Hent bruger- og montagevejledning

KPK Foldedør
Kernefyr, træ-alu 2- og 3-lags
Elementets min. og max. størrelser
Bredde min. 1288 mm, max. 2183 mm
Højde min. 1678 mm, max. 2273 mm
Elementets min. og max. størrelser
Bredde min. 1693 mm, max. 2888 mm
Højde min. 1678 mm, max. 2273 mm
Elementets min. og max. størrelser
Bredde min. 2098 mm, max. 3598 mm
Højde min.1678 mm, max. 2273 mm
Elementets min. og max. størrelser
Bredde min. 2503 mm, max. 4198 mm
Højde min. 1678 mm, max. 2273 mm
Elementets min. og max. størrelser
Bredde min. 2908 mm, max. 4198 mm
Højde min. 1678 mm, max. 2273 mm
Elementets min. og max. størrelser
Bredde min. 3313 mm, max. 4198 mm
Højde min. 1678 mm, max. 2273 mm
Foldedørssystemet leveres med
3-8 rammer pr. element. Om alle rammer skal
foldes til samme side, deles i midten eller
asymetrisk afhænger af antallet af rammer,
boligens indretning og individuelle hensyn.
Der skal altid foldes et ulige antal rammer
mod karm.
Rammevægt max. 70 kg
Rammebredde max. 700 mm
Appendix FD-STØ-KPK
V1- 25-02-2015
Monteringsvejledning til træ-foldedøre
!
155
114
På karmens side er monteret hængselsringe og plast-dupper i en pose.
Disse fjernes inden karmen sættes i
murhullet. Hængselsringe er til de
indvendige hængsler. Dupperne er
til at forhindre klemning af greb
mellem rammer samt for at undgå
at rammer ridser hinanden ved fuld
åbning.
50
1. Vær opmærkssom på at rammerne er ophængt i hjul der kører i
køreskinne monteret på topkarmen.
Kontroller derfor at der er en
bærende rem over murhullet.
Døren er ikke konstrueret som
selvbærende. Hvis ikke topkarmen
og dermed køreskinnen er monteret i vage og er 100% ret, vil hjul
ikke køre optimalt og døren dermed
ikke kunne justeres efter foreskrifterne.
2. Start med at afmontere tophængsel på alle rammer og bundhængsel
på alle rammer med hjul/stang.
Tophængslets hjul hænges i skinnen
inden karmen sættes i murhullet.
24
58
50
114
24
58
114
50
3. Karmen klodses op i lod og vage.
(lodret og vandret - husk krydsmål)
Sørg for, at der er min 12mm fuge
rundt om karmen i murhullet til
opretning, opklodsning og fugning,
hvis murhullet er meget skævt er
det ikke givet at 12mm er nok til
opretning. Når karmen er placeret
korrekt, skal den skrues fast i falsen
med karmskruer. Der må ikke
bruges ekspanderende fugeskum til
montage af foldedøre.
Når karmen er korrekt monteret,
startes med montering af rammer.
Rammer er mærket med et nr. i
beslagnoten. Rammer hængslet fra
venstre starter med 1, hvor rammer
hængslet fra højre starter med
højeste nummer, svarende til total
antallet af rammer i døren.
4
40
16
16
40
58
16
40
40
16
4
16
114
34
40
7°
4
50
34
4
40
16
16
40
34
4
4. Første ramme kan hænges direkte
på. Næste ramme hænges på,
tidligere afmonteret hængsel monteres nu på denne. Bemærk at dette
hængsel skal vende omvendt af de
øvrige, dvs. med han hængsel øverst.
Husk at sætte de løse ringe på
hængslerne. Ved montage af næste
ramme hænges ramme på det
midsterste hængsel, og top- og
bundhængsler med ruller, der
tidligere er afmonteret, monteres nu
på. Vær opmærksom på at det
øverste hængsel monteres på stang i
hjul tidligere monteret i skinne.
Afhængig af dørmodellen gentages
processen enten fra nuværende
ramme eller fra modsatte karm.
1FD-MON-KPK
V1 - 25-02-2015
Monteringsvejledning til træ-alu foldedøre
!
På karmens side er monteret hængselsringe og plast-dupper i en pose.
