Dagbog – Mads Foldager

Dagbog : Mads Mikkelsen Foldager
29. maj 2015
Uge 22
: Praktik ved A. Enggaard
Uge 22 har været en lidt stille uge, da meget af den er blevet brugt til rapport skrivning.
Jeg har dog været til et enkelt møde omkring certeficering af KØH og det lyder til at det bliver en LEED certificering.
Jeg påtænker at skrive speciale i LEED / DGNB, og lige pt er jeg nok mest på LEED fordi så har jeg et aktuelt projekt jeg kunne
følge. De rådgivere fra Niras som forestår certeficeringen er også villige til at give lidt vejledning med på vejen.
Men jeg er stadig meget itvivl om hvad jeg helt nøjagtigt skal gribe i. Er det muligt at jeg kan kontakte en på skolen, som kunne
give lidt information eller hurtig vejledning i hvad jeg skal vælge? Umidelbart så ved jeg at Bertel arbejder med DGNB men det er
som om at jeg ikke rigtig får et svar tilbage fra ham. Er der ellers nogen jeg kunne tage kontakt til?
Angående den evaluering jeg skal skrive herinde på praktikportalen så er min fane stadig ikke aktiveret og sådan som jeg kan
forstå det så skal evalueringen afleveres 14 dage før eksamen, så det kunne være fint hvis jeg snart kunne komme til at skrive
den.
Kommentarer
søndag den 31. maj 15 ­­ dagbog uge 22
Fra : Birgit Elin Toft d. 31-05-2015
Hej Mads ! Gennemlæst dit dagbogsindlæg. Måske kunne du snakke med Mette Madsen om dit speciale i 7. semester. Men
de er jo ikke blevet vejledere for hver enkelt, så derfor har de måske ikke lyst til at tilkendegive deres mening, men prøv
alligevel. Skriv en høflig mail til hende. Jeg giver beskeden videre til Henrik vedr. evalueringen, med at din fane endnu ikke er
aktiveret. Fortsat god arbejds­ og lærelyst hos A. Enggaard. Med venlig hilsen Birgit E. Toift
18. maj 2015
Uge 21
: Praktik ved A. Enggaard
Opfølgning på de sidste par uger 19 ­ 20.
Uge 19, har været en uge fyldt med møder med diverse Underentreprenører, da vi er ved at forhandle priser på vinduer,
facadepartier og teknikfagene VVS, Vent, EL, CTS og Sprinkler.
Ellers har jeg haft besøg af 3. semester fra UCN, som gerne ville høre noget omkring PSS og byggepladsplan. Vi var også en tur
ude og se byggepladsen selvfølgelig.
Og så havde vi midtvejsmøde på byggepladsen.
Uge 20 er igen gået med møder med underentreprenører på de samme områder som i uge 19.
Et enkelt møde omkring DGNB, som jeg har bolden med, så jeg kunne her være ordstyrer, da jeg har været ved at sætte mig ind
i emnet.
Jeg har efterfølgende fået en stor interesse i DGNB og overvejer nu at skrive mit 7. semesters speciale på området. Jeg har
snakket med Ingeniøren fra Niras som er ingeniør på Kontorhuset, omkring emnet, og har lige afsendt en mail til Bertel for at få
hans vurdering.
Ellers har vi holdt fri torsdag og fredag grundet helligdage.
Uge 21 kan jeg allerede nu sige kommer til at gå med møder igen, også med underentreprenører, da vi nu nærmer os en
afslutning på forhandlingerne, det er bare lige de sidste småting som skal afklares. I morgen tirsdag skal vi have
sikkerhedsmøde, og det kommer jeg til at afholde selv uden opbakning da Kasper har fri, så det bliver spændene at se hvordan
det kommer til at gå.
