Magasin 3 - 2015

Et besøg på kirkegården 4
Påsken i kirken 8
Det sker i kirken 10
ENGHOLMKIRKEN
Nr. 3 - 2015
Kontakt
Formanden har ordet
Kirkekontoret:
Kordegn Susan Steenbrandt
Mandag – fredag kl. 9-13
Tlf. 48 10 58 10 - Fax: 48 14 34 75
Email: [email protected]
Lige nu i skrivende stund ligger sneen hvid og smuk over landskabet og lyser op i en
ellers kold februar måned. Men det går mod lysere tider – dagen er allerede øget
med næsten 2 timer, og når dette blad ligger i din postkasse, er foråret forhåbentlig
begyndt at vise sig i form af krokus og erantis i haverne og endnu flere lyse timer, hvor
man kan komme ud og få ny energi oven på en mørk vinter.
Sognepræst KB Kirsten Darø Jensen
Tlf. 48 10 58 12 / 48 17 66 09
Email: [email protected]
Træffes tirsdag - fredag i dagstimerne på
telefon.
Også i kirken vil vi benytte os af, at dagene bliver længere og varmere. Du kan se frem
til en 2. pinsedag med udendørsgudstjeneste og bag efter samvær omkring lidt grill
mad, og det er efterhånden også blevet en tradition, at vi alle samles Sankt Hans aften
til gudstjeneste i amfien, bål og sjov og ballade hos FDF’erne over for kirken.
Sognepræst Karen Møldrup Rasmussen
Tlf. 48 10 58 11 / 23 32 62 69
Email: [email protected]
Træffes bedst: tirs. – fred. 11-12
Graver
Tlf. 40 89 00 34
Træffes dagligt i Engholmkirken
Organist Bo Andersen
Tlf. 48 10 58 10
Email: [email protected]
Kirkesanger Sasse Flodgaard
Email: [email protected]
Kirketjener Allan Overgaard
Tlf. 48 10 58 10
Træffes dagligt i Engholmkirken
Adresse:
Engholmkirken
Engholm Kirkevej 1
3450 Allerød
Redaktion: Birgit Friis, Marianne Mikkelsen,
sognepræst Karen Møldrup Rasmussen (red.)
Tryk: Litotryk Købehavn
2 • Engholmkirken nr. 3 - 2015
I Allerød kommune arbejder kirkerne sammen om at lave nogle fælles arrangementer.
En gruppe mennesker sætter sig sammen og ser på, om der er arrangementer, der
kunne være spændende, men hvor opgaven er for stor for den enkelte kirke, eller det
kan også være arrangementer, hvor det bare er sjovere, hvis man er mange. Et sådan
arrangement kan du glæde dig til den 14. juni, hvor der er planlagt en pilgrimsvandring
i lokalområdet. Efter vandringen, hvor der bliver lejlighed til at snakke, lytte, være stille
eller hvad man har lyst til, samles man ved Lillerød kirke, hvor der vil være lidt mad og
drikke at styrke sig på og mulighed for at tale om turen. Det at gå sammen er en god
mulighed for at lade tankerne vandre, nyde naturen og komme lidt væk fra hverdagen
– blot et par timer. Vi håber, at rigtig mange vil gå med.
For børnene vil der igen i år være ’Sommerkirke’ i den første uge af juli for børn i
kommende 1. og 2. klasse. Tilbagemeldingerne fra de tidligere år har været meget
positive – først og fremmest fra børnene, men også fra de frivillige, som har hjulpet
Karen Møldrup Rasmussen med alle de aktiviteter, som børnene har moret sig med i
løbet af ugen både indendørs og udendørs. Der vil komme yderligere information – og
vi glæder os til at låne jeres børn i nogle dage i juli.
Så åben vinduet og lad forårssolen kigge ind – nyd påske i april, Kristi Himmelfart og
pinsen i maj. Kom i kirken og vær med til at fejre forårets kirkelige højtider.
