Nummer 1. Marts til juni

25. årgang · nr. 1 · Marts - Juni 2015
ØSTBYENS KIRKEBLAD
01
Vor Frelsers Kirke en levende kirke
25. årgang · Marts - Juni 2015
Vor Frelsers Kirke
Kirkehusets indvielse
1. søndag i advent, den 30. november 2014,
begyndte et nyt kirkeår og et nyt kapitel i Vor
Frelsers Sogns historie. Det var dagen, hvor
det nye kirkehus blev indviet, og kirken var
fyldt til sidste plads ved formiddagens gudstjeneste med biskop Marianne Christiansen,
der talte over dagens tekst om Jesu indtog i
Jerusalem. Biskoppen fik også indflettet adskillige rosende ord om den modige plan, der
denne søndag blev ført ud i livet ved at forbinde kirke og kirkehus direkte med hinanden
og dermed skabe den helt rigtige tætte sammenhæng mellem de to bygninger. Ordene
i den gamle salme ”Gør døren høj, gør porten vid” var blevet til virkelighed, da de røde
snore foran dørene blev klippet kl. 12, og de
glasdækkede passager fyldtes med forventningsfulde gæster.
Det var en helt særlig oplevelse at stå i de
lokaler, der først gennem adskillige år havde
været genstand for talrige møder og intense overvejelser for at give de bedste rammer
for kirkens medarbejdere og det righoldige
menighedsliv, Vor Frelsers Kirke er velsignet
med. Og 2014 var året, hvor kirkehuset, skabt
af arkitekt og billedkunstner Zoran Juresa,
forlod tegnebrættet, og man kunne se den
smukke bygning med den flotte arkitektur
rejse sig midt i et virvar af håndværkere, maskiner og køretøjer. Der var blevet arbejdet
hårdt lige til det sidste for at bringe de mange
detaljer indendørs på plads.
2
Østbyens Kirkeblad
Poul Ulrich Jensen
Sang og ikke mindst et musikprogram med
både J.S. Bach og W.A. Mozart, fremført af
Den Jyske Sinfonietta, satte et festligt præg
på indvielsesdagen. Der var sørget for et fint
traktement stillet frem forskellige steder, så
køerne ikke blev alt for lange, og adskillige
talere gav hver deres bidrag til historien om
og forventningerne til den nye bygning. Man
kunne også ved selvsyn forvisse sig om, at
her var de helt rigtige muligheder for fremtidens aktiviteter, også et handicapvenligt hensyn til dem, der ikke længere har så let ved at
komme omkring.
Når et hus er blevet indviet, kommer hverdagen, hvor det skal stå sin prøve og leve
op til de store forventninger. Vil man føle sig
hjemme i de nye omgivelser? Har det store
forarbejde – de dygtige arkitekters ideer og
menighedsrådets omhyggelige plan­
lægning
givet det ønskede resultat? Der var enighed
om, at rammerne nu er ideelle, og at de nok
skal blive fyldt ud på bedste vis. I invitationen
til indvielsen stod der ”Alle er velkomne”, og
sådan vil det også være fremover i vores nye
kirkehus.
Vor Frelsers Kirke
Bjørn Ellerbek
Sognepræst
Jesus lever!
Hvor kan vi møde Jesus?
Jeg har ikke set ham med mine øjne, hørt ham
med mine ører, eller følt på ham med mine
hænder, men jeg har mødt ham i mit hjerte.
Vi kan møde ham i sakramenterne, i dåb og
nadver, i Bibelens ord og forkyndelse, gennem bønner og lovsang, i det kristne fællesskab, i naturens storhed eller blot i stiheden.
Hvad betyder Jesus i mit liv?
- At jeg ikke er alene. Den opstandne Herre
er hos mig hver dag med sin ånd. Nogle gange føles han ganske nær, til andre tider langt
væk, men han er der altid, også når jeg ikke
føler ham. Nogle gange går jeg og tænker på
ham i løbet af dagen, andre gange er det kun
om aftenen, når dagen er forbi.
- At jeg er kendt. Jesus kender mit liv, og
han har selv prøvet at leve som menneske.
Jeg behøver ikke at have maske på i mødet
med ham men kan komme, som jeg er, også
med det som er pinligt og svært at sige til
mennesker, jeg holder af.
