
te
Ing
e-
P.D
.
de
vej
za
u
l
Vø
ga
og
br
Åbo
en
un
ga
s
nd
Guldbergsgade
t
rlo
nt
Ha
ns
rre
Nø
Ra
ru
ev
a
Ch
St
rm
Ve
802
St
e
ss
se
in
Pr
Ros
e
de
e
de
eds
e
S
ti
Aldersrogad
ad
Hildursg
Bispebjerg
Vibekega
ga
ø
Gr
e
nn
.
804
ad
n
sG
ade
gedes G
Hans E
Skaus Gade
Laurids
66
en
fri
en
rg
So ade e
g lt
Ho ade
g
e
as
nn
nz
Lo
re
de
ga
rs
le
Al
ad
Na
H.
de
Nærumgade
Go
eg
ksg
ar
gm
Da
803
æ
db
Ve ade
g
rm
sg
e
ad
yri
ad
de
kga
igh
g
ro
lebæ
Rol
b
rre
Grøn
de
Åga
j
Den
lé
Al
n
ue
ej
Hum
e
ad
pg
ru
te
t
o
Sk
ps
ru
Bo
b
ng
ee
sp
Bi
sv
de
ga
Nø
e
gade
e
e
ad
ad
dg
sG
rø
lom de
lle
sB
Sø
ga
liu
m
e
é
de
Ju
su
ad
All
ga
Hu
rgg
es
rg
o
de
o
b
elk
lmga
on
Bj
rsb
Kr Hørsho
ge
ti
ne S
Jæ
egade
al
Fredens
a
pg
ru
801
l
ge
m
Ha
lk
Va
an
Sl
Nørrebro
s
et
gade
nhild
Rag
j
ve
ns
ge
Ta
Nørrebro
NØRREBRO
801
- 812
Ra
rBrygge
gade
lleOliemø
gade
ershu
m
Ham
e
Aldersrogad
KragsVæ
ng
e
ens
Stadnge
Væ
ersit
754
etsp
a
rke
752
a
dFm
Rå og
e
ke
n
ad
e
Sk
809
t.
ad
br
og
H
808
e
ve
ens
trali
Aus
e
usgad
801803
804
805
806
NØRREBRO 801-811
2200Kultur ............................................ 67
Brorsons Kirke ...................................... 67
Esperanto/VerdensKulturCentret .... 67
GROW i Danske Bank ........................ 67
801803
807
808
809
810
811
Kulturcentret ASSISTENS ..................
Mellemfolkeligt Samvirke .................
Politimuseet ..........................................
Sakramentskirken ................................
Sankt Joseph .........................................
67
68
68
68
68
2200KULTUR
18:00-20:00 FULDT AF MUSIK!
Miks dit eget lydspor når vi fylder biblioteket op med musik - fra den ene
ende til den anden!
NØRREBRO BIBLIOTEK, BRAGESGADE 8B, KORT 801
19:00-23:00 PERFORMATIVE SMAGSPRØVER
Korte performative visninger, med fortolkning af mangfoldighed udført af
forskellige teatergrupper.
2200KULTUR, NØRREBROGADE 208, KORT 802
20:00-23:00 AQUASOUNDS UNDERVANDSKONCERT
Lyt til elektronisk musik i selskab med farvede lys i vandet, røgmaskine, beats
og lydcollager. Husk badetøj og håndklæde.
HILLERØDGADE BAD OG HAL, SANDBJERGGADE 35, KORT 803
3A, 5A
en
s
nte
au
el S
Ed
804
BRORSONS KIRKE
ne
lia
Ju
21:00-01:00 CHURCHILL #33
En 5 timer lang meditation i samarbejde med Kunstnerkollektivet Obscura og
med ambient elektronisk musik, hvor du kan komme og gå som du vil.
RANTZAUSGADE 49
12, 66, 69
ies
ar
M
805
ESPERANTO/ VERDENSKULTURCENTRET
Bl
eg
da
m
s
18:00-23:00 JORDEN RUNDT MED ESPERANTO
Udstilling om det neutrale internationale sprog, der tales af 2 mil. mennesker i
130 lande. Skype-forbindelse til folk rundt om på kloden.
NØRRE ALLÉ 7
6A, 42, 150S, 173E, 184, 185
d
ga
s
øe
ss
Læ
806
GROW I DANSKE BANK
e
18:00-23:00 GROW I DANSKE BANK - EN FATTIGDRØMS-PERFORMANCE
ns
Vækstlagsteatret GROW indtager Danske Bank! Oplev banken i et helt nyt lys.
Ga
de
Skrift dine økonomiske synder. Få dit ønske opfyldt. Bliv rigere.
NØRREBROGADE 26
3A, 5A, 350S
org
ga
de
Ha
ns
b
R
Tv avn
æ sb
rg o
ad rg
e
807
KULTURCENTRET ASSISTENS
18:00-20:00 FILM OM STÆRKE KVINDER
Dr.
Se filmene ”Louise og kongen” og ”Dagmar Hansen” produceret i 2015 af
Lo
uis
Keep Talking og Kulturcentret ASSISTENS
es
Br
20:00-23:00 LYD OG LYS I NATTEN - LIMBO
En invitation ind i en mystikers univers, et ”limbo”. En shaman har taget ophold
i kirkegårdens gamle benhus & omskabt kirkegården til et mystisk rum.
Fra et telt på pladsen foran Kapellet kan du købe mad og drikke kl. 18-23.00
KAPELVEJ 4
3A, 5A, 350S
ns
Ves
t
ga
d
KULTURNATTEN.DK NØRREBRO
Ke
La ld
Ga nges
de
se
er S
øga
d
e
e
67
NØRREBRO
808
MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE
809
POLITIMUSEET
810
SAKRAMENTSKIRKEN
811
SANKT JOSEPH
18:00-22:00 VI REDDER VERDEN MED FÆLLESSANG
Der er lys i lygten, bål i tønden og øl på bordet. Vi har hevet de gamle
fællessange om solidaritet og lighed op af skuffen. Kom og syng med!
FÆLLEDVEJ 12
3A, 5A, 350S
Nørrebro
18:00-00:00 OPKLAR MORDGÅDEN
Tag børnene i hånden og vær med til at opklare Mordgåden. Gennem poster
udfordres dine evner som efterforsker og du kommer tæt på politiets arbejde.
FÆLLEDVEJ 20
3A, 5A, 350S
Nørrebro
19:00-19:30 CÆCILIAKORENE
Børnekoret ”Cæcilia” under direktion af Susanne Hartmann Stæger synger ny
og gammel kirkemusik.
19:30-20:00 VESTAFRIKANSK KIRKEMUSIK
Medlemmer af den katolske Sakramentskirke’s franske menighed synger og
danser til kirkemusik fra Vestafrika.