Marianne Mikkelsen
Fisken - et kristent symbol!
Hvert år til Høst-gudstjenesten er det blevet en tradition, at vi går på kirkegården og lægger krokusløg. Disse nyder vi så synet af
til foråret, hvor de pibler frem fra den mørke muld og bebuder, at foråret er på vej. På samme måde er de også et godt billede på
opstandelsen.
For et par år siden blev det besluttet, at det ikke bare skulle være sporadiske løg, som skulle lægges, men at man ville forme en
fisk af krokus. Der arbejdes stadig på denne proces, men mon ikke fisken kan anes her i foråret? Men hvorfor er det lige, at det er
en fisk, man ønsker afbilledet på kirkegården og ikke et kors eller et hjerte, for at nævne andre symboler? Hvordan er det fisken
hænger sammen med kristendommen?
For de fleste vil korset være det symbol, som de forbinder med kristendommen, men faktisk er fisken et af kristendommes ældste
symboler. Man har blandt andet fundet det afbilledet i katakomberne i det gamle Rom. I kristendommens spæde begyndelse var
det ikke ufarligt at bekende sig til troen på Jesus Kristus som Guds søn, så de første kristne talte ofte i kodesprog, her anvendte man
fisken, da brugen af korset ville være for indlysende.
For at forstå brugen af fisken som symbol på kristendommen, skal vi
en omvej over det græske sprog. På græsk hedder fisk ICHTHUS. Hvis
vi deler dette ord i fem dele, får vi følgende bogstaver: I - CH - TH - U S, som kan udgøre forbogstaverne i en bekendelse til troen på Jesus
som Guds søn. IESOUS, CHRISTOS, THEOU, UIOS, SOTÈR, som vi kan
oversætte Jesus Kristus (Messias), Guds søn, frelser. Ved at afbillede
fisken bekender personen, den kristne sin tro.
I evangelierne møder vi også brugen af fisken. Blandt andet da Jesus
kalder de første disciple, og han siger til dem, at han vil gøre dem til
menneskefiskere (Matt.4,18-22). På den måde kommer fisken også til
at betegne de mennesker, som omvender sig til kristendommen. En
anden beretning fra NT er bespisningsunderet, hvor Jesus mirakuløst
bespiser 5000 mennesker med blot fem brød og to fisk (Johs.6, 1-15).
Dette måltid af brød og fisk forbandt man tidligt i kristendommen
med nadveren, og fisk og brød kom derfor til at symbolisere Jesus
selv. Så fra begyndelsen har fisken repræsenteret både Jesus som
frelseren, og de kristne som de der blev frelst.
Så kom og deltag i Høst-gudstjenesten og læg løg, så vi kan få dette
stærke kristne symbol til at blomstre på Engholmkirkens kirkegård.
Skrevet af Sognepræst Karen Møldrup Rasmussen.
Engholmkirken nr. 3 - 2015 • 3
Et besøg på kirkegården
Det er nu 20 år siden, at kirkegården
ved Engholmkirken blev indviet. Kirkegården er anlagt som en skovkirkegård, og siden indvielsen er de små
egetræer vokset til store træer med
kroner, der samler sig over gravene.
Megen symbolik knytter sig til træet,
og det bruges da også flittigt i testamenterne og i vor rige salmeskat som
tegn på menneskelivet og livets kredsløb. Og på plænerne spirer krokus og
påskeliljer frem, når foråret nærmer
sig.
Når man går en tur på kirkegården,
fortæller de mange gravsten deres
egen historie om de sidste 20 år i Engholm sogn.
Den traditionelle gamle kirkegård,
som vi kender den fra de gamle middelalderkirker, består for det meste af
sirligt revet grusstier mellem gravsteder omkranset af lave buksbomhække
og ind i mellem større familiegravsteder. Disse gamle kirkegårde fortæller
historien om det omkringliggende
samfund og de familier, der bor i sognet. Gravstenene kan være flere hundrede år gamle, og de kan være ganske
nye. Man kan se navnene på de store
gårde i sognet, og hvordan giftemål er
blevet indgået, og mange familienavne
går igen over flere generationer.
