FOLKEKIRKEN PÅ FREDERIKSBERG

Ta’ ud og gem
Oktober 2015
FOLKEKIRKEN PÅ
FREDERIKSBERG
cmyK: c0 m0 y0 K100
pAntOne: pms process black c
rgb: r0 g0 b0
Html: HeX #000000
cmyK: c0 m0 y0 K50
pAntOne: pms cool gray 8 c
rgb: r150 g150 b150
Html: HeX #999999
cmyK: c0 m100 y100 K15
pAntOne: pms 1797 c
rgb: r206 g24 b30
Html: HeX #cc3333
HALLOWEEEEEEEN!
HAR DU
OPLEVET
HOSPITALSKIRKEN?
Uhyggelig og gyselig børnegudstjeneste med efterfølgende
aftensmad. Kom gerne udklædt!
Sct. Thomas Kirke, Onsdag 21. oktober 17.00
Børn & familier
cmyK: c0 m30 y100 K0
cmyK: c70 m15 y100 K5
pAntOne: pms 7409
c
pAntOne:
INDVANDRERNE
OG OSpms 370 c
rgb: r253 g185 b19
rgb:
r87 g156
b66
Blive klogere på den globale flygtningekrise
når Dansk
Html: HeX #FFcc00
Html: HeX #669933
Flygtningehjælp gæster Lindevang.
Lindevang Kirke, Tirsdag 13. oktober 19.30
Film & Foredrag
r
e
t
t
e
l
n
e
åg
Musik- og efterårsgudstjeneste i den lille skønne
kirke, som i det daglige
betjener patienter og pårørende på Frederiksberg
Hospital.
cmyK: c100 m60 y0 K15
pAntOne: pms 2945 c
rgb: r0 g89 b157
Html: HeX #006699
Frederiksberg Hospitalskirke,
Tirsdag 6. oktober 14.00
Særlige gudstjenester
F o l k e k ir k e n s l o g o | F
En musikalsk kulturnat på Slottet
Fredag 9. oktober 18.30 – 20.00 – 21.30
Max. 450 personer pr. gang.
HUSK Kulturpas!
Se mere på www.folkekirken-frederiksberg.dk
Folkekirken på Frederiksberg inviterer i samarbejde med Hærens Officersskole til en oplevelsesrig tur på Frederiksberg Slot. Der er tale om
en musikalsk aften, hvor mini-koncerter vil tage publikum fra klassisk
sang over militærorkester til gospelkor. Der er også en musikalsk overraskelse! ”Tågen letter” henviser til årets 150 års fødselar, den verdensberømte danske komponist Carl Nielsen. Uanset genrer vil de forskellige
musikere divertere os med et stykke Carl Nielsen-musik foruden musik
fra deres vanlige repertoire.
Der bliver lejlighed til at opleve en kort stemningsfuld andagt i den utroligt smukke Slotskirke. Sognepræst Annette Molin Brautsch fra Flintholm
Sogn står for denne sammen med det klassiske kor Vox Absona.
Riddersalen og Ridehuset byder på hhv. Gospelkoret Good Hope og
Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde.
Kadetter for Hærens Officersskole vil føre os sikkert rundt på Slottet i
grupper.
Desuden mulighed for at besøge Kadetbaren som serverer kolde fadøl,
kantinen der tilbyder forskellige muligheder for aftensmad og i små
grupper desuden Flagbalkonen med fantastisk udsigt over Frederiksberg
og Københavns nattehimmel.
Arrangementet støttes af
Frederiksberg Kommune og Kulturnatten
Carl Nielsen 150 år
Andagt i Slotskirken
Gospel i Riddersalen
Orkester i Ridehuset
folkekirken-frederiksberg.dk Folkekirken på Frederiksberg oktober 2015 // 1
DET SKER I KIRKERNE
SÆRLIGE GUDSTJENESTER
I din kirke
Gudstjenester både morgen og midnat er på oktober programmet. Efteråret sætter sit præg på både ord og musik, og kulturnatten fejres
bredt også i kirkerne.
cmyK: c0 m0 y0 K100
pAntOne: pms process black c
Tirsdag 6. oktober 14.00
MUSIK- OG EFTERÅRSGUDS- rgb: r0 g0 b0
TJENESTE. Musik af César Franck, Jehan
Html: HeX #000000
Alain m.fl. v. Christina Christensen, sopran;
Peter Bjerregaard, orgel; Birgitte Bjørn Stimpel,
liturg.