20:00-20:30 SACCHOIR SYNGER
Koret ”Sacchoir” er et samlingspunkt for den katolske Sakramentskirke’s
engelsksprogede menighed. Kom og hør, når de folder sig ud.
20:45-21:45 TAIZÉ-ANDAGT
Taizé-andagter består af bibelord, stilhed, og enkle sange, som alle kan synge
med på.
NØRREBROGADE 27
3A, 5A, 350S
Nørrebro
18:00-22:00 SCT. JOSEPH FØR OG NU, KOM MED IND BAG MUREN
Kom ind og hør korsang i gårdhaven. Få historien om det gamle hospital.
Oplev hvad bygningerne rummer i dag socialt og kulturelt. Smag på verden.
GRIFFENFELDGADE 44
3A, 5A, 350S
68
KULTURNATTEN.DK NØRREBRO
Mosevangen
mmevej
et
skell
Nordvest
851-870
NORDVEST 851-867
Blåmunkevej
kallé
Jeppes
peb
vej
857
856
Fo
lev
ad
sv
ej
akke
ej
ingsv
Rønn
é
æs All
Støvn
s Vej
ndberg
854
Jacob Li
ej
sv
m
ol
h
e
vn
Ra
llé
sA
m
ol
th
r
jo
Re
nte
ve
j
j
ve
Måg
eve
j
jerv
Gla
sve
j
Mu
svå
ge
vej
Læ
rke
vej
r
To
Vib
eve
j
n
tie
es
ad
k
ns
ej
Ør
ne
ve
j
Hej
rev
ej
gle
fu
ng
Sa ien j
e
st
ev
Vib
et
ng
væ
jse
e
M
Hillerødgade
69
j
vej
jse
me
Blå
Tyttebærvej
j
rve
ge
Dre
862
j
ve
te
en
Gl
rk
865
en
ej
lev
rga
tte
Na
Hillerødgade
Br
of
og
kk
St
ær
ev
ej
Sn
ep
pe
ve
j
Må
ge
ve
j
rds
vej
lgå
Hu
j
ej
ej
rve
erv
erv
ge
ng
ng
an
rsa
ns
rsa
Rø
Tor
Kæ
j
ve
rds
rgå
ste
llé
Ve
sA
rup
Bo
KULTURNATTEN.DK
NORDVEST
rvej
ebæ
edvej
ervej
861
sti
e
du
n
sa
Bisiddervej
By
gm
est
Re
e
nte
me
ste
rve
j
Bly
tæ
Ug
lev
ej
Hulgå
rdsve
j
Allé
Æblevej
Hvidki
ldevej
Fr
ed
er
iks
su
nd
sv
ej
n
tie
g
es
Rin vdu
o
k
S
an
Ma
j
j
orgve
riksb
Frede
ups
Bor
851
Gr
Slåenvej
rve
Th
ek
lav
ej
Ør
ne
ve
j
ej
rev
Stæ
ld
Hy
ste
867
Th
or
av
ej
Gr
ås
pu
rve
ve
j
kil
de
ve
j
Oldermand
Bis
pe
vej
me
Pr
ov
ste
ve
j
Fred
eriks
sund
svej
Dor
thea
vej
en
s
Mø
ntm
es
ter
ve
j
All
é
859
ej
Nord
re Fa
erv
Landsdo
866
Sva
nev
ej
m
To
Ips
est
Birkedommervej
j
ve
ds Dorth
år
ave
j
sg
Pe
ter
Sokkelundsvej
Smedetoften
Utters
levve
j
853
868
Skaftevej
863
ej
ej
ntm
erv
Bogtrykkerv
Gemmet
Mø
est
Magistervej
tem
Hovmestervej
Frederiksborgvej
Ren
toften
Ringe
864
Nordstien
858
Degnestavnen
Præstelænget
Birk
edo
mm
Dor
erve
the
j
ave
j
855
v
ens
Tag
dervej
Skolehol
n
de
od
llel
Mø
øjen
keh
Klok
nget
ervæ
Grav
H
Efters
lægts
vej
860
ken
Hyrdeledet
Bispepar
t
ge
vin
gs
En
Rå
dva
dsv
e
j
ken
Horsebak
dsvej
Øreva
n
Tra
ne
vej
n
852
jerg
Peter Rørdams Vej
Bis
Mos
esvin
get
Oldfuxvej
Allé
Henriksvej
Tonemestervej
Bispebjerg Par
B
NORDVEST 851-867
851
852
853
854
855
856
857
858
Ansgarkirken ......................................... 70
AU Library, Campus Emdrup .......... 70
Biblioteket .............................................. 70
Bispebjerg Kirkegård og
krematorium ......................................... 70
Børnekulturhuset Sokkelundlille ..... 71
Dansekapellet, Kulturhus for
dans og bevægelse ............................. 71
Grundtvigs Kirke ................................... 71
HF-Centret Efterslægten ................... 71
859
860
861
862
Ignatius.dk ..............................................
Integrationshuset Kringlebakken ..
Kapernaumskirken ..............................
Kvækerne (Vennernes Religiøse
Samfund) ................................................
863 Legefabrikken .......................................
864 Nordvestkirken .....................................
865 Områdefornyelse Fuglekvarteret .....
866 Tagensbo kirke .....................................
867 Teatergruppen Batida .......................
851
ANSGARKIRKEN
852
AU LIBRARY, CAMPUS EMDRUP (DPB)
853
BIBLIOTEKET
854
BISPEBJERG KIRKEGÅRD OG
KREMATORIUM
72
72
72
72
72
72
72
73
73
18:00-18:30 NATTEVANDRING I ANSGARKIRKEN
18:30- 19:00 Ansgarkirkens hemmelige rum gemmer på et mysterium, du kan være med til
løse. Følg skattekortet og find ledetråde i skjulte kamre og loftsrum.
19:00-21:00 MYSTIK I ANSGARKIRKEN: SVÆRDKAMP
Middelalderdrengene Copenhagen Combat Monkeys vil indvie dig i de
ældgamle metoder til sværdkamp på kirkens første sal.
19:30- 20:15 AFTENANDAGT MED NIKOLAJ KYNDE
Aftenandagt med sognepræst Birgitte Knudsen. Nikolaj Kynde sørger for
gregoriansk sang og elektroniske fortolkninger af andagtens tekster.
Gratis suppe til alle.
MÅGEVEJ 33
5A
17:30- 20:30 BESØG EMDRUPBORG
Kom op i tårnet, hør spændende foredrag om Emdrupborgs arkitektur og
folkeskolen under besættelsen og se bibliotekets historiske og aktuelle samling.
18:00-18:30 SKOLE I BESÆTTELSESTIDEN
At gå i skole under besættelsen ved professor Ning de Coninck-Smith.