De nye kirkegårde og gravsten fortæller også en historie, men det er i dag
sjældent, at man kan se, hvilken stilling den afdøde har haft i samfundet,
eller hvilket pigenavn hustruen havde
Stenen på fællesgraven
4 • Engholmkirken nr. 3 - 2015
før giftemålet. Vi er blevet mere anonyme, mere individuelle og så alligevel
ikke. Selv ved livets afslutning dukker
der nye muligheder op. I dag kan man
sætte en QR kode på den afdødes
gravsten og med sin mobiltelefon kan
besøgende scanne koden og dermed
se billeder og informationer om den
afdøde. En stenhugger på Mors var
den første i Europa, der lavede gravsten med QR kode, og selvom det
ikke er særlig udbredt endnu, og også
kan give anledning til visse overvejelser om, hvilke informationer der skal
være tilgængelige og hvor længe, er
der nok ingen tvivl om, at det er noget,
der vil brede sig. Assistens kirkegård
i København er Danmarks første digitale kirkegård, som anvender denne
teknologi. Her vil et antal gravsteder
i perioden 2014-2016 blive forsynet
med QR koder, så den besøgende kan
få informationer om dem, der er begravet på kirkegården.
Det er i dag også muligt at registrere gravsteder, der er mere end 10 år
gamle på internettet, således at de er
tilgængelige for f.eks. slægtsforskning.
der og historien levende.
På kirkegården omkring Engholmkirken viser gravstenene kun navn og
dato for fødsel og død. Så i dag kræver
det en del lokalkendskab for at få fortællingen om sognet og dets beboere.
Men fortællingen er der stadig, og så
længe vi fortæller den, er vores min-
Oskar Jensen - den første borgmester
i Allerød kommune fra 1970 til 1987
efter sammenlægning af Lynge-Uggeløse, Blovstrød og Lillerød kommuner
- var sammen med sin hustru Elise
Jensen meget aktiv omkring Engholmkirkens etablering og er et af de men-
nesker, man kan mindes på kirkegården.
Og også fællesgraven med monumentet skabt af Alice Buchhave – lokal
kunstner og lærer på Lillerød Skole i
mange år – er et sted man kan stoppe
op og fortælle historier.
Engholmkirken nr. 3 - 2015 • 5
Tak til Niels!
Når du har gået en tur på kirkegården,
har du måske mødt Engholmkirkens graver, Niels Knudsen.
Niels har været graver hos os siden 1.
august 2010, men har nu valgt at gå på
efterløn fra den 15. marts.
Vi vil savne Niels og hans gode humør og
varme lune og vil sige mange tak for den
tid og al den energi, Niels har lagt her hos
os og ønske al mulig held og lykke fremover. Menighedsrådet vil nu gå i gang
med at søge efter en ny graver, der kan
fortsætte arbejdet med at holde kirkegården og udendørsarealerne.
Kirkegården blev indviet af sognepræst Kirsten Darø Jensen 5. juni 1995.
6 • Engholmkirken nr. 3 - 2015
Kirkens kapel
Det er nok de færreste, som tænker over,
at der er i kirkens klokketårn også befinder sig et kapel? Men det er nu ganske
vist. Bag den store tunge dør befinder
der sig et meget fint og enkelt andagtsrum. Fra kapellet kan man vælge at tage
den sidste afsked med en elsket person,
hvis ikke man ønsker at gå i kirken. På alteret i kapellet er der et flot kors lavet i
glas omkranset af to lysestager. I forbindelse med opførelsen af vandrekirken i
1984 udførte kunstneren Alice Buckhave
en alterudsmykning. Den anvendes nu
i kapellet, hvor den er anbragt i forbindelse med alterbordet. Udsmykningen
består af et silhuetklip, der er udført i en
tynd marinafarvet metalplade på guldfarvet bund.