FREDERIKSBERG HOSPITALSKIRKE
cmyK: c0 m0 y0 K50
pAntOne:
cool gray
Lørdag pms
17. oktober
13.00 8 c
DÅBSOG
FAMILIEGUDSTJENESTE.
rgb: r150 g150 b150
Oplev
den#999999
særlige stemning når et lille barn
Html:
HeX
modtager dåben.
SANKT MARKUS KIRKE
Fredag 9. oktober 23.15
NATGUDSTJENESTE. Slut kulturnatten
med en stemningsfuld andagt. Sang, musik og et
ord at gå hjem på.
FREDERIKSBERG KIRKE
cmyK: c0 m100 y100 K15
pAntOne:
1797 c
Tirsdag 20.pms
oktober
MUSIKGUDSTJENESTE
med ord og musik.
rgb: r206 g24 b30
Orgelmusik
fra
16.35
og
bagefter
kirkekaffe.
Html: HeX #cc3333
SOLBJERG KIRKE
Onsdag 28. oktober 9.30
SPIS BRØD TIL. Morgenandagt med efter­
følgende morgenmad.
GODTHAABSKIRKEN
Både Frederiksberg Kirke og Sct. Lukas har
”natkirke” ved Kulturnatten. Se også under
arrangementer.
cmyK: c0 m30 y100 K0
pAntOne: pms 7409 c
rgb: r253 g185 b19
Html: HeX #FFcc00
BØRN & FAMILIER
cmyK: c70 m15 y100 K5
pAntOne: pms 370 c
rgb: r87 g156 b66
Html: HeX #669933
cmyK: c100 m60 y0 K15
pAntOne: pms 2945 c
rgb: r0 g89 b157
Html: HeX #006699
Det’ for børn
Babysalmesang for de allermindste, pastagudstjenester for de lidt større og krybbespil man selv kan være med til for 3.-4. klasser, er nogen
af tilbuddene for børn og familier denne gang.
cmyK: c0 m0 y0 K100
cmyK: c0 m100 y100 K15
cmyK: c0 m0 y0 K50
pAntOne:
pms
process
black c
pAntOne:
pms 1797
c
pAntOne:
pms
cool fra
gray
Fredag 2. oktober 17.00
Tirsdag
6. oktober
17.30
Onsdag 21.
oktober
9.008 c
Onsdag 21. oktober
17.00
PASTAGUDSTJENESTE. Nogle gange
PASTAGUDSTJENESTE.
Hør
hvordan
NYE
HOLD
BABYSALMESANG.
Vi
HALLOWEEN.
Nu
kan
det
ikke blive mere
rgb: r0 g0 b0
rgb: r206 g24 b30
rgb: r150 g150 b150
tager præsterne på tur for at finde forklaringer.
nogle
engang
gjorde,
da
de
skulle
hjælpe
en
starter
3
nye
aldersinddelte
hold
for
2-14
md.
uhyggeligt!
Genfærd
og
gys.
Det
døde karneval
Html: HeX #000000
Html: HeX #cc3333
Html: HeX #999999
Kom og se, hvad præsterne fandt, da de ledte syg ven med at møde Jesus og blive helbredt.
babyer i forløb af 9 onsdage samt en weekend­ går igen. Kom udklædt, så gyseligt du kan. Hvis
efter opstandelsen. Spisning kr. 25,- for voksne Bagefter er der fællesspisning på Pile Allé 3.
eftermiddag. Læs mere på frederiksbergsogn.dk. du tør… Efter gudstjenesten serveres grum
og gratis for børn.
