Kinesere sætter fut under danske robotter

16
virksomheder
Torsdag 4. juni 2015
Redigering Jonas Lund | Layout Linda Frøkjær og Tille Hjort
Kinesere sætter fut
under danske robotter
Teknologivirksomheden Scape
Technologies og adm. direktør
Søren Bøving har fået kinesisk
kapital ind og satser nu på
gennembrud i den enorme
kinesiske bilindustri.
Foto: Daniel Rye
Med kinesisk
kapital i ryggen gør
fynsk teknologivirksomhed klar
til et vækstspring,
der vil gavne hele
robotklyngen
omkring Odense
Af Susanne Tholstrup
D
en lille teknologivirksomhed i Odense Scape
Technologies gør klar til et
tigerspring ind i den kinesiske
bilindustri.
Virksomheden producerer
teknologi til robotindustrien og
lukkede i februar
en kinesisk børsnoteret teknologivirksomhed ind i ejerkredsen.
Kineserne har købt en ejerandel på 22 pct., og parterne
er nu i færd med at etablere
et joint venture i Kina, hvor
danskerne får en ejerandel på
25 pct.
“Kineserne var på udkig
efter spændende teknologier
inden for robotbranchen, da
de gerne vil bringe deres egen
teknologi et niveau op. De fik
øje på os, og det matchede
godt med vores behov for kapital og ønske om at komme til
Kina,” fortæller adm. direktør
for Scape Technologies Søren
Bøving.
Virksomheden bygger på en
idé udviklet på Syddansk Universitet og havde nået at få et
færdigt produkt på markedet i
den europæiske bilindustri, da
kineserne kom ind i billedet.
“Kina har verdens største bilindustri og er verdens
den danske teknologi, der
hedder 3D vision bin-picking
software, og sælger den videre
til deres kunder. Søren Bøving
“Vi kan se på de budgetter, de lægger i
Kina, at der er tale om en helt anden
volumen, end vi kender til, så vi gearer
nu vores produktion til større skala”
Vækstløft på Fyn
Søren Bøving, adm. direktør, Scape Technologies
største forbruger af robotter.
Derfor er det interessant for
os at komme til Kina med en
partner, som vi er i samme båd
med,” siger Søren Bøving.
Kineserne køber licenser på
der er transparens. Desuden
interviewede vi nogle af deres
vestlige samarbejdspartnere,
som oplyste, at der ikke havde
været problemer med samarbejdet,” siger han.
frygter ikke, at kineserne løber
med hans teknologi.
“Vi lavede en due diligence
inden partnerskabet, og vi lagde vægt på, at der var tale om
et børsnoteret selskab, hvor
Partnerskabet har allerede resulteret i en ny medarbejder på
virksomheden i Odense, som
lige nu leder efter et par stykker mere. Mange flere vil komme til, vurderer Søren Bøving.
“Vi kan se på de budgetter,
de lægger i Kina, at der er tale
om en helt anden volumen,
end vi kender til, så vi gearer
nu vores produktion til større
skala,” siger han og fortæller,
at rammeaftalerne per kunde i
Kina er ca. ti gange større, end
den danske virksomhed hidtil
har solgt.
“Den store volumen kan vi
også udnytte på de vestlige
markeder. Så qua kineserne
får vi altså et vækstløft her i
Odense,” siger han.
Og det er ikke kun Scape
Technologies, der får et
vækstløft. Det gør hele den
store klynge af virksomheder
inden for robotindustrien, som
er koncentreret i og omkring
Odense.
Erfaringer og international forskning viser, at jo flere
udenlandske virksomheder og
investeringer, der er i et område, jo flere kommer der.
Den fynske robotklynge tæller
over 70 virksomheder og er i
rivende udvikling. Det skærper udlændingenes interesse
for at komme ind i videnfællesskabet.
“Generelt er udlændinge
interesserede i at lægge deres virksomhed og deres investeringer der, hvor der er
en klynge. Vi mærker tydeligt
den interesse og ser udenlandske virksomheder slå sig
ned på Fyn, fordi de har store
udenlandske kunder her i forvejen,” siger Mikkel Anker
Müller Christoffersen, forretningschef for organisationen Odense Robotic.
Eksempelvis har verdens
største producent af robotter,
japanske Fanuc, placeret sit
nordiske hovedkontor i forskerparken i Odense og har i
løbet af et par år skabt omkring
ti nye arbejdspladser.
“Intentionen med Odense
Robotic er at markedsføre
klyngen for at tiltrække andre
virksomheder,
udenlandsk
kapital og arbejdskraft. Og vi
ser, at det virker,” siger Mikkel
Anker Müller Christoffersen.
Også Copenhagen Capacity vil arbejde mere målrettet
og strategisk med at promovere klynger i hovedstadsområdet for at blive bedre til at
tiltrække udenlandsk kapital,
eksempelvis inden for smartcity-løsninger og lydteknik,
oplyser leder af organisationens Kina-division Jørgen
Jessen.
[email protected]
Kommuner går nye veje for at få kinesiske investeringer
Af Susanne Tholstrup
K
inesiske investeringer i
Danmark har stået stille
i en årrække til trods for, at
Kina har skruet massivt op
for investeringerne i en række
europæiske lande, herunder
Sverige. De samlede kinesiske investeringer i udlandet
udgjorde i 2013 600 mia. kr.,
men kun 600 mio. kr. blev lagt
i Danmark.
Det fremgår af en endnu
ikke offentliggjort udgave af
DI’s publikation Indsigt.
To kommuner, Nyborg og Ballerup, går nye veje for at blive
bedre til at tiltrække udenlandske investeringer.
“Vi er i færd med at udvikle
en strategi for, hvordan vi skal
profilere os over for udenlandske virksomheder, og vi regner på, om det er rentabelt at
bygge en international skole,
bl.a. for kinesere,” fortæller
erhvervsudviklingschef i Ballerup Kommune Jette Rau.
Hun oplever, at konkurrencen om at tiltrække udenlandske virksomheder er stor, hvorfor kommunerne ikke længere
Få kinesiske investeringer i Danmark
Udvikling i direkte investeringer, Danmark-Kina, mia. kr.
30
Danske investeringer i Kina
25
20
15
10
Kinesiske investeringer i Danmark
5
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Grafik: Steen Yde • Kilde: Danmarks Statistik
kan skyde med spredehagl.
“Vi skal tænke os strategisk
godt om ved at definere, hvad
det er for nogle områder, vi
arbejder med, og hvem vi
henvender os til. Vi har en
medikoklynge med bl.a. Novo
Nordisk, Leo Pharma, Pfizer
og tre høreapparatvirksomheder, som vi kan udnytte i vores
markedsføring. Og vi har en
it-klynge, som vi kan støtte
og gøre stærkere i vores byudvikling,” siger Jette Rau.
Nyborg Kommune har de
sidste fire år arbejdet intenst
på at skabe gode relationer til
kinesiske virksomheder ved at
stille op med hele kavaleriet,
når kinesiske delegationer
kommer på besøg, og når fynboerne kommer på genbesøg.
Det har foreløbig resulteret
i, at tre kinesiske erhvervsfolk
har købt ejendomme i Nyborg
og indrettet virksomhed. Og
en fjerde er vej, oplyser viceborgmester Erik Christensen,
der er ildsjælen i projektet.
“Det booster Nyborgs erhvervsliv, og vi er blevet brandet i medierne som Danmarks
Chinatown,” siger han.
[email protected]