Disse fjernes inden karmen sættes i
murhullet. Hængselsringe er til de
indvendige hængsler. Dupperne er
til at forhindre klemning af greb
mellem rammer samt for at undgå
at rammer ridser hinanden ved fuld
åbning.
155
114
50
1. Vær opmærkssom på at rammerne er ophængt i hjul der kører i
køreskinne monteret på topkarmen.
Kontroller derfor at der er en
bærende rem over murhullet.
Døren er ikke konstrueret som
selvbærende. Hvis ikke topkarmen
og dermed køreskinnen er monteret i vage og er 100% ret, vil hjul
ikke køre optimalt og døren dermed
ikke kunne justeres efter foreskrifterne.
2. Start med at afmontere tophængsel på alle rammer og bundhængsel
på alle rammer med hjul/stang.
Tophængslets hjul hænges i skinnen
inden karmen sættes i murhullet.
24
58
68
50
114
124
8
8
24
58
68
124
114
50
3. Karmen klodses op i lod og vage.
(lodret og vandret - husk krydsmål)
Sørg for, at der er min 12mm fuge
rundt om karmen i murhullet til
opretning, opklodsning og fugning,
hvis murhullet er meget skævt er
det ikke givet at 12mm er nok til
opretning. Når karmen er placeret
korrekt, skal den skrues fast i falsen
med karmskruer. Der må ikke
bruges ekspanderende fugeskum til
montage af foldedøre.
Når karmen er korrekt monteret,
startes med montering af rammer.
Rammer er mærket med et nr. i
beslagnoten. Rammer hængslet fra
venstre starter med 1, hvor rammer
hængslet fra højre starter med
højeste nummer, svarende til total
antallet af rammer i døren.
4
40
16
16
40
68
58
16
40
40
16
4
16
114
34
40
7°
4
50
34
4
40
16
16
40
34
4
4. Første ramme kan hænges direkte
på. Næste ramme hænges på,
tidligere afmonteret hængsel monteres nu på denne. Bemærk at dette
hængsel skal vende omvendt af de
øvrige, dvs. med han hængsel øverst.
Husk at sætte de løse ringe på
hængslerne. Ved montage af næste
ramme hænges ramme på det
midsterste hængsel, og top- og
bundhængsler med ruller, der
tidligere er afmonteret, monteres nu
på. Vær opmærksom på at det
øverste hængsel monteres på stang i
hjul tidligere monteret i skinne.
Afhængig af dørmodellen gentages
processen enten fra nuværende
ramme eller fra modsatte karm.
4FD-MON-KPK
V1 - 25-02-2015
Bruger og vedligeholdelsesvejledning til foldedøre
1.
En foldedør med et ulige antal rammer, åbnes altid ved den ramme det let bøjede greb, ved at
betjene grebet og åbne døren i ca. 90 grader. Dernæst, åbnes kantrigle nederst på siden af næste
ramme, hvorved næste greb til den side kan betjenes. Således kan rammerne skubbes til side. Dette
gentages til den ønskede åbning er opnået.
2.
Ved foldedøre med et lige antal rammer, åbnes altid det greb der er let bøjet først, ved at betjene
grebet og åbne døren i ca. 90 grader. Er der flere rammer sammenhængende med denne åbnes
kantrigle nederst på næste ramme, hvorved næste greb til den side kan betjenes. Således kan rammerne skubbes til side. Dette gentages til den ønskede åbning er opnået.
Derefter kan ramme uden greb åbnes, ved at åbne kantrigler nederst og øverst på siden af rammen.
Er der flere rammer til den side, åbnes kantrigle nederst på siden af næste ramme, hvorved næste
greb til den side kan betjenes. Således kan rammerne skubbes til side. Dette gentages til den ønskede åbning er opnået.
Hårdtræsbundtrin vedligeholdes med hårdtræsolie. Øvrig vedligeholdelse af foldedøren er som ved
almindelige vinduer og døre, og som beskrevet i standard bruger ogvedligeholdelsesvejledning.
Justering af foldedøre foretages som beskrevet på figur 1.
Op/ned justerbar
Side justerbar
Det anbefales at
der er 3-4mm
luft mellem
ramme og karm i
top for optimal
funktion.
Side justerbar
Op/ned justerbar
Side justerbar
(sidder kun på
høje elementer)
Side justerbar
Op/ned justerbar
Figur 1
FD-BRU-KPK
V1 - 25-02-2015