Beboerbladet september 2015print

BEBOERBLADET
Afdeling 35 | nr. 2 | September 2015
Hundeejere i afdelingen har taget et godt initiativ
Gruppen af beboere, der har fået den gode ide.
En flok hundeglade beboere har fået en
god ide. De vil gerne lave en indhegnet
hundekravlegård hvor hundene kan løbe
og lege uden snor. Udgiferne der er forbundet hermed afholder den lille gruppe
af beboere selv. Alle vil være velkomne til
at komme og hygge med andre hundeejere
og få en hyggestund med naboerne. Man
er også velkommen til at komme og hygge
med naboerne selvom man ikke har hund.
Der bliver udarbejdet et reglesæt, som alle
der benytter kravlegården skal overholde.
Dette vil afhjælpe problemet med løse
hunde i afdelingen, HUSK ALLE hunde skal
være i snor. Bestyrelsen bakker op om det
gode initiativ og indkalder i efteråret til et
ekstra ordinært afdelingsmøde, med dette
ene punkt på dagsordenen, hvor alle i afdelingen skal stemme om dette gode forslag. Mere info, samt indkaldelse kommer
her i efteråret i jeres postkasser.
www.jmvangen.dk | [email protected] | facebook: afdeling 35
Glimt fra afdelingens oktoberfest, som var en stor succes
Tjek jeres vandur
Det er vigtigt, at alle husker at tjekke om vanduret står stille når alle haner er lukket, for at undgå vandskader og stor efterregning på vand. Er
du i tvivl om hvilket ur det er du skal tjekke, er du
velkommen til at kontakte Henrik M. Pedersen,
Majsvangen 51.
HUSK at låse cykelskurerne
Vi har cykelskure, som skal sikre vores cykler.
Det er derfor VIGTIGT, at disse bliver låst, når
man har hentet sin cykel. Ellers er skurerne til
ingen nytte og kan undværes. Så lås efter jer!
FACEBOOK
Vi har i bestyrelsen besluttet, at fremtidige opslag på afdelingens facebookside, fremover skal
godkendes af administrator på siden. Dette for at
undgå alt for mange negative opslag/kommen-
tarer fra beboerne. Vi vil gerne have en positiv
stemning i afdelingen.
Husk bestyrelsen er til for jer...
Vi vil hermed informerer lidt om hvad det er man
skal bruge en afdelingsbestyrelse til. Bestyrelsen er repræsentanter for alle beboerne i en afdeling. Vi er en forlænget arm omkring kontakten
mellem boligforeningen og beboerne. Vi hjælper
altid gerne hvis vi kan, og vores døre og telefoner
er åbne og alle er velkomne til at komme forbi,
hvis der er problemer el. lign. Skal man have lavet noget, har ønsker til noget man gerne vil have
lavet, eller noget er i stykker er det lokalkontoret
man skal kontakte eller ejendomsmester Henrik
Andersen. Hvis der er nogen der gerne vil have
hjælp til at kontakte lokalkontoret er vi selvfølgelig behjælpelig med det. Sker det man får problemer med lokalkontoret eller boligforeningen, kan
man kontakte bestyrelsen, der vil prøve at hjælpe
med at få tingene løst.
Udendørs vedligehold
Vi vil igen i år lave en bustur til Tyskland. Det bliver den 31. oktober. Turen vil omfatte bus tur/retur, rundstykke og kaffe. Mere info og tilmelding
kommer i jeres postkasser i løbet af kort tid.
Jvf. husorden side 18 stk. 16.1 er man forpligtet
til at vedligeholde de udendørs arealer der hører
med til lejemålet. Hækken skal klippes to gange
om året. Første gang inden 1. juli og anden gang
inden 1. oktober. Der bliver lavet gennemgang i
afdelingen i løbet efteråret. Dette for at vores afdeling skal se pæn ud.
Bestyrelsesmøder
Gennemgang af garager
Tysklandstur
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 29. september kl. 15.00. Bestyrelsen vil fremover annoncere dato for næste møde på facebook samt
i infoskabet ved nr. 25.
Egen råderet
Hvis der ønskes lavet forandringer i lejemålet
inde/ude, er det MEGET vigtig at man søger i
boligforeningen og får det godkendt INDEN man
går igang med projektet.