- At jeg får hjælp. Hos Jesus kan jeg finde
hjælp til at bekæmpe det, som er ødelæggende for mit liv og mit forhold til andre. Gennem
Jesus møder jeg Guds tilgivelse og får hjælp
til at møde mine medmennesker med tilgivelse.
- At jeg er elsket. Det betyder noget for
mig, at jeg er elsket, ikke fordi jeg har gjort
mig fortjent til det, men fordi han møder mig
med kærlighed. Det er stort, når jeg ved, at
jeg ikke fortjener hans kærlighed og alligevel
oplever mig elsket.
- At jeg har et fundament. Jeg ved der
kommer en dag, hvor alt falder sammen omkring mig, når døden banker på min dør, så er
det Jesu opstandelse fra de døde, der giver
mig håb. En dag skal jeg få lov at træde ind i
Guds kærlighedsrige rige og se mine kære, og
det kan jeg takke Jesus for.
3
Vor Frelsers Kirke
Nyt fra Menighedsrådet
Konstituering
K irkehuset
Menighedsrådet skal hvert år inden 1.
søndag i advent konstituere sig.
Arbejdet med etablering af vores nye
kirkehus er nu afsluttet.
Menighedsrådet ved Vor Frelsers Kirke har
konstitueret sig til 1. søndag i advent med
følgende resultat:
Vi har fået et meget smukt og anvendeligt
hus og er meget glade for resultatet af flere
års arbejde.
Formand – Emil Tang
Næstformand – Conny Jakobsen
Kontaktperson – Svend Nørby
Kirkeværge – Svend Nørby
Kasserer – Knud Dideriksen.
Kirkehuset blev indviet 1. søndag i advent.
Det blev en rigtig festlig og højtidelig
dag, både i kirken hvor biskop Marianne
Christiansen prædikede og efterfølgende i
kirkehuset med lækker mad, smuk musik og
mange gode festtaler.
Økonomi
Økonomien til det nye år (2015) er nu på
plads, og menighedsrådet har fået de samme
midler stillet til rådighed som i 2014. Det betyder, at vi kan fastholde det samme aktivitetsniveau, hvilket vi er meget tilfredse med.
4
Østbyens Kirkeblad
Jeg vil gerne sige en stor tak til
menighedsrådet og til personalet for
samarbejdet omkring dette projekt og for
jeres store arbejdsindsats.
Hverdagen i vores nye hus har nu
efterhånden fundet sin normale gænge, og
Vor Frelsers Kirke
menighedsrådet har på menighedsrådsmødet
i januar drøftet, hvilke aktiviteter der
yderligere skal arbejdes med.
Menigheden ved Vor Frelsers Kirke vil i
løbet af det tidlige forår blive inviteret til en
dialog­aften, hvor vi vil drøfte nye tiltag. Se
omtale af suppemødet på side 10.
Det gamle sognehus
Da der ikke indkom bud på det gamle
sognehus på Worsaaesgade 2 efter
budrunden, fik menighedsrådet tilladelse
til at sælge ejendommen på almindelige
salgsvilkår.
Tæpper/hynder i kirken
Menighedsrådet har besluttet at udskifte
hynderne på kirkebænkene, det røde tæppe
i midtergangen, det blå tæppe ved alteret og
altertæppet, som er slidt helt igennem.
Menighedsrådet afventer et samlet tilbud på
opgaven.
Menighedsrådet har gennem en årrække
modtaget pengegaver i form af arv fra
enkeltpersoner til udsmykning af kirken. En
del af disse penge forventes anvendt til dette
formål.
Emil Tang
Efterfølgende er ejendommen solgt til
Kirstine Seligmanns Skole. Skolen overtager
ejendommen 1. februar 2015.
5
Vor Frelsers Kirke
MUSIK I KIRKEN
Påskekoncert
Palmesøndag den 29. marts kl. 15.00
Willy Egmose: K risti liv
Et helt nykomponeret og meget fint oratorium
af Willy Egmose (musik) og Lars Busk Sørensen (tekst).
Det enestående musikværk spiller omkring en
time og er bygget op over 9 tekster af en af
de kendteste nulevende danske salmedigtere,
Lars Busk Sørensen. De 9 tekster er skrevet
over en direkte betragtning på stedet af maleren Emil Noldes store kendte alterbillede på
museet i Seebüll, Sydslesvig. Billedindholdet
med de 9 scener, forklarede og indholdsformidlede digteren til den blinde organist, kom-
6
Østbyens Kirkeblad
ponist og pianist Willy Egmose, der derudfra
komponerede sin musik.
