FÆLLES INDSATS PÅ PLEJECENTRE, BOSTEDER OG I EGET HJEM

Nyhedsbrev - September 2015
FÆLLES INDSATS PÅ PLEJECENTRE,
BOSTEDER OG I EGET HJEM
Vi har nu taget det første spadestik til at arbejde med omstillingen ”Fælles indsats på
plejecentre, bosteder og i eget hjem”.
I projektstyregruppen sidder Pernille Kruse (formand for Udvalget for Voksne),
Leif Juhl (Udvalget for Voksne og Udvalget for Arbejdsmarked),
Jørgen Jensen (Udvalget for Voksne).
Hvad er en omstilling?
Vi har i Holbæk Kommune arbejdet med
omstillinger siden foråret 2014.
Dengang nedsatte byrådet en række
omstillingsgrupper bestående af borgere,
virksomheder, politikere og medarbejdere
fra Holbæk Kommune. Grupperne arbejdede hver især med en stor velfærdsudfordring for at finde løsninger, der kunne
omstille Holbæk Kommune til en fremtid,
hvor pengene er færre, men hvor der fortsat skal være en god offentlig service.
Byrådet har netop besluttet at søsætte fire
nye omstillinger. De politiske omstillinger
har to formål. Dels skal omstillingerne
arbejde på nye måder med inddragelse af
borgere, virksomheder og øvrige aktører.
Dels skal omstillingerne bidrage til den økonomiske udfordring i budget 2016–2019.
En konkret ambition
Der er en konkret økonomisk ambition for
omstillingen: Forventningen er, at der skal
udarbejdes konkrete bud på indsatser på
området, som vil kunne iværksættes umiddelbart i forlængelse af omstillingens forløb
og som vil bidrage til at løse den økonomiske udfordring i budget ’2016 i form af
en omstilling på 10,5 mio. kr. Omstillingen
skal derfor arbejde målrettet og specifikt
med 3-4 konkrete emner på området.
Fortsættes næste side..
Den ene omstilling har fokus på en fælles
indsats på plejecentre, bosteder og i eget
hjem. Det er et områder der berører mange borgere i Holbæk Kommune og dækker
over mange slags udfordringer og mange
mulige løsninger.
Aktiv hele livet
Nyhedsbrev - September 2015
Men hvordan når vi så denne ambition?
I arbejdet med de konkrete emner, skal
vi tænke kloge tanker og finde på gode
løsninger – det skal vi gøre samme med
en række interessenter, som på hver deres
måde har kendskab til det konkrete emne.
Det kan være:
•
•
•
•
•
•
•
•
Borgere og pårørende
Ældrerådet
Handicaprådet
Ældresagen
Interesseorganisationer og foreninger
Udførere/medarbejdere
– såvel kommunale som private
Myndighedsområdet i administrationen
Personer med særlig viden på området
Det betyder at den politiske styregruppe i
den kommende tid vil invitere de nævnte
interessenter til et eller flere temamødedialogmøder, hvor vi skal arbejde med de
konkrete emner.
Det næste skridt
På det næste møde i den politiske styregruppe udvælger vi de 3-4 konkrete emner,
som vi skal arbejde videre med i denne
omstilling.
Vi vil derfor rigtig gerne høre fra alle jer,
som har en god idé til et muligt emne
– hvor synes du at vi sammen kan udvikle
indsatserne på plejecentre, bosteder og i
eget hjem?
Send din idé, til konsulent i ”Strategi og
Udvikling”, Holbæk Kommune Niels Levinsen
[email protected]
senest d. 11. september 2015.
På vegne af Udvalget for Voksne,
Pernille Kruse
Aktiv hele livet