Faktaark om uddannelsen

›› BYGGERI OG HÅNDVÆRK
DESIGN
BYGGERI
HÅNDVÆRK
OM KURSET
MED
S SIKRET
MØBELSNEDKER, BYGNINGSSNEDKER
SNEDKERUDDANNELSEN
Design - Byggeri - Håndværk
LÆREPLAD
ELSES-
UDDANN
Hvis du elsker duften af savsmuld og at bruge dine hænder, er snedkeruddannelsen den helt rigtige vej for dig.
Hvad enten du vælger at blive bygningssnedker eller møbelsnedker, er der fokus på det gode håndværk og de fine
detaljer, og din tålmodighed bliver sat på prøve, når du arbejder med et levende og naturligt materiale, som træ
nu en gang er.
Meget arbejde foregår via computeren, men derfor er snedkerfaget stadig et rigtigt håndværksfag, hvor dine
hænder er dit vigtigste redskab. Som snedker vælger du, om du vil uddanne dig til møbelsnedker eller bygningssnedker, når du er færdig med grundforløbet.
Du kan vælge at stoppe tidligere og dermed tage trinnet til enten bygningsmontør eller træoperatør. Her får du
nogle af de samme kompetencer som bygningssnedkeren og møbelsnedkeren, men på et lavere niveau.
HVOR LANG TID TAGER UDDANNELSEN?
Det tager 3 år og 9 måneder at blive møbelsnedker eller bygningssnedker.
Trinnene bygningsmontør og træoperatør varer hver især 2 år.
HVAD ER ADGANGSKRAVET?
Du skal have mindst 02 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse
eller en tilsvarende prøve. Samtidig skal du også være vurderet uddannelsesparat til erhvervsuddannelse.
HVORDAN ER UDDANNELSEN BYGGET OP?
Du starter på skolen enten på grundforløb 1 eller på grundforløb 2 – afhængig af din baggrund (se figur næste
side). På grundforløb 1 føres du ind i uddannelserne på fagretningen ››Byggeri og håndværk‹‹, hvor du arbejder
med fagene inden for byggebranchen. På grundforløb 2 vælger du at fortsætte på en af uddannelserne. Samlet
set varer de to grundforløb 40 uger.
Du kan også gå i gang med uddannelsen i ny mesterlære ude i en virksomhed i stedet for at begynde på skolebænken. Derefter fortsætter du på hovedforløbet, hvor din uddannelse veksler mellem skole og praktik, til uddannelsen er færdig, og du får dit svendebrev.
Du kan også tage snedkeruddannelsen som EUX,
som giver direkte adgang til videregående uddannelse.
Læs mere på sde.dk/eux
I
GARANT
›› BYGGERI OG HÅNDVÆRK
EKSEMPEL PÅ UDDANNELSESFORLØB
HOVEDFORLØB
OP TIL 40 UGERS GRUNDFORLØB
GRUNDFORLØB 1
20 UGER
GRUNDFORLØB 2
20 UGER
Hvis du kommer direkte
fra 9. eller 10. klasse,
starter du her
SVENDEPRØVE
Læretid i
SKOLESKOLESKOLELæretid i
Læretid i
Læretid i
SKOLESKOLESKOLELæretid i
Læretid i
virksomheden PERIODE virksomheden PERIODE virksomheden PERIODE virksomheden PERIODE virksomheden PERIODE virksomheden PERIODE
Er det mere end et år siden, du afsluttede
9. eller 10. klasse, starter du her
HVORDAN FINDER JEG EN LÆREPLADS?
Det er dit eget ansvar at finde en læreplads, men skolen hjælper naturligvis gerne med gode råd. Det er en
rigtig god idé at tage ud til de steder, hvor du kunne tænke dig at komme i lære. Husk at bruge dit netværk og
holde øjne og ører åbne.
Hvis du ikke finder en læreplads, er der mulighed for at færdiggøre din uddannelse i skolepraktik.
HVAD MED ØKONOMIEN?
Det er gratis at tage en uddannelse hos os. Hvis du er fyldt 18 år, kan du få SU, når du starter på grundforløbet.
Så snart du har tegnet en uddannelsesaftale med en virksomhed, er du berettiget til lærlingeløn efter gældende
overenskomst.
Hvis du er fyldt 25 år, kan der være mulighed for at blive voksenlærling.
HVOR KAN JEG FÅ ARBEJDE?
Snedkeren finder typisk arbejde i snedkervirksomheder eller på møbelfabrikker, men mange snedkere vælger
også at starte selv.
Hvis du tænker på at starte egen virksomhed, kan du supplere med uddannelsen til håndværksmester.
HVOR KAN JEG TAGE UDDANNELSEN?
Du kan uddanne dig til snedker på
Boulevarden 36, Vejle
KAN JEG VIDEREUDDANNE MIG?
Som snedker er det oplagt at læse videre til produktionsteknolog, bygningskonstruktør eller arkitekt.
HVOR FÅR JEG MERE AT VIDE?
Du kan altid læse mere om vores uddannelser på sde.dk. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du ringe
til os på 7010 9900.
HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET
Læs mere på sde.dk/eud