Vor Frelsers Kirkes Ungdomskor,
The United Saviour Singers,
Willy Egmose-trio,
Anette Mouritsen, sopran,
Kristoffer Sass, tenor,
Dirigent: Erik Linow.
Billetter ved døren af 70 kr. (børn u. 12 år,
50 kr.) Dørene åbnes en time før.
Koncerten gentages samme aften i
Sct. Michaelis Kirke i Fredericia kl. 19.30.
Vor Frelsers Kirke
Musikgudstjeneste
Søndag den 7. juni kl. 10.30
Fællessalmerne udsmykkes denne dag med
koriske overstemmer.
Johs. M. Michel - Missa
pro nobis.
Messe for kor, forsanger, menighed,
jazzkvartet og orgel
Johs. Matthias Michels nye messe i rytmisk
stil, Missa pro nobis (messe for os), er opført første gang ved en friluftsmesse i Mannheim for et par år siden for mange tusinde
mennesker. Den betagende, ligefremme og
medrivende musik fremføres af kor, forsanger, jazzkvartet og orgel – samt: menighed!
Menigheden ”efteraber” små brokker, indlagt
i messen, så alle uden forberedelse vil føle og
opleve, at de er en del af det hele.
10 minutter før gudstjenestetid synges lidt
melodistof igennem med de, der er mødt
frem fra menigheden.
Vor Frelsers Kirkes Ungdomskor
The United Saviour Singers
Jazzkvartet, bl.a. Lars Boye, klaver, Jeppe
Smith Olsen, kontrabas
Forsanger: Menighed
Dirigent: Erik Linow.
7
Vor Frelsers Kirke
Marts:
April:
Dato:
Kl:
Præst:
Søndag den 1.
Matt.15,21-28
10.30 Bjørn Ellerbek
Søndag den 8.
Luk.11,14-28
10.30 Dorthe Rask Jensen
19.00 Bjørn Ellerbek, Skriftemålsgudstjeneste
Søndag den 15.
Joh.6,1-15
10.30 Bjørn Ellerbek
Rytmisk gudstjeneste
Søndag den 22.
Luk.1,26-38
10.30 Dorthe Rask Jensen
Palmesøndag
Søndag den 29.
Matt.21,1-9
10.30 Bjørn Ellerbek
Kontinuerlig altergang med lovsang
Inds. Danmarks
­Folkekirkelige Søndagsskoler
Skriftemålsgudstjeneste
Søndag den 8. marts kl. 19.00 i Vor
Frelsers Kirke.
Det er en kort og stille gudstjeneste, hvor
der er mulighed for at komme op til alteret,
knæle og få tilsagt syndernes forladelse,
derefter er der altergang. Det er en enkel og
stærk manifestation af Guds tilgivelse.
Dato:
Kl:
Præst:
Skærtorsdag
Torsdag den 2.
Matt.26,17-30
10.30 Dorthe Rask Jensen
19.00 Påskemåltid
Langfredag
Fredag den 3.
Matt.27,31-56/
Mark.15,20-39
10.30 Bjørn Ellerbek
Påskedag
Søndag den 5.
Mark.16,1-8
10.30 Dorthe Rask Jensen
2. Påskedag
Mandag den 6.
Luk.24,13-35
10.30 Bjørn Ellerbek
Kontinuerlig altergang med lovsang
Inds. KFUM og KFUK
i Danmark
Søndag den 12.
Joh.20,19-31
10.30 Dorthe Rask Jensen
Konfirmation
Søndag den 19.
Joh.10,11-16
9.00 Bjørn Ellerbek
11.00 Bjørn Ellerbek
Konfirmation
Søndag den 26.
Joh.16,16-22
10.30 Dorthe Rask Jensen
Rytmisk Gudstjeneste
Søndag den 15. marts kl. 10.30 i Vor
Frelsers Kirke.
Det er for alle der er glade for rytmisk musik.
Ved denne gudstjeneste er orgelet skiftet ud
med et band fra Øster Snede.
Velkommen!
KIRKEBIL · KIRKEBIL · KIRKEBIL · KIRKEBIL · KIRKEBIL · KIRKEBIL · KIRKEBIL · KIRK
Der kan bestilles kirkebil til alle gudstjenester - Pris 20 kr.
Ring til kordegnen mellem kl. 10.00-12.00 på tlf. 75 82 09 62 fredag mellem kl. 10.00-13.00.