Kommentarer
1 ­ 7 Uge 21 / Svar 19-05-15
Fra : Birgit Elin Toft d. 19-05-2015
Hej Mads ! Tak for dit indlæg i dagbogen. Det kører stadig derud af, spændende og lærerigt. Fortsat god dag, god vind i
sejlene med "alene" Sikkerhedsmødet i dag, det klarer du helt sikkert uden de store problemer.. Med venlig hilsen Birgit E. Toft
30. april 2015
Uge 18
: Praktik ved A. Enggaard
Jeg har i uge 18 siddet alene på pladsen da de to andre byggeledere har haft ferie.
Men jeg har stadig fået lavet en del, jeg har været igang med at udarbejde en tidsplan for insitustøbning og elementmontagen,
for at kunne opdatere vores hovedtidsplan. Grundet udgravningsproblemer er byggeriet forsinket med 2 måneder, og de skulle
gerne indhentes fordi husets etape 1 skal væres lukket til jul.
Jeg har også været igang med at lave et skema til at danne et overblik over hvilke elementer der er produceret og så vi kan se
hvor henne de skal anvendes. Dokumentet er med til at vi har et overblik over hvor langt de er med produktionen, så vi har noget
at holde fabrikkens frakture op imod.
Det var også tid til at gennemgå vores PSS, så der fandt jeg nogle ting vi skulle have rettet til, men det var bare småting.
Angående tilsyn og kvalitetskontrol med vores egenproduktion så har jeg fået opdateret vores fotodok system, med flere billeder
af armeringsstål i insituvægge og bundplade. Jeg har fået indstillet fotodok til at det kan anvendes til at tage billeder af vores
affaldshåndtering samt vand og el forbrug, det er lavet fordi det skal dokumenteres ved certificering af DGNB / LEED.
En ugentlig opdatering af byggepladsplanen, så vi kan se hvor henne vi anvender lastbilkraner, samt vi har fået en ny
adgangsvej.
Jeg har haft kontakt med Sto, i forbindelse med vores Mock­up hvor vi skal have udskiftet sokkelpudsen med en anden, så det
var for at finde ud af hvorlangt de var kommet i den process.
Her udover har jeg haft kontakt med Friis og Moltke angående vores aluentreprise udbud, hvor jeg ikke kan få deres opmålinger
til at passe. De har meddelt at de er igang med en ny tilbudsliste, så det var ikke bare min opmåling der var fejl.
Jeg har snakket med Jacob Guldvang omkring byggepladsbesøg fra UCN tirsdag kl 9:30. hvor 3. semester gerne vil se
byggepladsen og høre omkring vores PSS.
Sidst har jeg haft møde med Klarup Murerforretning omkring prisgivning på blokvægge og produktionskøkkenet, han vender også
tilbage Mandag med nogle priser til mig.
Kommentarer
Uge 18 - 4. maj 2015
Fra : Birgit Elin Toft d. 04-05-2015
Hej Mads ! gennemlæst dit indlæg. Det er stadig spændende, hvad du arbejder med og lærer. Jeg glæder mig til at se
byggepladsen i morgen den 5. maj kl. 11:00. vi ses Med venlig hilsen Birgit E. Toft
20. april 2015
Uge 17
: Praktik ved A. Enggaard
Mandag d. 20 ­ 4 har vi haft besøg af Niras, fordi der har været lidt usikkerhed omrking udgravningen af ­2, her er der sket det at
der er kommet rottereder under de allerede støbt fundamenter i ­1. Der gør jo at jorden bliver undermineret her, så mødet gik ud
på om der var sket nogen skade og hvad der skulle gøres efterfølgende. Undermineringen skal fyldes ud enten med sand ellers
med beton.
Niras og A. Enggaard er meget bekymret for at der skal ske en bundvending så det blev der også snakket om, men der er lavet
en del aflastningsboringer og så er der 3 filterboringer til at lætte det vandtryk der måtte være. Jeg har så fået til opgave at skrive referat af mødet og herefter skrive mødenotatet som skal sendes til de deltagende parter.
