human-recovery_en-ha..

En håndholdt indsats
www.business-reklamebureau.dk 834
Storforbrug Misbrug Rehabilitering G
Storforbrug Misbrug Rehabilitering Genopbygning Tryghed Tolerance Familie Arbejdsmarked Selvforsørgelse Al
Storforbrug Misbrug Rehabilitering Genopbygning Tryghed Tolerance F
Arbejdsmarked Selvforsørgelse Alkoh
Interesser Håb Familiekursus Afvænning Selvrespekt Værdighed Terapigruppe Læge Terapeut Sagsbehandler
Undskyldninger Bortforklaringer Fremtid Lyspunkt Positiv Arbejdsglæde
Undskyldninger Bortforklaringer Frem
Storforbrug Misbrug Rehabilitering Genopbygning Tryghed Tolerance Familie Arbejdsmarked Selvforsørgelse Al
Læge Terapeut Sagsbehandler Mentor Coach Hjælp
Interesser Håb
Familiekursus
Afvænn
Med mennesket
i centrum
Interesser Håb Familiekursus Afvænning Selvrespekt Værdighed Terapigruppe Læge Terapeut Sagsbehandler M
udgangspunkt i ” det hele
menneske” arbejder Human
Recovery med Tolerance F
Storforbrug Misbrug Med
Rehabilitering
Genopbygning
Tryghed
Læge Terapeut Sagsbehandler Mento
en helhedsorienteret indsats til alkoholikere/misbrugere, der efter afsluttet
behandling for selve misbruget har brug for støtte/rådgivning/sparring i
forhold til afklaring omkring job, uddannelse og efterværn i bred forstand,
Alkohol Stoffer Druk Sundhed Selvværd Tilid Undskyldninger Bortforklaringer Fremtid Lyspunkt Positiv Arbejds
hvor vi også tilbyder mentorordninger.
Undskyldninger Bortforklaringer Fremtid Lyspunkt Positiv Arbejdsglæde Ko
Storforbrug Misbrug Rehabilitering G
Human Recovery arbejder med borgere som ofte ikke lykkes i aktiveringen af
årsager, der i nogen grad kan tilskrives manglende kendskab til alkoholisme og
Mentor Coach Hjælp Storforbrug Misbrug
Rehabilitering Genopbygning Tryghed Tolerance Familie Arbejdsmark
misbrugsproblemer.
Terapeut Sagsbehandler
Coach
Storforbrug
Misbrug Rehabil
Det erMentor
typisk indsatsklare
borgereHjælp
eller borgere,
der efter en ekstraordinær
indsats kan forventes at blive arbejdsmarkedsparate.
Arbejdsmarked Selvforsørgelse Alkoh
Vi arbejder med mange samarbejdspartnere som jobcentre, sagsbehandlere,
Arbejdsglæde Kolleger Interesser Håb
Familiekursus Afvænning Selvrespekt Værdighed Terapigruppe Læge
– altid med
respekt
for borgerens situation og med
Stoffer Druk Sundhedvirksomheder
Selvværd
Tilid
Undskyldninger
Bortforklaringer Fre
udgangspunkt i den enkeltes kompetencer.
Værktøjerne er mange og forståelsen for den komplekse problemstilling
er stor – for vi har været der selv. Målet er enkelt – et helt liv med arbejde,
Arbejdsmarked Selvforsørgelse Alkohol
Stoffer Druk
Sundhed Selvværd Tilid Undskyldninger Bortforklaringer F
selvforsørgelse
og livskvalitet.
Undskyldninger
Bortforklaringer
F
Selvrespekt Værdighed Terapigruppe Læge Terapeut Sagsbehandler Me
Kolleger Interesser Håb Familiekursu
Læge Terapeut Sagsbehandler Mentor Coach Hjælp Storforbrug Misbrug Rehabilitering Genopbygning Tryghed T
g Genopbygning Tryghed Tolerance F
gelse Alkohol Stoffer Druk Sundhed Selvværd Tilid Undskyldninger Bortforklaringer Fremtid Lyspunkt Positiv
nce Familie Arbejdsmarked Selvforsørgelse Alkohol Stoffer Druk Sundhed
kohol Stoffer Druk Sundhed Selvværd
I vores version betyder en håndholdt indsats at vi har borgeren i fokus,
handler Mentor
Coachbarrierer
Hjælpog samler alle involverede aktører om en fælles plan og en
nedbryder
læde Kolleger
Familiekursus
Afvænning
struktureretInteresser
indsats så vejen tilHåb
et almindeligt
arbejdsliv bliver kortest
muligt.