8
Østbyens Kirkeblad
Vor Frelsers Kirke
Maj:
Juni:
Dato:
Kl:
Præst:
Bededag
Fredag den 1.
Matt.3,1-10
10.30 Dorthe Rask Jensen
Konfirmation
Søndag den 3.
Joh.16,5-15
10.30 Bjørn Ellerbek
Kontinuerlig altergang med lovsang
Inds. Dansk Bibel-Institut
Dato:
Kl:
Søndag den 7.
Luk.16,19-31
10.30 Bjørn Ellerbek
Musikgudstjeneste
Søndag den 14.
Luk.14,16-24
10.30 Dorthe Rask Jensen
19.00 Bjørn Ellerbek
Forbønsgudstjeneste
Søndag den 21.
Luk.15,1-10
10.30 Bjørn Ellerbek
Kontinuerlig altergang med lovsang
Inds. Dansk Oase
Søndag den 28.
Luk.6,36-42
10.30 Dorthe Rask Jensen
Søndag den 10.
Joh.16.23b-28
10.30 Dorthe Rask Jensen
Kr. himmelfart
Torsdag den 14.
Mark.16,14-20
10.30 Bjørn Ellerbek
Inds. Folkekirkens
Mission
Søndag den 17.
Joh.15,26-16,4
10.30 Dorthe Rask Jensen
Juli:
Pinsedag
Søndag den 24.
Joh.3,16-21
10.30 Bjørn Ellerbek
Søndag den 5.
Luk.5,1-11
2. Pinsedag
Mandag den 25.
Joh.3,16-21
11.00 Friluftsgudstjeneste
Skyttehushaven
Trinitatis
Søndag den 31.
Joh.3,1-15
10.30 Dorthe Rask Jensen
Påskemåltid
Præst:
10.30 Bjørn Ellerbek
Kontinuerlig altergang med lovsang
Jesu Tornekrone
– En Rosenkrans
Langfredag den 3. april kl. 10.30
Et kors vil stå i koret, og der vil være mulighed for at sætte en rose i tornekransen som
symbol på, at Jesu tornekrans, hans lidelse
og død er blev en rosenkrans for os.
Skærtorsdag den 2. april kl. 17.00
Nadveren blev indstiftet ved et jødisk påske­
måltid. Påskens begivenheder belyses gennem salmer og læsninger, og vi smager på
det symbolske påskemåltid. Derefter er der
almindelig altergang. Alle er velkomne!
KEBIL · KIRKEBIL · KIRKEBIL · KIRKEBIL · KIRKEBIL · KIRKEBIL · KIRKEBIL · KIRKEBIL
Til alle koncerter og møder kan der også benyttes kirkebil ved henvendelse til kordegnen dagen
før, eller senest samme dag inden kl. 12.
9
Vor Frelsers Kirke
Friluftsgudstjeneste
2. Pinsedag den 25. maj kl. 11.00.
Det foregår i Skyttehushaven og er et fælles
arrangement for bykirkerne.
Forbøns-gudstjeneste
Søndag den 14. juni kl.19.00.
Det bliver en kort gudstjeneste, hvor der er
mulighed for at komme op til alterskranken
og få præstens forbøn med håndspålæggelse uden at skulle fortælle, hvordan man har
det.
Præst: Bjørn Ellerbek.
Påskekors
2. Påskedag, mandag den 6. april
kl. 10.30.
Børnene kommer op i koret og sætter påskeliljer i det sorte kors, så det bliver til et
blomsterkors, som symbol på Jesu opstandelse fra de døde.
Konfirmationer
Søndag den 12. april kl. 10.30, Kirstine
Seligmann 7. A ved Dorthe Rask Jensen.
Søndag den 19. april kl. 9.00, Vejle
Friskole og Lukas Skolen ved Bjørn Ellerbek.
Søndag den 19. april kl. 11.00, Kirstine
Seligmann 7. B ved Bjørn Ellerbek.
Bededag fredag den 1. maj kl. 10.30,
Kirstine Seligmann 7. C ved Dorthe Rask
Jensen.
A lpha-Kursus
Der starter et nyt
Alpha-kursus den 19.
februar kl. 18.00
Kurset strækker sig over
12 torsdage og en lørdag.
Det er et intro-kursus
til den kristne tro for
dem, der vil genopfriske
troen eller trænge dybere
ned i troens mysterier.
Alpha-kurset er det mest udbredte internationale grundkursus i den kristne tro.