FREDERIKSBERG KIRKE
FREDERIKSBERG KIRKE
og gyselig aftensmad, mider og maddiker, i
LINDEVANG KIRKE
Sct. Thomas Huset, Rolighedsvej 23b.
Onsdag 7. oktober 17.30-19.00
SCT. THOMAS KIRKE
Mandag 5. oktober 11.00 og 12.00
EMIL FRA LØNNEBERG. Oplev Astrid
F o l k e k ir k e n s l o g o | F o l k
BABYRYTMIK. Åbne hold for de ½-1½
Lindgreens verden, når vi byder skarnsknægten
Fredag 30. oktober
årige hver mandag. Kom til det hold og den
Emil indenfor til børnegudstjeneste! Kirkens
DRAMA & KRYBBESPIL. Børn i 3. – 4. kl.
tid, der passer dig bedst. 30 kr. per gang. Sct.
børnekor medvirker. Særligt for 5-11 årige. Der
inviteres til drama tre lørdage i november: 14.,
Thomas Huset, Rolighedsvej 23b.
serveres aftensmad. Pris 20 kr. børn under 5 år
21. og 28. mellem 10.00 og 14.00. Vi øver
SCT. THOMAS KIRKE
spiser gratis.
et krybbespil med sang, leg og drama, som
FLINTHOLM KIRKE
opføres ved en børnegudstjeneste 2. decemMandag 5. oktober 11.30
Der er 4 ”pastaber 17.30. Der serveres frokost, kage og frugt.
BABYSALMESANGSGUDSTJENESTE
Mandag 19. oktober 10.30
gudstjenester”
Tilmelding senest 30. oktober: 3810 7355.
hvor præsten knytter ord til de salmer, som er BABYSALMESANG starter nyt hold. Læs
i oktober og i
Begrænset antal pladser.
sunget undervejs ved babysalmesang. AllecmyK:
kan mere
på godthaabskirken.dk.
Pris 300 kr. forcmyK:
9 Flintholm
Emil y100 K5
c0 m30
y100 K0
cmyK:
c100KIRKE
m60 y0 K15
c70erm15
MARIENDAL
være med og bagefter er der kaffe i våbenhuset. gange. Tilmelding til: [email protected] fra Lønneberg
pAntOne: pms 7409 c
pAntOne: pms 2945 c
pAntOne: pms 370 c
SCT. LUKAS KIRKE
GODTHAABSKIRKEN
inviteret med.
rgb: r253 g185 b19
rgb: r0 g89 b157
rgb: r87 g156 b66
Html: HeX #FFcc00
Html: HeX #006699
Html: HeX #669933
UDFLUGTER & ARRANGEMENTER
Kom og vær med
Er du glad for at læse, og vil du også gerne debattere, det du læser – så deltag i fx Sankt Markus litteraturaftener. Også flere andre sogne
har læse- og studiekredse. Det kan du se på www.folkekirken-frederiksberg.dk under ”DET SKER”.
cmyK: c0
m0 y0
cmyK:
c0 m0
K50 18.30 - 21.30
Fredag 9. oktober 16.00-23.45
Tirsdag
20. K100
oktober 18.00
Tirsdag
27.y0
oktober
pAntOne:
pms
process
black
c
pAntOne:
pms
cool
graygæst
8c
ÅBEN KIRKE. Oplev bl.a. sognets spirekor og TIRSDAGSTRÆF MED MIDDAG. Med
SANGAFTEN. Aftenens
er lektor i
juniorkor synge 18.00 og pigekor 20.00.rgb:
Musik r0jævnlige
mellemrum er der også spisning ved
Signe
Adrian.
Vi starter med spisning.
g0 b0
rgb:musik
r150
g150
b150
af C. Franck, A. Vivaldi, W.A. Mozart m.fl.Html: HeX
tirsdagstræf
i Sct. Thomas Huset, Rolighedsvej
Tilmelding
på: 3887 0351.
