Referat af DU-møde 9.-10. maj 2015

Brøndby den 12. maj 2015
Journalnummer 1294-15-mcn
Referat af DU-møde 9.-10. maj 2015
Weekenden den 9.-10. maj 2015 kl. 12.00, Scandic i Vejle.
Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jørgen Svane
Sørensen (JSS), Jens Nybo (JN), Jørn Møller Nielsen (JMN) og Jens Carl
Nielsen (JCN).
Gæst: Jens Henriksen (JH). Administrationen, Morten Cornelius Nielsen (MCN).
Åben
Sager til beslutning
Punkt 1
Godkendelse af DU-referat fra 16. marts
Ingen kommentar
Punkt 2
Påsætning af DM-finaler
Forslag fra JN blev drøftet. Påsætning udsendes straks på
nær DM-finaler og DM-bronzekampe for herrer, som
udsendes den 25/5..
Punkt 3
Internationale dommere 2015-2016:
DU indstiller følgende dommere til IHF og EHF:
IHF:
Mads Hansen og Martin Gjeding
Anders Birch og Dennis Stenrand
Karina Christiansen
EHF
Line Hesseldaal
Henrik Mortensen og Jesper Kirkholm Madsen
Per Olesen og Claus Gramm Pedersen
Mads Hermann og Jesper Madsen
Daniel Krause-Kjær og Nicklas Pedersen
YRP
Charlotte Luk Nielsen og Frederikke Hallsson-Elhauge
Samt evt. nyt par når vi kender mulighederne i EHF
Punkt 4
Arbejdsfordeling i DU
JMN har lavet en opdateret version, som blev godkendt.
Sager til drøftelse
Punkt 5
Opgaver i forbindelse med VM 2015 i Danmark
Vi skal påsætte tidtager og sekretær til samtlige kampe.
Der skal afholdes kursus i september for de involverede
med fokus på VM. Kurset er samtidig også åbent for
klubber.
DU vil udnytte muligheden og lave et arrangement eller to
for vores talentfulde dommere i Elitegruppen, muligvis med
tilsvarende deltagere fra Sverige og Norge.
Punkt 6
Budget
Det ser fornuftigt ud, men DU skal levere et lidt mere
præcist budget.
Punkt 7
Garuda profil
Vedr. coachinstruktør uddannelsen har DU modtaget et
oplæg fra arbejdsgruppen. DU godkendte dette, og
gruppen kan arbejde videre.
Den 14. juni instruktørsamling.
Coachinstruktørsamling primo september
Punkt 8
Rep.møde 2015
Det blev afklaret hvem fra DU som deltager, og alle er
indstillet på en tørn mere.
Punkt 9
Forslag til Parsammensætning 2015-2016
Parsammensætningen blev drøftet og der blev lavet lidt
justeringer. Der vil blive sendt ud til dommerne i et
Nyhedsbrev, hurtigst muligt.
Punkt 10
Nye Elitedommere
To nye par rykker op i Elitegruppen og en enkelt rykker fra
1. division til Ligaen. De nye par vil som altid blive hjulpet
fornuftigt i gang.
Oprykning fra 1. div. til Ligaen:
Daniel Møller
Oprykning fra 2. div. til 1. div.:
Andreas Hjort Frohn
Nichlas Nygaard
Allan Theils
Stefan Schmidt
Punkt 11
Nye Observatører
Der kommer tre nye observatører til Elitegruppen:
Jan Sabro
Jens Carl Nielsen
Jørgen Gulmark
Punkt 12
DT-samling, planlægning
Første udkast til programmet er lavet.
Sager til efterretning
Punkt 13
Scoring
Blev gennemgået og det ser ganske godt ud for det
samlet niveau. På baggrund af bl.a. scoringen, så har
nogle få dommere fået nye makkere.
Punkt 14
Nyt fra møde mellem Sverige, Norge og Danmark
den 18. april
JMN gav et kort referat fra mødet, som han deltog i
sammen med dommer, Mads Hansen. Mikael Claesson
fra Sverige præsenterede et meget flot gennemarbejdet
uddannelsesmateriale, som DU måske kan bruge. DU
skal beslutte om de vil indgå i dette materiale.
Mikael Claesson skal inviteres til at holde et oplæg vedr.
ny platform.
OFP tager en indstilling fra den nordiske dommerchef
gruppe op med Prof.udvalget vedr. udveksling af EHF
kandidater mellem Norge, Sverige og Danmark i 1.
division.
Punkt 15
Opsamling på sæsonen samt kampstatistik på den
kommende sæson fra påsætteren.
Der bruges mange ressourcer på at fordele kampene
lige mellem dommerne, men kan ikke helt lade sig gøre.
Punkt 16
Evt.
BMJ deltager på træner symposium den 5. juni og vil
gennemgå lidt omkring hvor grænsen mellem to minutter
og diskvalifikation er.
Ole F. tager nogle forslag med fra Dommerudvalget til evt.
ændringer i Ligareglementet i forbindelse med møde i
professionelt udvalg.
 Indførelse af A, B, C, D.
 Større fokus med ro på bænkene.
 Teknisk møde i 1. div. fem kvarter før.
 Udveksling af dommere i Danmark, Sverige og
Norge som skal fløjte i grundspillet i 1. div. Dommerudvalget foreslår at det skal være
talentfulde dommere med potentiale til at blive EHF
dommere, hvis man beslutter at gå med i
sammenarbejdet igen.
 Super Cup, forsøg med fire dommere til de to
kampe i Super Cup, som IHF har ønsket Danmark
tester.
Ole F. tager en snak med Mads Hansen vedr. headset og
træner evaluering. Dommernes evaluering af
observatørerne vil DU have før sommerferien, så det kan
bruges som efteruddannelse til samlingen i august.
Datoplan over den kommende sæsons møder og
samlinger blev lavet.
Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Ole Frydkjær Petersen
Formand
Morten Cornelius Nielsen
Sekretær