aarsplan-1516

Årsplan ‘15
Klasse: 0. Klasse
Klasselærer: Josephine
TEMA
Uge 1
Uge 2
BESKRIVELSE
Juleferie
VORES FØRSTE UGE SAMMEN!!
Vi skal lære hinanden at kende, blive trygge ved hinanden, lege, opdage….
Temauge: Mobning og trivsel
Vi snakker om venskab, mobning, ser musikvideoer, hører sange, indspiller egen sang og filmer
til musikvideo.
Uge 3
Uge 4
Uge 5
Uge 6
Uge 7
Uge 8
Vinterferie
Fastelavn & Eventyr
Vi skal høre en masse eventyr, digte en masse eventyr selv, se en lille eventyrfilm, høre
lydbogseventyr.. måske et lille skuespilseventyr ;)
Uge 9
Uge 10
Uge 11
Uge 12
Uge 13
Uge 14
Påskeferie
Uge 15
Uge 16
Uge 17
Uge 18
Uge 19
Uge 20
Uge 21
Uge 22
Uge 23
Uge 24
Uge 25
Uge 26
Uge 27
Sommerferie
Årsplan ’15/‘16
TEMA
Uge 32
Første skoledag lørdag d. 8. august - endelig skal vi gå i 0. klasse!!
Uge 33
Navnelege, lære skolen at kende, lave klassens regler.
Uge 34
Klasse: 0. Klasse
Klasselærer: Josephine
DANSK
MATEMATI
K
Øver bogstavkendskab og opmærksomhed på sproglyde Kapitel 1:
“Har du sommerfugle i maven?” Bogstavlydbog fase 1.
Sprogvurdering
Introduktion til børnestavning.
Dansk
Udover at lege, være kreative, hygge, spille, teater, hoppe og danse, så skal vi også lære en
hel masse. Til dette har jeg nogle forskellige redskaber, som jeg vil præsentere.
Mini Fandango: Grundbog, arbejdsbog og en bogstavlydbog, hvor børnene lærer om
Uge 35
bogstavernes navn, form og lyd. Hvordan man afkoder og læser små ord og sætninger.
Uge 36
Uge 37
Evaluering af børnestavning
Høstmarked
Udover det er det også et fiktionsforløb med udgangspunkt i nyere børnelitteratur.
Startbog: En mappe med kopiark som jeg løbende tilpasser til den enkelte elevs faglige
Uge 38
Kapitel 2: “Er du vimmer, mand!”
niveau.
Tryllehæfte: Er et kladdehæfte med plads til at tegne i. Det skal være en slags logbog, hvor
Uge 39
Evaluering af børnestavning
de enten tegner eller skriver historier og erfaringer vha. børnestavning. Det vil også bruges
som en dagbog, når der sker ting derhjemme som f.eks. ferier, familieforøgelse, fødselsdage
Uge 40
m.v.
Børnestavning går ikke ud på, at eleverne skal stave korrekt endnu, men da de løbende får
Uge 41
kendskab til mange bogstaver og lyde vil de løbende kunne forbedre deres stavning og
Uge 42
Efterårsferie
Standardbogstavlydforbindelser og tre hyppige betingede udtaler.
Bogstavlydbogen s. 5-43
Uge 43
Uge 44
omdanne det til deres eget.
Halloween
Evaluering
Dagens ord: Eleverne såvel som jeg kommer hver dag op med et nyt ord, som vi skal
snakke om og finde ud af hvad betyder. Vi skal bruge det i de forskellige fag.
Lektier: Der vil få gange være små lektier, som de vil få sendt med hjem. Det vil typisk være
Uge 45
en skriveopgave, som de skal løse vha. børnestavning.
Uge 46
Kapitel 3: “Er her nogen?”
Uge 47
Evaluering
Uge 48
Uge 49
Jul!! Vi skal lave julepynt, pynte klassen op, snakke om traditioner.
Uge 50
Jul
Uge 51
Jul
Uge 52
Jul
Uge 1
Juleferie
Uge 2
100 dages fest!!
Evaluering vil foregå løbende ved observationer, samtaler på klassen, tegn, skriv og fortæl,
samtaleark, sang og leg, forældresamtaler og teater/drama.
Undervisning i konsonanter med standardudtaler og betingede udtaler
samt sjældent anvendte bogstaver. Kapitel 4: “Rundt på gulvet”
Bogstavlydbogen s. 63-72
Uge 3
Uge 4
Uge 5
Fastelavn, færdselsemner, forår, farvelære og maleteknikker,
legetøjsdag, godmorgenlæsning.
Uge 6
Valentine
Uge 7
Vinterferie
Undervisning i hyppige betingede vokaler. Bogstavlydbogen s. 63-72
Uge 8
Uge 9
Storylineprojekt, natur/teknik
Læsning i letlæsningsvøger, som passer til den enkelte elevs
læseniveau
Uge 10
Uge 11
Uge 12
Uge 13
Skovtur/picnic
Uge 14
Påskeferie
Uge 15
Kapitel 5: “Verdens bedste eventyrdigter”
Uge 16
Uge 17
En masse ude aktiviteter
Uge 18
Uge 19
Uge 20
Uge 21
Uge 22
Gallafest, på vej til 1. klasse, afslutte, rydde op.. sige farvel :(
Uge 23
Uge 24
Uge 25
Sankt Hans
Uge 26
Uge 27
Sommerferie
Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen, faghæfte 23. Folkeskoleloven om børnehaveklassen.
§ 11. Undervisningen i børnehaveklasser gives overvejende i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Det tilstræbes at gøre børnene fortrolige med skolens
daglige liv.
Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om indholdet i børnehaveklassen, herunder om målene for børnehaveklassen og obligatorisk
sprogvurdering i starten af børnehaveklassen.