#000000
Html:
HeX #999999
FREDERIKSBERG KIRKE
23b. Kom og vær med! Pris 35 kr. Tilmelding
GODTHAABSKIRKEN
senest 16. oktober på 2191 6588.
Fredag 9. oktober 18.00 – 21.45
SCT. THOMAS KIRKE
KULTURNATSARRANGEMENT. En dobbelt koncert og møde mellem to musikalske
Torsdag 22. oktober 19.30
stilarter - klassisk musik og jazz. Afsluttes med
LITTERATURAFTEN med oplæg og debat
en kort andagt 21.00. Læs mere på:
om Inger Christensens ”Sommerfugledalen”.
sct-lukas-kirke.dk. Husk kulturpas.
Løven, Skt. Markus Allé 3.
SCT. LUKAS KIRKE
SANKT MARKUS KIRKE
2 // Folkekirken på Frederiksberg oktober 2015
cmyK:
c029.
m100
y100
K15
Torsdag
oktober
18.00
pAntOne:
pms
1797
c
TEMAAFTEN med forfatter og lektor ved
Københavns
Universitet,
rgb:
r206 g24
b30 Anders Holm, der vil
fortælle
om
Kierkegaard
Html: HeX #cc3333og Grundtvig. Spisning
25 kr. TilmeldingF odagen
12.00
l k e kfør
ir k
e n s på
l o tlf.
g o3535
| Fol
6627.
SANKT MARKUS KIRKE
OKTOBER 2015
FILM & FOREDRAG
Kom og vær med
Blir’ man Skotte af at spille på sækkepibe? – er en af mange titler på månedens mange og mangfoldige foredrag. Også tre film af både nyere
og ældre dato er at finde.
Tirsdag 6. oktober 14.00-16.00
Tirsdag
13.y0
oktober
Onsdag
14.00
cmyK:
c0 m0
K100 14.00-16.00
cmyK:
c021.
m0oktober
y0 K50
JØDISKE HOLOCAUST SKÆBNER.pAntOne:
DR. LIVINGSTONE,
I
PRESUME?
Hvem
OLE
MICHELSEN
gæster
Kultur
Caféen.
pms process black c
pAntOne: pms cool gray
8c
På eftermiddagsmøde fortæller Bente Braarud husker ikke Henry Stanleys spørgsmål! Troels
Filmanmelderen og TV-værten fortæller om sit
rgb: r0 g0 b0
rgb: r150 g150 b150
om to meget forskellige skæbner. Den ene
Bering fortæller den spændende historie om
liv og karriere.
Html:den
HeX
#000000
HeXKIRKE
#999999
henrettes for at være håndlanger for SS; den
berømte
opdagelsesrejsende Dr. Living­ Html:
SOLBJERG
anden er filosof og kæmper med våben i hånd stone.
Tirsdag 27. oktober 14.00
mod nazisterne.
FLINTHOLM KIRKE
OM TROENS FRUGTER. Første af tre
LINDEVANG KIRKE
Tirsdag d. 13. oktober 19.30
eftermiddage. Tidl. rektor, forfatter, udviklingsOnsdag 7. oktober 19.00
”INDVANDRERNE OG OS”. Integrations- medarbejder ved Kbh.s Stift Mogens Lindhardt
LYS I MØRKET. (Nattvardsgästerna) Sverige chef i Dansk Flygtningehjælp Anette Christoffer- fortæller ud fra sin nye bog ’Trinitatis’ om
1962. En af Ingmar Bergmans allerbedste film!
sen fortæller om, hvordan Dansk Flygt­ninge­troens virke.
En svensk sognepræst får influenza og kommer hjælp oplever flygtningekrisen globalt.