Kommentarer
2 ­ 7 Uge 17 - Rottereder
Fra : Birgit Elin Toft d. 24-04-2015
Hej Mads ! Spændende at læse om alt det du kommer ud for. Tak for snakken i dag. Vi ses inden så længe, ude på
praktikstedet. Med venlig hilsen Birgit E. Toft
Kommentarer
Uge 17 - Rottereder
Fra : Birgit Elin Toft d. 24-04-2015
Hej Mads ! Spændende at læse om alt det du kommer ud for. Tak for snakken i dag. Vi ses inden så længe, ude på
praktikstedet. Med venlig hilsen Birgit E. Toft
Kommentarer
Uge 17 - Rottereder
Fra : Birgit Elin Toft d. 24-04-2015
Hej Mads ! Spændende at læse om alt det du kommer ud for. Tak for snakken i dag. Vi ses inden så længe, ude på
praktikstedet. Med venlig hilsen Birgit E. Toft
14. april 2015
Uge 16
: Praktik ved A. Enggaard
Efter en god påskeferie og en lille uges sygdom, er jeg kommet igang igen.
Mandag d. 13 gik med et møde omkring certificering af huset, hvor vi havde besøg af vores ingeniør fra Niras, som fortalte
omkring hvad der skulle gøre for at vi kunne opnå en certificering med LEED og DGNB. Da A. Enggaard A/S forsøger at sælge
huset er det vigtigt for køberen at huset har certificering. Lidt unormalt er det så at vi køre med begge certificeringer indtil
sommer, det gør vi fordi at den evt. køber er meget interesseret i den ene metode hvor en anden gerne ser den anden metode
anvendt.
Ellers er vi begyndt at opstille støbeforme til insitu væggene i kælderen ­1, hvor vi begynder støbningen onsdag.
Mandag har jeg også arbejde med projektgennem af betonsøjler inden de næste sæt sættes i produktion. Vi har tidligere mandag
modtaget de første betonsøjler, og her er der et indstøbningsrør som er meningen vores Y32 armering fra fundamenter skal gå op
igennem, men røret er et Ø80 og det efterlader ikke meget plads til tolerencer da man ikke bare lige flytter lidt med et Y32. Hertil
skal det siges at armeringen bliver 2 stk. Y32 da armeringen jo skal forlænges og her placere mand et ekstra armeringsstang ved
siden af det som kommer fra fundamentet, det efterlader ikke meget plads.
Men det kunne jeg så ser at det nummer lavede elementfabrikken også ved de næste betonsøjler, så jeg har fået ændret det fra
et Ø80 ­ Ø110. Tirsdag d. 14 har vi haft det sidste planlagte projekteringsmøde på projektet, så her fik jeg sammen med praktikanten fra Friis og
Moltke til opgave at grille pølser og brød, så det er ikke altsammen lige relevant arbejde i praktikken med ellers er det fint med lidt
afvæksling engang imellem.
Onsdag d. 15 har været en hektisk dag, fordi der var en masse praktiske opgaver der skulle tages hånd omkring, da der var
rundvisning på hele østre havnefront for senierklubben i A. Enggaard, her fik jeg til opgave at dække op til middagsmaden og
hente maden. Ellers gik heledagen med rundvisning og opvartning, udover et entreprisemøde sidste på eftermiddagen.
Torsdag havde vi lejremøde med bygherrerådgiveren fra Hjulmand og kaptajn omkring indretning af deres lejemål. Herefter var
er entreprisemøde med vinduesentreprisen. En lille ekstra opgave torsdag var at finde ud af hvormange af vores dækelementer
der er produceret for at have et tal, som vi kan forholde os til, ved betaling af regninger til elementfabrikken.
Fredag. havde vi stortformandsmøde, hvor jeg havde ansvaret for at der blev dækket op og hentet morgenbrød. På
formandsmødet havde vi kort besøg af Asger Enggaard som fortalte om de projekter som der er under opsejling i firmaet.
Herefter havde jeg en rundvisning for Friis og Moltke.
Micki Sørensen som er praktikant ved Friis og Moltke og Jeg aftalte at invitere 3 ­ 4 semestre bygningskonstruktør på rundvisning
hvis det skulle have nogen interresse.