Silhuetklippet viser billeder af de fire
evangelister, Lukas, Markus, Matthæus
og Johannes, disse fremstår ikonisk med
en tolkningstradition fra gammel tid,
hvor Matthæus fremstilles som et bevinget menneske. Markus som en løve.
Lukas som en okse og Johannes som
en ørn. Symbolerne menes at referere
til en passage i Johannes’ Åbenbaring
kapitel 4, hvori der står:”… Og rundt om
tronen midt for siderne var der fire levende
væsener fulde af øjne både for og bag.
Det første levende væsen lignede en løve,
det andet lignede en okse, det tredje havde
et ansigt som et menneskes, og det fjerde
lignede en flyvende ørn. De fire væsener
havde hver seks vinger, fulde af øjne hele
vejen rundt og på indersiden (...)”
Engholmkirken nr. 3 - 2015 • 7
Påsken i Engholmkirken
Påskens dramatiske begivenheder forkyndes, fortælles, synges og opleves traditionen tro i Engholmkirken
ved fem meget forskellige gudstjenester. Vi vil gerne
opfordre til, at man kommer hele påskeugen for på
den måde at få hele den fantastiske fortælling ind under huden, og dermed sætte sin egen tro og sit eget
liv i spil.
Påskeugen begynder palmesøndag, hvor vi hører om,
hvordan Jesus bliver modtaget, da han ankommer til
Jerusalem. Skærtorsdag hører vi om, hvordan Jesus
sammen med sine disciple spiser påskemåltidet, hvor
han indstifter nadveren. Langfredag hvor han må bærer sit kors til Golgata, hvor han blev korsfæstet som
en anden gemen røver. Påskemorgen hvor underet
sker – hvor graven er tom, hvor Jesus er opstanden! 2.
påskedag hvor Jesus igen møder og giver sig til kende
over for sine disciple.
Palmesøndag den 29. marts kl. 10.00 er der familiegudstjeneste, hvor mini-konfirmander fra Ravnsholtskolen deltager. Efter gudstjenesten er der boller
i menighedssalen, og vi går udenfor og triller æg.
Skærtorsdag torsdag den 2. april kl. 19.30.
Langfredag fredag den 3. april kl. 10.00. Alteret vil
være bart. Mørket har trængt sig på, og Jesu lidelseshistorie vil blive oplæst. Historien vil bliver flankeret af
salmesang og musik.
Påskedag søndag den 5. april kl.10.00. Byder vil til
fest og fejrer underet – han er opstanden! Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden glædelig påske og nyder
et påskeæg sammen!
2.påskedag mandag den 6. april kl. 10.00.
8 • Engholmkirken nr. 3 - 2015
Konfirmationsdatoer 2015
Med foråret kommer også konfirmationerne, og her i Engholmkirken glæder vi os til at ønske årets konfirmander tillykke.
Årets konfirmander bliver konfirmeret på følgende dage:
Den 1. maj kl. 9.30 8.A fra Engholmskolen
Den 3.maj kl. 10. 00 8.C fra Engholmskolen
Den 14. maj kl. 10.00 8.E fra Ravnsholtskolen
Den 1.maj kl. 11.30 8.B fra Engholmskolen
Den 10. maj kl. 10.00 8.D fra Ravnsholtskolen
Den 17. maj kl.10.00 8.C1 fra Ravnsholtskolen
konfirmationsdatoerne 2016
Den 22. april 8. A og 8. B fra Engholmskolen
Den 24. april 8. C og gruppeordning fra Engholmskolen
Den 1. maj 8.D fra Ravnsholtskolen
Den 5. maj 8. E fra Ravnsholtskolen
De kommende konfirmander og deres familier vil modtage invitation til indskrivning engang i løbet af maj/juni måned.
Engholmkirken nr. 3 - 2015 • 9
Det sker i kirken:
NYT tiltag - Det` for mænd
Savner du samværet med dine mandlige
kolleger i kantinen, frokoststuen, skurvognen eller læreværelset, eller er du blevet alene så er denne mandeklub måske
noget for dig.