SOLBJERG KIRKE
i tvivl om sin tro, og så skal han ovenikøbet
LINDEVANG KIRKE
Tirsdag 27. oktober 14.00-16.00
prædike midt i den kolde vinter. SelvmedlidenFredag 16. oktober 14.00
CARL NIELSEN 150 ÅR. Cand. mag i musik,
hed kan være en løsning. Men: Kan han få lov at
STALINS UDSALG af kejserfamiliens værdi­ Regitze Tetzlaff, indleder foredraget om Dandyrke den?
er efter revolutionen i Rusland. Foredrag v. Pre­- marks nationalkomponist med nogle indspilninMARIENDAL KIRKE
ben Ulstrup. Vi starter med en kort gudstjene- ger, hvorefter hun vil fortælle om Carl Nielsen
Torsdag 8. oktober 19.30
ste 13.30.
og symfoniernes rolle i hans karriere.
c0 m30 y100
cmyK:
c70 m15
PER STIG MØLLER kan om nogen sin cmyK:
Kaj
MARIENDAL
KIRKE K0
FLINTHOLM
KIRKEy100 K5
pAntOne:
pms
7409
c
pAntOne:
pms
370 c
Munk. Per Stig siges at være landets største
Fredag 16. oktober 14.00-16.00
Tirsdag 27. oktober 14.00-16.00
kender af den danske digterpræst, der blevrgb: r253 g185 b19
rgb:
r87 g156 b66
DET SKINBARLIGE ØJE. Se filmen om
OM BENNY ANDERSEN. Foredrag med
likvideret af nazisterne den 4. januar 1944. Html: HeX #FFcc00
Html:
HeX
#669933af Hans Jørgen Møller
kunstner Michael Kvium ved sognemøde i
indlagte
musiksekvenser
SLOTSKIRKEN
Løven, Skt. Markus Allé 3.
– forstander på Marienlyst Højskole. Falken,
Fredag 9. oktober 14.00
SANKT MARKUS KIRKE
Falkoner Allé 40.
GRØNLANDSKE MYTER & RELIGION.
SCT. LUKAS KIRKE
Fredagsmøde v. cand. theol. Susan Weile. Der
bydes på kaffe/the og brød. Sct. Thomas Huset,
Rolighedsvej 23b.
SCT. THOMAS KIRKE
KOR & KONCERTER
Onsdag 28.
17.30-21.30
cmyK:
c0 oktober
m100 y100
K15
FILMAFTEN.
Vi
ser
den
japanske
film ”DepAntOne: pms 1797 c
partures” fra 2008. En ung lovende cellist fra et
rgb: r206 g24 b30
privat symfoniorkester bliver arbejdsløs og får
Html:
#cc3333
på sjov ogHeX
charmerende
vis ansættelse som bedemand. Gudstjeneste, middag, film og debat.
Pris kr. 50,- Tilmelding til [email protected]
FLINTHOLM KIRKE
Onsdag 28. oktober 19.00-21.00
BLI´R MAN SKOTTE af at spille på sække­
pibe? Lisbeth Torp fra Frederiksberg Musikmu­
seum fortæller om ”begrebet nationalinstrumenter”. Der illustreres med lydeksempler
og PowerPoint. Falken, Falkoner Allé 40.
SCT. LUKAS KIRKE
Fredag 30. oktober 14.00
EN HUSHOLDERSKES LIV. De kendte
malere Christine Swane og Johannes Larsen
cmyK:
m60Larsen,
y0 K15
havde en c100
søster, Marie
der i mere end
pAntOne:
2945 c
50 år arbejdedepms
som husholderske
i sine to
søskendes
rgb:
r0kunstnerhjem.
g89 b157 Ved Birgitte Veit. Vi
starter med
en kort
gudstjeneste.
Html:
HeX
#006699
MARIENDAL KIRKE
Nyd musikken
Den klassiske genrer og musik af verdens store komponister kan opleves i kirkerne. I Lindevang er der mulighed for at synge med, når nye
salmer prøves af.