19:00-19:30 FOREDRAG: OM EMDRUPSBORGS BYGNINGSHISTORIE
Emdrupsborgs bygningshistorie fra tysk eliteskole til flygtningelejr og
lærerhøjskole v. arkitekt Grethe Pontoppidan.
19:35- 20:10 RUNDVISNING PÅ EMDRUPBORG
Arkitekturhistorisk rundvisning på Emdrupborg og på Campus Emdrup ved
arkitekt Grethe Pontoppidan.
TUBORGVEJ 164
1A
18:00- 23:00 SOBOL SESSION
BIBLIOTEKET præsenterer Sobol session med udstilling & visuals af den danske
fotokunstner Jacob Aue Sobol tilsat musik af komponist Morten Svenstrup.
RENTEMESTERVEJ 76
6A
18:15- 19:00 RUNDVISNING I KREMATORIET
19:30- 20:15 Oplev et af Danmarks største og smukkeste krematorier indefra.
Max. 30 personer pr. rundvisning. Billetter kan afhentes på Bispebjerg
Kirkegårds kontor fra klokken 17:00 den 9. oktober.
70
KULTURNATTEN.DK NORDVEST
NORDVEST
19:15- 20:00 FAKKELRUNDVISNING PÅ KIRKEGÅRDEN
20:30-21:15 Oplev Bispebjerg Kirkegård efter mørkets frembrud og hør om død og
begravelse i Kbh. NV. Fakler udleveres efter først-til-mølle-princippet.
FREDERIKSBORGVEJ 125
6A
855
17:00-17:40
18:40-20:30
856
BØRNEKULTURHUSET SOKKELUNDLILLE
DUKKETEATER: CARLS DRØM
Carls Drøm: Om at være mere modig end man selv tror og finde venner helt
uventede steder. Dukketeater for børn på 3-8 år og deres forældre.
VÆRKSTED: LAV DIT EGET HAVUHYRE
Værksted for alle: Lav dit eget havuhyre ud af sjove materialer. Et værksted
for børn og deres voksne i hyggelige omgivelser.
UTTERSLEV TORV 9
250S, 350S
DANSEKAPELLET, KULTURHUS FOR
DANS OG BEVÆGELSE
1001 NATS EVENTYR
Sig ”Sesam luk dig op!” og træd ind i en fortryllende verden af eventyr og
spænding i en fusion mellem moderne dans, hip hop og breakdance.
Varighed: 40 min.
Begrænsede antal pladser. Efter først-til-mølle princippet - kom i god tid!
21:30-00:00 TANGO MILONGA
Dans argentinsk tango i Dansekapellets smukke kuppelsal. I samarbejde med
Tango Amor holder Dansekapellet en ægte argentinsk tangosalon.
BISPEBJERG TORV 1
6A
18:30, 19:30,
20:30
857
GRUNDTVIGS KIRKE
858
HF-CENTRET EFTERSLÆGTEN
18:00-22:00 AFTENSTEMNING I GRUNDTVIGS KIRKE
Åben kirke, levede lys, korsang og orgel. Besøg kirketårnet, kirkens loft og
caféen i krypten. Aftenstemning udfoldes i rum og musik.
19:00-21:30 ORGELSOIRÉER
Tre kortere orgelkoncerter med stemningsfuld aftenmusik ved Babett
Hartmann og Mads Høck på kirkens to Marcussen-orgler.
Foregår kl. 19.00, 20.00 og 21.00
19:30- 20:00 AFTENSTEMNING: KORKONCERT
20:30-21:00 To lyriske korkoncerter med medlemmer af Grundtvigs Kirkes Kor - musik af
Reger, Nielsen mm.
21:30- 22:00 AFTENGUDSTJENESTE: SIG MÅNEN LANGSOMT HÆVER
Meditativ gudstjeneste med orgelmusik, læsning, refleksion, stilhed og bøn.
PÅ BJERGET 14
6A
17:00- 20:00 FODBOLD
Fodbold for de 10-15 årige i Efterslægtens idrætshal.
Medbring evt. indendørssko (eller strømpesokker).
17:00- 18:00 SØRØVERLEG: SMÅ PIRATER
Leg og bevægelse for børn 2-8 år med voksne. Legefabrikken inviterer til
sørøverleg i om bord på Kaptajnens skib.
18:00-20:30 SØRØVERLEG: STORE PIRATER
Leg og bevægelse for børn 4-8 år med voksne. Ny legesession ca. hver time.
HYRDEVANGEN 62
250S
KULTURNATTEN.DK NORDVEST
71
NORDVEST
859
IGNATIUS.DK
860
INTEGRATIONSHUSET KRINGLEBAKKEN
861
KAPERNAUMSKIRKEN
862
KVÆKERNE
(VENNERNES RELIGIØSE SAMFUND)
18:00-22:00 PLADS TIL AT UDVIKLE SIG
Vi åbner dørene og viser de kunstneriske og kreative udviklingsmuligheder
Ignatius.dk indeholder. Eller i al fald nogen af dem.
RENTEMESTERVEJ 69
21, 350S
18:00-00:00 GO AFTEN KRINGLEBAKKEN
Velkommen til ’Go Aften Kringlebakken’, der byder på Henna Tatovering,
eksotiske tapas, Fotoudstilling og udfordrende Kulturquiz.
TUBORGVEJ 256
1A
18:00-18:30 DANSEGRUPPEN ANELLO I KAPERNAUMSKIRKEN
19:00-19:30 Kom til Kapernaumskirken og se, hvordan man dansede ved Christian 4.’s hof
for 400 år siden. Der er også smagsprøver på den tids mad i menighedssalen.
FREDERIKSSUNDSVEJ 45
6A
18:15- 19:00 MØD KVÆKERNE - EN UDOGMATISK TRO FOR VORES TID
19:30- 20:15 I 360 år har kvækerne i den stille andagt søgt svar på livets spørgsmål. Vi
arbejder aktivt for social lighed, fred, retfærdighed og miljø.
DREJERVEJ 15
4A, 5A, 350S
863
LEGEFABRIKKEN
864
NORDVESTKIRKEN
865
OMRÅDEFORNYELSE
FUGLEKVARTERET
17:00- 20:30 SØRØVERLEG
Leg og bevægelse for børn 2-8 år med voksne. Kl.17-18: små pirater (2-4 år),
Kl.18-20.30: store pirater (4-8 år). Ny legesession ca. hver time.
HF-Efterslægten sælger piratgryde i kantinen.
HF-EFTERSLÆGTEN, HYRDEVANGEN 62
250S
18:00-00:00 KIRKE GENÅBNET
Kom og se kirken ved Utterslev Torv. Tænd et lys, bed en bøn eller få en snak.