3 ­ 7 Sidst på dagen var der et fælles ledningsejermøder for østre havnefront.
Kommentarer
Uge 16
Fra : Birgit Elin Toft d. 14-04-2015
Hej Mads ! Det skrider alt sammen planmæssigt også selvom du nu har lært lidt ekstra om tolerancer m.v. Håber, at vi ses på
hjemmedagen. Med venlig hilsen Birgit E. Toft
23. marts 2015
Uge 13
: Praktik ved A. Enggaard
Her i uge 13 har vi fået tilbud på de første udbud som er sendt ud, som vi så er ved at gennemgå, hertil skal det jo nævnves at
det er underhåndsbud, så der skal afholdes møder med de forskellige tilbudsgivere i løbet af ugen. Ellers er mandagen gået meget med nogle små opgaver som tilsyn på trækarmeringen fra vores punktfundamenter, da vi skal
være 100 % på at de er der alle sammen. Der er også blevet lavet tilsyn på armeringen et stykke af bundpladen som støbes i
morgen, fra 6 ­ 18 så det bliver en lang tirsdag. Tilsyn på armering i bundpladen består i en masse visualiserende billeder.
Fredag har jeg været deltagende i et møde som hedder arbejdsmiljørepræsentantsmøde hvor de sikkerhedsansvarlige i A.
Enggaard A/S Aalborg afdelingen er samlet med sikkerhedsrepræsentanterne for de timelønned for at diskutere arbejdsmiljøet i
A. Enggaard. Møder startede ud med at der blev lavet en hurtig gennemgang af arbejdsmiljøorganisationen samt en
gennemgang af referatet fra det forige møde. Herefter forlader funktionærene møderummet så de timelønnede kan få en snak om
hvad de syntes om arbejdsmiljøet i et lukket forum. Efter ca. 1 time vente vi tilbage for at snakke om de punkter der var kommet
frem, for at finde ud af hvad der kunne gøres for at forbedre arbejdsmiljøet.
Resten af dagen er gået med møder omkring tilbudet på alufacader samt lejer møde med en af de fremtidige lejere.
Kommentarer
Uge 13
Fra : Birgit Elin Toft d. 24-03-2015
Hej Mads ! Godt at høre, at du lærer en masse om, underhåndsbud, trækarmering i punktfundamenter, armering og støbning
af bundplade m.v. (Ja, til KS, skal der sikkert foreligge en masse foto´s) God lang tirsdag. Jeg undersøger lige lidt nærmere
om eksamensdatoer. Regner med, at det bliver i den sidste uge af praktikken. Mvh Birgit E. Toft
11. marts 2015
Uge 11
: Praktik ved A. Enggaard
Onsdag i uge 11, har pladsen haft besøg af Niras geotekniker, fordi vi har lidt problemer med grundvandet, iforhold til vores
udgravning af kælderen ­2. Vi er bange for at bunden vil vende sig når vi begynder at grave, fordi bunden består mest af ler hvor
vi graver, men efter vi er nede i den kote som vi skal være, så har vi et lerlag svarende til 2 meter, dette lag danner en prop, fordi
jorden består hovedsagligt af Sand, med en blanding af silt, grus osv. Her har vandet meget nemmere ved at strømme igennem
og herved fås et vandtryk på vores lerlag, som kan skubbe bunden op.
Vi løser problemet ved at lave aflastningsboringer i 7 af vores fundamentsudgravning som jo går yderligere ned i jorden i forhold
til vores bund.
Fredag har været en meget stille dag med et møde med arkitekterne på projektet i et par timer, og så fik jeg arrangeret så jeg
kunne få en tur op i den ene byggekran på østre havn. Selve byggepladsen har været igang med at støbe fundamenter.