1. Der er fællesspisning og socialt samvær.
2. Oplæg om vigtige kristne emner.
3. Samtaler i mindre grupper.
Kontakt: Bjørn Ellerbek.
Indbydelse til suppemøde
for alle med drømme, ideer og visioner for aktiviteter i Kirkehuset.
Tirsdag d. 17. marts kl. 17.30-20.30
Alle er velkomne – Se nærmere i dagspressen.
10
Østbyens Kirkeblad
Vor Frelsers Kirke
Sogneeftermiddage
Sogneeftermiddage afholdes i det nye Kirkehus.
Kaffe/te og brød koster kr. 20,Alle er velkomne.
En fængslende oplevelse
Torsdag den 26. marts kl. 14-16.
Eftermiddagen byder
på en fængslende oplevelse med
ægteparret Ingeborg
og Carl Lomholt fra
Horsens, der gennem mange år har været
ansat om organist og præst ved Statsfængslet i Horsens.
De fortæller på en levende og spændende
måde om deres mange oplevelse i arbejdet
med nogle af landets hårdeste kriminelle,
hvor Guds ord og musik har været med til at
gøre livet som indsat mere udholdeligt.
”Duften af Israel”
Torsdag den 30. april kl. 14-16.
Gennem MUSIK,
BILLEDER OG
ORD vil organist
Erik Linow, en
gruppe sangere fra kirkens
ungdomskor og
kirke-og kulturmedarbejder Britta Søes tage
jer med på en stemningsfuld rejse til ”Det
Hellige Land”. Musikken vil være en blanding
af folke- og kirkemusik. Billederne er kun få
dage gamle - fra en rejse i Israel.
Sogneudflugt
Øm Kloster, Øm Gæstgiveri, Himmelbjerget
og Gl. Rye Kro.
Torsdag den 4. juni kl. 9-ca. 16.30.
Dagen begynder kl. 9 i Kirkehuset med kaffe
og rundstykker for de morgenfriske. Alterna-
tivt kan man komme kl. 9.30, hvor
der er afgang fra
Vor Frelsers Kirke.
Turen går gennem
det smukke landskab til Øm Kloster
– her vil der være
en guidet rundvisning. Derefter
bevæger vi os lidt
længere ned ad vejen til Øm
­Gæstgiveri, hvor der bliver serveret lækker sprængt svinekam
med tilbehør.
Herfra fortsætter turen til
Himmel­bjerget, hvor vi nyder
den flotte udsigt. Dagen sluttes
af med kringle, lagkage og kaffe
på Gl. Rye Kro. Det forventes, at
bussen er tilbage ved Vor Frelsers Kirke kl. ca. 16.30.
Pris 200 kr. pr.
person (eksklusiv
drikkevarer på
Øm Gæstgiveri).
Tilmelding og betaling på Kirkekontoret senest 27. maj. Begrænset antal pladser.
Vi glæder os til en spændende og indholdsrig
dag.
Arrangør: Vor Frelsers Sogn.
Torsdagscafé
Torsdage fra kl. 14-16.
Vi mødes til hyggeligt samvær i Kirkehusets
café, Strandgade 2A. Vi drikker kaffe/te,
synger og der er indslag af forskellig slags (fx
oplæsning, quiz, tanker om liv og tro m.v.).
Kaffe/te koster 5 kr. Medbring selv brød.
Der kan bestilles kirkebil til 20 kr. hos kordegnen.
Sidste gang før sommerferien er torsdag den
28. maj.
Formand Hans Kelstrup tlf. 3030 0446.
11
Vor Frelsers Kirke
Interview med to konfirmander
I en lille samtale med to af årets konfirmander har undertegnede spurgt ind til, hvorfor de har valgt at gå til undervisning og blive konfirmeret, hvad den kristne tro betyder for dem, lidt om undervisningen, gudstjenesten og konfirmationen.
Oliver, 13 år, Seligmanns Skole
Kirstine, 13 år, Vejle Friskole
Jeg har valgt at gå til konfirmandundervisning
og at blive konfirmeret, fordi jeg er kristen,
og så også fordi mine kammerater vil. Måske
tror jeg ikke på alt, hvad der står i Bibelen.
Der er noget, som er for overnaturligt, f.eks.
at Gud styrer alt. Det er der ingen beviser for.
