Guide som PDF

Find og fjern dubletter i Excel
I denne guide lærer du, hvordan du nemt finder og fjerner dubletter i Excel.
Dette er især super praktisk hvis du arbejder med større datasæt, hvor det kan være
svært at overskue om flere af de samme værdier går igen i regnearket (og hvor dette
altså ikke er meningen).
Vi starter med at finde dubletter (eller tripletter)
1. Marker cellerne A1:C9.
2. I fanen “Hjem” klikker du på “Betinget formatering”, “Fremhæv celleregler”,
“Dubletværdier…”
3. Vælg en formateringsstil i feltet til højre og klik OK.
Resultatet er, at Excel fremhæver dubletterne.
Note: Hvis du i stedet for “Dublet” vælger “Entydig” i dropdown-menuen i
“Dubletværdier”-dialogboksen, så markerer Excel de unikke værdier i stedet for
dubletterne.
Som du kan se fremhæver Excel dubletter, tripletter, firlinger (eller hvad de hedder), osv.
For kun at få markeret tripletter gør du følgende:
4. Ført og fremmest skal du rydde de forrige regler. Det gør du ved at gå op i
’Betinget formatering’ og tryk på ’Ryd regler’.
5. Marker cellerne A1:C9.
6. I fanen “Hjem” klikker du på “Betinget formatering”, “Ny regel…”.
7. Vælg “Brug en formel til at bestemme, hvilke celler der skal formateres”.
8. Indtast formlen: =TÆL.HVIS($A$1:$C$9;A1)=3
9. Vælg en formateringsstil og klik OK.
Resultatet er, at Excel fremhæver de værdier der optræder tre gange i det markerede
område.
Så det der altså er sket:


=TÆL.HVIS($A$1:$C$9;A1) tæller hvor mange værdier i cellerne A1:C9 der er
ens med værdien i celle A1. Hvis TÆL.HVIS($A$1:$C$9,A1) = 3 formaterer Excel
cellen.
Fordi vi markerede cellerne A1:C9 før vi klikkede på “Betinget formatering“,
kopierer Excel automatisk formlen til de andre celler.


Derfor indeholder cellen A2 følgende formel:
=TÆL.HVIS($A$1:$C$9;A2)=3, cellen A3 følgende formel:
=TÆL.HVIS($A$1:$C$9;A3)=3 osv.
Bemærk hvordan vi her lavede en absolut reference ($A$1:$C$9) for at fastgøre
denne reference.
Du kan bruge hvilken som helst formel du har lyst til. F.eks. kan du bruge følgende formel
for at fremhæve de værdier, der optræder mere end 3 gange:
=TÆL.HVIS($A$1:$C$9;A1)>3.
Nu fjerner vi dubletter
Før så vi, hvordan du finder dubletter.
Lad os nu se nærmere på, hvordan du fjerner dem.
1. Klik på en hvilken som helst given celle i datasættet.
2. I fanen “Data” klikker du på “Fjern dubletter”.
Følgende dialogboks popper frem:
3. Lad alle flueben være sat og klik OK.
Resultatet er, at Excel fjerner alle identiske rækker (markeret med blå) bortset fra den
første identiske række (markeret med gul).
For at fjerne rækker med ens værdi i bestemte kolonner, skal du gøre følgende:
4. Vi siger at du vil fjerne rækker med det samme efternavn og land.
5. Sæt kun flueben i “Efternavn” og “Land” og klik OK.
Resultatet er, at Excel fjerner alle rækker med samme efternavn og land (markeret med
blå) bortset fra de første fundne instanser (markeret med gul).
Vil du blive endnu bedre til Excel (og Office)?
Så bliv medlem af Proximo i dag og få adgang til alle vores kurser. Så bliver du knivskarp til Office (og
specielt Excel) på rekordtid.
Bliv medlem nu