VS Meddelelse om ny plan i PlansystemDK Vindmølle ved Dalby

Fra:
Plan (Funktionspostkasse) [[email protected]]
Til:
Maria Kiilsholm Christensen [[email protected]]
Sendt dato:
20-08-2015 15:33
Modtaget Dato: 20-08-2015 15:33
Vedrørende:
VS: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Vindmølle ved Dalby
Vedhæftninger: Signaturbevis.txt
Med venlig hilsen
Rina Erstad
Byplanarkitekt
Plan & Gis
Administrationscenter Slangerup
Kongensgade 18
3550 Slangerup
47 35 23 15
[email protected]
www.frederikssund.dk
Postadresse:
Frederikssund Kommune
Rådhuset, Torvet 2
3600 Frederikssund
Fra: 1 - ERST FTI Enhedspostkassen [mailto:[email protected]]
Sendt: 20. august 2015 15:09
Til: Plan (Funktionspostkasse)
Emne: SV: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Vindmølle ved Dalby
Frederikssund Kommune
Vedr. Vindmølle ved Dalby
Erhvervsstyrelsen har den 30. juni 2015 modtaget e-mail fra [email protected] angående
ovennævnte og skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på eventuelle radiokæder i
området.
Vindmøller kan, hvis de er placeret i en radiokædes sigtelinie, forringe signalet væsentligt, og de bør
derfor placeres mindst 200 m fra en radiokædes sigtelinie.
Udover Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har de enkelte operatører af radiokæder, i relation til
lokalplaner, selvstændig indsigelsesret overfor planmyndighederne, hvorfor materiale angående
planlægning og opstilling af vindmøller og vindmølleparker i sådanne sager bør sendes direkte til de
relevante operatører.
En liste med radiokædeoperatører er indtil videre tilgængelig på hjemmesiden www.erst.dk - på dette
link: http://erhvervsstyrelsen.dk/radiokede.
På dette link er der vejledning i at undersøge, om der skulle være en radiokæde i det pågældende
område samt generel information om radiokæder: http://erhvervsstyrelsen.dk/radiokaeder-ogvindmoeller.
Med venlig hilsen
Med venlig hilsen
Lisbeth Karin Lindberg Hansen
Sekretær
ERHVERVSSTYRELSEN
Analyse og teleregulering
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 3529 1000
Direkte: +45 35291309
E-mail: [email protected]
www.erhvervsstyrelsen.dk
ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET
Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt.
Fra: [email protected] [mailto:[email protected]]
Sendt: 30. juni 2015 13:08
Til: [email protected]
Emne: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Vindmølle ved Dalby
Dato: d. 30. juni 2015
Meddelelse om ny plan i PlansystemDK
Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:
PlanID: 2999621
Kommune: Frederikssund
Plantype: Lokalplan
Planstatus: Forslag
Plannr: 082
Plannavn: Vindmølle ved Dalby
Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 30. juni 2015
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 25. august 2015
Ikrafttrædelsesdato:
Generel anvendelse: Tekniske anlæg
Konkret anvendelse:
Specifik anvendelse: Vindmølleanlæg
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk
Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vislokalplan&planid=2999621&type=20
Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2999621&plantype=20&status=F