Byg en vaskesøjle

LeT
svært
Sværhedsgrad:
Trekanthylderne kræver
præcision. Resten er ligetil.
tidsforbrug:
Et par dage plus tørretid til
malingen
Pris:
Cirka 1000 kroner
Overskab med
vippehængsler
Trekantreol til
opbevaring
Gem toiletbørsten
under hylden
Hæv møblet fra det
fugtige gulv
M
ed et simpelt skab og hjørnehylder blev pladsen i det lille
badeværelse udnyttet optimalt.
Nu er der styr på vaskemaskine og tørretumbler, og rodet er gemt af vejen.
Men det krævede lidt behændighed
at få puslespillet til at gå op, for badeværelset var ualmindeligt dårligt
indrettet med en endevæg med flere
skæve vinkler.
Løsningen blev et skabsmodul til
vaskemaskine og tørretumbler og en
tilpasset trekantet reol med hylder.
Trekanthylderne er de sværeste at
lave, men her får du opskriften på,
hvordan du passer hylder til, når
vinklerne driller og det umiddelbart
kunne ligne en umulig opgave.
t
y
n
d
u sen
plad
32
Byg en
vaskes jle
Skabsmodulet
Skabsmodulet, eller vaskesøjlen, består
af en ramme med plads til en skuffe i
midten. Ovenpå bygger vi et skab.
Det er en fordel at dele projektet op i
mindre enheder, når det hele skal sættes
på plads på et svært tilgængeligt sted.
Delene samles til sidst.
Vi har valgt mdf-plader, som blev skåret ud i byggemarkedet, hvorefter vi selv
har malet dem. Du kan også vælge hvid
mdf eller laminerede spånplader.
Det er en god idé både at lime og skrue
pladerne sammen. Så holder det.
Det er vigtigt, at træet hæves fra
badeværelsesgulvet, så det ikke bliver
beskadiget af fugt. Vi bruger bolte med
plastkapper på som fødder.
Trælim i samlingerne
forstærker konstruktionen.
B
A
1
Bor for i sidestykkerne til top og
hylder. Bor med et 5 mm bor, men ikke
tættere end 7 cm fra sidestykkernes kanter.
Ellers risikerer du, at hylderne flækker, når du
skruer ind i kanten på dem efterfølgende.
2
Hylden til tørretumbleren
forstærkes med fire møbelvinkler.
Alle hylder limes desuden og skrues fast
med to skruer i hver side.
materialer
Smarte, små ben. Som fødder
på vaskesøjlen er det oplagt
at bruge 8 mm bolte med
tilhørende plasthætter. De
fungerer, ved at der bores en
gevinddyvel op i pladen, og
så kan bolten skrues ind i dyvlen
og justeres op eller ned, indtil
søjlen er i lod og vage (vater).
tips
Opmåling af området, hvor
skab og hylder skal være.
Du skal bruge en smigvinkel for
at kunne måle op til de skæve
hylder. Placer den langs det høje
skabs ene side – eller brug som
vist her en tømmervinkel, hvis
skabet endnu ikke er på plads.
Læg en smigvinkel på et stykke
pap, og mærk op. Tilpas så papstykket, indtil det passer præcist
i hullet. Nu kan du lægge
papstykket over (husk at trække
sidernes tykkelse fra) på din
træplade og mærke op og save.
A
3
Skru fire M8 bolte fast som ben.
Så undgår du, at pladen står direkte
på gulvet og suger fugt op. Med en gevinddyvel oppe i pladen kan du justere hele
modulet i vater, når det sættes op. Sæt
en plasthætte på bolten.
4
Sæt skabsmodulet på plads. Brug
god tid på at få skabet i lod og vage,
det belønnes senere, når du skal sætte
tørretumbleren på plads.
A
B
B
5
Modulerne sættes sammen.
Det er her, vi kan se resultatet med
omhyggelig opretning af vaskesøjlen.
Tekst: Benny Severinsen • Foto: Kristian Septimius Krogh • Tegning: Christian Raun
6
Spænd det øverste skab sammen
med det store modul. Skru delene
sammen med 4,2 x 35 mm skruer. Det giver
mulighed for at skrue skruens hoved ind
i pladen, uden at den skrues igennem.
Bor eventuelt for i den første plade.
33
Byg en vaskesøjle
D
Sådan er vaskesøjlen
bygget op
værktøj
Sikker opmærkning. Bruger
du en skabelon til opmærkning
af greb, kan det være en god idé
at mærke de huller, du skal
bruge, med et stykke malertape,
så du undgår at bore forkert i
skuffefronten.