RENTEMESTERVEJ 109
6A
18:00-00:00 LYS PÅ FUGLEKVARTERET
Fuglekvarteret åbner døre til steder, du normalt ikke kan opleve!
I den åbne gård på Glentevej 70, er der lys i mørket, bar, åbne
værksteder m.m.
GLENTEVEJ 70
6A
72
KULTURNATTEN.DK NORDVEST
NORDVEST
866
TAGENSBO KIRKE
867
TEATERGRUPPEN BATIDA
20:00-21:00 KONCERT - SZHIRLEY
Oplev Szhirley unplugged i Tagensbo kirke! En fest af en koncert med den
ukronede dronning af dansk R’n’B/soul/pop.
LANDSDOMMERVEJ 35
4A, 6A
Bispebjerg
18:00-18:50 TEATERGRUPPEN BATIDA: SPAGHETTI
De to lange mesterkokke laver perfekt spaghetti. Deres lille tykke nabo er bare
sulten. Komedie med musik og ketchup!
Alder: 3-8 år og hele familien
19:30- 20:30 TEATERFORESTILLINGEN SOLO FOR TO
Medlemmerne i det store orkester melder alle afbud. Nu kan dirigenten
endelig opføre sin solo-trompetkoncert. Det kan kun gå galt. Og det gør det!
Alder: Fra 5 år og hele familien
RENTEMESTERVEJ 25A
5A
KULTURNATTEN.DK NORDVEST
73
Vester Sø
gade
Nyropsga
de
re
N ør
Vester
Farim
Hammer
agsg
ichsg
a de
ad
e
j
Svineryg
g
Vester Sø
gade
Svineryg
gen
913
Abe
914
l Ca
thr
e
gad
ed
Ist
Dybb
sg
a
de
et
rv
to
lm
Ha
912
904
e
918
B
er
nd
ø
ade S
ølsg
ine
et
rv
to
lm
Ha
de
ga
e
Estlandsgad
Købe
Centr
Ing
Engh
avev
ej
Prin
Mar sesse
ies A
llé
Sa
Th nkt
Alléomas
Alham
brave
j
Hauc
hsvej
gade
Engtoftevej
Engh
avev
ej
905
Saxogade
ders
tedg
ade
t
or
rp
te
es
V
d
evej
Kong
911
rd
va
le
ou
Sankelmarksgade
igsga
de
evirk
egad
e
mel
Gam
e
ne
er
od
db
Kø
Dybbølsbro
erSigedg.
st
ud ds
Kn rvar
La ade
G
Erik ods
Ejeg
Gade
s
Bodile
Gad
e
Slesv
Vesterport
Ve
vard
907
ade
levsg
Ingers
e
ad
g
by
Enghave
Engh
avev
ej
s
Va
en
olm
eh
n
av
H
Se kort
Indre By
de
nsga
rihav
Fiske
e
Tømm
e
sgad
rgrav
74
ade
yg
Vasb
svej
Elværk
916
u
St
Herholdtsg.
917
ad
Letlandsg
oule
er B
Sønd
Pal- natog.
kes
Boulevard
Ist
ggad
de
upga
Bustr
pg.
deru
Sten
Rø
dd
in
ggade
j
Flensbor
rg Ve
.
Tværg
de
roga
terb
Ves
903
906
ed
gade
rlsbe
vgade
Hadersle
Ny Ca
909
Broagergade
Ullerupgade
Mysunde
910
Sveasvej
s
Matthæusgade
ss
Frederik
Re
gadjsbye
Lyr
sko
vga
de
Sve
nd T
røst
s Ve
j
Car
l Pl
oug
s Ve
j
For
Sva
håb
nho
ning
lms
sho
Sch
vej
lms
ønb
Allé
ergs
gad
e
Lykk
esho
lms
Allé
San
kt K
nud
s Ve
j
Ura
niav
ej
Lind
ev ej
Pal. Müllers Vej
Myn
sters
vej
ade
org ade
g
Dann
tadsgade
e
gad
eds
de
dev
yga
Sun
deb
He
j
ave
erik
Am
Trø
jb
901
erg
d
Tøn
902
915
de
Nors
vej
Tullin
Oehlenschlægersgade
dslun
Kaade
ga
Valdemarsgade
de
a
rog
terb
Ves
908
annsga
j
Saxogade
rd
nha
Carl Ber
e
ad
esg
Boy
ej
sV
Kampm
s Ve
Vod
roff
s
l Ko
nge
vej
rBronsg.
Haveso
selsk.vej
de
osga
king
Carit Etlars Vej
lé
sen
Suom
Vej is-
FilippaVej
M ad
G
ade
de
wsg
ga
entlo
vs
Rev
e
or
gt
ad
æ
s g
Kv
sen
de
jørn
ga
Colb
e
ald
ad
gade
St
alen
sg
lands
u
mes
ro
h
Helgo
Trom
er
sb
gt
øl
ne
r
bb
Sla
de
Dy
bo
er
gt
e
rn
Sla
de
bo
e
er
k
ad
ria g
Hø
Vikto
de
e
e
vej
osga
gad
Sten
rks
gad
æk
ted
svæ
elb
Ga
Sk
ers
e
de
mm
sgad
So
ga
e
alon
ds
ad
Abs
kil
de
såg
de
Es
a
g
s
ega
Kru
e
an
alon
Bagerstræde
anegad
Abs
dsb bern G.
Skydeb
Go
Es res
Sna
e
gad
brogsgade
Danneona
Ark
s
Ryg
Westend
r
e
Asg de
Ga
alm G.
Skj ides
Hv
ksberg Al
bbe
svej
Værnedam
Mad
vigs A
llé
Mar
tens
ens
Allé
me
j
Marti
Vej ns-
ffsvej
Vodro
Gam
ls E
H.C
. Ørs
ted
Tårn
s Ve
bor
j
gve
j
Bülow
svej
Nie
Kas
tan
ieve
Vod
rof
fsv
e
Ste
ens
tru
J.M
.
Har
sdo
rffs
vej
Grønn
egård
svej
Lunos
Allé
tvig
svej
kt M
arc
For
us
chh
Allé
am
me
rsv
ej
Dan
asv
ej
s
en
ers
nd
Am
alie
vej
gev
ej
Gy
lde
nlø
ve
sg
ad
e
901-918
San
A
C.
H.
Hele
nev
ej
Ju
Th lius
Pladomse
s
oh
Allé nstru
ps
ll
Bra e
hes
Vej
esterbro
VESTERBRO
901
- 918
KULTURNATTEN.DK VESTERBRO
VESTERBRO 901-918
901
902
903
904
905
906
907
908
Dansk Broder Orden .......................... 75
Designer Zoo ......................................... 75
Det Færøske Hus ................................. 75
DGI-byen ................................................. 75
Eliaskirken ............................................... 75
Exit.
