Fugleskydning 2015 - Dronningens Livregiments Soldaterforening

DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN
Soldaterforeningens
fugleskydning
OBS!
På salonskydebanerne under Fællesmessen
(bygning 8) på Nørre Uttrup kaserne
lørdag den 8. august 2015
OBS!
kl. 10
Fuglekongen ankommer og åbner skydningen.
Derefter er Soldaterforeningen vært ved en morgenbitter.
kl. ca. 12
holder vi frokostpause, hvor vi vil fortære de medbragte madpakker.
Øl, vand, kaffe og pølser m.m. kan købes på banen til små priser.
kl. ca. 13
genoptager vi skydningen.
kl. ca. 15
kåres årets fuglekonge og der uddeles præmier.
Ved siden af selve fugleskydningen vil der være salonskydning, skydning for damer, skydning for børn og blindskydning. Der vil også være mulighed for at købe
nogle af foreningens souvenirs.
Ved årets fugleskydning vil det gode samarbejde med Trænregimentets Soldaterforening fortsætte. De vil deltage på lige fod med vore medlemmer.
Soldaterforeningen opfordrer vore medlemmer til at møde talstærkt op og tage
fami­lie og venner med.
Endvidere vil vi gerne se de ansatte på Aalborg Kaserner som deltagere ved vores
fugleskydning.
Husk at købe skydekort
Skydekort kan købes ved alle bestyrelsesmedlemmer. Se iøvrigt annonce på næste
side. Ekstra skydekort kan købes på banen. Der er fine præmier.
Alle, der har købt skydekort kan deltage i fugleskydningen.
Alle vindere, der ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen, vil få deres præmier
tilsendt. Præmielisten vil blive offentliggjort i næste nummer af Gyldenløve.
Mød op på denne dag. Tag familie og venner med.
Det bliver en uforglemmelig dag.
1
DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN
Køb af skydekort til fugleskydningen 2015
Prisen på kortene er som tidligere år 5 kr. pr. stk. og 50 kr. for 12 stk.
I år kan de attraktive skydekort købes på følgende måder:
1. Indbetal beløbet på foreningens Giro bank +73 88989899 og send kvitteringen (eller en kopi heraf) til Sven-Erik Bolt Magnussen, Svalevej 3, 8382
Hinnerup. Sven-Erik vil så udfylde kortene og sørge for at du deltager i
lodtrækningen om de mange flotte præmier. Husk at udfylde girokortet
korrekt da det ellers ikke vil være muligt for kasseren at se på girokontoen
hvem der har ind betalt.
2. Indbetal beløbet via netbank. Vælg: Indbetalingskort - Kortart 73 - skriv beløb
- skriv gironummer 88989899 - skriv ”Fugleskydning” som besked til modtager
og tryk OK. Sven-Erik vil så udfylde kortene og sørge for at du deltager i
lodtrækningen om de mange flotte præmier.
3. Send beløbet på en check til Sven-Erik Bolt Magnussen, Svalevej 3, 8382
Hinnerup. Sven-Erik vil så udfylde kortene og sørge for at du deltager i
lodtrækningen om de mange flotte præmier.
4. Henvend dig til et bestyrelsesmedlem og køb kortene af ham.
5. Mød op til fugleskydningen lørdag d. 8. august og køb kortene på stedet.
Alle der har købt skydekort kan deltage i skydningen.
2