- vil, efter aftale med Henrik Andersen, blive sat
i gang til foråret, når de begynder at reparere /
male skurene i Majsvangen. Hvis der er nogle af
jer, der har nogle ting ved garagerne der ikke kan
vente, skal i kontakte lokalkontoret.
Gennemgang af regnvandsriste
og humpler i Majsvangen
Der bliver lavet en gennemgang af riste og
humpler i Majsvangen med henblik på reparation i 2016.
Kontakt til Lokalkontoret
/Boliggruppen
Kontakt til
RandersBolig
Lokalkontoret/Boliggruppen kan kontaktes vedr. håndværkeropgaver, vaskekort, nøgler og festlokaler.
Randersbolig
Marsvej 1, 8960 Randers SØ
Tlf: 7026 0076
E-mail: [email protected]
www.randersbolig.dk
Lokalkontoret er desuden arbejdsgiver
for vores ejendomsfunktionær/vicevært, Thorkild Christensen. Såfremt i
har opgaver, som I ønsker, at Thorkild
skal kigge på, så kontakt Lokalkontoret.
Lokalkontoret
v/Ejendomsmester Henrik Andersen
Gl. Hobrovej 38B, 8920 Randers NV
Tlf: 7022 0092
E-mail: [email protected]
Åbent for personlig henvendelse:
Mandag til torsdag fra kl. 10-14
Åbent for personlig henvendelse:
Mandag til onsdag: kl. 10-16
Torsdag: kl. 12-17
Fredag: kl. 10-13
Kotakt til bestyrelsen:
Henrik, Majsvangen 51, tlf. 42 40 90 84
Sus, Jordbærvangen 35, tlf. 61 30 87 09
Pia, Majsvangen 76, tlf. 22 54 25 72
Annette, Majsvangen 47, tlf. 60 79 79 68
Stig (formand),
Jordbærvangen 47, tlf. 41 26 65 11
Bestyrelsen har været på markvandring
Vi havde møde med inspektør Frank Brunhøj og
ejendomsmester Henrik Andersen. Følgende
punkter blev bl.a. gennemgået:
 Der er sat hundeskilte op, så udefra kommende
hundeluftere kan se at hundene skal føres i snor.
 Der er fyldt sand i hullerne på fællesstierne.
 Udendørslamperne i Majsvangen bliver rengjort og der bliver skiftet til LED sparepærer.
Det vil give afdelingen en besparelse på ca.
25.000 kr pr år i strøm.
 Der er store problemer med vand i nogle af
haverne i Jordbærvangen. Der er blevet drænet ved 2 huse, der er udvalgt til prøvehuse.
 Omkring fraflytninger i Majsvangen, skal der
fremover fjernes hegn der ikke er søgt om og
godkendt af boligforeningen. Den nye beboer
får tilbudt en hæk, der bliver sat når årstiden
er til det, men kan også søge om selv at sætte
nyt godkendt hegn op.
 Der mangler cykelskur i Jordbærvangen. Bestyrelsen vil sammen med boligforeningen
finde materiale, sted og pris. Dette forslag
kommer med på næste afdelingsmøde i maj
2016 til afstemning.
 Der vil blive uddannet 2 personer der skal
være eksperter i genvæksanlægget hos beboerne i Jordbærvangen.
 Der arbejdes på at der bliver sat lys op i cykelskur og redskabsrum i Majsvangen.
 Låsene på molokkerne vil blive fjerne i nærmeste fremtid, så der ikke bliver problemer
med at låse dem op, når frosten kommer. Låsene erstattes af noget andet så lågene på
molokkerne ikke blæser op når der er storm.
 Der er lavet en gennemgang af fuger og facader på husene i Majsvangen. Reparation af
disse bliver foretaget i foråret 2016.
HUSK at reklamere for udlejning af fælleshuset i Jordbærvangen
Plads og service til 80 personer
NYT I FÆLLESHUSET OG GÆSTEVÆRLSERNE:
Der er kommet trådløs internet i hele huset samt dyner og puder på gæsteværelserne.
For priser og info, se beboerbladet fra juni eller på www.jmvangen.dk