................................................. 76
Ingeniørforeningen, IDA ................... 76
Kammeradvokaten/Advokatfirmaet
Poul Schmith ......................................... 76
909 Kristkirken ............................................... 77
910 Kulturanstalten ..................................... 77
911
912
913
914
915
916
917
918
Københavns Museum ........................ 78
Københavns Musikskole .................... 79
Københavns Ravmuseum ................ 79
Mariakirken ............................................ 79
Rytmisk Center ..................................... 79
TV 2 DANMARK A/S ........................... 80
Tycho Brahe Planetarium ................ 80
uKirke Ungdomskirken på Vesterbro ........ 80
901
DANSK BRODER ORDEN
902
DESIGNER ZOO
903
DET FÆRØSKE HUS
904
DGI-BYEN
905
ELIASKIRKEN
19:00-23:00 VI ÅBNER DØRENE
Kom og oplev en anderledes verden. Vi åbner vore døre og viser rundt i vore
logelokaler.
VALDEMARSGADE 8
6A, 68
18:00-23:00 UDSTILLING: BORDETS HERLIGE SÆRLIGHEDER
Udstilling: Bordets Herlige Særligheder. Åbningstale kl. 19.00.
Åbne værksteder fra kl. 19.00 - 21.00.
VESTERBROGADE 137
6A
18:00-23:00 FÆRØSKE PERLER
Udstilling, kædedans, litteratur, musik, verdens bedste råvarer, øl fra Føroya
Bjór og meget mere. Kig forbi og få en oplevelse af de sjældne.
VESTERBROGADE 17 A
6A
18:00-22:00 SE LYSET I KØDBYEN
Kom med på den guidede tur i Kødbyens gader, hvor du ved med lysets
hjælp kan opleve den unikke bydel. Du vil med lys - Se lyset i Kødbyen.
Se kort over ruten på kulturnatten.dk
DEN BRUNE OG GRÅ KØDBY, TIETGENSGADE 65
1A
Hovedbanegården
20:00-21:30 GOSPELKONCERT
Gospelkoncert med det store Vesterbro Gospelkor og 5 musikere. En
svingende og energisk musikoplevelse, der får hele kirken til at vibrere.
22:00-23:00 JAZZ. LAMPE/MØLLER DUO
Jazzmusikerne Søren Lampe og Søren Møller har længe dyrket duoformatet.
De spiller standards og egne numre. Tekst og musik hænger uløseligt
sammen.
VESTERBROGADE 49
1A
Hovedbanegården
KULTURNATTEN.DK VESTERBRO
75
VESTERBRO
906
EXIT
907
INGENIØRFORENINGEN, IDA
908
KAMMERADVOKATEN/ADVOKATFIRMAET
POUL SCHMITH
18:00-00:00 MØD FANGKORET. INDENFOR OG UDENFOR MURENE
Hør Fangekoret kl. 19,20, 21. Mød indsatte, ex-indsatte og fængselspræster.
Kunstværker og fængselscelle opstillet. Café Exit byder på kaffe og snak.
CAFÉ EXIT OG APOSTELKIRKEN, SAXOGADE NR 5 OG NR 13
1A
Vesterport 2A, 5A, 6A, 10, 11A, 12, 26, 33, 66, 67, 68, 69, 250S
18:00-23:00 KULTURNAT FOR ALLE
Ingeniørforeningen og Engineer The Future inviterer til Kulturnat! Huset er
fyldt med vild ny teknologi og fremtidsoplevelser for alle børn og voksne.
18:00-22:30 HØJEST ELLER STÆRKEST? BYGGEWORKSHOP FOR BØRN!
Vi bygger kæmpe konstruktioner i KAPLA, stærke broer med papir og måske
endda lommelygter med eddike og tape...
18:00-22:30 ROBOTTERNE KOMMER
Mød og hør om Melvin, Nao, Paro, Robert og alle de andre fantastiske
robotter. Nogle skal hjælpe os mennesker - andre arbejde hårdt på fabrikken.
18:00-22:30 PRØV IDAS MATERIALELABYRINT!
Gå igennem materialelabyrinten med fantastiske nye materialer du ikke vidste
eksisterede.
18:00-22:30 DRONER - DRONER - DRONER!
IDAs flyvetekniske eksperter har dronerne med!
18:30- 19:15 SCIENCESHOW
19:45- 20:30 De sejeste sciencenørder fra DTU blander farlige væsker, laver røgbomber og
kemiske eksplosioner - lige foran din næse.
19:00- 21:00 SEJLENDE FOREDRAG OM BYUDVIKLING
Stig ombord og hør om byens udvikling fra vandsiden.
Se programmet for nærmere tidspunkter: universe.ida.dk/kulturnatten
19:00-19:45 HOLGER BECH NIELSEN: UNIVERSETS GRUNDLOVE
20:00-20:45 Traditionen tro er det professor Holger Bech Nielsen, der åbner Kulturnatten i
IDA med to spændende foredrag om Universets grundlove.
KALVEBOD BRYGGE 31-33
3A, 66
Dybbølsbro
18:00-00:00 VI INVITERER TIL ÅBENT HUS
Kulturnat hos Kammeradvokaten - kom bag om sagerne - hvad laver
Kammeradvokaten - rundvisninger i det historiske Shellhus.
18:00-00:00 KAMMERADVOKATEN HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE I
SAMARBEJDE MED UNGDOMMENS RØDE KORS
Kammeradvokaten giver gratis juridisk rådgivning til URKs arbejde for udsatte
børn og unge. Hør om samarbejdet og de mange fælles aktiviteter.
18:00-00:00 KAMMERADVOKATEN HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE I
SAMARBEJDE MED UNGDOMMENS RØDE KORS
Kammeradvokaten giver gratis juridisk rådgivning til URKs arbejde for udsatte
børn og unge. Hør om samarbejdet og de mange fælles aktiviteter.
18:00-00:00 TIP EN 13ER OG VIND EN IPAD
Test din viden om Kammeradvokaten, jura og samfund i en sjov konkurrence,
hvor det handler om at tippe det rigtige resultat.
76
KULTURNATTEN.DK VESTERBRO
VESTERBRO
18:00-00:00 SHELLHUSET OG BOMBARDEMENTET UNDER 2. VERDENSKRIG
Gennem rundvisninger, film og interaktive rum kan du dykke ned i Shellhusets
spændende og utrolige historie fra 2. verdenskrig
Tilmelding kan ske på [email protected] eller på telefon
7230 7824 mellem klokken 9 og 10 senest den 9. oktober. Angiv i
tilmeldingen, hvilket af følgende tidsrum du ønsker rundvisning i:
kl. 18-19, kl. 19-20, kl. 20-21, kl. 21-22 og kl. 22-23.