Kommentarer
Uge 11
4 ­ 7 Fra : Birgit Elin Toft d. 11-03-2015
Hej Mads ! Gennemlæst dit indlæg. Du lærer en masse om geoteknik, som du slet har været inde på i studiet. Er der ikke
korrekt ? Med venlig hilsen Birgit E. Toft
Kommentarer
Uge 11
Fra : Mads Mikkelsen Foldager d. 11-03-2015
Vi har haft meget lidt om det igennem studiet så jeg syntes det er super fint at kommer ud og lære noget om det. Jeg har
fundet ud af at jord ikke bare er jord.
Kommentarer
Sv uge 11
Fra : Birgit Elin Toft d. 11-03-2015
Super godt
5. marts 2015
Uge 10
: Praktik ved A. Enggaard
I mandags eller det var faktisk i søndag, fik vi endelig en byggetilladelse, så det var bare super. Det har været meget presset
fordi, noget af bygningen er lejet ud, og fordi der ikke havde været en byggetilladelse så var kontraktgrundlaget med lejerne ikke
opfyldt og derfor var det stadig muligt for dem at springe fra deres kontrakt, men det er der styr på nu. Men det krævede også nogle længere samtaler og forhandlinger med myndighederne, og der bliver godt nok kaste med mange
forslag til hvordan kommunen gerne så bygningen. Nogle af deres forslag syntes jeg personligt er lidt langt ude. Et af deres krav
var der der på vorees nordfacade skulle være grønbeplantning op af facaden....
Tirsdag d. 3. marts var der igen sikkerhedsmøde, hvor det var mig som afholdte mødet. Der er ikke så mange deltagere endnu,
fordi byggeriet ikke er længere fremme, men det vare ikke længe inden vi begynder at få underentreprenører på pladsen, som
selvfølgelig også skal deltage på møderne. Syntes det er super at jeg kan få lov til at afholde de møder, fordi som jeg har skrevet
i mine læringsmål, så har jeg en gernerthed som skal overvindes, så det er super at starte ud med at det kun er få som deltager i
mødet på nuværende tidspunkt, det er så også meningen at jeg skal blive ved ved at afholde møderne, og igennem aftale med
praktikvirksomheden, så er sikkerheden på byggepladsen placeret på mit bord. Vi er jo igang med at udsende udbud, og i den forbindelse har vi snakket med en vinduesproducent træ/alu protec som godt
kunne tænke sig at give et bidrag med deres produkter. Det viste sig så at protec kunne leverer en løsning så det ville blive
deres vinduere i hele projektet, de kunne altså også dække alufacaderne. Derfor skulle der udsendes et alternativt
udbudsmaterie også. Det blev så min opgave at sørge for at få printet materialet og aflevere det hos de forskellige tømrerfirmaer
(Det er udbudt som underhåndstilbud).
Efter vi har været på besøg hos Protec, har jeg haft meget af kontakten med forhandleren her, hvis han skulle bruge materiale
eller havde nogle spørgsmål, så var jeg meget indeover dette.
Torsdag har jeg været ude på pladsen og været med til at pejle grundvandet, fordi vi skal snart til at grave en etage længere
ned, vi befinder os i ­1 nu og vi skal ned til ­2. Målingerne skal indgå som en del af kvalitetssikringen på projektet, fordi det er
yderst vigtigt at grundvandet kunner under den kote vi graver ned til, ellers kan vi resikerer at bunden kommer op...
Som jeg har skrevet i mine læringsmål så vil jeg jo nettop gerne være med til kvalitetssikringen, og det får jeg også lavet en stor
del af.
Jeg fik også lavet kvalitetssikring på gulvopbygningen som skal laves i niv +0, samt på betonelementerne til niv +0.
Fredag har jeg været til psykisk arbejdsmiljø ved Alectia.
Kommentarer
Uge 10
5 ­ 7 Fra : Birgit Elin Toft d. 05-03-2015
Hej Mads ! Gennemlæst dit indlæg.. Det ser alt sammen rigtig godt ud. Jeg fornemmer, at du lærer en masse. Med venlig
hilsen Birgit E. Toft
24. februar 2015
Uge 9
: Praktik ved A. Enggaard
Her i uge 9, har jeg kontoret for mig selv, fordi ingeniørne som har den daglige ledelse på pladsen er på skitur. Så jeg har selv
ansvar for at underholde mig med arbejdet. Jeg har blandt andet været igang med at beregne mængder som skal anvendes til
fundamentet, stål og beton. Det er et lidt større arbejde med jeg blev færdig med det, så resten af dagen bruget jeg på
hovedkontoret hvor der var nogle administrative ting som skulle ordnes.
