Se pris for leje af kapellet her

Hellerup juni 2015.
Sankt Lukas Stiftelsens Kapel
Som bedemand har du mulighed for at bruge vores kapeltjeneste. Kapellet har moderne kølerum, ligesom
det er indrettet til at kunne danne ramme om højtideligheder, begravelse og bisættelse.
Prisliste ved brug af kapel.
Kølerum
Opbevaring af afdøde kroner 450. Tillæg for leje over 7 dage er kr. 70,- pr. ekstra dag.
Afhentning af afdøde sker efter telefonisk aftale med undertegnede.
Hvis jeg er hjemme i weekenden så kan afhentning også ske der. Undertegnede kan hjælpe ved
kistelægning.
Ved afhentning lørdag påregnes et tillæg på kroner 75.
Dødsattesten følger afdøde, men det sker at familien selv afleverer den til bedemanden.
Nogle bedemænd bruger vores faciliteter til opbevaring af afdøde i kiste også selvom dødsfaldet ikke er
sket hos ”os” det er helt i orden, prisen er stadig kroner 450.
Højtidelighed/begravelse/bisættelse
Leje af kapellet (½ time): kr. kroner 700.
Leje af kapellet pr. ½ time yderligere kroner 150.
Korstemme pr. ½ time kroner 500.
Korstemme udover ½ time kroner 650.
Der påregnes et tillæg på kr. 75,- hvis højtideligheden ønskes afholdt en lørdag.
Korsangerne skal have besked 48 timer før bisættelse, samt meget gerne vide hvilke salmer der skal synges
Som udgangspunkt skal pårørende/bedemand selv sørge for præst og organist.
Sankt Lukas Stiftelsens kapel er momsfrit område.
Der er mulighed for at arrangere begravelseskaffe i Stiftelsens Café Mødestedet, som er beliggende i
Stiftelsens park. Pris og arrangement aftales med Kapelvagten.
Venlig hilsen
Inge Steenberg, Kapelvagt
Tlf.: 40 79 88 69.
Mail: [email protected]