STOR PRÆMIESKYDNING

STOR
PRÆMIESKYDNING
Afholdes fredag d. 1. maj 2015 Store Bededag kl. 11,00
På KIBÆK SKYTTECENTER, Vorgodvej 2C. 6933 Kibæk
Der skydes til:
Mesterrækken:
2 x 24 duers jagtskydning
Indskud pr serie kr. 80,1. præmie kr. 3000,2. præmie kr. 1500,3. præmie kr. 1000,-
A-rækken:
2 x 24 duers jagtskydning
Indskud pr serie kr. 80,Præmie 50% af indskud
B-rækken:
2 x 24 duers jagtskydning
Indskud pr serie kr. 80,Præmie 50% af indskud
Husk klassificeringskort til A og B-rækken.
Jægertrap
25 duers Jægertrap
Præmier ved 40 solgte serier
Indskud pr serie kr. 80,1. præmie kr. 1000,2. præmie kr. 500,3. præmie kr. 200,-
Sidste kort sælges kl. 15,00.
Patroner, samt fortæring kan købes på banen.
Assing Sogns Jagt- og Skytteforening. Vorgodvej 2C, 6933 Kibæk. WWW.ASJS:DK