F o l k e k ir k e n s l o g o |
Fo
cmyK: c0 m0 y0 K100
cmyK: c0 m100 y100 K15
cmyK: c0 m0 y0 K50
pAntOne: pms process black c
pAntOne: pms 1797 c
pAntOne: pms cool gray 8 c
Fredag 2. oktober 17.00
Søndag 18. oktober 15.00
Tirsdag 27. oktober 14.00
Lørdag 31. oktober 12.30
rgb: r0 g0 b0
rgb: r206 g24 b30
rgb: r150 g150 b150
AFTENMUSIK med Haderslev Domkirkes
HØSTMUSIK II. Eskær Trio spiller musik af
MUSIKALSK SALON får besøg af den
F-NØGLEN, Flintholm Kirkes nye koncertrækHeX #000000
HeX #cc3333
Html:
HeXguitarist
#999999
Pigekor. Repertoiret er primært klassisk.Html:
DiriBeethoven
og Tjajkovskij.
klassiske
Mikkel Andersen, der har rejst Html:
ke præsenterer
koret ”Oxygen” bestående af 8
gent Thomas Berg-Juul.
SOLBJERG KIRKE
verden rundt som kammermusiker og klassisk
dygtige sangere, samlet netop til lørdagens konFREDERIKSBERG KIRKE
solist. På programmet bl.a. Albeniz, Villa Lobos
cert. I anledning af Allehelgen vil koret synge
Fredag 23. oktober 17.00
og Barrios. Menighedshuset, Pile Allé 3. Kaffe og musik der passer til denne smukke mindedag.
Lørdag 3. oktober 15.00
AFTENMUSIK giver et genhør med den
kage 25 kr.
FLINTHOLM KIRKE
SOLOKONCERT ved Jonas Berg, der er
japanske gambevirtuos Reiko Ichise, der samFREDERIKSBERG SOGN
pianist, komponist og arrangør, kendt for sit
men med Allan Rasmussen spiller musik af bl.a.
Lørdag 31. oktober 16.00
samarbejde med fx Trinelise Væring, Swan Lee, Johann Sebastian Bach.
Tirsdag 27. oktober 19.30
KLAVERKONCERT med den spanske Luis
Søs Fenger m.fl.
FREDERIKSBERG KIRKE
SYNG MED & KORKONCERT. Spil Dansk Bravo Flores på menighedshusets Steinway-flySCT. LUKAS KIRKE
syng-med aften & korkoncert. Vocalicious af­
gel. Program af Haydn og Chopin samt klaverFredag 23. oktober 20.00
prøver sammen med publikum en række nye
virtuosens landsmænd Albéniz og Granados.
Fredag 9. oktober 19.30
BACH PÅ SVENSKA! Kendte værker af J. S.
salmer, som udkommer i 2017. Kaffe & kage
FREDERIKSBERG SOGN
O’HARA I KULTURNATTEN. O’Hara
Bach, som de ville have lydt, hvis Bach havde
kan købes.
kendt fra bl.a. teatergruppen ”Sort samvittigkendt til svensk spelmans-tradition! Entré 50 kr.
LINDEVANG KIRKE
hed” og forestillingen ”Tove, Tove, Tove” skriver Koncerten er støttet af FrederiksbergFonden.
sange omgivet af en magisk tåge med længsels- Se mere på lindevangkirke.dk.
Eskær Trio gæster Solbjerg
cmyK: LINDEVANG
c0 m30 y100
cmyK: c100 m60 y0 K15
cmyK: c70 m15 y100 K5
fyldte, danske sangtekster.
KIRKEK0
med høstmusik.
pAntOne: pms 7409 c
pAntOne: pms 2945 c
pAntOne: pms 370 c
SCT. THOMAS KIRKE
Søndag 25. oktober 16.00
rgb: r253
g185 b19
rgb: r0 g89 b157
Søndag 11. oktober 15.00
BAROKENSEMBLET
OPUS 4 opfører rgb: r87 g156 b66
Html:
HeX #FFcc00
Html: HeX #006699
Html: HeX #669933
HØSTMUSIK I. Christina Åstrand, violin
og mesterværker
af Telemann, Purcell og Händel.
Per Salo, klaver.
Hør bl.a. Viggo Mangor på ærkelut! Elisabeth
SOLBJERG KIRKE
Zeuthen Schneider, barokviolin. Mogens Rasmussen, viola da gamba, Dorte Lester Nauta,
Fredag 16. oktober 17.00
blokfløjte.