Vælg dig selv! - Kierkegaard som
coach - Den 15. april kl. 19.30 gæster Pia Søltoft Engholmkirken.
Sommerkirke – brug en uge af ferien i kirken!
Hvis du efter sommerferien 2015 skal i
1. eller 2. klasse, så er der et super tilbud til dig. Du kan bruge den første uge
af din ferie i kirken. Vi skal synge, høre
historier, se film, være på løb, lave gudstjeneste og have det smaddersjovt!
Vi er nogle mænd fra Engholmkirken,
som gerne vil mødes med andre mænd
og være sammen om ting, som primært
mænd interesserer sig for. Programmet
i gruppen vil blive sammensat af ideer
fra mødedeltagerne selv, så alle er med
til at lægge programmet.
Frokostklubben ”Det` for mænd” har som
formål at være et godt tilbud til mænd,
som en gang om måneden har lyst til at
mødes med andre mænd omkring madpakken, og for at drøfte aktuelle spørgsmål og lytte til relevante foredrag.
Kammeratskab, hygge og afslappet samvær vægtes højt, så derfor er du velkommen til at tage en ven eller nabo med.
Det sociale er i højsæde.
Vi mødes i Engholmkirken den 2. mandag
i måneden kl. 12-14 hvor vi spiser den
medbragte madpakke sammen. Vi starter
d. 9. marts kl. 12. De efterfølgende datoer
i foråret er d. 13. april, 11. maj og 8. juni.
Du kan få nærmere oplysninger om aktiviteten ved at kontakte Arne på tlf. 2445
1238.
10 • Engholmkirken nr. 3 - 2015
godt hjælpe den anden på vej. Faktisk kan
hele Kierkegaards forfatterskab ses som en
sådan hjælp til selvhjælp og det er i den
betydning, man kan tale om Kierkegaard
som coach”.
Det sker fra den 30. juni til den 3. juli kl.
9.00 – 14.00 (fredag dog til kl. 15.00, da
vi slutter ugen med gudstjeneste, hvor
familie og venner inviteres til at deltage).
Læs mere på kirkens hjemmeside
www.engholmkirken.dk
Pia Søltoft er forskningslektor. phd. og
kyndig kender af Kierkegaard og hans
tanker, og hun siger således om foredraget: ”Foredraget vil kaste lys over Kierkegaards syn på det menneskelige selv.
Kierkegaard opfatter selvet som en kontinuerlig opgave; man skal vælge, vinde,
finde, blive eller over tage sig selv. Et menneske er altså ikke umiddelbart sig selv.
Det skal gøre en aktiv indsats for at blive
den, det rent faktisk er og først hermed
overtager man ansvaret for sig selv. Der er
tale om en etisk opgave, som det enkelte
menneske selv skal løse. Men den ene kan
Koncerter:
Søndag d. 12. april kl. 16.00
Duo Askou/Andersen
Hanne Askou, violin, Frode Andersen, accordeon med Sasse Flodgaard, mezzosopran, som gæstesolist.
Søndag d. 12. April kl. 16.00 er der igen mulighed for at opleve Duo AskouAndersen i Engholmkirken – duoen har tidligere medvirket
ved Engholmkirkens liturgiske gudstjeneste
på langfredag, men kan denne gang høres i
et rent koncertprogram, der bl.a. indbefatter
duoens egne bearbejdelser af nordiske folketoner, salmer og sange samt musik af bl.a.
Carl Nielsen og Johann Crüger. Som gæstesolist medvirker Engholmkirkens faste sanger Sasse Flodgaard
i en uropførelse skrevet til denne koncert af Engholmkirkens
organist Bo Andersen, nemlig det korte stykke ”Another World
– a Confessional” til tekst af den amerikanske digter Lawrence
Ferlinghetti.
