FREM- DRIFTS- FLOW - Bedst Praksis Ledelse

Af 19.03 2015
4. Kvartal 2015
1. Kvartal 2015
Netværk
 Den 27.11 15
FREMDRIFTSFLOW
AU (Vejle)
 Opstart uge 38
 Afslutning uge 45
Netværk
 Den 11.09 15
AMU (Odense)
 Opstart uge 37
 Afslutning uge 49
DIPLOM (Odense)
 Opstart uge 35
 Afslutning uge 45
3. Kvartal 2015
FLIS konference Ultimo aug
FLIS konference - Odense
 Den 23.03 15, kl. 09.30 –
15.45
AU ØST (Nyborg)
 Opstart uge 18
 Afslutning uge 25
AMU VEST (Vejle)
 Opstart uge 18
 Afslutning uge 34
Workshop – for leders leder
(Læringssamtalen som transfer
metode)
 Den 14.04 15
Netværk
 Den 11.06 15
Formidling / nyhed vedr.
”FLIS konf” og forløb:
 Hjemmesider: BPL,
Kompetecesekr., LAL,
EAL, Tietgen, UCL,
danske erhvervsskoler
m.fl.
 Via styregrp., m.fl.
 LinkedIn og FB
 Nyhedsmail ud via BPL
 Artikler: BPL.
 m.m
2. Kvartal 2015
 Alle deltagere tilbydes
realkompetencevurdering
 Alle forløb er incl.
evaluering af undervisning