16. april 2015 - Stenaldervej Kollegiet

Afdelingsmøde referat
Stenaldervej Kollegiet
16-04-2015
Referat fra Afdelingsmøde 16-04-2015
Mødet starter kl 18.05, hvor formanden byder de fremmødte velkommende.
 Valg af ordstyrer
o Søren er valgt
 Valg af referent
o Astrid er valgt
 Fremmødte
Malene, Lasse, Viktor, Inge, Lorenzo, Iben, Jesper, Martin, Perline, Maibritt, Peter, Søren,
Astrid, Jacob, Drini.
 Beretning siden sidste møde
Afhold julefrokost i december, semesterstartsfest midt februar,
Ændringer ved internettet. Det er blevet langsommere. Vi får nu det vi betaler for. Man kan
dog selv vælge om man vil betale mere for hurtigere internet. Beboerne er blevet
informeret om hvordan dette gøres.
Nye ruder I entreerne.
Ændringer i kælderen, opsættelse af et nyt bord.
Afholdt påskefrokost.
 Fremlæggelse af budgettet
Huslejen falder fra 1. August pga. lavere forbrug af el, vand, varme.
Tallene ser gode ud.
 Godkendelse af budgettet
Ja, budgettet er godkendt
Side 1 af 4
Afdelingsmøde referat
Stenaldervej Kollegiet
16-04-2015
 Behandling af indkomne forslag
o Genindførelse af rengøringstjek i køkkener og fællesrum samt valg af dato for
hovedrengøring
Der diskuteres.
Der er enighed om, at graden af tjek ikke skal være for streng.
Folk er voksne mennesker, og man kan selv internt snakke om det.
Det er ikke altid let at snakke med sine naboer om det.
Forslag: ingen tjek, at kontakte varmemester skal være sidste udvej.
Hvis nogen ikke er hjemme, er man stor nok til at tage deres ugentlige rengøring.
Det er bestemt, at der ikke skal være ugentligt rengøringstjek. Man kan kontakte
varmemester som en sidste udvej, hvis man ikke kan løse problemer med folk, der
ikke rengør.
Forårsrengøring:
Folk er enige om at sætte en dato, hvor forårsrengøringen skal være gjort. Her vil
varmemesteren komme og tjekke. Hvis det ikke er ordentligt gjort, vil han sætte en
ny dato en uges tid efter, så folk har tid til at rette op på det.
En ’advarsel’ vil blive puttet i postkasserne nogle uger inden, sådan at folk internt
kan aftale en dag.
(Bestyrelsen aftaler et møde med varmemesteren, hvor det aftales med ham
hvordan og hvorledes)
o Valg af tema til kælderen
Forslag: Down Town New York,
o Nye ting til kælderen
Lyskæder
Wireless router
(Bestyrelsen vil anskaffe disse ting)
o Tage betaling for udlejning af kælderen
Valget er udsat til senere, når kælderen er sat i stand.
Side 2 af 4
Afdelingsmøde referat
Stenaldervej Kollegiet
16-04-2015
o Indkøb af Printer til udlån mod betaling pr. udskreven side
Det er bestemt, at vi køber en laserprinter, som folk kan låne mod et lille beløb,
som dækker udgifterne. Kun sort/hvid-print.
(Bestyrelsen vil tage sig af indkøbet)
o Ændring af TV pakke. Stiger fra 69kr til 109kr, flere kanaler
Man kan enkeltvis betale for en større tv-pakke, og også på hver etage.
Det er afgjort, at vi ikke skifter tv-pakke.
o Spørgeskema til udflyttere
Et lille spørgeskema for at høre, om vi her på kollegiet kunne have gjort noget
bedre for at fastholde beboere her. Kun rådet kan læse dem, så det er anonymt.
(Bestyrelsen vil udarbejde dette skema)
o Vaskeplan for tørretumbleren
Det er for tidligt at sige, hvor mange der vil komme til at bruge den nye
tørretumbler, så for nu er beslutningen udsat.
Der vil komme en note op, som forklarer at folk kun skal have deres tøj hængende
mere nødvendige tid og ikke længere pga. pladsmangel.
 Eventuelt
-
Stationær/levere rundt-printer? Viktor vil gerne undersøge forskellige mulige printere.
-
Varmemesteren skal kontaktes pr. mail eller sms, hvis man skal møde ham, for han er
her ikke på bestemte tider i løbet af ugen.
-
Der er kommet et forslag om at få en opvaskemaskine på hver etage. Det vil
undersøges, om det er muligt.
-
Lyssensorernes aktivitet kan skrues ned for her i løbet af sommeren for at spare energi.
Søren vil skrive en note om det på facebook-siden.
Lasses beretning om fester i løbet af året, datoerne er cirka-datoer:
-
Semesterstartsfest, omkring 28. februar
-
Fastelavn, 50 dage før påske
-
Påskefrokost
-
Forårsfest, 8.-9. maj
Side 3 af 4
Afdelingsmøde referat
Stenaldervej Kollegiet
16-04-2015
-
Semesterafslutning, 26-27. juni
-
Grillfest, i løbet af juli
-
Sensommerfest, sidst i august
-
”Tour de Chambre” (Tour de fællesrum)
-
Semesterstartsfest, midt/sidst september
-
Halloween, omkring 31/10
-
Julefrokost, november-december
-
Man kan altid låne grillen. Den står i cykelskuret. Der bliver købt mere kul.
-
Der bliver fastsat en arbejdsdag, hvor der bl.a. skal males i kælderen. Det bliver skrevet
ud på facebooksiden noget tid før.
-
Hvis man afholder et socialt arrangement for beboere på kollegiet, kan man evt. få
dækket omkostninger.
-
Man må meget gerne skrive på facebook-siden, hvis man har nogle gode ting, man vil af
med – måske kan andre bruge det.
Mødet afsluttes kl 20.10 og formanden takker alle for et godt møde.
Side 4 af 4