PDF

Nøgletal 1. marts 2015
Bygge- og anlægsoverenskomsten
Minimalløn
Minimalløn pr. time
Akkordafsavnstillæg
Kr. 118,20
Kr. 23,25
Sociale ydelser
Maksimal sygedagpengesats pr. time
Kr. 111,76
Løn under sygdom
Maksimal løn under sygdom pr. time
Kr. 142,00
G-dage
4 timer og derover pr. dag
Under 4 timer pr. dag
Kr. 827,00
Kr. 414,00
Arbejdsmarkedsbidrag
Lønmodtagerbidrag
8 procent
Løn under fravær i forbindelse med fødsel
Maksimal løn under barselsorlov, pr. time
Maksimal løn under forældreorlov, pr. time
Maksimal løn under fædreorlov
Kr. 142,00
Kr. 142,00
Kr. 142,00
Frihed ved barns sygdom
Maksimal løn ved barns første sygedag, pr. time
Maksimal løn ved hospitalsindlæggelse med overnatning, pr. time
Kr. 142,00
Kr. 142,00
Skattefri godtgørelse ved rejse
Godtgørelse til kost og småfornødenheder ved rejse med overnatning, pr. døgn
Godtgørelse til logi ved rejse med overnatning, pr. døgn
Reduktion ved fri morgenmad
Reduktion ved fri frokost
Reduktion ved fri aftensmad
Småfornøden, pr. døgn/udepenge
Kr. 471,00
Kr. 202,00
15 procent
30 procent
30 procent
Kr. 118,00
Kørepenge
Frizone, hovedstaden/provinsen
Kørepenge, kørsel i eget køretøj op til 35 km, pr. km
Kørepenge, kørsel i eget køretøj over 35 km
Kørsel i arbejdstiden med eget køretøj, pr. km
Kørepenge hvor arbejdsgiver stiller bil til rådighed op til 35 km
Kørepenge hvor arbejdsgiver stiller bil til rådighed over 35 km
5km/10km
Kr. 2,05
Akkorderes
Kr. 3,70
Ingen
Mulighed for akkordering
Pension
Arbejdsgiverandel
Lønmodtagerandel
Sundhedsordning ved PensionDanmark (tillægges arbejdsgiverandel)
Forhøjet pension under barsel, arbejdsgiverandel pr. time
Forhøjet pension under barsel, arbejdstagerandel pr. time
8,40 procent
4,20 procent
0,15 procent
Kr. 7,00 (8,50 pr. 1/7-2015)
Kr. 3,50 (4,25 pr. 1/7-2015)
Ferie
Feriegodtgørelse
Feriedage
Automatisk udbetaling ved fratrædelse, maksimalt
Udbetaling af overført ferie ved fratrædelse
Automatisk udbetaling ved ferieårets start, maksimalt
Automatisk udbetaling ved ferieårets udløb, maksimalt
Efterbetaling af afholdt ferie, maksimalt
12,5 procent
25 dage
Kr. 500
Alt over 25 dage
Kr. 1.000,00
Kr. 2.250,00
Kr. 3.000,00
Nøgletal 1. marts 2015
SH-konto
SH-sats, timelønnede
Særlig opsparing, funktionærlignende
Forskudsbeløb, timelønnede pr. dag
Forskudsbeløb, unge under 18 år (ikke lærlinge) pr. dag
Betaling til funktionærlignende på SH-dage
Betaling til lærlinge på SH-dage
Antal feriefridage pr. år
7,7 procent
1,2 procent
Kr. 900,00
Kr. 550,00
Fuld løn
Fuld løn
5 dage (inkl. tidl. arb.giver)
Lærlingeløn
(se særskilt skema for lønsatser)
Lærlingepension
Arbejdsgiverbidrag
Lønmodtagerbidrag
Sundhedsbidrag ved PensionDanmark (tillægges arbejdsgiverbidrag)
Den pensionsberettigende alder
8,40 procent
4,20 procent
0,15 procent
20 år
Kørselsgodtgørelse i skoleperioden
Frizone for godtgørelse i skoleperioden
Godtgørelse ved anvendelse af offentlige transportmidler
Godtgørelse ved anvendelse af eget transportmiddel ud over frizone, pr. km
Kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil i arbejdstiden, pr. km
20 km
Faktiske udgifter
Kr. 1,07
Kr. 3,70
Ferie (lærlinge)
Løn under ferie
Ferietillæg
Fuld løn
1 procent
Fonde
Kompetenceudviklingsfond, pr. år
Bidrag til LO/DA, pr. time
Bidrag til samarbejdsfond
Kr. 520
Kr. 0,42
Kr. 0,30
Kontingent
Optagelsesgebyr
Fast kontingent ex. moms, pr. år
Lønsumskontingent ex. moms
Bidrag til garantiordning, pr. år
Lønsum for indehaver der kan fratrækkes ved beregning af lønsumskontingent, hvis
virksomheden drives i selskabsform
Kr. 3.000,00
Kr. 4.200,00
0,37 procent af lønsum op til 10
mio. kr. 0,20 procent af lønsum
fra 10 mio. kr. Dog maksimalt
83.000,00 kr. pr. år.
Kr. 1.000,00
Op til kr. 360.000,00