AFTENMUSIK og Copenhagen Renaissance
MARIENDAL KIRKE
Music Festival præstenterer Maria Cristina Kiehr,
sang og rebec. ”Estrella de la mañana o el
Søndag 25. oktober 19.30
camino sin retorno”.
MAURICE DURUFLÉ REQUIEM - for kor,
FREDERIKSBERG KIRKE
soli og orgel. Motetter til Allehelgen. Det unge
vokalensemble og dirigent Poul Emborg.
GODTHAABSKIRKEN
Folkekirken på Frederiksberg oktober 2015 // 3
MÅNEDENS PROFIL
GUDSTJENESTER
Flintholm Kirke
SØNDAG 10.00
FØRSTE OG SIDSTE ONSDAG I MÅNEDEN 17.30
Det er rart at møde
andre mennesker…
Mødestedet i Lindevang Kirke drev ensomheden på flugt
for Inge-Lise, da hendes mand gik bort.
Af Jytte Westermann, daglig leder, KFUM Sociale Arbejde
Jeg sidder på 1. salen af Lindevang Kirkes menighedssal, i
FDF-spejderlokalet, der hver onsdag i Mødestedets åbningstid
forvandles til et kreativt værksted.
Over for mig sidder Inge Lise, der har været gæst i Mødestedet
i snart 10 år. Hun fortæller, at det var hendes datter, der opfordrede hende til at besøge Mødestedet første gang.
Datterens forslag
”Min datter arbejdede i en forretning i nærheden af Lindevang Kirke, og der kom så mange her ovre fra Mødestedet og
fortalte godt om det. Jeg var blevet alene, så min datter anbefalede mig at gå herover. Det har jeg jo så ikke fortrudt”, siger
80-årige Inge Lise med et stort smil.
Hun har en stor familie, som hun har god kontakt til.
”Jeg ser også min store familie. Vi er 15 personer med børn,
børnebørn og oldebørn og mig, uden at svigerbørnene er talt
med”, siger Inge Lise og fortæller, at hun er glad for sit hjem og
laver mange ting hjemme.
”Men jeg skal jo ud, ikke sandt? Og så er det rart, at der er
noget, man skal gå efter”, siger Inge Lise.
Folkekirkens logo findes
i de 8 standard farver.
Ser lysere på tingene
”Det er rigtig godt at komme sammen med andre mennesker,
at bomærket
og så forskellige vi end er,bemærk
så har vi trods
alt også mangeeraf de
denman
eneste
af på.
logoet,
samme problemer. Små ting
går ogdel
tænker
Så taler
man om det her, og så viser
det
sig,
at
det
er
der
rigtig
mange
der skifter farve.
af os, der har det sådan, og så er det ikke så slemt. Jeg vil sige,
at man får set mere lyst på
mange ting, når man
er sammen
navnetrækket,
folkekirken,
med rigtig mange mennesker”.
er altid i 100% sort i positiv
version og 100% hvid i
negativ version.
“Jeg vil sige, at man får set
mere lyst på mange ting,
når man er sammen med
rigtig mange mennesker”
Langt liv med kirken
Det hører med til Inge Lises historie, at hun er vokset op i
Lin­devang Sogn, og døbt, konfirmeret og gift i Lindevang Kirke,
Vigtigt at møde andre
hvor også begge hendes forældre og hendes mand er bisat.
”Mødestedets andre gæster har det på samme måde. Det er
Lindevang Kirke har kort sagt været med til at danne ramme om
vigtigt at komme ud og møde andre mennesker, og MødesteInge Lises liv, og gør det stadig. Derfor er det måske ikke så overdet er så et af de steder, man kan gå hen. Det med bare at gå
raskende, at Inge Lise sætter pris på, at Mødestedet netop ligger i
F o l k e k ir k e n s l o g o | F o l k e k ir k e n s Fæ l l e s v i s u e l l e ide n t i t e t | de c e m b e r 2012 | de sig n m a n ua l 1.1
ud efter ingenting, det har jeg det ikke så rart med”, siger Inge
Lindevang Kirke. ”Det synes jeg er godt. Det opleves trygt”.