Jeg havde lagt mærke til at der var noget lys som ikke virkede, hvor vi har vores vejindsnævring og at vi havde et byggeskilt som
var væltet henover weekenden. Så jeg fandt en af folkene, som jeg fik til at se på det. Da især lyset er vigtigt.
Tirsdag d. 24 ­ 02 havde jeg besøg af Mathias fra min klasse som sidder ved C. F Møller. han ville gerne ud og se en
byggeplads, så det var der rigeligt med tid til i dag. Ellers er dagen gået med nogle små ting som skulle laves, f.eks. havde jeg
nogle emails fra en vindues producent som skulle læses igennem svarers på og vidersendes til de to ingeniører som jeg sidder
sammen med.
Jeg har også været en tur i marken, for at tage billeder til vores kvalitetssikring.
Kommentarer
Uge 9
Fra : Birgit Elin Toft d. 04-03-2015
Hej Mads Så er der gået 4 uger. Skitur for ingeniør, mængder, fundamenter, stål og beton. Opfølgning på lys og vejskilt, besøg
af Mathias, billeder til KS. Nu håber, jeg at du snart fortæller, at du i fællesskab med din kontaktperson har fået udarbejdet en
handlingsplan , som der lægges op til i praktikmaterialet. I skal udarbejde en form for handlingsplan, hvor dine læringsmål
indarbejdes, holdt op imod de arbejdsopgaver / læringsmål de sætter dig igang med, løbende ud over ugerne, så du kan
dokumentere og skrive noget i din dagbog, om hvad du lærer og ikke kun opremser dine arbejdsopgaver. Hvad har jeg lært
????? God lærelyst , jeg ser frem til at se din dagbogsskrivning her i uge 10. Det ser ud til at du lærer en masse gode ting,
som du ikke har kunnet forestille dig i teorien på skolen. :­) ;-). Med venlig hilsen Birgit E. Toft
24. februar 2015
Uge 8,
: Praktik ved A. Enggaard
Tirsdag d. 17­02 skulle der afholdes sikkerhedsmøde på byggepladsen, og eftersom jeg havde deltaget i et møde to uger inden,
var det jo meget passende at det var mig som skulle afholde mødet denne gang. Så jeg fik udprintet mødereferatet fra sidste
gang og fik gennemgået alle punkterne, jeg syntes faktisk at det gik meget godt. Efterfølgenden skulle jeg så have renskrevet
referatet fra dette møde som udsendes til de deltagende.
Om eftermiddagen havde vi her på pladsen møde med landskabsarkitekten, arkitekterne, ingeniørerne osv. hvem der nu ellers er
tilknyttet projeket af rådgivere og selvfølgelig bygherren. Mødet var et gennemgang af projektet fordi vi om torsdagen skal have
møde med kommunen omkring fremskaffelse af en byggetilladelse. Sådan at vi snart kan komme igang med råhuset, her på
kontor huset østre havnen.
Kommentarer
Uge 8
Fra : Birgit Elin Toft d. 04-03-2015
Hej Mads Sikkerhedsmøde, hvor du var tovholder og referant, godt gået, gennemgang af projekt med alle parter, fremskaffelae
af byggetilladelse, (råhusniveau) lidt sent med byggetilladelse, eller hvad ? Med venlig hilsen Birgit E. Toft
11. februar 2015
6 ­ 7 Uge 7
: Praktik ved A. Enggaard
Mandag gik med at beregne mængder på facadematerialerne. Disse mængder skal anvendes til at finde ud af om der skal
vælges nogle andre og billigere materialer til at bygge kontorhuset i.