C
Opbygningen af selve den søjle, hvor
vaskemaskine og tørretumbler er
placeret, er simpel: To sider bærer et
par hylder (her med en skuffe imellem)
og en top. Ovenpå er der bygget et lille
skab. Den trekantede hylde måler du
først op til, når du har bygget søjlen
og sat den op. Så får du det bedste
udgangspunkt for præcise mål til
de lidt mere komplicerede hylder.
C
B
B
tips
Flere hylder på en gang. Hvis
du er heldig at bo i et hus med
helt rette vægge, skal alle
trekanthylder have samme
størrelse. Så kan du med fordel
spænde flere plader sammen
og save flere hylder på en gang.
Sørg for gode tvinger, så
pladerne ikke skrider fra
hinanden undervejs.
B
E
J
B
J
A
J
A
F
H
J
Målene på søjlen
skal naturligvis
tilpasses til det sted,
hvor den skal
placeres, og til de
maskiner, der skal
være i den. Vi valgte
at sætte en skuffe i
midten.
G
J
J
J
C1
Vent med at måle op til
de skæve hylder, til du
har bygget søjlen til
maskinerne. Så bliver
det mere præist.
A1
B1
A1
D1
Det har vi brugt
Materialer
19 mm mdf-plade
4,2 x 60 mm + 4,2 x 35 mm rustfri skruer
(selvundersænkende og forborende)
2 hængsler til tophængt låge, 2 greb
4 M8 bolte og gevinddyvler
1,5 x 30 mm dykkere
Beslag til udtræk af skuffe
•
•
•
•
•
•
34
Noget om
hængslerne
Hængsler til tophængte
låger, som vi har brugt til
det lille skab øverst på
vaskesøjlen, kan fås i flere
varianter i køkkenfirmaer
og i vel-udstyrede byggemarkeder. Pointen er
her, at hængslerne vipper
op, så lågen ikke er i vejen,
når den står åben. Du kan
naturligvis vælge at
montere en sidehængt
låge med helt traditionelle
hængsler, hvis lågen fx
blot åbner op mod en
væg eller i øvrigt ikke
kommer i vejen.
En bund, tre sider og en front. Så
simpelt kan en skuffe bygges. Det
vigtigste er at få fronten tilpasset, så
den dækker hele hullet. De tre sider
står oven på bunden. Fronten
tilpasses til sidst. Lim og stift
pladerne sammen til skuffen og
kanten af hylden ovenover.
Gør Det Selv • 14/2008
Skuffen
A
D1
B
1
Mærk op til greb på skuffefronten.
Her har vi valgt en skabelon, der hedder
GripAlign. Afstanden fra den lodrette kant
stilles, derefter afstanden fra bunden. Se på
grebet, og find de huller, du skal bruge,
og mærk op med blyant gennem hullerne.
2
Skru fronten fast. Fronten
skal dække hele hullet og hylden
nedenunder. Læg evt. en plade i
samme tykkelse som hylden under
skuffen, når du skruer fronten på.
3
Skru skinnerne til skuffen fast.
Sørg for at placere dem nøjagtig
ens i begge sider.
Hjørnehylderne
Hjørnemodulet med hylder kræver en
del opmåling. Hvis du er heldig, er
væggene lige, og du kan blot måle
vinklerne op, lave to sidestykker og
en stribe ens trekantede hylder.
Men de færreste huse, særligt af ældre
dato, er lige, så det kan være en god idé
at konstruere siderne først og så lave
papskabeloner af hylderne, så de kan
afprøves, inden de skal skæres ud.
I det hele taget kan det betale sig at
måle efter og så måle efter igen, når du
arbejder med skæve vægge og vinkler.
Bygger du i umalede plader, er det en
god idé at affase hyldernes forkanter, så
de ikke er så skarpe.
2
Skru alle hylderne fast til det ene
sidestykke. Bor for med et 4 mm
bor, og sæt 4,2 x 60 mm skruer i, to i hver
hylde. Sæt så den anden side på, og
skru igen to skruer i hver hylde. Tjek med
vinklen undervejs, at alting passer.
www.goerdetselv.dk
1
Rund hyldernes forkanter. Brug
en overfræser med et afrundingsfræsejern. Har du ikke en overfræser, kan
du runde kanterne med slibepapir.
3
Sæt bagklædningen på. Dette
er sidste chance for at rette modulet
op. Inden du sømmer bagklædningen på,
er det en god idé at kontrollere vinklerne.
Brug 1,5 x 30 mm blanke dykkere med
cirka 10 cm’s mellemrum.
Hyldemodulet sættes
på. Her har
vi sat en liste på i
bunden for at kunne
montere det ene
mand/kvinde.
Hyldemodulet
samles med
vaskemodulet
og overskabet
med skruer.