Nyhedsbrev nr. 7-2014

Nyhedsbrev nr. 7-2014:
Moms- og afgiftsnyt
MOMSFRADRAG
– Få overblik over fradrag ved bespisning, underholdning, overnatning m.v.
Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel trække momsen fra, når de køber varer eller ydelser, der skal
sælges videre eller bruges til at drive virksomheden. Men hvordan ved man, om et køb er fradragsberettiget?
Det kan skemaet her hjælpe med at afgøre. Det giver et generelt og vejledende overblik over virksomhedens
fradragsret ved bespisning, underholdning, overnatning m.v.
For at bruge skemaet korrekt, skal du først se på, hvad købet skal bruges til, for det er den faktiske anvendelse, der
bestemmer fradraget. Tag f.eks. en flaske vin:
· Hvis vinen gives til en ansat i anledning af fødselsdag eller som julegave, er vinindkøbet en
personaleudgift/naturalaflønning.
· Hvis vinen gives til en forretningsforbindelse, er det en repræsentationsudgift.
· Hvis vinen udskænkes til potentielle kunder på en messe, er det en reklameudgift.
· Hvis vinen tages med hjem af virksomhedens indehaver, er det en privat udgift.
Virksomhedens fradragsret ved
bespisning, underholdning og overnatning m.v.
Ingen fradrag – bespisning i VIRKSOMHEDEN:
Daglig bespisning
Gratis frugt, the og kaffe m.v.
Sociale arrangementer, sommerfest, personalefester og julefrokoster m.v.
Markering af virksomhedens- og medarbejderes jubilæer, fødselsdage m.v.
Bespisning ved almindeligt forekommende overarbejde
Underholdning og lignende udgifter m.v.
Take away o.lign., som købes ude i byen, men indtages i virksomheden
Momsfradrag
0%
Delvis
100 %
X
X
X
X
X
X
X
Fradrag – bespisning i VIRKSOMHEDEN:
Møder med forretningsforbindelser
Bestyrelsesmøder
Interne møder med fagligt indhold, herunder temadage
Interne kursusaktiviteter
Bespisning ved konkret, uvarslet og beordret overarbejde (streng fortolkning)
Kaffe og the m.v. til forretningsforbindelser
Repræsentationsudgifter/gaver/bespisning UDE I BYEN:
Gaver, vin og blomster til forretningsforbindelser o. lign.
Bespisning med forretningsforbindelser ude i byen
Sociale arrangementer, sommerfester og julefrokoster m.v. holdes ude i byen
Bespisning, der overvejende er af privat karakter
Gaver, vin og blomster til medarbejdere m.v. (naturalaflønning)
Generel udsmykning /dekoration af lokaler
Reklameudgifter og mindre reklamegaver til u/100,- pr. stk.
X
X
X
X
X
X
25%
25%
25%
X
X
X
X
Hoteludgifter:
Overnatning på hotel, motel og vandrerhjem o.lign.
Bespisning på hotel, restaurant og café m.v.
Medarbejderbespisning ude i byen
A member of UHY international, a network of
independent accounting and consulting firms
inforevision
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
75%
25%
25%
Buddingevej 312
2860 Søborg
Tlf. 39 53 50 00
CVR-nr.: 19 26 30 96
OBS
Vær opmærksom på, at satserne i skemaet kun gælder i forhold til virksomhedens generelle momsfradragsprocent.
Vær også opmærksom på, at der kan være særlige regler for virksomhedskantiner og deres drift.
Momsfradrag for udgifter til hotel og repræsentation forudsætter, at udgifterne er af streng erhvervsmæssig karakter.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.
Med venlig hilsen
inforevision a/s
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Momskonsulent
Michael Sølund
T: 39 53 50 05
[email protected]