kan ses her

22. september 2015
Projekter i BorgerBudget Snaptun
Status:
Snaptun Jollehavn
Projekteringsforslag er udarbejdet og fremsendt til Kystdirektoratet under Miljø- og
Fødevareministeriet for at få tilladelse til at lave Snaptun Jollehavn. Hedensted Kommune får
ligeledes en begrundet ansøgning og projekteringsforslaget. Hvorefter arbejdsgruppen vil anmode
om et møde med Hedensted Kommune, By og Landskab, Carsten Riisgaard.
Bænke
Er lavet af Jørn Henriksen med træ fra Tønballe Naturcenter. De er opstillet på pladsen nord for
Snaptun Lystbådehavn.
Tømmerflåde
Bent Fink Mikkelsen har lavet første del af tømmerflåden - en jernramme med pontoner. Flåden
bliver ca. 2 x 3 m. Asger Skov, Bent Fink Mikkelsen og Jørn Henriksen laver flåden færdig til 15.
april 2016 med trædæk, fortøjninger, stige mv.
Blomsterløg
Når rabatten mellem cykelsti og vejbane på Snaptunvej er færdiganlagt i begyndelsen af oktober
2015, bliver blomsterløgene lagt i jorden som et fællesprojekt for Snaptun, hvor alle indbydes til at
deltage.
Stier i Snaptun
Afventer svar fra Skov- og naturstyrelsen inden arbejdet kan sættes i gang.
Træning i skoven
Afventer svar fra Skov- og naturstyrelsen inden arbejdet kan sættes i gang.
Sund Snaptun
Orienteringsmøde afholdt hos Trygfonden og Dansk Folkehjælp. Orientering omhandlede
betingelserne for et gratis kursus i førstehjælp incl. en hjertestarter. En betingelse for at få en
hjertestarter er, at der er 2 km til nærmeste hjertestarter. Det kan ikke lade sig gøre i Snaptun, hvor
der i forvejen er 3 hjertestartere placeret. Derfor bliver der ikke et førstehjælpskursus.