Gratis adgang
Søndag d. 26. april kl. 16.00
Gladsaxe Symfoniorkester under ledelse af Alexander
Christensen med Helene Jerg, solo-cello
Søndag d. 26/4 kl. 16.00 gæster Gladsaxe Symfoniorkester
Engholmkirken med et program, der bl.a. indeholder et par
populære klassikere fra det romantiske repertoire, nemlig Max
Bruchs ”Kol Nidrei” for cello og orkester med Helene Jerg som
solist og suiten fra Tjajkovskijs ballet ”Tornerose”. Koncerten ledes af den unge lovende dirigent Alexander Christensen, som
ved denne lejlighed dirigerer orkestret for første gang.
Entré ved indgangen: kr. 80,-
Torsdag d. 28/5 kl. 19.30
Frederiksborg Kammerkor med gæstesolister
under ledelse af Paul Kim
opfører Mozarts Requiem
På programmet for koncerten d. 28. maj står et af korlitteraturens absolutte hovedværker, nemlig W.A.Mozarts Requiem.
Et rekviem (oftest stavet Requiem) er en romersk-katolsk sjælemesse for de døde (missa pro defunctis).
Entré ved indgangen
Søndag d. 7. juni kl. 16.00
NORDSJÆLLANDS SINFONIA under ledelse af Jørgen Fuglebæk
Nordsjællands Sinfonia spiller ved denne koncert et program
bestående af bl.a. Ludvig van Beethovens Symfoni nr. 3, Es-dur,
Opus 55 samt en uropførelse af Engholmkirkens organist Bo
Andersen, ”Uralte Tänze”, der er en montage og genkomponering af gamle italienske og tyske generalbassatser, herunder
også barokkomponisten Johann Crüger der var organist og
kantor i Marienkirche i Berlin i tiden under reformationen og i
den forbindelse bidrog med en del salmemelodier til tekster af
den på den tid førende salmedigter Paul Gerhardt, der ligesom
Crüger også virkede ved Marienkirche. Flere af Crügers melodier finder stadig anvendelse i den danske salme- og koralbog,
bl.a. ”Nu takker alle Gud”, ”Jesus, livets sol og glæde”, ”Hjerte,
løft din glædes vinger” og melodien
til ”Herren, jeg har handlet ilde” der
også bruges til en håndfuld andre
salmetekster. Stykket er bestilt af
Nordsjællands Sinfonia til koncerten
i Engholmkirken med støtte fra Statens Kunstfonds tonekunstudvalg.
Entré ved indgangen kr. 80,-
Engholmkirken nr. 3 - 2015 • 11
Dette sker også i din kirke:
Hver søndag kl. 10.00 er der højmesse
Børnegudstjenester med spisning
Onsdag den 25. marts kl. 17.00 – ca. 19.00
Torsdag den 23. april kl. 17.00 – ca. 19.00
Evensong 14. april kl. 19.30
Kirkens kantori deltager
Sommer – amfi gudstjeneste
2. pinsedag mandag den 25. maj kl. 10.00 vil vi fejre pinse og Helligåndens komme ved en gudstjeneste i Guds egen frie natur i kirkens amfi. Efter gudstjenesten inviteres alle til lidt grillmad.
Sankt Hans aften fejres tirsdag den 23. juni kl. 18.00
Traditionen tro fejrer vi i samarbejde med FDF Allerød Sankt Hans aften. Vi begynder med gudstjeneste i kirkens amfi. Efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær hos FDF på den anden side af vejen.
Der vil være forskellige boder hvor børn og barnlige sjæle kan more sig. Der sælges grillpølse, kage og
kaffe mm og der vil også vær mulighed for at bage snobrød. Aftenen afsluttes med at bålet tændes og
heksen forhåbentligt flyver til Bloksbjerg!
Kom og vær’ med til en rigtig hyggelig familieaften!
Tilmeld dig kirkens nyhedsbrev og få nyhederne direkte hjem i din mailboks.
Tilmelding gøres på kirkens hjemmeside www.engholmkirken.dk