Selvrespekt Værdighe
emtid Lyspunkt Positiv Arbejdsglæde Ko
Det betyder blandt andet:
de barrierer som giver borgeren undskyldninger for ikke at
gelse Alkoholt Nedbryde
Stoffer Druk
Sundhed Selvværd Tilid Undskyldninger Bortforklaringer Fremtid Lyspunkt Positiv
samarbejde med andre om en løsning
t Følge op på alle indgåede aftaler og sikre at borgeren overholder dem
t At vi påtager os rollen som projektleder og sikrer konsensus blandt alle
involverede parter og skaber TRYGHED hos borgeren
andler Mentort Coach
Hjælp os
Storforbrug
Misbrugi kontakt
Rehabilitering
Genopbygning Tryghed Tolerance Familie Arbejdsm
At vi bestræber
på at bringe borgeren
med arbejdsmarkedet
nce Familie
Arbejdsmarked Selvforsørgelse Alkohol Stoffer Druk Sundhed
så tidligt i forløbet som muligt
ænning Selvrespekt Værdighed Terapig
entor Coach Hjælp
Vi følger løbende op på borgerens situation, alle aftaler, de individuelle planer
og leverer
en kort
opsummering
til de
involverede.
Arbejdsglæde
Kolleger
Interesser
Håb
Familiekursus
Afvænning Selvrespekt Værdighed Terapigruppe Læge Te
de Kolleger Interesser Håb Familiekursus Afvænning Selvrespekt Værdighed Tera
En håndholdt indsats
g Genopbygning
Tryghed Tolerance F
ejdsmarked Selvforsørgelse Alkohol Stoffer Druk Sundhed Selvværd Tilid Undskyldninger Bortforklaringer Fre
ehabilitering Genopbygning Tryghed Tolerance Familie Arbejdsmarked Selvfors
kohol Stoffer Druk Sundhed Arbejde
e Læge Terapeut Sagsbehandler Mentor Coach Hjælp Storforbrug Misbrug Rehabilitering Genopbygning Tryg
ger Fremtid Lyspunkt Positiv Arbejdsglæde Kolleger Interesser Håb Familiekur
Fremtid
Jobrettet
Positiv
Arbejd
ringer Fremtid Lyspunkt Positiv Arbejdsglæde Kolleger Interesser Håb Familiekursus Afvænning Selvrespekt Væ
er Mentor Coach Hjælp Storforbrug Misbrug Rehabilitering Genopbygning Tryg
ursus Arbejdsliv Selvforsørgelse Værd
ryghed Tolerance Familie Arbejdsmarked Selvforsørgelse Alkohol Stoffer Druk Sundhed Selvværd Tilid Undskyldn
Når man har været der selv
Det stod ikke skrevet i kortene, at jeg skulle udvikle sygdommen alkoholisme.
Alt gik som det skulle, erhvervskarrieren kørte, familien trivedes og
jeg var kendt som et positivt, glad menneske med appetit på tilværelsen.
Men alkoholforbrug blev til misbrug, misbrug blev til kronisk afhængighed - familien gik i opløsning, karrierejobbet forsvandt og filmen knækkede.
Gennem Human Recovery vil jeg sammen med dygtige kollegaer bruge min
indsigt i misbrugsproblemer og adfærdsmønstre, erfaring som rådgiver og mit
kendskab til erhvervslivet til at hjælpe andre misbrugere videre til et bedre liv
med social status og selvforsørgelse. HUMAN RECOVERY
Havnegade 29, 5000 Odense C
T: 51 90 56 06 [email protected]
www. humanrecovery.dk
www.business-reklamebureau.dk 834
Nu, med flere års ædruelighed, med nye erfaringer og uddannelser i bagagen, fremstår jeg i en fornyet og markant bedre udgave af mig selv. Det kan andre afhængige også opnå.