nr. 028 – TU520

Cirkl. 028-TU520
Odense, d. 2. september 2015
TURNERINGSMEDDELELSE
nr. 028 – TU520
FHF Niveaustævner U-10 – U-18
Spilletider:
 U-18 til og med U-16 A: 2x25
 Øvrige: 2x20
Aldersdispensationer:
 Skal ikke ansøges. Men I skal sikre jer at I overholder de gældende regler jf. FHF’s særlige
bestemmelser.
Holdkort
 Elektroniske holdkort skal udfyldes til hver kamp
 Klubbenre skal huske at få oprettet deres trænere så de kan udfylde holdkort
 Klubberne skal huske at få anmodet om spillercertifikater og sikre at man modtager det for evt.
nyankommende spillere.
 Klubberne skal huske at besvare anmodninger fra andre klubber vedr. overførsel af spillercertifikater.
Programmet for den 05. – 06.09. ligger på Håndbold Info.
Tilmeldingfrist til 2. niveaustævne den 19. – 20. september er den 8. september.
HUSK der skal indsende spillerliste til U-14 1. div. U-16 & U-18 2. division.
Der mangler spillesteder til weekenden den 19. – 20.09. Indtastes i Håndoffice, se mere på hjemmesiden:
Turneringer > Turneringsnyt > Niveaustævner.
U-16 & U-18 1. division Niveaustævner
Deltager i Niveaustævnet den 05. – 06.09. og evt. også ønsker at deltage i Niveaustævnet for U-16 & U-18 1.
division i weekenden den 12.-13.09 kan frem til og med den 06.09 tilmelde sig til denne weekend via
håndoffice. Husk rækkerne står under HRØ
Den endelige tilmelding til U-16 & U-18 1. division skal foretages senest den 14. september via Håndoffice.
(Husk rækkerne ligger under Håndbold Region Øst HRØ) Men husk hold kan blive frasorteret til de endelige
rækker.
Turneringskalender
05.09 - 06.09
Niveaustævner FHF U-10, U-12, U-14 U-16 & U-18 samt U-16 & U-18 1. division
08.09
Tilmeldingsfrist: FHF Niveaustævner 19. - 20.09.
12.09 - 13.09
Niveaustævner U-16 & U-18 1. division
13.09.15
Tilmelding Vinterturnering Senior og Oldies Fynske åbne rækker (Serie 2,3 og 4 samt Oldies)
19.09 - 20.09
Niveaustævner FHF U-10, U-12, U-14, U-16 & U-18.
20.09.15
Tilmeldingsfrist Vinterturnering Fynske rækker U-10, U-12, U-14, U-16, U-18
24.09 – 27.09
Kampredigering (Klubbene sætter tider på deres hjemmekampe via Håndoffice)
04.10.15
Første spillerunde FHF turnering og Ungdomsdivision
Kampredigering 2. og 3. division
Husk der skal være sat tider å alle hjemmekampe senest den 10. september jf. skrivelse der er udsendt af
JHF og HRØ.
Dobbelt spillercertifikat - E – Certifikat
Der vil i år være muligt at benytte dobbelt spillercertifikat i både FHF, JHF og HRØ. Der er dog en lille forskel
på, hvordan reglerne for udstedelse af certifikaterne er. Fælles for alle er dog, at der kun kan udstedes dobbelt
spillercertifkat til rækkerne fra 2. division og lavere.
Dobbelt spillercertifikat til efterskoler, som har hold i den Fynske trunering
Her er reglerne ikke ændret i forhold til tidligere år. Se bekrivelsen her
E-certifikater til efterskoler, som spiller i turnering i Jylland eller HRØ
Her søger efterskolen et E-certifikat til spilleren, som skal på efterskole hos enten JHF eller HRØ. A-certifikatet
forbliver hjemme i foreningen, og E-certifikatet ophæves automatisk pr. 30/6.
Det skal bemærkes, at det ikke er tilladt at benytte dobbelt spillercertifikat / E-certifikat i 1. div. / Liga i
ungdomsrækkerne, dog dispenseres der fra dette i niveauspillet til 1. div., her er det tilladt at benytte spillere
på E-certifikater (dette er en turnering administreret af HRØ).
Spillerflytninger
Vi har fået en del henvendelser fra foreninger, som har ansøgt om at få frigivet spillere til deres forening, uden
at der er sket accept fra den afgivende foreninge.
I skal derfor huske, at frigive spilleren, når I modtaget en anmodning i jeres håndoffice, for at spilleren kan
spille i den nye forening.
Har I anmodet om en spiller, som ikke bliver frigivet, skal I rette henvendelse til den afgivende forening for at
få dem frigivet, eller evt. kontakte forbundet. I må IKKE oprette spilleren igen i jeres forening, da
spillercertifikatet kun flyttes, såfremt der er sket en anmodning / accept omkring spillerens flytning.
Er der problemer i forbindelse med niveauspil, hvor I ikke kan få frigivet spillere, kan I kontakte FHF (tlf. eller
mail), og benytte spilleren som ”fiktiv spiller”. Det er dog stadig foreningens ansvar, at spilleren er lovlig til den
/ de pågældende kampe.
FHF U-10 Stævne – TILMELDINGSFRIST 8/9.15
HUSK! Tilmelding til FHF´s 1. U-10 Stævne 26. september 2015. Tilmeldingsfrist 8. sept. 2015.
Tilmelding til FHF BørneStævner foregår som sidste sæson i HåndOffice. Se alle aktiviteter/stævner på FHF
hjemmeside under BØRN OG UNGE - AKTIVITETSKALENDER.
FHF U-5 til U-8 Stævne
Invitation vedr. 1. U-5 til U-8 MiniStævne d. 3. oktober 2015, cirkl.nr. 026-BUU204.
***
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 2.9.2015 kl. 15.00