18:00-00:00 TIP EN 13ER OG VIND EN IPAD
Test din viden om Kammeradvokaten, jura og samfund i en sjov konkurrence,
hvor det handler om at tippe det rigtige resultat.
18:00-00:00 MØD EN MEDARBEJDER
Kom og mød vores medarbejdere og hør dem fortælle om arbejdet hos
Kammeradvokaten og karrieremuligheder. Der er konkurrencer og infomaterialer.
18:00-00:00 JAZZ-KONCERT
Få et musikalsk indslag, når et lille jazzorkester spiller natten ind - eller sluk
den lille sult med gratis mad og drikke.
18:00-00:00 POPCORN OG BIOGRAFSTEMNING
På Kulturnatten etablerer Kammeradvokaten sin egen biograf, hvor du kan se
små film om virksomheden og husets historie.
18:00-00:00 RUNDVISNING I DET GAMLE SHELLHUS - BERETNINGER FRA 2.
VERDENSKRIG
Kom og mærk historiens vingesus og hør de spændende beretninger om
husets historie. Rundvisninger á 20 min. i følgende tidsrum: 18-23.
Tilmelding kan ske på [email protected] eller på telefon
7230 7824 mellem klokken 9 og 10 senest den 9. oktober. Angiv i
tilmeldingen, hvilket af følgende tidsrum du ønsker rundvisning i:
kl. 18-19, kl. 19-20, kl. 20-21, kl. 21-22 og kl. 22-23.
18:00-22:00 BØRNEAKTIVITETER - KONGENS KAMMER
Flere hundrede år tilbage var Kammeradvokaten advokat for kongens
kammer. Få historien og deltag i aktiviteter for børn og barnlige sjæle.
18:30-23:00 HVAD LAVER KAMMERADVOKATEN?
Hvordan er det at føre sager, som medierne og hele offentligheden følger
med i? Få et indblik gennem oplæg og debat.
18:30- 23:00 KOM BAG OM SAGERNE OG KAMMERADVOKATENS ARBEJDE
Kom gennem spændende oplæg med bag kulisserne i Kammeradvokatens
arbejde og få indsigt i den juridiske verden og de små og store sager.
18:30- 23:00 NIELS KRAUSE-KJÆR GÅR BAG OM KAMMERADVOKATEN
Journalist Niels Krause-Kjær stiller skarpt på virksomheden og inviterer
publikum til at deltage i en spændende dialog.
VESTER FARIMAGSGADE 23
1A
Vesterport
909
KRISTKIRKEN
910
KULTURANSTALTEN
18:00-00:00 ÅBEN KIRKE
kl. 20 Orgelmusik, kl. 21 Forevisning af kirkens Starup-orgel,
kl. 22 Orgelmusik, kl. 23.30 Midnatsmesse
ENGHAVE PLADS 18
6A
18:00-21:00 MONSTER-PERLE-VÆRKSTED
Vær med til et sejt Monster-Perleplade-Værksted med Thomas Lolholm.
18:00-21:00 MONSTER-DUKKE-VÆRKSTED
Kom og lav din helt egen hyggelige monsterdukke i Teater AstaBastas herlige
monsterdukkeværksted.
KULTURNATTEN.DK VESTERBRO
77
VESTERBRO
18:00-21:00 MONSTER-SKATTEJAGT
Kom med på en monster-skattejagt gennem biblioteket med masser af
opgaver, sjov og monstre.
18:30- 20:30 MONSTER-TEGNE-VÆRKSTED
Lær at tegne monstre med den vaskeægte monstertegner John Kenn
Mortensen.
18:30- 19:15 VOLAPYKMANDEN
Kom og hør den skøre Volapykmanden fortælle gale historier iført sit
superhelte kostume.
18:30- 19:15 GUAVAJAGTEN
20:00-20:45 Tag med på monsterjagt med Kasper fra Fortællekunsten.
19:30- 20:15 BABULJA KONCERT
Kom med til koncert ned det utroligt børne- og monstervenlige band Babulja.
20:30-21:30 TRYLLESHOW & BALLONDYR
Den fantastiske tryllekunstner Nicklas Berg underholder med magi og
ballondyr til børn i alle aldre.
LYRSKOVGADE 4
11A, 66
Vesterport
911
KØBENHAVNS MUSEUM
18:00-00:00 ALLERSIDSTE BESØG PÅ KØBENHAVNS MUSEUM
Absolut sidste chance for at se udstillingerne i palæet på Vesterbrogade 59
inden museet lukker.
18:00-00:00 SORT KAFFE OG VINYL
God kaffe og god musik - oplev nutidens Vesterbro med kaffebaren Sort kaffe
og vinyl som vært.
18:00-00:00 LYT TIL FORTIDENS VESTERBRO
Hør hvordan det lød, da Den Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab lå på
Vesterbrogade 59.
18:30- 18:50 LIVET I PALÆET PÅ VESTERBROGADE 59
Hør museumsinspektør Jakob Parby fortælle om Vesterbrogade 59’s liv fra
skydeselskab til museum.
19:00-19:30 THE GUN
The Gun fyrer den af med deres mørke, intense rock
19:30-19:50 FRA BAGGÅRDS-SLUM TIL HIPSTER-MEKKA
Museumsinspektør Inger Wiene fortæller om konsekvenserne af byfornyelsen
på Vesterbro.
20:30-21:00 SECRET LIFE
Oplev Secret Life’s energiske live optræden i museets store, flotte festsal.
20:30-20:50 VESTERBRO - EN BYDEL FOR ALLE
Charlotte Fuglsang fra Reden fortæller, hvordan det er at drive et værested i
bydelen.
21:30-21:50 KØBENHAVNERIETS VESTERBRO
Absolut sidste chance for at se udstillingerne i palæet på Vesterbrogade 59
inden museet lukker.
22:00-22:30 EMMA ACS AND THE INBRED FAMILY
Emma Acs and the Inbred Family lukker Københavns Museum med en dosis
psykedeliske garage rock.
VESTERBROGADE 59
6A
Vesterport
78
KULTURNATTEN.DK VESTERBRO
VESTERBRO
912
KØBENHAVNS MUSIKSKOLE
913
KØBENHAVNS RAVMUSEUM
914
MARIAKIRKEN
19:00-23:00 NÅR MØRKET FALDER PÅ, SPILLER MUSIKKEN
Fire timers levende musik non stop på Foyerscenen, og en Kulturbar som
serverer forfriskninger.
STALDGADE 29
1A
Hovedbanegården
18:00-22:00 HOUSE OF AMBER VED TIVOLI
Få indblik i ravets fascinerende historie, og se ravstykker i forskellige farver og
gyldne nuancer. Vi har fortællinger hver time.
