Plan for institutionsakkreditering 2016 og foreløbige planer for

Notat
Plan for institutionsakkreditering 2016 og foreløbige planer for
institutionsakkreditering 2017-18
Universiteter
Institution
Københavns Universitet
Aarhus Universitet
Roskilde Universitet
Professionshøjskoler mv.
Institution
Professionshøjskolen Metropol
Professionshøjskolen UCC
University College Lillebælt
University College Nordjylland
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Erhvervsakademier
Institution
Erhvervsakademi Dania
Erhvervsakademi Kolding
Erhvervsakademi MidtVest
Erhvervsakademi SydVest
Erhvervsakademiet Copenhagen
Business Academy
Erhvervsakademiet Lillebælt
Maritime uddannelsesinstitutioner
Institution
Fredericia Maskinmesterskole
Marstal Navigationsskole
MARTEC
Maskinmesterskolen København
SIMAC
Skagen Skipperskole
Skoleskibet Georg Stage
Svendborg Søfartsskole
Kunstneriske uddannelsesinstitutioner
Institution
Arkitektskolen Aarhus
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur,
Design og Konservering
Designskolen Kolding
År for institutionsakkreditering
2016
2017
2018
X
X
X
År for institutionsakkreditering
2016
2017
2018
X
X
X
X
X
År for institutionsakkreditering
2016
2017
2018
X
X
X
X
X
Akkrediteringsrådet
1. oktober 2015
Danmarks
Akkrediteringsinstitution
Bredgade 38
1260 København K
Tel.
3392 6900
Fax
3392 6901
Mail
[email protected]
Web
www.akkr.dk
CVR-nr.
3060 3907
Ref.-nr.
15/008236-102
X
År for institutionsakkreditering
2016
2017
2018
X
X
X
X
X
X
X
X
År for institutionsakkreditering
2016
2017
2018
X
X
X
Side
1/2
Oversigt over institutioner, der skal genakkrediteres
Institution
Copenhagen Business School – Handelshøjskolen
IT-Universitetet i København
Københavns Erhvervsakademi
Danmarks
Akkrediteringsinstitution
Side
2/2