File - Gadevang Asyl

Kære forældre!
December 2015
I december flyttede Lui og August ind på Fru. Frantzen. På
Loftet er der også nye børn, Ludvig flyttede også 1. december op
på Loftet, og derudover er Ask, og Wilfred begyndt på loftet.
Anna Clara(som er lillesøster til Wilfred), Tor(som er lillebror til
Ask) og Elvijs, og Nanna som er lillesøster til Andrea i Kessers
hus) er begyndt på slusen.
Emine er startet som vikar i huset. Hun er mest i Slusen, men
stikker også næsen ind i børnehaven engang i mellem.
Velkommen allesammen.
Ny Køkkentante:
Vi har fået ny køkkentante. Hun hedder Christina Breil og er
allerede begyndt. Hun er uddannet kok og har også en
pædagogisk assistent uddannelse bag sig. Så Christina har
indsigt i begge brancher. Hun vil fremover tage sig kærligt af,
at styre slagets gang i køkkenet og også være i Slusen og i
børnehaven om eftermiddagen. Vi byder Christina hjertelig
velkommen i Asylet og glæder os til samarbejdet.
Studerende:
I januar måned får vi en ny studerende i praktik. Han hedder Oliver og er i starten af
sin uddannelse. Han skal være på Loftet. Oliver begynder d. 01.02.2016. Han skal være i
praktik i 7 uger. I Asylet har vi ikke haft studerende i lang tid, men skal nu til at have
det igen. Der kommer således en ny studerende i efteråret. Det vil være tante
Charlotte der er praktikvejleder.
Et hjertesuk, ”skiftetøj til store og små”
Kære forældre. Hvis I vidste hvor kede af det jeres
børn bliver når de oplever at der ikke er skiftetøj i
kassen i garderoben. Når man nu har haft den dejligste
leg i den vådeste vandpyt, og kommer ind med røde kinder
og stjerner i øjnene, så er det møj træls, at opdage at
der ikke er tørre strømper, bukser eller t.shirt til at
tage på. Det kan også betyde at man ikke kommer med på
tur, i skoven eller på cykeltur, hvis der ikke er
1
overtrækker eller gummistøvler i garderoben. Øv øv øv, og jeres børn bliver kede af det.
Husk nu at tjekke at garderoben er fuld af skiftetøj, både til inde og ude. Så gør I
nogle glade legesyge børn og nogle tanter meget glade.
I Asylet har vi normer i stedet for regler, også i
forhold til IT.
Mobiltelefon, Ipad, spil, computer mv. på alle fronter
møder børnene muligheden, for at stifte bekendtskab med
de muligheder og udfordringer, der er forbundet med
medier og IT. Asylet har selvfølgelig også en tilgang til
dette som er beskrevet i dette lille skriv som I kan finde
på hjemmesiden.
http://www.gadevangasyl.dk/computere.html
Vi har også vedhæftet et link til en lille kort folder, som er rigtig god at orienterer sig i. Den
fortæller noget om, hvilke udfordringer der er forbundet med nettet og hvordan man som forældre
kan håndtere det. Folderen findes på nedenstående link, hvor der i øvrigt ligger mere materiale om
dette emne.
http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet/Nyheder-fraMedieraadet/internet_og_mobil/Ny-guide-klaeder-foraeldre-paa-til-boernenes-online-liv.aspx.
I kan finde nyhedsbrevet med aktive link på vores hjemmeside.
Projekt med Jordnær og lokalrådet:
I Asylet har vi sagt ja til at indgå i projektet omkring ”Bæredygtig landsby”. Det er et projekt
Lokalrådet har fået kr. 340.000 til. Projektet kører over 2 år og både børnehaven og Kessers hus
vil indgå i projektet. Vi glæder os meget over de muligheder det vil byde på, for igen at sætte
fokus på fællesskabet i Gadevang. Et fællesskab vi tror på, og som vi også tror, betyder en
afgørende forskel for børnene, som oplever det og er en del af det.
Krop og dannelse:
Årstema for 2016 er Krop og Dannelse. I vil på storforældremødet d. 26.
januar kl. 19.00 – 21.00 blive præsenteret for, hvordan børnegrupperne
vil arbejde med temaet.
Teamet ”Krop og dannelse” vil have særligt fokus på legen. Idet megen
forskning viser, at legen er det læringsrum, hvori barnet tilegner sig
mest læring.
2
I sammenhæng hermed afvikler Hillerød kommune et kompetenceudviklingsforløb for personale og
forældre. Interesserede forældrene tilbydes et kursus på 2 timer d. 13. april 2016 i
Frederiksborghallen på Milnersvej. Her vil I blive orienteret og aktivt inddraget i, hvad der tænkes
med projektet. Asylet vil holde åbent for de børn, hvis forældre deltager i kurset. I vil få
nærmere besked når vi nærmer os april måned.
En anden del af forløbet er et 6 ugers diplommodul, som tante Charlotte skal deltage i. Det løber af
staben i foråret. Derudover skal alle tanterne på et mindre kursus.
Julen nærmer sig:
Det bliver atter jul og året rinder ud. Det har været et turbulent år for Asylet, men
fællesskab og tro på fremtiden, bragte det bedste frem i os alle, og ved fælles
hjælp stod vi udfordringerne igennem. Et billede på dette fællesskab er julen
også. Vi er alle sammen med familie og venner,
udveksler kram, kys og nærvær med alle dem der står os nær, og vi
genoplever i små lykkelige øjeblikke, hvor betydningsfuldt fællesskabet er.
Så fra alle os i Asylet til alle jer, skal der lyde ”Et stort tak for kampen og
tak for opbakningen” i året der gik.
Julen er også fyldt med travle gøremål. Lige nu pakkes der gaver ind og de
sidste gaver gøres færdige. Børnene laver de mest fantastiske indpakninger,
og så ”krasomoperer” de gavebåndende, så de krøller sig om pakken. Dejligt at se
spændte børn, der formår at holde på hemmeligheder.
Samvær og fællesskab omkring bordet, ved juletræet, og ved at give gaver til dem man holder af.
Vi håber, at I alle må få nogle dejlige juledage, hvor i kan glæde jer over familie og venners samvær
og fællesskab.
Asylets tanter og jeg ønsker jer alle en rigtig
glædelig jul, samt et godt og lykkebringende
nytår.
Gitte
3