VESTERBROGADE 1A
1A
Hovedbanegården
19:00-19:30 SPØGELSESHISTORIER I KIRKETÅRNET
19:30- 20:00 Marianne Schjelde fortælller spøgelseshistorier i det uhyggelige tårnrum; mens
du venter er der saft og kaffe i menighedssalen.
Der åbnes til tårnet kl. 18.30
Mulighed for at vente i menighedssalen på 1. sal, hvor der er saft og kaffe.
19:30- 20:00 VESTERBRO SOGNS BØRNEKOR SYNGER SJOVE SANGE
Børnene synger sange om efterår, engle, dyr blomster og mærkelige sange.
Koret ledes af Lotte Schmidt-Petersen.
20:30-21:00 SAMKLANG I KORET
Stemningsfulde sange med koret Samklang.
Dirigent: Signe Marie Svennum.
21:00- 21:15 VÆGTERVERS
Operasanger Jørgen Ditlevsen synger vægtervers.
ISTEDGADE 20
6A, 68
Hovedbanegården
915
18:00-20:30
18:00-20:30
18:00-20:30
RYTMISK CENTER
GUITAR WORKSHOP
Har du leget med tanke om at spile guitar? Så kom forbi og lær det på
Rytmisk Center.
Hver halve time. Varighed 30 min.
MIT FØRSTE BAND
Her kan du prøve at spille i et band - både for forældre og børn.
Minimumsalder 7 år
Hver halve time. Varighed 30 min.
SANG WORKSHOP
Få styr på stemmen, instrumentet du altid har på dig. Få undervisning på
Rytmisk Center.
Hver halve time. Varighed 30 min.
Der er plads til alle børn og voksne, øvede der vil lære mere, men også
dig der bare er nysgerrig.
VESTERBROGADE 107 E
6A, 68
Hovedbanegården
KULTURNATTEN.DK VESTERBRO
79
VESTERBRO
916
TV 2 DANMARK A/S
917
TYCHO BRAHE PLANETARIUM
918
UKIRKE - UNGDOMSKIRKEN PÅ VESTERBRO
19:00- 19:45 TV 2 SLÅR DØRENE OP PÅ TEGLHOLMEN
20:00-20:45 Oplev TV 2 indefra, når Kulturnatten sænker sig. Få et indblik i opbygningen
21:00- 21:45 af fremtidens NEWS-studie og hør om TV 2s øvrige kanaler og programmer.
Rundvisning foregår kun på dansk. Læs mere om tilmelding på
omtv2.tv2.dk fra 1. oktober.
TEGLHOLM ALLÉ 16
3A, 14, 30
Dybbølsbro
18:00-00:00 PÅ RUMREJSE TIL DEN INTERNATIONALE RUMSTATION
I Tycho Brahe Planetariums rumteater, kan hele familien komme på en
rumrejse til den Internationale Rumstation og endnu længere ud i vores
solsystem.
18:00-00:00 STJERNESKATTEJAGT
Rundt om søerne ved Tycho Brahe Planetarium kan hele familien tage på en
skattejagt. Kan I løse gåderne?
18:00-23:00 BYG DIT EGET TELESKOP
På Tycho Brahe Planetarium kan du bygge dit eget teleskop og lære at
observere med det. Samtidig kan du se nattehimlen gennem større
teleskoper.
GL. KONGEVEJ 10
1A, 6A
Vesterport
19:00-23:00 cYBORG_I_UKIRKE
Hvad er et menneske, der er en robot, der er et menneske? Kirkens rum bliver
omprogrammeret af en totalinstallation om cyborgs.
DANNEBROGSGADE 53
1A
Dybbølsbro
80
KULTURNATTEN.DK VESTERBRO
lls
Ha
ks
be
rm
ark
en
y
Valb
Henrik
Ib
sens V
Asgård
svej
Pasteursvej
j
rg Ve
rlsbe
Jer
nb
an
eve
j
e
gad
ens
rst
Ca
e
chl
Kü
954
le Ca
Allé
955 956
Gam
svej
egård
Gammel
arksvej
Sønderm
by
Skovbogårds Allé
Kirkevænget
Allé
de
Bjerr
959
mas
957
Kam
vej
Ny Ca962
953
rlsbe
rg Ve
j
gga
Lan
é
All
Vest
erfæ
lledv
ej
de
Kirstinedalsvej
Brø
kær ndvej
øn
Allé
g
aus ade
ich
gS
Vesterbr
ogade
Jer
Søndre Fasanvej
h
Ra
Allé
Fr
Kochsv
ej
g els Allé
Schle
Bakkegårds Allé
Pile Allé
Roskild
evej
Frydenda
lsvej
CARLSBERG BYEN/
VALBY 951-961
Jacobys
Ba
Magleki
ldevej
Amicis
ve
alby
Dr. Pri
arlsberg
951 - 962
Allégade
iksvej
952 951
Al
961
Ange
l
Banevolden
Rasm
Rask us
Vej s
Molbechsvej
Allé
rslev
Vige
bergCarlsukten
viad
958
Lyshøjgårdsvej
Søn
rds
egå
Kirk
tre
s
e
V
Valgårdsvej
lé
Vigerslev Al
Bryggerivej
Allé
960
Kjeldsgårdsvej
Sibbernsvej
Vigerslev All
é
Sjælør B
vej
Valbygårds
Krumtappen
oulevard
Strindbergsvej
Bjørnsonsvej
Trekronergade
ns
hav
Syd
ds
Pla
Carl Jacobsens Vej
KULTURNATTEN.DK CARLSBERG BYEN / VALBY
81
CARLSBERG BYEN/
VALBY 951-961
951
952
953
954
955
956
Dansehallerne .......................................
Klatreskoven ..........................................
Carlsberg Byen P/S ............................
Maskincentralen ...................................
CISPA
.................................................
Campus Carlsberg ................................
82
82
82
82
82
83
957
958
959
960
961
Carlsberg Byen P/S ............................
Hotel- og Restaurantskolen ............
Jesuskirken ............................................
Københavns Fængsler .......................
Visit Carlsberg .......................................
951
DANSEHALLERNE
952
KLATRESKOVEN
953
CARLSBERG BYEN P/S
954
MASKINCENTRALEN
955
CISPA
83
83
84
84
84
18:00-22:00 DANS MED & SE INSPIRERENDE DANSEFILM
Lær en dans med vores dygtige instruktør og bliv underholdt med
internationale 60 seconds-dansefilm.
Se detaljer for aftenens program på dansehallerne.dk
PASTEURSVEJ 20
18, 26
18:00-22:00 BESØG KLATRESKOVEN BY NIGHT
Prøv én bane.
Fra 9. oktober kl. 17.45 uddeles billetter; max 1 pr. person ved personlig
fremmøde. Min. 8 år.
