Sundbyvester Plads Dybbølsbro st. Enghave st. Sydhavn st. Valby st

30
Vangede st.
llé
176
rdsvej
Ellegå 96
166 1
21 185
Tuborgve
j
Bl
eg
da
m
sv
ej
Øst
er F
arim
14 agsga
40 de
r
14 Far
40 ima
42 gsg
43 ade
gs
26 gade
Sun
dkro
ns
1 gade
20E
1
15A
Bre 20E
dg
12
Kr
af
tv
40 ærks
ve
j
llé
sA
-Sa
ms
øe
66
kio
ld
nes
Ref
sha
leve
j
de
66 sse
ga
t
12
K
ga lak 33
de svi
gs
-
de
ga
rd
s
fjo
Isa
Pr
in
se
29 2A
40
25
5A0 S
ds
Amage
rfæ
33 35 lledvej
an
Isl
77 78
25 lerive
0S j
til
Ar
10
En
gla
n
77 dsvej
78
3
Røde M
ellemv
ej
3
16E
Dan
St.
Kon
g
rins
ess
gad
e
e
1
26 1A
15
6A
Ho
lb
65 ergsg
ade
29 E
5
1714A
3E
Kro
np
Nø
rre
Far
im
40 agsg
ade
Nø
rre
Vo
ldg
ad
e
ade
50
1
Øs 184 6A S
te 7318
rV E 5
old
ga
de
Øs
te
Sankt
Jørgens
Sø
Fo
lke
Be
rn
ad 20E
ot
te
sA
llé
ø
sS
da
m
rte
So
ø
sS
da
m
So
rte
Sø
ge
Ar
150
173E
Nørre Allé
Pe
bli
nge
35 Bryg
77 iller
78 ivej
S
42 43 184
185
a
3A de
Ste
ng
H.C
. Ørs
t
3A eds Vej
Engh
a
3A vevej
Engh
av
3A evej
36
3
350 S
5A
36
tran
rS
dve
j
500 S
j
jteve
Skø
t
Dige
Ved
875
875
age
Øresta
33
ds Bou
Kongelundsvej
75E levard
oulevard
Center B
n
je
ve
or
ot
2A
Am
er
Kastrup st.
j
ag
dve
2A
an
j
byve
Tårn 6
svej
Sirgræ
tr
rS
age 5A
87
36
350 S
Am
yvej
Tårnb 5
Alléen
e
gad
5A
36
lund
trup
Kas
vej
ærks
Saltv875
8
5A
36
j
upve
Kastr
Am
77
4A
vej
ærks
Saltv 75
875
m
Loss
epla
dsve
j
Ha
m
m
el
st
ru
pv
ej
15A
ra
l
18 ej
g
18 tvej
31
3A
10
Katt
egat
vej
15 rken
d
4A sga
de
Ha
Ha
ra
l
4A dsg
ad
e
g
18 tvej
Ja
18
18
Fa
lko
ne
1 rA
8 8 llé
18
18
831
16E 3
Køg
e
18 Landev
13 ej
Gl.
j
L
18 andev
e
Køg
e
Ja
gtv
69
Kr
Sofonprin
ies ses
vej se
832
832
Pile Allé
A
832
4A
832
860
Fe
ng
ers
vej
Vig
er
8 slev
1A60 Allé
Ry
pa
21
42
43
or
21 gvej
Tub
Lygte
n
F
as
4 anvej
83A
1
Nd
r.
Allégad
e
d.
Blv
gas
Dal
831
831
Søndre
Fasan
vej
4
Grø
nda
ls P
66 69
6A
rdsvej
21
Hulgå
1
86
Hu
lgå
rd
sv
ej
21
Re
b
13 ildvej
14
2
10
21
Dalgas
Bouleva
rd
18 26
Veste
rfælle
dvej
22 132
Søndre Fasanvej
Hvidovrev
ej
Ja
Rå
dv
ad
sve
j
Utter
slevv
ej
Be
lla
13 højvej
Brønshøjvej
Ka
tri
ne
86 dal
1 sve
j
10
a
21 rkvej
Allé
Tyborø
n
Ha
m
le
4A tsg
ad
e
68
846
Vej
250S
2A
2
Åka
nd
22 evej
Bystæ
vnet
2
66
200 S
Mørkh
øjvej
1
15 132
Rødovrevej
Vig
ers
1 le
86 0 vvej
0
Gl.
