Grønne Wirer

Grønne Wirer
Sikre løsninger til facadevegetation
System til
begrønnin
g
af facader
Grønne facader
Det bliver mere og mere almindeligt med grønne indslag i den
moderne arkitektur. Vertikal begrønning på facader og stolper
kan bidrage til at skabe smukke, levende og interessante byggerier og spændende byrum.
Sikker, smart og let at vedligeholde
Med flere forskellige produkter fra vores Grønne Wire-system,
kan man skabe sikre løsninger til vertikal vegetation. Der findes mange forskellige produkter, som alle er udført i højkvalitets materialer og samtlige komponenter er velafprøvede. Ved
at ændre afstanden mellem beslag og wirer kan man skabe et
system, som støtter alt fra solitære klatreplanter til heldækkende facadevegetation. Anvendelsen af rustfrit stål i komponenterne giver et næsten vedligeholdelsesfrit system med meget lang levetid og tidløst design. Systemet kan eksempelvis
monteres på facader af beton, træ, natursten, puds og andre
facadebeklædninger. Grønne Wirer omfatter også systemer til
opbygning af facadenet og pergolaer.
•
•
•
•
VEG TECH
Grønne Wirer
Udføres i rustfri stål
Lang levetid
Tidløst design
Grønne Wirer
Grønne Wirer Serie 90
Grønne Wirer Tobrafix
Serie 90 er et mindre beslag, som kan
anvendes til klatreplanter, der ikke er
alt for kraftigt voksende. Afstanden
mellem facade og wirer er 9 cm.
Wirerne kan monteres både vertikalt
og horisontalt.
Systemet består af krydskoblinger,
endeplader og stænger, som kan
kombineres til et stærkt espalier.
Delene udføres i høj kvalitet og et
meget vejrbestandigt kompositmateriale. Tobrafix kan monteres
på de fleste facadetyper, fx stålfacader, hvilket giver mulighed for at
begrønne halbyggerier. Stængerne
kan monteres både vertikalt og horisontalt.
Grønne Wirer Serie 100
Grønne Wirer Espalier
Beslagene findes i to forskellige
længder. Standardmodellen giver en
vægafstand på 9 cm og den længere
model 18 cm. Beslaget kan monteres
på de fleste facader.
Wirerne kan monteres både vertikalt og
horisontalt.
De præfabrikerede espalierer produceres i standardmålene 400 x 1600
mm eller 800 x 1600 mm. Espalierne
monteres ved hjælp af beslagene fra
Serie 90.
Grønne Wirer Serie 112
Grønne Wirer Stolpebeslag
Serie 112 er konstrueret specielt til de
meget kraftigt voksende arter, hvor
systemet med 2 endeplader giver en
effektiv aflastning. Afstanden mellem
facade og wirer er 18 cm.
Wirerne kan monteres både vertikalt
og horisontalt.
Med ”Grønne Wirer Stolpebeslag”
kan man begrønne stolper i byrummet. Beslagene kan enkelt tilpasses
stolper i forskellige tykkelser.
Grønne Wirer Serie 120,124,134
Vægbeslagene i serie 120,124 og 134 kan kombineres med en vandret stang
af forskellig længde, således at man kan montere fra 1-11 parallelle wirer.
Serie 120
Serie 120
Serie 124
Serie 134
Et kompakt vægbeslag med 47 mm
afstand mellem facaden og wiren.
Et kraftigt vægbeslag
med 90 mm afstand
mellem facaden og
wiren.
Et kraftigt vægbeslag
med 180 mm afstand
mellem facaden og
wiren.
Serie 134
VEG TECH
Serie 124
Grønne Wirer Net
Grønne Wirer Net egner sig til facadebegrønning med stor dækning.
Netsystemet kan leveres efter mål,
således at dele eller hele facader
kan dækkes. Serie 90 bruges til fastgørelse i facaden, og i kanterne stabiliseres nettet af styrewirer. Net og
beslag er i rustfrit stål.
Eksempel på montering, serie 100
Vægbeslaget kan monteres i
forskellige facadematerialer.
Wiren afskæres til ønsket længde
og kobles med en endeterminal.
Endeterminalen monteres i vægbeslaget, og wiren spændes.
Net
Eksempel på vægmontage
Det er meget vigtigt at vægbeslagene fastgøres med et materiale
som passer til facaden. Eftersom facadematerialet ofte er forskelligt
fra sag til sag indgår fastgøringssystemet normalt ikke i vor leverance. Nedenfor har vi skrevet lidt generelle anbefalinger.
Montage i træ
Montage i træ, Træskrue Torx l = 80
mm. Alternativ fastgørelse til træ
kan fås ved henvendelse.
Serie 100
Kombination af wirertyper
Montage i beton
Monteres med limanker som Hilti
system eller lignende.
Montage i hul-tegl
Monteres med limanker som system
Hilti eller lignende.
OBS! Afstanden mellem vægbeslagene bør ikke være mere end 2,5-3 m.
Serie 100
VEG TECH
Godt for byen
Om Veg Tech
Vi tilbyder produkter og komplette systemløsninger til begrønning af byggerier som f.eks. facadevegetation, tagvegetation,
grønne gårde, taghaver og produkter til regnvandsbede.
Vi har et bredt sortiment til alt fra planter og frø til præfabrikerede vegetationsmåtter.
Entreprenøropgaver
Mindsker støj
Fanger skadelig partikelforurening
Forbedrer bymiljøet
Plante-etablering i tætte bymiljøer
Godt for husene
Vil udfører også entreprenøropgaver for både professionelle
og privatkunder i forbindelse med køb af vore produkter og
systemer.
Isolerer mod varme og kulde
Referencer kan ses på www.vegtech.dk
Forebygger grafitti
Tlf. 3962 6869
www.vegtech.dk
[email protected]
Smukt at se på
På vegtech.dk kan du læse mere om vores
produkter og systemløsninger.
VEG TECH
August 2015
Veg Tech A/S
Annasvej 2
2900 Hellerup
Beskyttes facaden mod UV-lys