Effektiv Studie Teknik

Et kursus i effektiv studieteknik er din investering i fremtiden
- fordi det er anvendelig viden for enhver, der gerne vil vide mere om at lære og at huske.
Effektiv studieteknik = læseteknik + notatteknik + hukommelse + indlæring
I den første del af et kursus introduceres du til effektive læse- og notatteknikker, fordi det
er de to grundlæggende færdigheder i at bearbejde, fastholde og strukturere den viden, der
senere skal præsenteres og anvendes.
I den anden del af et kursus præsenteres du for den nyeste viden om hukommelse og indlæring, og du lærer om den indlæringsproces, der gør det muligt at huske. Fordi det ikke er
lige meget, hvordan vores indlæring foregår, når vi vil huske det bagefter - vi husker kun
det, vi har lært. Og der er én indlæringsproces, som støtter hukommelsen bedre end andre.
Som studerende er det effektivt at huske at lære det rigtige - på den rigtige måde - for at
kunne huske det rigtige. Det er effektiv studieteknik i praksis!
Kort fortalt
 Effektiv læseteknik er forberedelse, overblik og opmærksomhed
 Effektiv notatteknik er at bearbejde sin viden i overbliksbilleder
 Hukommelse er at styrke associationerne til kendt viden
 Effektiv indlæring er at mestre sin opmærksomhed og teste sin viden
Udbyttet af en effektiv studieteknik er anvendelsesorienteret indlæring
Udbyttet af et kursus i effektiv studieteknik er, at du bliver i stand til at:
 Optimere din studieteknik og dermed din indlæringsproces
 Effektivisere tidsforbruget
 Opnå et større udbytte af dit studieforløb
Et kursus i effektiv studieteknik er ikke et ekstra fag, der lægges til i et langt undervisningsforløb. Det er et kursus, som giver dig indsigt i og forståelse for, hvordan du kan maksimere
udbyttet af dine studier uden at forlænge studietiden.
Deltager du på et kursus i effektiv studieteknik, giver du dig selv et godt fundament for at
kunne fastholde din viden og dermed gøre din indlæring både præstationsorienteret og
anvendelsesorienteret.
Kursus form og forløb
Kursusformen er ”ikke elektronisk”, og der anvendes ikke plancher i undervisningen. I stedet for bliver der anvendt 4 mind maps samt bogen om effektiv studieteknik, og notater
skrives på Brainpaper. Et kursusforløb varer typisk 5 timer uden øvelser og 7 timer med
øvelser. Interne hold aftales individuelt med hensyn til tid, sted, holdstørrelse og pris.
EffektivStudieTeknik.dk |+45 4043 6804 | [email protected]
Kæden af forudsætninger i den anvendelsesorienterede indlæring
Når man forbereder sin læsning -> opnår man overblik over tekstens røde tråd
Når man har overblik -> læser man aktivt
Når man læser aktivt -> bruger man hovedet og ikke øjnene
Når man bruger hovedet -> kan man læse med den rigtige hastighed
Når man læser med den rigtige hastighed -> læser man i helheder
Når man læser i helheder -> stiger koncentrationen
Når koncentrationen stiger -> stiger opmærksomheden og forståelsen
Når forståelsen stiger -> kan man identificere det væsentligste
Når man kan identificere det væsentligste -> kan man notere i en cirkulær struktur
Når man noterer i en cirkulær struktur -> udfordres man ikke af den sproglige kronologi
Når man ikke udfordres af den sproglige kronologi -> kan man effektivt bearbejde viden
Når man effektivt bearbejder viden -> kan man lettere få en dyb indprentning i hukommelsen
Når man har dyb indprentning i hukommelsen -> dannes der mange associationer
Når der dannes mange associationer -> lettes fastholdelse og genkaldelse af viden for man
husker det bedre
Når man husker det bedre -> opbygges der aktiv viden om et emne
Når der opbygges aktiv viden om et emne -> stiger den samlede viden og man ved mere
om samme emne
Når man ved mere om samme emne -> er det lettere at lære meget om samme emne
Når det er let at lære mere -> er det fordi indlæringen har et formål
Når indlæringen har et formål -> bliver indlæringen anvendelsesorienteret
Tidligere kursister har sagt om et kursus i effektiv studieteknik
”Spændende og lærerigt kursus! Det kræver virkelig ikke så meget - bare de rigtige redskaber,
hvilket jeg tror kurset giver mig! 5. semester kan bare komme an!”
Simon Hildorf, KU Medicin - 5. semester
”Et super godt kursus, med brugbare værktøjer til at forbedre sin studieteknik”
Aleksander, CBS HA Almen
”Spændende kursus gennemført på baggrund af et stort vidensfundament. Jeg har fundet fornyet lyst til at dykke ned i studielæsestoffet”
Mads Engmann Hildorf, CBS - HA Filosofi
EffektivStudieTeknik.dk |+45 4043 6804 | [email protected]