12
78
SAS
vej
trup
Kas2A
Gl.
78
vej
77
4A
Kø
ge
18 Land
12 eve
1
j
Eng
12
2A
12
4A
Slusevej
Tårnby st.
Ørestad st.
Field’s
36
30
875 350S
Kongelundsvej
33
5E
33
Amagerhallen
j
Lø 87
to
35
36
75E 76E
76E
5A
E
75
Københavns Lufthavn
llé
sA
e
ch
Ba
33
875
Tø
m
m
30 eru
pv
ej
76E
Lufthavnen Øst
75E
2
j
rdve
mgå
Ryu 75
8
Køreteknisk
Anlæg
vejen
Kyst35
Kongelundsve
j
Ot
Ka
str
up
D
75E35 igeve
j
75E
Terminal 2-3
Udenrigs Københavns Lufthavn
875
30 35
875
36
75E
j
ej
rsv
me
am
h
e
5A36
Ell
35 76E
30
ds Bou
levard
7
Terminal 1
Indenrigs
875
e
sv
ård
teg 5
Øresta
Lufthavnen st.
n
Øresundsmotorveje
vej
ande
ger L
Ama 35
33 75E
500S
Landtransportskolen
18
539P
S
j
78 dve
77 tran
er
ag
1
2A
n Bo
133 ulevard
Am
vej
kers
Bac 2
j
rupve
Kast 4A
Følfod
4A
Hed
350 S
5
30
75E
8
77 7
ej
iksv
fabr
Syre 875
3 A
5 devej
an
ger L
Ama
3
Bella Center st.
Femøren
Femøren st.
ej
rdsv
egaa
Allé
77 758
87 vej
Stamholmen
5 37
18 1
ej
rsv
cke
Ba 12
vej
trup
Kas 2A
30
4A
Tiøren
Kastrup
Fort
7
en
holm
Stam 00 S
78
4A
30
4A
s
Vejland
4A
ej
sv
nd
gla 75 S
En 8 50 5
3 3 E
5
18 137
161 539P
500S
Am
77
4A
30
4A
llé
A
ds
lan
Vej 30
77 78
4A
lé
Vejlands Al
Vejlands Allé
875
350 S
30 36
50
Kalvebodb0 S
roen
de
roga
gerb
Ama 350 S
5A
Vandrerhjem
Hostelling
International
36
en
lm
ho S
am 0
St 50
Center Syd
35
77
4A
78
5A 350S
77 7
Vejlands Allé
Psykiatrisk
Hospital
Ka
st
ru
pv
ej
ej
tsv
Sundbyvester Wibrand
77 78
Plads
Sundby st.
Oliefabriksvej
P
539 161
37
18 1
rm
3
svej
Irland 8
1A
65E
ej
Byv
5 oto
4
35
Vestamager st.
e
ag
e
gad
Elba A
Amager
Hospital
30 77
132
ge Landevej
de
n
Åmarken st.
121
00 S
sga
rL
35 7ykkes V
7 78 ej
rdsvej
Amager Strandpark
Amager Strand st.
Amager
Hospital
35
Sluseholmen
3 ds
4A0 broen
n
77
2A
Sundbyvestervej
lla
S eje
00 rv
12
78
Ped
e
Grønjo
Eng
ovre
Hvid
1
trig
DR Byen st.
Universitetet
svej
Irland
3A
ej
dsv
sun
Øre 12
e
e
Øresund st.
Lergravsparken st.
ad
ad
e
77 7 nbergg.
