montagevejledning

MONTAGEVEJLEDNING
Døre og vinduer
Følgende er et eksempel på afslutning af Royal-behandlet træ mod vindue og dør. Husk at tage hensyn til
regnvand ved valg af indækning omkring elementer. Der
kan eventuelt monteres en alu-inddækning for at sikre
tæthed mod regnvand.
Gerikt
Ved fremtrukket vindue/dør:
Element
Der monteres gerikt rundt på elementets 4 sider.
Vindpap skal gå ud på elementet og renskæres efter
montering af gerikt.
Ved tilbagetrukket vindue:
Sålbænk
Der holdes 40-60 mm. afstand fra underkant element til
overkant beklædning. Dette sikrer et fald på brættet, der
brugs som solbænk.
Bredden på solbænken er afhængig af dybden på elementet samt hvor stort et fremspring der ønskes.
Solbænk skæres 250-500 mm bredere end elementet,
afhængig af bredde på gerikt.
Solbænk tilskæres og monteres. Brug kiler eller klodser
for at opnå det ønskede fald.
Tilsætningslister skæres til og monteres på elementet,
for at nå ud til udvendig beklædning.
Gerikt monteres på tilsætningslisten.
Vindpap skal gå ud på vindues og renskæres efter montering af tilsætningsliste.
Ved tilbagetrukken dør:
Tilsætningslister skæres til og monteres på dør, for at nå
ud til udvendig beklædning.
Gerikt monteres på tilsætningslisten.
Vindpap skal gå ud på døren og renskæres efter montering af tilsætningslisten.
Tilsætningsliste
Vejledningen er kun til inspiration, da der er forhold hvor løsningen skal være anderledes.
- Træet længe leve!