Bent Simonsen - Nordfyns Erhverv og Turisme

CURRICULUMVITAE
UDDANNELSE OG KURSER
2011 - 2013
2010
2010
2010
2009
2007
1984 – 2007
1980 – 1984
Uddannelse til energiteknolog
Grunduddannelse i vintertjeneste, glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil, snerydning af sti og fortov
ADR Grundkursus. Vejtransport af farligt gods i emballage
Kørekort til lastbil og vogntog Kat. C og E - Lastbilmonteret kran certifikat D (gælder også som Kat. C)
Gaffeltruck uddannelse Certifikatkursus B
Svejse uddannelse. Kurser i rørtråd - elektrodesvejsning - kantsøm - stumpsøm/vsøm - § 26
Løbende kurser inden for det grafiske område.
Gennemgået uddannelsen til reprofotograf.
2014 - 2015
Grafiker hos Nordfyn Erhverv
Opgaver: Fremstilling af statusblad fra idé/layout til færdig trykklar PDF fil, powerpoint til generalforsamling.
2014 - 2014
Energiteknolog hos Sanovent
Opgaver: Tilføre viden omkring varmepumper, produktudvikling af nye ventilationsløsninger, bedre og mere effektiv
måde at producere/samle ventilationsaggregater på, fremstilling og samling af ventilationsaggregater helt fra bunden
til færdig installation hos kunden, tegne nye ventilationsmoduler i 3D, udarbejdelse af meget kompleks Excel-regne
ark med grafisk brugerflade til bedre at kunne beregne køle- og varmebehov i ventilation igennem hele året.
2013 - 2014
Energiteknolog hos Dansk Solar Energi
Opgaver: Rådgivning om varmepumpeløsninger i stor skala til Fjernvarmeindustrien, projektledelse af solvarmeløsninger til Fjernvarmeværkerne, fremstilling af materiale til tilbudsafgivelse på solvarmeanlæg, produktudvikling og
udarbejdelse af salgsmateriale til SUN1 (solcelleløsning) til områder med el-opvarmning af varmt brugsvand, rådgiv
ning og problemløsning af opvarmning af varmt brugsvand i områder med lavtemperatur fjernvarme, hvor små varmepumper kunne indgå, udarbejdelse af Excel-ark med grafisk brugerflade til beregning af årsydelser på solvarmeanlæg
og solcelleanlæg.
2007 - 2010
Svejser på Odense Stålskibsværft
Opgaver: Flytning af konstruktioner, flammehøvling, slibning, pulversvejsning, håndsvejsning, robotsvejsning.
2000 - 2007
Grafiker hos Clausen Offset
Opgaver: Kundekontakt, projektledelse, billedbehandling, redigering og indscanning af fotos, rentegning, problemløs
ning af pdf filer, være tilstede ved trykstarter.
1997 - 2000
Grafiker hos Progruppen
Opgaver: Opdatering og vedligeholdelse af den tekniske afdeling, SUPER bruger på alt IT og Desktop udstyr, digital
udprintning, digitale tryk på Agfa Chromapress, posterprint på plotter, opklæbning, laminering, efterbehandling og
pakning af tryksager, udprintning af film til tryk, billedbehandling, redigering og scanning af fotos.
1994 -1997
Grafiker hos Macflowers
Opgaver: Kundekontakt/sælger, billedbehandling, rentegning, redigering og indscanning af fotos.
1985 -1994
Medejer af reproteknik fyn
Opgaver: Ledelse af virksomheden, ansvaret for hele den tekniske afdeling, fremstilling af trykplader, klichér, renteg
ning, scanning, billedbehandling, opbygning af Desktop afdeling.
1984 - 1985
Reprofotograf hos Fyns repro
Opgaver: Litho af film, affotografering på reprokamera, rentegning, sammenkopi, scanning.
1980 - 1984
I lærer som reprofotograf hos Fyns Kliche Fabrik
Opgaver: affotografering, litho af film, rentegning, sammenkopiering,
fremstilling af trykplader og klichér.
CV
Job
Bent Simonsen
Ahornvænget 9 | 5471 Søndersø | Tlf. 3029 6051 | [email protected]
CURRICULUMVITAE
Andre kompetencer
IT
Stort kendskab til MS Office og hele Adobe pakken. 3D tegneprogrammerne AutoCAD, Inventor og FreeCAD,
samt et godt kendskab til en lang række andre programmer, såsom beregningsprogrammer til lysberegning og energianalyse og optimering af køle- varmepumpe. Bruger IT hver dag til kommunikation, opgaver og underholdning.
CV
Sprog
Behersker dansk og ”behersker” engelsk i ”skrift” og tale, samt forstår tysk, svensk og norsk i tale.
Andet
I dagligdagen får jeg skyld for at være en humoristisk, venlig, meget samarbejdsvillig, pligtopfyldende og lærenem
person. Trives fint bag et skrivebord, men har det også godt med af få beskidte hænder i et fysisk hårdt job.
God til at analysere, effektivisere og strukturere opgaver og arbejdssituationer.
Det ligger til mig som person, at jeg i et arbejde automatisk tager ansvar for arbejdsopgaver, selvom det måske
ikke er mit ansvarsområde, og jeg er meget ærekær over for mit arbejde.
Jeg er problemknuseren og løsningsfokuseret, når der stilles en problematik op, som der skal findes løsning på
smartest og effektivt. Jeg ser muligheder frem for begrænsninger.
God til arbejde i Excel, hvor jeg fra starten tænker den grafiske brugerflade indover for at kunne præsenteres og
give et bedst udbytte for brugeren.
Derudover er jeg en god teamplayer, som ikke er bange for at tage fat og gå flittigt til arbejdsopgaverne.
De 27 år i den grafiske branche lærte mig at skabe resultater, selv under meget stramt tidspres. Denne kompetence
har jeg bl.a. brugt som materialemand for Odense Bulldogs (ishockey), hvor jeg skal løbe stærkt og holde hovedet
koldt, når jeg servicer spillerne og gør udstyret klar både før, under og efter kampene.
Fritid
Fritidsinteres- Ishockey har min helt store interesse. Jeg er materialemand for Odense Bulldogs. Ellers lever jeg et godt, sundt
og aktivt liv sammen med familie og gode venner. I min fritid holder jeg meget af løb (maraton) og cykling, samt
ser mm.
camping livet og elsker at komme ud i naturen.
Bent Simonsen
Ahornvænget 9 | 5471 Søndersø | Tlf. 3029 6051 | [email protected]