Lise.
Frederiksberg Kirke
SØNDAG 10.30 OG 17.00
FREDAG KORT GUDSTJENESTE 10.00
Frederiksberg Slotskirke
SØNDAG 10.30
Lindevang Kirke
SØNDAG 10.30
TIRSDAG MEDITATIV TIME 17.00
Mariendal Kirke
SØNDAG 10.30
FREDAG LIGE UGER 13.30
ONSDAG ULIGE UGER 17.30
Godthaabskirken
HVER SØNDAG 10.00 OG TIRSDAG 14.00
ULIGE UGER I FREDERIKSBERG HOSPITALSKIRKE
Sankt Markus Kirke
SØNDAG 10.30
Sct. Lukas Kirke
SØNDAG 10.30 OG ONSDAG AFTENSANG 17.00
Sct.Thomas Kirke
SØNDAG 10.00
Solbjerg Kirke
SØNDAG 10.30
KONTAKT
Flintholm Kirke 3871 2240
Junggreensvej 14, 2000 Frb. [email protected]
Mariendal Kirke Tlf.: 3810 7355
Nitivej 17, 2000 Frb. [email protected]
Frederiksberg Kirke
3321 3937
Frederiksberg Allé 71,1820 Frb. C
www.frederiksbergsogn.dk
[email protected]
Hun fortæller videre, at hun som regel kommer i Mødestedet
to gange om ugen. Hun går til gymnastik i Mødestedet om
mandagen og Kreativt Værksted om onsdagen.
Sankt Markus Kirke
Kommer to gange om ugen
I dag er det onsdag og lige nu sidder Inge Lise og ordner
forskellige ting på det kreative værksted. Hun deltager også i
Mødestedets sommer- og julefester, og når der er udflugter.
”Jeg kommer også, når der er film. Vi ser gamle film. Michael
(en af de frivillige hjælpere, red.) er altså rigtig god til at finde
nogle gode film, synes jeg. Vi har også banko, det kan jeg rigtigt
godt lide. Det er især sjovt, når man vinder”, siger Inge Lise og
griner.
Frederiksberg Slotskirke
Den månedlige bankodag i
Mødestedet trækker altid fulde huse.
Mødestedet Den Brogede Verden
har til huse på 1. sal af Lindevang Kirkes menigheds­hus, Hattensens Allé 12, 1., 2000 Frederiksberg. Der er åbent hver dag kl. 12 -15, undtagen lørdag. Stedet drives som et samarbejde
mellem Flintholm Sogn, Lindevang Sogn og KFUM Sociale Arbejde. Stedet er åbent for alle.
Mødestedet kan i år fejre 15 års jubilæum. I den anledning holdes der åbent hus lørdag
3. oktober kl. 13.30-15.30. Her bydes på lagkage, varm chokolade, fødselsdagssang og alt hvad
der ellers hører sig til. Alle er meget velkomne.
4 // Folkekirken på Frederiksberg oktober 2015
3535 6627
Sankt Markus Allé 8, 1922 Frb. C
[email protected]
3321 3937
Roskildevej 28, 2000 Frb.
www.frederiksbergsogn.dk
[email protected]
Sct. Lukas Kirke
3535 1423
Chr. Richardts Vej 1-3,1951 Frb. C
[email protected]
Godthaabskirken 3887 0351
Nyelandsvej 51, 2000 Frb.
[email protected]
Sct.Thomas Kirke
Rolighedsvej 16, 1958 Frb. C
www.sanctthomaskirke.dk Lindevang Kirke Hattensens Allé 12, 2000 Frb.
www.lindevangkirke.dk 3537 1865
[email protected]
3886 2526
[email protected]
Solbjerg Kirke 3050 4458
Howitzvej 30A, 2000 Frb.
[email protected]
folkekirken-frederiksberg.dk