Kristendommen betyder ikke så meget for
mig i hverdagen. Men jeg tror på, at Jesus har
levet, og at vi ser Gud gennem ham. Jeg tror
f.eks. på, at det er rigtigt, at Jesus gik på vandet. Jeg ville ikke komme i kirke, hvis ikke vi
skulle komme de 8 gange. Men jeg kan godt
lide at synge salmerne ved gudstjenesten og
at gå til alters, hvor vi får brød og saft.
Jeg har ikke lært så meget nyt i undervisningen. Men jeg har bl.a. lært, at teksterne til
gudstjenesten står i salmebogen. Og engang
vi havde en præstepraktikant, fik vi at vide, at
man ikke ved, om der var 3 vise mænd, eller
om der har været flere. Det er godt, når noget
i undervisningen bliver illustreret på tavlen.
Jeg glæder mig til konfirmationen. Det hele,
både det, der skal ske i kirken, og festen bagefter.
Jeg har valgt at gå til konfirmandundervisning
og at blive konfirmeret, fordi der findes så
mange spørgsmål om, hvad man skal vælge
at tro på: f.eks. fysikken, buddhismen eller
islam. Jeg vil gerne tro på kristendommen, da
jeg synes, den er smuk, og det er dejligt at
tro på en ekstra far.
Jeg har ikke lært så meget nyt, men jeg har
fået styrket og uddybet min tro. Vi har nogle
gode samtaler i undervisningen, og præsten
er god til at spørge ind til vores mening.
Den kristne tro er vigtig i forhold til, hvordan
jeg skal leve og opføre mig. At jeg skal tilgive,
elske, være god. Da er Bibelen en slags håndbog for mig, sammen med Gud.
Jeg elsker gudstjenesten, at synge salmerne
og lytte til prædikenen. Der er næsten altid
noget, der rammer, og som jeg kan bruge i
mit liv.
Jeg glæder mig til konfirmationen, til at sige
ja i kirken, og til fest og hygge sammen med
familien.
Tak til Oliver og Kirstine. Dejligt at møde to konfirmander, som reflekterer over troen og livet
og gerne vil tale om, hvad de tror på. Vibeke M. Gregersen
12
Østbyens Kirkeblad
Vor Frelsers Kirke
Skumrings­
meditation
Mandage fra kl. 16.30-17
i kirken.
(Til og med 23. marts).
Skumringsmeditation er
en mulighed for at trække
sig tilbage og en hjælp til
personlig fordybelse, bøn
og meditation. Meditationen
er bygget op om sange fra
Taizé, ord til eftertanke,
stilhed og bøn.
Der er mulighed for at komme ind i kirkerummet fra kl.
ca. 16.15, hvor du kan give
dig tid til at ”lande” og tænde
et lys.
Det kræver ingen særlige
forudsætninger at deltage.
Kirke-og kulturmedarbejder
Britta Søes leder meditationerne.
Babysalmesang
Nyt hold begynder mandag den 17.
august.
Læs mere på www.vorfrelserskirkevejle.dk
under Aktiviteter for børn.
13
Vor Frelsers Kirke
Pilgrimsvandring
Bibelstudiekreds
Søndag den 17. maj. Fælles arrangement for de fire bykirker. Vi indleder med
gudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke kl. 10.30.
I skrivende stund er ruten på 10-15 km
endnu ikke fastlagt. Der er andagter og
korte pauser undervejs. Medbring selv
madpakke og drikkevarer, tøj og gode sko
efter vejrforholdene. Der serveres en kop
kaffe. Der vil komme yderligere oplysninger i Lokalavisen og på kirkens hjemmeside.
Onsdage den 4. marts, den 8. april og
den 6. maj kl. 19-21.
Pris: 50 kr. for buskørsel tur/retur kirken.
Tilmelding: Vibeke Maagaard Gregersen,
22956703 eller
email: [email protected]
i Kirkehuset.
Kredsen er åben for alle interesserede.
Henvendelse kan ske til:
Knud Hebsgaard
Tlf. 75 83 53 56
Fælleskirkelig bøn
Hver onsdag i lige uger er der fælleskirkelig bøn i Kirkehuset fra kl. 16-17.
Den første mandag i hver måned er
der møde på skift i byens kirker fra
kl. 19.-21.
Alle er velkomne
Bjørn Ellerbek og
Esther Jeppesen
SOGNEINDSAMLING - FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 2015
HUSK indsamlingen, søndag den 8. marts 2015.
