Morten Andersen, Per Aarsleff

Teknologisk Institut torsdag d. 11.6.2015
”Faldstammer / Ventilationsrenovering”
v. Morten Andersen
Ingeniør M.IDA
Effektiv strømperenovering af faldstammer og ventilationskanaler
Per Aarsleff A/S – Rørteknik
Region ”Bolig & Industri, øst”
Vi fornyer alle typer rørledninger med Aarsleff strømpemetoden (No-Dig) for:
Segmenterne:
- boligselskaber og industrier, offentlige bygninger
- kort sagt alle ledninger indenfor skel
Inden for områderne:
- Spildevandsledninger, industrielle procesledninger, brønde
samt lodrette ledninger og kanaler udenom og inde i
bygninger
Vi arbejder med kontinuerlig produkt- og metodeudvikling på egne fabrikker OG
arbejder med fokus på kvalitet, pålidelighed og professionalitet.
Koncern 2014
Historik – og ”strømpen” er en gammel fætter
Produkt
Udført
Årstal
Første relining i verden
ITI England
1971
Første relining i Danmark
Per Aarsleff A/S
1978
Første stikåbning med cutter
Per Aarsleff A/S
1980
Første hat/overgangsprofil
Per Aarsleff A/S
1990
Første ”endeløse” skud
Per Aarsleff A/S
1990
Første faldstamme/ventilationskanal
Per Aarsleff A/S
1985
Og dermed et særdeles velkendt og gennemprøvet
produkt
Strømpeforing – hvad er det ?
Et fleksibelt materiale der
krænges ind i:
1. Alle former for faldstammer
2. Alle former for ventilationskanaler
3. Alle former for afløbsledninger i jorden
1. Renovering uden nedbrydning/ophugning
2. Lange ubrudte længder der ikke krakelerer eller ”slipper”
3. Tåler spuling
4. Selvbærende
5. Ens godstykkelse – også i vandlåse og fodbøjninger
6. Lang holdbarhed og levetid
7. Benyttet i DK siden 1978
8. Dansk produkt og dansk arbejdskraft
9. Grundigt testet på Teknologisk Institut i Danmark
Lang levetid – værdier fastlagt ved forsøg på laboratorium
- efterprøves løbende i ”marken”
Strømpen er grundigt testet =˃ sikkerhed for brugeren
Prøvning efter EN 1610 og EN 1055
- temperaturveksling og spuling
Overgang køkkentilslutning
Kantlimning overgang toilet
Hvad bør man sikre sig i forbindelse med renovering af
lodrette kanaler/ledninger
I forbindelse med udførelse af strømpeforing i lodrette
systemer skal man sikre sig:
•En håndværksmæssig korrekt udførelse
•Brug af anerkendte materialer
•Gennemtestede produkter
•15 års garanti
•Lange levetider
•Udførelse gennem VVS autoriserede firmaer
•Mange års erfaring i renoveringsmarkedet
•Udvikling af produkter og maskiner i DK
•Sikkerhed ved valg af økonomisk velfunderede
entreprenører
Strømpen er testet og kan benyttes i indblæsningskanaler
Renovering af faldstammer - prøveopstilling
Udmundet i løsninger
Eksempel fra gennemført projekt
– renovering af faldstammer
På samme måde renoveres
skorstene/ventilation skorsten
Ventilationskanal før rensning
Renovering af skorstene/ventilation
Efter rensning og isætning af
Spiro overgang i toppen
Renovering af skorstene/ventilation
Efter renovering – set oppefra
Renovering af skorstene/ventilation
Forhold i bunden - isætning af Spiro
overgang
Renovering af skorstene/ventilation
Forhold i bunden - samling efter renovering
Renovering af skorstene/ventilation
Renovering af skorstene/ventilation
Renovering af skorstene/ventilation
Renovering af skorstene/ventilation
Tak for jeres tid og opmærksomhed
Vi ses på stand 65 og 49