Jeg sidder som totalentreprenør på dette projekt, så der bliver gået meget op i at økonomien er iorden. Tirsdag var der projekteringsmøde med arkitekter og ingeniøre, hvor der blandt andet blev snakket om disse facader. Ellers var
det bare nogle små tvivlsspørgsmål som blev diskuteret. Herefter var der bygherremøde, hvor bygherren selvfølgelig var til stede.
Senere på dagen var der økonomimøde, som jeg også deltog i. Her var det især vejene på østre havn eller nærmere værftsvej
der blev diskuteret.
Sidst på dagen ankom en lastbil med nok 20 tons bukket stål, som skal anvendes til fundamenterne, problemet var bare at
lastbilen ikke selv havde kran til at læsse af med. Men det burde jo være nemt at læsse af når der på byggepladsen er 2
gravemaskiner gummiged osv. Men alle folkene er sendt hjem fordi der har været hærvæk på byggepladsen og de omkring
liggende arealer, det resulterede i at gummiged og 1 gravemaskine ikke kan bruges og den anden havde service dag..
Herudover var formanden på arbejdspladsen syg, så jeg fik til opgave at finde en som kunne hjælpe den her lastbilchaffør. Det
endte med at jeg var nødt til at henvende mig på en naboliggende byggeplads for at få dem til at hjælpe, det var så heller ikke
noget problem, fordi det er også Enggaard har byggepladsen her.
Kommentarer
Uge 7
Fra : Birgit Elin Toft d. 04-03-2015
Hej Mads ! Gennemlæst dit indlæg. Mængder på facadematerialer, projekteringsmøde, bygherremøde, økonomimøde, 20 tons
bukket stål, hærværk på byggepladsen, sygdom, nabo byggeplads m.v. Mange nye oplevelser i uge 7 Mvh Birgit E. Toft
10. februar 2015
Uge 6 Intro
: Praktik ved A. Enggaard
Mandag i uge 6 startede praktikperioden for mit vedkommende, hvor jeg skulle møde på Værftsvej 15. Her fik jeg en hurtigt
introduktion i hvordan det fungerede i firmaet. Næste skridt var at få anskaffet sikkerhedstøj, så jeg kan komme ud på
byggepladsen.
Herefter var det opsætning af email, som blev lavet på hovedkontoret.
Tirsdag gik med møder og beregning af mængder til fundamentet og bundplade. Jeg blev sat til at beregne mængderne fordi det
var en nem måde at komme ind i projektet på, herved kom jeg altså til at kende til det som skulle foregå de næste mange uger.
Mødet som blev afholdt var sikkerhedsmøde, hvor der blev diskuteret sikkerhed på byggepladsen, hvor der var nogle små huller,
som skulle rette op. Jeg fik så den store ære at føre referat og jeg skal regne med at det næste sikkerhedsmøde bliver det mig
som skal være ordstyre.
Onsdag har været en stille dag, hvor jeg har fået regnet noget mere på mængderne som skal anvendes i niv ­2. Det var også
onsdag jeg var til møde med Arkil hvor formanden herfra fortalte om teorien bag ramning af pæle til fundamenter. Herefter var jeg
nede og snakke med de to folk som rammede pælene i, og se hvordan det foregår i praksis. Det var nu meget spændene at se
hvordan det faktisk foregår istedet for bare at læse om det i en bog eller stå og se på det fra en lang afstand.
Fredag var der stort formandsmøde i A. Enggaard så det gik heledagen med.
Kommentarer
Intro -- uge 6
Fra : Birgit Elin Toft d. 04-03-2015
Hej Mads ! Så har jeg endelig fået min praktikportal til at fungere for mig som vejleder for dig. Jeg har nu læst dit første indlæg.
Sikkerhedstøj, Opsætning af e­mail, mængdeberegning, sikkerhedsmøde, referatskrivning, teorien bag ramning af pæle, samt
praksis på do., formandsmøde i A.E. God start Mvh Birgit E. Toft
7 ­ 7