Vi begynder umiddelbart efter gudstjenesten og mødes i Kirkehuset,
Strandgade 2 A, hvor der vil være kaffe og rundstykker.
Har DU lyst at være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre
deres liv?
Så meld dig som indsamler hos:
Johannes Albinus tlf: 7572 7446
Svend Nørby tlf:
2176 4369
Per Frisgård tlf:
2628 4385
eller e-mail: [email protected]
14
Østbyens Kirkeblad
Vor Frelsers Kirke
Vejle Kirker og Kirkegårde
Kirkegårde: Nordre, Søndre, Østre og Gamle
Kapel: Skovkapel
Vedligeholdelse - Leje af gravsted - Salg af: blomster - kranse grandækning - omlægning og nyanlæg af gravsted
Administration: Havelodden 4 - 7100 Vejle. Tlf. 75 82 11 44 - Fax 75 82 77 89
E-mail: [email protected] - Hjemmeside: www.vejle-kirkegaarde.dk
www.emballagegruppen.dk
vi
s
ge r
ør
for alt
Vi har mange års erfaring
i at varetage hele forløbet
omkring et dødsfald.
Susanne & Hans Boesen
Døgnvagt alle ugens 7 dage
Vardevej 31 & Fredericiavej 89
7100 Vejle
tlf. 7582 2455
Vi svarer altid på 75 72 36 46
Døgnvagt
7 dage
For Vejlealle
ogugens
opland
Træffes efter aftale
Bente Lorenzen & Connie Langvad
Vardevej
31 & Fredericiavej
89
Grejsdalsvej
265 · 7100 Vejle
[email protected]
7100
Vejle
Læs mere på www.grbf.dk
www.amtetsbegravelsesforretning.dk
Nærmere dig
Ella
Sinding
Simon Møller
Simonsen
Annette
Clausen
ISO9001-certificeret
75 82 07 25
Nørrebrogade 9 - 7100 Vejle
Vi svarer altid
Anders Buhl
Pedersen
Archibalds
Begravelsesforretning
75 82 12 13
15
Nyttige oplysninger
Vor Frelsers Kirke
Kordegnekontor:
Strandgade 2 A, 7100 Vejle
Tlf. 7582 0962
[email protected]
Mandag lukket
Tirsdag 9-13
Onsdag 9-15
Torsdag 11-13
Fredag 9-13
Kordegn:
Merete Henriksen
[email protected]
Sognepræst:
Bjørn Ellerbek
Steensens Vej 5, 7100 Vejle
Tlf. 7582 1224
[email protected]
Træffes ikke mandag.
Sognepræst:
Dorthe Rask Jensen
Ørstedsgade 36, 7100 Vejle
Tlf. 7582 8383
[email protected]
Træffes ikke onsdag.
Sognetilknyttet præst
Diakonipræst
Maria Krogsøe Mienert
[email protected]
Tlf. 4040 4230
Menighedsrådet
Organist:
Erik Linow
Helsebakken 17, 7100 Vejle
Tlf. 7583 5405
[email protected]
Hjemmeside: www.linow.dk
Organist:
Hanne Tolbøll Nielsen
Frydsvej 10, 8700 Horsens
Tlf. 7561 4181
[email protected]
Kirketjener:
Torben Graae
Tlf. 2274 0190
[email protected]
Kirke- og kulturmedar­
bejder/kordegnevikar:
Britta Søes
Strandgade 2 A, 7100 Vejle
Tlf. 2926 1340
[email protected]
Træffes bedst hverdage
mellem 12.30-14.30,
dog ikke torsdag.
Menighedsrådsformand:
Emil Tang
Brynet 6, 7100 Vejle
Tlf. 7476 2801 - 2074 1401
[email protected]
Næstformand:
Conny Jakobsen
Vardevej 28,2, 7100 Vejle
Tlf. 2214 0467
[email protected]
Kirkeværge/kontaktpeson:
Svend Nørby
Parallelvej 15, 7100 Vejle
Tlf. 2176 4369
[email protected]
Kirkeværgemedhjælper:
Hans Jørgen Mortensen
Tlf. 2026 6983
[email protected]
Vor Frelsers Sogns
hjemmeside:
www.vorfrelserskirkevejle.dk
Stof til næste nummer, der udkommer den 1. juli 2015,
bedes sendt til kordegnekontoret senest den 10. maj 2015.
Ansvarshavende: Formand Emil Tang
www.emballagegruppen.dk