8
78
77
2A 5A
350S
Sundby
Idrætspark
132havevej
j
eve
nd
La
e
g
. Kø 21
Amagerbro st.Witt
og
br
1
de
Københavns
Universitet
Amager
33
77
er
sG
Øs
sga
Njals
12 33 3 gade
5 77 78
dsvej
Englan 78
Nielse
s
ag
16
E
er 4A
Ch
ris
tia
n
est
e
gad
lad
mb
Hol 2A
77
rgm
4
Am
Bo
de
40
nd
de
16E
1A
30
35
75E 350S
Tømmerup
ej
iksv
fabr
Olie 6
3 5
87
Kongelundsve
j
33 36
875
539P
137
30
137
539P
Jernholmen
en
Industriholm
75
8
35
75E 76E
vej
nda
Uga 75
A. P. Møllers Allé
ej
dsv
lan
Eng 50 S5
30 3
3
E
Dragør
Nordstrand
Kystholmen
32
35
75E 76E
Sta
35
32 76Eej
75Etionsv
Hartkornsvej
32
St. Magleby
30
32
35 75E
76E 350S
33 36
Kongelundsve
j
30 32 35
75E
Kirkevej
Vestamager
Viberup
36
Hartkornsve
j
32
30
vej
Tømmerup
32
ll
ed
32 vej
Ullerup
j
vve
Sko
Kal
veb
o
30 dvej
Kongelunden
vej
lled
Fæ 0 32
3
Søvang
j
Sydvestpynten
33
vej
ane
deb
Sky
ve
bod
lve 3
3
vej
lled
Fæ 33
Kirkevej
30
33
32
Dragør
3576E
0S
j
Mølleve
76E
3502S
3
j
Krudttårnsve
evej
Bachersmind
Ka
30 32 35
75E
76E
32
33
devej
ersmin
Nørag
Dragør
Stationsplads
350 S
Nøragersmindevej
Fæ
men
Avedøre Holme
Avedøreh
ol
en
77
2A
ej
sv
lm
ho
nd 12
Arnold
Ama
ger B
ou
5A levard
rd
eva
oul
gs B
Pra
de
sga
lad
mb 7 78
l
o
7
H 0
ndsga
0S
35 A
58
7
10
18 121
132 137
539P 200S
1
12
18539P
18 137
40
78
Vermla
Åla
ga
1
ej
Christmas
Møllers Plads
Su
12
35
78
Kløvermarken
66
40
2A 350S
0S
35 A
2
ns
Prøvestenen
v
eri
ad
ffin
Ra 40
Christianshavn st.
78
lfd
a
j
ve
ks
ar
m
er
øv 40
Kl
Christiania
77
Ha
40
et
nd
rla
Fo 40
40
66
2A 350S
901 902
n
ave
sgr
tad 8
S
Ved 77 7
N
12 jals
33 gad
35 e
Amagerværket
Christianshavn
Knippelsbro
Friheden st.
Avedøre st.
Kanalholm
4
12
j
leve
sha
Ref 0
2
12 50
5A 33 S
902
902
0S
352A
40
200S
en
161
200S
ning
901
903
901
902
66
Operaen
Nyhavn
35 T
40 2A 0 S orve
ga
66
de
66
66
901
903
e
Gad
Avedøre Havne
vej
Grøn
Ndr
. Fa
san
4A vej
Lan
gh
22 usvej
2A
en
26
20E
vej
en
vard
oule
ndb
Stra 40
Mo
tor
rin
g
3A
en
0
18 4oulevard
ndb
Stra
3
26
40
2A
65E
33
133
Gl
29
Teglholmen
sen
Valby Idrætspark
Valbyparken
15
29
1A
65E
Islands Brygge st.
35 250S
16E
10
Holmen Nord
901 902
Kgs. Nytorv st.
Islands Brygge
Teglholmsgade
902
Kvæsthusbroen
s
s
ow
nik
Ber 0 S
5
3A
901
her
Kr.
j
rtsve
Moza 10
rga 26
de
Arne Jacobsens Allé
Naverporten
133
65E
5
14 1
Tv
døre
Ave
14
1A
132
200S
ej
ærv
Østerbrogade
j
Hvidovreve
133
1A
j
neve
Hav
øre
Aved 161
ej
kev
styk
Bro 1A
14
1A
E
65 0
3
16E
4A 65E
133
6e
d
ga
1A
Sjæ
18
Østerbrogade
Korsdalsvej
jen
dve
1
j
eve
avn
eH
dør 161
Ave
A
ej
terv
yøs
ndb
Brø
33
133 4A
860 16E
Tvæ
Det Kgl.
