Reference Metro - LH Hockerup A/S

Metro - Cityringen
Rådhuspladsen, Kongens Nytorv, Østerport, København H., Nørrebro Runddel,
Nørrebroparken,
Nørrebro
station,
Nuuks
plads,
Frederiksberg
Sylows
Allé,
Frederiksberg Allé, Skjolds Plads, Gammel Strand, Aksel Møllers Have, Enghave
Plads, Trianglen, Poul Henningsens Plads, Otto Bussesvej, Sønder Boulevard, Øster
Søgade.
Bygherre:
Metroselskabet I/S
Rådgiver:
Atkins og Rambøll A/S
Entreprenør:
CMT - Copenhagen Metro Team
Kontaktperson:
Per – Area Manager – 3018 7121
Carlo – 3018 7082
Entrepriseform:
Underentreprenør/Fagentreprenør
Udført:
2012 -
Entreprisesum:
Ca. 20.000.000
Bemanding:
1-20 mand pr. plads
Beskrivelse:
LH Hockerup A/S foretager udgravninger af metrostationerne, samt
bankning, fræsning og sprængning af sekantpæle til forberedelse
af støbning fra andre faggrupper. Derudover foretager LH Hockerup
de forberedende foranstaltninger inden tunnel boremaskinen
ankommer til stationerne, ved at foretage hulskæring med wiresav
og udbankning af beton, samt efterfølgende fjernelse af tunnelrør i
bunden af metrostationerne.
Metroen har flere forskellige sikkerhedskurser, som medarbejderne
skal gennemgå, alt efter hvilke arbejde der skal udføres og hvor.
På terræn, i skakt og i tunnelen, samt områder med benzen. Det
kræver stor logistik, planlægning og samarbejde at udføre arbejder
på metroen, grundet mange forskellige faggrupper, kulturer,
nationaliteter og sprog.
LH Hockerup A/S
Rønøs Allé 4
4000 Roskilde
Tlf. 46 36 57 60
E-mail: [email protected]
www.hockerup.dk
CVR nr. 27 14 33 34