Linje 185 Nørreport station

Linje 185 Nørreport station - Klampenborg station
 Start i zone 1
 Optagelse af passagerer sker helt fremme ved standeren.
4. lyskurv. (Hvis du ikke er 1. bus i stoppestedet skal du altid
huske at stoppe ved standeren selv om du har taget folk op).
 Fortsæt lige ud, til venstre i 1. lyskryds
 Efter stop ved Sølvtorvet holdes yderbane, brug begge
baner for at komme rundt i S-svinget. Hold venstre spor
for at kunne komme ind i Busway efter lyskrydset.
 I lyskurv køres frem i Busway ved bussignal (hvid lodret
bjælke)
 Fortsæt i busway frem til Haraldsgade. I stoppesteder
køres helt frem til stander, er der flere busser i banen
holder i tæt så der er plads til 3 busser. Kør altid helt frem
til stoplinjen når i afventer køresignal.
 PAS PÅ SVINGENDE BILER og krydsene FODGÆNGERE. Især
omkring Rigshospitalet. Der er sket alt for mange påkørsler!!!!
 I lyskurven ved Haraldsgade skal du kører ca. 1 meter ind
over stoplinjen ellers får du ikke køresignal. Der køres
over i højre bane ved bussignal.
 Zoneskift 2 Haraldsgade
 Fortsæt ligefrem. Ved Hans Knudsens Plads køres ikke for
tæt på holdende S-busser, der kan være chaufførskift.
 [Ryst] Tjekpunkt Ryparken station. (PAS PÅ meget snæver
plads ved vejarbejdet, langsom kørsel er påkrævet)
Fortsættes på næste side
 Lyskryds til venstre
 Lyskryds til højre ved søen
 [Tub] Tjekpunkt Emdrup Søpark
 Lige ud over motorvejen
 Lyskryds til venstre
 Zoneskift 30 Sankt Lukas Stiftelsen
 Langt lige ud mod Femvejen
 [Best] Tjekpunkt Bernstorffsvej station
 Zoneskift 40 Enighedsvej (Bernstorffsparken)
 Til venstre i rundkørslen, stop med plads til 3 busser.
Afvent 169 – 179 hvis de er i sigte.
 [Fmv] Tjekpunkt Femvejen
 3. vej til højre i rundkørsel mod Ordrup
 Følg vejen langt ligeud (pas på parkerede biler, der er meget
lidt plads. Er stop blokeret holdes på vejen for af og påstigning)
 I rundkørsel 2. vej lige ud
 Følg vejen ligeud og mod højre ved bakken skiltet
 Til højre ind i 1. stop ud mod spor ved Klampenborg
station
God vagt, husk – kør som var det din egen bus.
Hilsen Karsten.
Linje 185 Klampenborg station – Nørreport station
 Start i zone 40
 Vend bus 180 grader og følg vejen.
 2. vej lige ud i rundkørsel
 Langt lige ud (pas på parkerede biler, der er meget lidt plads. Er
stop blokeret holdes på vejen for af og påstigning)
 4. vej til højre i rundkørsel (stop lige efter rundkørslen)
 [Fmv] Tjekpunkt Femvejen
 Følg vejen ligeud
 Zoneskift 30 Enighedsvej
 [Best] Tjekpunkt Bernstorffsvej station
 Følg vejen langt ligeud
 Til højre i lyskurv (Tuborgvej, stort miljøzoneskilt)
 Zoneskift 2 Tuborgvej
 Fortsæt over motorvej
 Til venstre i lyskurv ved Statoil tank
 [Tub] Tjekpunkt Emdrup Søpark
 2. lyskurv til højre (tag stort sving brug begge baner. PAS PÅ
meget snæver plads ved vejarbejdet, langsom kørsel påkrævet)
 [Ryst] Tjekpunkt Ryparken station
Fortsættes på næste side
 Ved Hans Knudsens Plads vent i stoppested indtil der er
rødt lys fra bagvedkommende trafik. Træk helt ud i
venstre spor (yderbanen)
 I lyskurv køres frem i Busway ved bussignal (hvid lodret
bjælke)
 Zoneskift 1 Haraldsgade
 Fortsæt i busway frem til Søerne. I stoppesteder køres helt
frem til stander, er der flere busser i banen holder i tæt så
der er plads til 3 busser. Kør altid helt frem til stoplinjen
når i afventer køresignal.
 PAS PÅ SVINGENDE BILER og krydsene FODGÆNGERE. Især
omkring Rigshospitalet. Der er sket alt for mange påkørsler!!!!
 I lyskurven efter Søerne køres over i højre bane ved
bussignal.
 Til højre i 2. lyskurv
 Forsæt i busbane til Nørreport station
 Efter afsætning af passagerer skiltes IKKE I RUTE og der
køres over på vendepladsen. 1. vej til venstre og 1. vej til
højre (kun for busser). BRUG IKKE DEN 1. BANE!!!
God vagt, husk – kør som var det din egen bus.
Hilsen Karsten.