Bibliotek
e
ygad
Vasb 5E
j
ve
gs
er E
j
Mozarts orgb 6510
3A
Plads B
Nordre Toldbod
Christiansborg
33
d
bo 0
lve 3
Ka
Fisketorvet
3A
Dr.
de
ga
rre 6A
10
40
1A
15
26 20E
1A
29 350S
26
15
5E
ge
yg
Br
65
Kastellet
Refshaleøen
350 gade
S
66
de
ga
vs
e
l
s
er 1A E
1A
vg
26 ade
Got
rm
o
St
Dybbølsbro st.
de
levsga
Ingers
Søl
d.
65E
15
26
1A
20E
Nø
22
65E
Allé
Kettevej
1A
DGI
Byen
g
In
Bl 33
v
Tietgensbro
lé
n
Vig
ers
13 levv
2 ej
26
66
6A
26
Al
Østerport st.
26
26
30
16Esgade
132 133
200S
Hvidovrevej
1
65E
200 S
Halmtorvet
ds
42
184
5A
173E
350S
12
2A
1A5 40E
1 65
Indiakaj
26
a
m
1 m
1A5 ersk
jö
l
hav
Allé
gård
Kette A
10
15
30
40
2A 5A
250S
Sd
Sydhavn st.
Sjælør st.
10
65E
860
s
ang
aco
Ellebjergvej
d 33
Tivoli ersen
s
26
20E
e
gH
t
Strøge
33
An
26
DFDS Terminal
Syd
22
ven
rha
ebæ
Kirs 860
1A
22
65E 200S
R yv
13
Brøndbyøstervej
3
13 5E
6
10
Is
14
43
185
6A
150S
6
30
1
16
133 16E
10 133
65E
HC
e
ad
sg
rff 0 S 6
sto 5 0 6 A
rn 2 4 5
Be 5 30 2A
1
Vestre
Kirkegård
1 bse
1633 ns Ve
E
j
Folehaven
Hvidovre Hospital
g
ted
3A
10
3A
rl J
Ny Ellebjerg st.
26
2A
1
Langelinie
Da
Kongens
Have
Nørreport st.
12
26
33
68
V.
2A Vold
ga
1
6A 2 6A de
26
29
250S
Enghave st.
A
1A 4
10
1
2
Ca
j
rtve
Reto 3
vej
lev
ers
Vig 86032
Allé
slev
Viger A
133
860
e
ad
15
1A
Sølvtorvet Østre
Anlæg
Hovedbanegården
d
ar
ev
ul
o
r. B
Toftegårds Plads
18 132
133 1A
4A 16E
15
40
68
A
86
1A
132 133
indevej
Vennem
18 132
133 4A
860 16E
lé
Vigerslev Al0
1A
14
40
Rådhuspladsen
10
14
29
67
69
5A
173E
a
Lille Triangel
43173
E
156A 184
0 S 186
43
35
5 0S
14A
nsgade
14
30
67
6A
Vigerslev Allé
Valby st.
3A
18
40
3A
ad
nsg
sse
Cla 40
Botanisk
Fre
de
Have
rik
sb
org
g. 42
5A 6
133
29
F 3A
Nordhavn st.
de
sg
vn
a
rih
15
3A
14
1A
42
69
6850 S
67 2 2A
18
10
860
22 132
132
1A
8
6A
10
Vigerslev Allé st.
j
ve
ne
ba 32
l
Ku 1 60
j
eve
avn
eH S
dør
Ave 2001
røndbyskoven
en
831
6A
Enghave
Plads
1
ade
ngg
y La 32
b
l
8 26
Va
ark
vard
r Boule
Sjælø 4A
Hvidovrevej
rd
leva
Bou
32
rm
Skt. Hans
Torv
35
5A 0 S
12
29
66
5A
ade
860
860
Park Allé
26
ade
3A
Kampman
14 1
15
kr
Trianglen
e
2A 250S
29 1
Vesterb
rogade
Vesterbrog
43
42
184 186
3A 6A
173E 150S
69
r
de
Dan
a
83 svej
26 ogsga
d
Sun
d.
Nr
Fælledparken
12 Gyld
66 enlø
Forum st. 67 6vesga
8 de
69
67
68
Gl. K
on
83 gevej
1
Parken
15 r Al
lé
ad
66
d
22 byø
st
e
øn
42
Br
øn
26
Her står du
1,5 km
gade
te
Vesterport st.
Frederi
ksberg
Allé
83
Danshøj st.
