Folder: Nyt Liv Fyn - Sundhed i Svendborg

NYT LIV
Praktiske oplysninger:
Hvis du vil vide mere:
•Det er gratis og frivilligt at deltage i Nyt Liv
Kontakt Nyt Liv projektleder eller tovholderne på OUH og i kommunerne:
•Du kan altid trække dig ud af Nyt Liv
Kom styrket gennem
graviditet og den første
tid som ny familie
Overordnet projektkoordinering
v. Sundhedssekretariatet Svendborg Kommune
Projektleder Nathalie Cunin: 30 17 45 39
[email protected]
OUH:
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, OUH:
Jordemor Lene Nygaard:
[email protected]
Svendborg Kommune - Sundhedsplejen:
Sundhedsplejerske Louise Mirsbach Knudsen:
21 37 93 70 • [email protected]
Nyborg Kommune - Sundhedsplejen:
Sundhedsplejerske Annette Wie Jensen :
51 59 91 40 • [email protected]
Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhedsplejen:
Sundhedsplejerske Charlotte Hald Fausbøll:
72 53 60 86 • [email protected]
Langeland Kommune Sundhedsplejen:
Sundhedsplejerske Vibeke Wittenberg:
51 26 35 44 • [email protected]
Ærø Kommune Sundhedsplejen:
Sundhedsplejerske Lone Strandholt:
23 37 22 95 • [email protected]
svb 3242
V
I
L
T
Y
N
NYT
LIV
V
I
L
T
Y
N
Et tilbud med fokus på omsorg,
forberedelse og sundhedsfremme,
til gravide og partner bosat i Svendborg, Nyborg, Faaborg-Midtfyn,
Langeland og Ærø kommune.
V
I
L
T
Y
N
Formålet med Nyt Liv:
•At støtte gravide og partnere med sundheds­
mæssige, fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, til at komme styrket gennem graviditet, fødsel og den første tid som ny familie.
Hvad tilbyder vi?
•Hjemmebesøg af din jordemoder og sundheds­
plejerske tidligt i graviditeten, hvor vi blandt
andet snakker om dine/jeres forventninger,
ressourcer og behov i forhold til graviditeten
og tiden efter som ny familie. Under samtalen
udarbejdes en individuel graviditetsplan.
•Udvidet fælleskonsultation med deltagelse af
jordemoder og sundhedsplejerske i 36. gravidi­
tetsuge, hvor vi følger op på din gravidi­tetsplan
og laver en plan for den første tid efter fødslen.
Hvem kan deltage?
Henvisning til deltagelse i individuelle
eller gruppetilbud der støtter dig/jer
igennem graviditeten og tiden efter
fødslen, det kunne være:
1 Fødsels- og forældreforberedelse
2 Rådgivning vedrørende kost og motion
3Ekstra hjemmebesøg af din sundhedsplejerske inden fødslen
4Du/i tilbydes i øvrigt de vanlige konsulta-
tioner hos jordemoderen samt besøg fra
sundhedsplejersken efter fødslen, hvor det
tilstræbes at du/i ser den samme jordemoder og sundhedsplejerske gennem hele
forløbet.
•Gravide og partner der bor i Svendborg,
Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø
kommune og som ønsker hjælp til at tackle
sundhedsmæssige, fysiske, psykiske
eller sociale udfordringer, eller ønsker
støtte til at blive forældre og
ny familie.
Hvordan kommer jeg
med i Nyt Liv?
•For at kunne deltage i projektet
skal du henvises af egen læge,
jordemoder, sundhedsplejerske
eller anden projektpartner.