PASTEURSVEJ 8-10
18, 26
18:00-22:00 ET EKSKLUSIVT KIG BAG KULISSERNE
Kom helt tæt på og hør adm. direktør Jens Nyhus fortælle om visionerne bag
Københavns nye bydel.
Hver halve time. Varighed ca. 20 min. Billetter afhentes på adressen fra
17.00 til 20.00 den 9. oktober.
OLIVIA HANSENS GADE 2
18, 26
18:00-22:00 KOM INDENFOR I DE NYE LEJLIGHEDER I CARLSBERG BYEN
Besøg den fredede maskincentral og se prøvelejligheder på de første boliger i
Carlsberg Byen.
PASTEURSVEJ 7
18, 26
18:00-23:00 CISPA, COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL OF PERFORMING
ARTS.
Åbner dørene til et univers, der fører publikum hinsides det logiske til den
irrationelle og ukendte verden.
BRYGGERNES PLADS 2
18, 26
82
KULTURNATTEN.DK CARLSBERG BYEN / VALBY
CARLSBERG BYEN/VALBY
956
CAMPUS CARLSBERG
957
CARLSBERG BYEN P/S
958
HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN
17:00-21:00 GUIDET RUNDTUR PÅ CAMPUS CARLSBERG
Se byens tårne fra 7. sal, når Professionshøjskolen UCC viser rundt i 55.000
m2 kommende campus.
Hver hele time. Varighed ca. 45 minutter. Sikkerhedsudstyr obligatorisk
(udlånes på stedet, sko i størrelse 37-46). Først til mølle.
BYGGEPLADS, PASTEURSVEJ 1
18, 26
18:00-22:00 OPLEV DE GAMLE KÆLDRE UNDER CARLSBERG BYEN
Kom med ned i tunnelerne og se det nye fjernkølingsanlæg med
Frederiksberg Forsyning.
Hver 45. minut. Varighed ca. 30 min. For tilmelding afhentning på
adressen fra 17.00 - 20.00 den 9. oktober.
BILLETKONTORET, OLIVIA HANSENS GADE 2
18, 26
17:30-20:00 OPLEV DET GODE VÆRTSKAB PÅ HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN
Skolens dygtige elever har denne aften fokus på det gode værtsskab,
gastronomi og forkælelse.
Pris: kr. 200,- (inkluderer velkomstdrink, mad og drikke).
Køb billetter på shop.hrs.dk.
PERSONALEKANTINEN, KJELDGAARDSVEJ 1
18:00-22:00 MADLAVNING, BÆREDYGTIGHED OG INNOVATION
Oplev vores elever arbejde med forskellige madvarer under temaet innovation
og bæredygtighed.
KØKKENERNE, KJELDGAARDSVEJ 1
18:00-20:00 NORDIC STREET FOOD
Besøg skolens udendørs boder, hvor du kan købe billetter til forskellige
smagsoplevelser.
Hvis du ønsker at smage på maden eller få produkter med hjem, er der
kontant betaling ved vores boder.
UDENDØRS, KJELDGAARDSVEJ 1
18:00-20:00 HVAD FISKER DU EFTER?
Vi kigger og smager på de fisk, vi normalt ikke tør kaste os i lag med som fx
fjæsing og ising.
KURSUSAFDELINGEN, KJELDGAARDSVEJ 1
18:00-20:00 DET HYGGELIGE FAMILIEFOLKEKØKKEN
Tag familien med til en hyggelig aften og oplev spændende hverdagsmad
tilberedt af skolens elever.
Pris: 60 kr. (inkluderer mad og 1 øl / vand / glas vin). Køb billetter
på shop.hrs.dk. Vi åbner dørene kl. 17:45 og starter serveringen
cirka 18:00. Kom til tiden da der ikke vil være løbende serveringer.
ELEVKANTINEN, KJELDGAARDSVEJ 1
18:00-19:00 LIGET I LABORATORIET - BLIV RETSMEDICINER FOR EN AFTEN
19:00-20:00 Vi har et lig, men vi ved ikke, hvad der er sket. Vi går i laboratoriet for at
opklare mysteriet.
Du tilmelder dig ved at ’købe’ dine billetter i vores shop til 0 kr. på shop.hrs.dk.
HTX, KJELDGAARDSVEJ 1
18:00- 19:15 QUIZ OM KØBENHAVN
20:00-21:15 I bedste Fangerne på fortet stil skal du løse opgaver og quizze om
københavnske seværdigheder.
Du tilmelder dig ved at ’købe’ dine billetter i vores shop til 0 kr. på shop.hrs.dk.
C-GANGEN, 2. SAL, KJELDGAARDSVEJ 1
KULTURNATTEN.DK CARLSBERG BYEN / VALBY
83
CARLSBERG BYEN/VALBY
18:00, 19:30, HELT VILD MED CHOKOLADE
21:00
En aften i chokoladens tegn hvor du oplever og smager på forskellig
chokolade i selskab med vin. Varighed: 75 min.
Pris: kr. 200,- (inkluderer chokoladesmagning og vin. Derudover får du også
en lækker goodiebag med hjem). Kom gerne lidt før arrangementet starter.
Køb billetter på shop.hrs.dk.
KØKKENERNE, KJELDGAARDSVEJ 1
19:00-21:00 FÅ EN SPÆNDENDE OG USÆDVANLIG SPISEOPLEVELSE PÅ HOTEL- OG
RESTAURANTSKOLEN
Vores kokke- og tjenerelever vil imponere med spiseoplevelser, som er lidt ud
over det sædvanlige.
Pris: kr. 250,- (inkluderer mad og drikke. Derudover får du også en flot
kogebog, som bliver lanceret denne aften). Vi åbner dørene kl. 18:45 og
starter serveringen cirka 19:00. Køb billetter på shop.hrs.dk.
BYGNING D, KJELDGAARDSVEJ 1
6A, 68
Valby
959
JESUSKIRKEN
960
KØBENHAVNS FÆNGSLER
961
VISIT CARLSBERG
18:00-22:30 JESUSKIRKEN
Besøg krypt og tårn. 19.00 Fremvisning af harmoniumsamling. 19.45 Guidet
rundvisning. 20.30 Fremvisning af orgler. 21.15 Rundvisning. 22. andagt.
KIRKEVÆNGET 5
3A, 18, 26
Valby
18:00-00:00 RYK I FÆNGSEL
Oplev Københavns Fængslers museum.
VIGERSLEV ALLE 1 D
3A
Enghave
18:00-00:00 COOL-TURNAT PÅ VISIT CARLSBERG
Cool loungemusik i gården, omvisning i de kølige kældre og cool belysning af
skorstenene - grill og kolde øl! Vi ses!
GAMLE CARLSBERG VEJ 11
18, 26
84
KULTURNATTEN.DK CARLSBERG BYEN / VALBY