132
22
860
gS
K
14 ongevej
15
1 km
Århus
Øs
67 ørns
250 68 Allé
2A S
Det Biovidenskabelige
Fakultet
mel
Søndermarken
Ba
llé
Parka
Lersø 43
135
Langgade st.
26
Hvidovre st.
21 161
848 200S
Zoologisk Have
en
4A
18
Rigshospitalet
12
134
Nygårds Plads
Rødovre st.
Brøndbyøster st.
j
byve
Lyng 3E 5
1784 18
15 1150 S
8
lé
8 angg
2660 ade
1
Ros
83
29 1
29
832
Gam
Frederiksberg Have
832
6A
Va
lby
L
al
rk
m
Da
831
Vesterbrog
832
832 832
Pa
e
1 rkær
8461
8
14 15
832
Roskildevej
Skellet
Ag
s
hu 21 48
0
d
ar
ev
ul
Bo
6A
860
Solbjerg
Kirkegård
18
831
831
El
831
Frederiksberg st.
500 m
de
18
15
184 185
150S
g
me
n
12 tzau
66 sgad
Åb
69 e
o
67uleva
25 68 rde
0S
n
2A 1
2
Kil
1A
18
ej
sv
m
a
d
eg 3A
Bl
Ra
Rolig
hed
83 svej
14
e
sgad
devæld
4
Ta
ge
ns
ve
j
Assistens
Kirkegård
Tho
rval
dse
nsv
ej
gade
832
6A
Ålholm st.
lh
ol
m
ve
j
15
22
123
860
86
123
10
21
26
6A
sø
13
devej
Roskil
832
832
Ålholm PladsÅ
Smalle
83
832
15
tvej
Marielys
j
lholmve
j
Tårnve
15 21 22 123
6A
2
15 16
A
4A
Peter Bangs Vej st.
Roskildevej
devej
Roskil 3 132
848
123
6A
848
14
o
12 rup
66 s Al
l
69 é
Svanemøllen st.
4A
vej
årds A
Nyg
Fredrik
Bajers Plads
Det Biovidenskabelige
Fakultet
Fasanvej st.
Solbjerg
832
15
15
Damhussøen
831
29 2
Peter Bangs Vej
KB Hallen st.
Valhøjs Allé
2A
Nye
lan
83 dsvej
Lindevang st.
B
God
t
831håbsve
j
CBS
TEC
832
14
15
848
Nye
land
832 svej
29
Peter Bangs Vej
Å
1 22
10 15 2
Rødager Allé
Frederiksberg
Hospital
B
29 angs Allé
Allé
861
15
13
132 161
6A 848
200S
r
Le
Allé
Rødovre Centrum
6A
21
ds
ryllan
Sønde 832
8
22
Rødovrehallen
10
142
hard
Finsensvej
tevej
Ålekis61
848
13 15 132
C.F. Richs Vej
Flintholm st.
God
thåb
2 svej
A
Bern
j
e
ad
og
br S
rre 50
Nø 3 5A
14
de
Lin
848
Rødovre Parkvej
ovre Parkvej
861
68
6 50
2
j
861
22
861
14
29
861
e
6A nsve
e
ad 8
Åg 7 6 S
14
142
2A
Ma
rien
sda
83 lsvej
1
Metro
Københavns
Fisketorv
4A
Universitetsparken
Ta
g
66
olm Ve
Grøndal st.
67
Regionaltog
Færgehavn Nord
vej
Jagt
18
5A
350S
ade
tofteg
Lund 69
Jydeholmen
13
22
142
69
13 00 S
2
vej
Tårn161
848
Hansth
12
S-tog
26
Ryparken st.
15 184
185 150S
j
sve
en
Tag 6A
tevej
Ålekis
861
142
848
Tæbyvej
Go
dt
hå
bs
ve
j
rkvej
0
Omstigningssted
26
Hans
Knudsens Pl.
Nørrebros
Runddel
12
67
68 250S
13 29
8621 142
2
Ta
ge
6A nsve
j
Fuglebakken st.
Apollovej
Vanløse st.
4A
engb
250 S uen
gade
Pa
dals
Grøn 861
15
66
15
Lørenskogvej
evej
Rødovr
llé
142
13
e
Hillerødgad
12
43
Nørrebrohallen
Bispe
H
12
ej
dbølv
Ran
eA
Jyllingevej st.
