2. etape af cykelstierne ved Fuglebjerg

2. etape af cykelstierne
ved Fuglebjerg
Informationsmøde 20. maj 2015
Velkommen til informationsmøde om de nye cykelstier ved Fuglebjerg.
Vejdirektoratet er glad for, at I er mødt op for at blive klogere på projektet.
På dette stykke papir kan du få et overordnet indtryk
og finde kontaktoplysninger på projektets ledelse.
Tag gerne papiret med hjem.
Program
•Velkommen
•Præsentation af cykelsti
•Køb af jord til cykelsti
•Tidsplan
Projektets baggrund
Strækningen, hvor cykelstien skal etableres, er beliggende
på hovedlandevejen mellem Slagelse og Næsted syd/øst
for Fuglebjerg.
På Næstved Landevej (rute 22) er der eksisterende
cykelstier på strækningen fra Næstved til Havnskovvej,
som ved Havnskovvej er enkeltrettede i begge vejsider.
Vejdirektoratet forlængede sidste år de enkeltrettede
cykelstier fra Havnskovvej til ca. 800 m vest herfor.
Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K
Telefon 7244 3333
[email protected]
vejdirektoratet.dk
Herfra ledes cyklisterne ud på kørebanen frem til Grængebjergvej, hvorfra der er en dobbeltrettet cykelsti i vejens
nordside. På hovedlandevejen er der herfra enten cykelsti
eller mulighed for kørsel ad alternative, nærliggende ruter
på kommuneveje frem til Slagelse.
Cyklisterne oplever i dag vejen som utryg. Strækningen
på cirka 2,2 km, som mangler cykelsti, udgør dermed en
barriere for brugen af cykler på hovedlandevejen mellem
Næstved og Slagelse.
Informationsbrev maj 2015
Det bygger vi
Ved Hindholmvej/Grængebjergvej er der mulighed for
at krydse Hovedlandevejen via den eksisterende cykelog gangtunnel.
Vejdirektoratet forlænger de enkeltrettede cykelstier, som
blev anlagt sidste år, frem til Grængebjergvej/Hindholmvej
hvorfra cykelstien forsætter som dobbeltrettet i nordsiden.
Cykelstierne består af:
•
•
•
•
Hvorfor enkeltrettede
Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn har Vejdirektoratet
valgt at anlægge cykelstierne på denne strækning som
enkeltrettede.
2,2 kilometer enkeltrettede cykelstier
Cykelstibredde 1,5-2,0 meter
Krydsningshelle ved Grængebjergvej
Adskillelse fra kørebane med 2 meter bred rabat
eller kantsten
Ved dobbeltrettede stier anbefales det, at etablere niveaufri
krydsning. Derudover er der flere sideveje og indkørsler på
strækningen som ikke er hensigtsmæssigt ved dobbeltrettede stier.
Da der er en niveaufri krydsning ved Hindholmvej samt sidevej og udkørsler på strækningen, vurderede Vejdirektoratet
at det var mest sikkert at anlægge enkeltrettede cykelstier
frem til Hindholmvej, hvor der i dag er en tunnel.
Eksisterende cykelog gang tunnel
Hind
holm
vej
G
bje ræn
rgv geej
Fuglebjerg
Cy
ie
r
Næstve
d Lande
j
vej
Kyse
Ha
vn
sk
ov
ve
N
lst
Førsl
e
vvej
ke
.
Sådan er projektets tidsplan
Ekspropriation
Forløbig programsat
til november 2015
Projektering af cykelsti
forår/sommer 2015
Informationsmøde
20. maj 2015
Anlægsarbejde
starter i marts 2016
Udbud
vinter 2015
Anlægsarbejde
slutter i november 2016
2016
2015
2014
Vil du vide mere om projektet, så er du velkommen til at kontakte:
Projektleder Anja Ernfelt Poulsen, 7244 3743, [email protected] (det overordnede ansvar for pojektets gennemførelse)
Landinspektør Birgitte Sandgaard Christensen, 7244 2309, [email protected] (ansvarlig for arealerhvervelse/kontakt til lodsejere)
Kommunikationskonsulent Kim Michelsen, 7244 2318, [email protected] (kommunikationsansvarlig for projektet)
Du kan også læse mere på Vejdirektoratets hjemmeside: vejdirektoratet.dk - søg på Fuglebjerg