6A
66
69
4A 5A
350S
d
illerø
Sallingvej
42
Bispebjerg st.
Nørrebro st.
u
Prim
29
n
nba 2 29
2
13
13 142
Frederiksborgvej
22
13
12
Jer
142 161
848
69
Tårnvej
861
12 22
tevej
Ålekis
jv
hø
lla 61
Be 8
vej
inge
Jyll 2
Jyllinge
vej
861
2A
13 j
lave
ej
1
13 142
Grøndal
Centret
Ryparken
Vibenshus
Runddel
Fre
de
ri
35kssu
5A 0 S ndsv
ej
2
Fortvej
Bispebjerg
Hospital
Mimersgade
1
86 A
2
84
Slo
tsh
e
86 rrens
1
vej
sg 1
2
m
To
lé
Al
ps 8
ru 6
Bo 6 7 5 0 S
vej
vre
do
Rø 15 8
12
6A9
6
22
Vandrerhjem
Hostelling
International
Islev st.
Jyllingevej
5A
861
lé
mvej
Husu
12 8
84
Slot
she
r
12 rensvej
848
Brønshøj
Torv
2A 5S
A
Al
ups
Bor
Frede
riks
350sundsvej
13
67
68
5A
250S 350S
861
svej
sund
eriks
Fred 350 S
42
66
Em
dr
18 upv
5 ej
15 184
185 150S
j
ve
ds
år
Hulgårds
Plads
Bellahøj
12 1
84866
42 43
j
ksborgve
Frederi
n
ke
35
5A0 S
15
Jyllingevej
Bispebjerg
Kirkegård
2
ak
eb
rs 8
Ho 6
2
848
j
ve
ov
sk
re 67 S
Ha
50
15 166
200S
vej
us
vh 0 S 6
e
l
Is 20 16
get
vin
ses
Mo
Utterslev Mose
det
22
Emdrupvej
21
43
elan
15
22
166 5A
200S 350S
Husum st.
mosevej
22
2A
43
69
6A
j
byve
vej
ber
vem
No 67
Husum Torv
129
134
42
66
176
Emdrup st.
Terrasserne
Tingbjerg
Gad
22
130
Emdrup Torv
Gav
lhus
vej
Rut
en
Fre
de
ri
35kssun
150 S dsve
j
13
848
Magle
gårds
Allé
Mars Allé
h
Mø
rk
Experimentarium
Lyng E
17834
1 S
150
846
67 166
Allé
Rybjerg
3
15 50 S
67
67
151
167
300S
15
145
161
155E
350S
21
rø
dm
67 otorv
eje
n
Gyngemosen
Tuborgv
ej
Grønnemose Allé
Motorringvejen
Herlev st.
69
33
2A
16E 300S
832 902
Busser
Havnebusser
A-busser med stoppested
Ekspresbusser og Pendulbusser
S-busser med stoppested
Servicebusser
an
Str 4
1A
1
67 16
846
10
901
2A
16E 585P
300S
832
Callise
ns vej
Gladsaxeve
j
31
lle
166
179
1A
21
169
196
42
Juni Allé6
Hi
Hellerupv
ej
Hellerup st.
j
j
ve
org 6
sb 17
rik
de 69
Fre 43
Mørkhøj
Dyssegårdsve
84
68 669
250 S
Høje Gladsaxe
67 øjve
8 16 j
20406 6
S
30
Gladsaxev
ej
Høje Gladsaxe
a 1
ds 16 0 S
e
Dyssegård st.
12 40 66
vej
ose
gem
n
y
G
176
llevej
Gladsaxe Mø
Herlev Hospital xe R
rg
42 Hov
43 edg
ad
185
bo
200S
846
166
vej
ing
ej
Vangedev
Sø
42
69 161 166
153E 200S 300S 846
H
166ellerup
169 vej
179
196
Bernstorffsvej
Gladsaxe Trafikplads
Strandvejen
3E
9
14 166 169 17
1 0S
15
15
Gla
166 Kilde
169gårds
179 vej
196
j
ve
by
ng E
Ly 17384
42 69 161
166
196
1A
14 21
sA
Strandveje
n
ba 16
kke 6
gå
rd
75
E
35 76E
de
76E
350S
30
32
35 75E
76E 350S