Kok: Valg af valgfri specialefag - Uddannelser

Kok: Valg af valgfri specialefag
Til arbejdsgiver
I uddannelsen til gastronom med specialet kok indeholder 3. skoleperiode i hovedforløbet 1 uges valgfri speciale­
fag. Faget skal ses som en mulighed for eleven til at specialisere sig inden for et felt.
De fag, skolen udbyder, er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen og valget træffes i dialog elev og arbejdsgiver
imellem.
Skolen ønsker i sit udbud af fag at sikre, at elev og virksomhed har et bredt valggrundlag, dog er det ikke praktisk
muligt at udbyde alle fag på alle tidspunkter. Det kan således ikke på forhånd fastlægges, hvilke fag der oprettes
på den enkelte skoleperiode. Netop derfor er det vigtigt, at valget prioriteres.
Der er mulighed for at vælge mellem følgende fag:
•
•
•
•
•
•
Det økologiske køkken, varighed 1 uge
Kreativ tallerkenanretning, varighed 1 uge
Menulære med drikkevarer, varighed 1 uge
Kursus og konferencekøkken, varighed 1 uge
Vinlære, varighed 1 uge
Diætetik, varighed 1 uge
En nærmere beskrivelse af de enkelte fag, kan ses af den til eleven udleverede information, der stammer fra vejledning til bekendtgørelse til gastronomuddannelsen. Bemærk at der i forbindelse med hver enkelt fag ligeledes
er en beskrivelse af, hvad eleven skal beskæftige sig med i praktikperioden.
I skal angive på elevens informationsseddel, hvilket valgfri specialefag I og eleven ønsker, eleven skal have.
Blanketten skal udfyldes med jeres prioriterede valg og medbringes på den skoleperiode, hvor faget gennemføres.
Skulle I miste blanketten kan en ny hentes på skolens hjemmeside: www.hrs.dk
Med venlig hilsen
Hotel- og Restaurantskolen
Hotel- og Restaurantskolen • Vigerslev Allé 18 • 2500 Valby • Tlf: 3386 2200 • [email protected] • www.hrs.dk
Kok: Valg af valgfri specialefag
Til elev
I uddannelsen til gastronom med specialet kok indeholder 3. skoleperiode i hovedforløbet 1 uges valgfri speciale­
fag. Faget skal ses som en mulighed for eleven til at specialisere sig inden for et felt.
Fagene, du kan vælge, er fastsat af Undervisningsministeriet efter Det Faglige Udvalgs anbefalinger.
Du skal vælge fag i samarbejde med din arbejdsgiver.
Der er mulighed for at vælge mellem følgende fag:
•
•
•
•
•
•
Det økologiske køkken
Kreativ tallerkenanretning
Menulære med drikkevarer
Kursus og konferencekøkken
Vinlære
Diætetik
Du og din arbejdsgiver bedes angive jeres prioriterede valg af valgfri specialefag på nedenstående blanket.
Det er vigtigt, at I prioriterer dit valg, da det af praktiske årsager ikke nødvendigvis er sikkert, at jeres ønske kan
imødekommes.
Blanketten bedes udfyldt, klippet af og afleveret til din lærer første skoledag på den pågældende skoleperiode.
Med venlig hilsen
Hotel- og Restaurantskolen
Hotel- og Restaurantskolen • Vigerslev Allé 18 • 2500 Valby • Tlf: 3386 2200 • [email protected] • www.hrs.dk
Valgskema til valg af valgfri specialefag
Jeg ønsker følgende valgfri specialefag i prioriteret rækkefølge. (Det er vigtigt, at du angiver dit valg med
priori­teringen 1 til 6, hvor 1 er din første prioritet):
Navn
(FULDE NAVN MED BLOKBOGSTAVER)
CPR-nr.
Ovennævnte ønsker følgende valgfri specialefag i prioriteret rækkefølge:
Fag
Prioritet
Det økologiske køkken
Kreativ tallerkenanretning
Menulære med drikkevarer
Kursus og konferencekøkken
Vinlære
Diætetik
Hotel- og Restaurantskolen • Vigerslev Allé 18 • 2500 Valby • Tlf: 3386 2200 • [email protected] • www.hrs.dk
Beskrivelse af valgfri specialefag: Kok
Hovedforløbet omfatter 1 uges valgfri specialefag. Eleven vælger i samråd med praktikstedet og skolen blandt
nedenstående valgfri specialefag. Valget skal fremgå af elevens personlige uddannelsesbog.
I specialet kok kan der vælges mellem følgende valgfri specialefag:
Det økologiske køkken
Niveau
Avanceret
Varighed
1 uge
Mål og øvrige rammer
•
•
•
•
•
•
•
•
Eleven kan klargøre, tilberede, anrette og prissætte økologiske
retter
Eleven kan anvende grundtilberedningsmetoderne på økologiske
råvarer
Eleven kan anvende økologiske råvarer i det almindeligt fore­
kommende repertoire samt udvise kreativitet
Eleven kan tyde økologisk mærkning og producere på basis af
økologisk teori og grundholdning
Eleven kan vurdere forskelle på økologiske og konventionelle råvarer
Eleven kan fremstille retter i overensstemmelse med økologisk
grundholdning, herunder ressource forbrug, affaldshåndtering og
forsyningssikkerhed
Eleven kan sammensætte dagsmenuer ud fra dagens tilbud.
Kreativ tallerkenanretning
Niveau
Avanceret
Varighed
1 uge
Mål og øvrige rammer
1.
Eleven kan foretage kreativ tallerkenanretning ud fra et bredt
sortiment af retter
2. Eleven kan anvende forskellige teknikker og service til forskellige
målgrupper
3. Eleven kan anrette under hensyntagen til hygiejne og egenkontrol
samt portionering
4. Eleven kan vurdere værdien af anretning/pyntning som appetit­
vækker og/eller salgsparameter.
Menulære med drikkevarer
Niveau
Avanceret
Varighed
1 uge
Mål og øvrige rammer
•
•
Eleven kan planlægge og fremstille selskabs-og a la carte menuer
Eleven kan vælge passende vin og andre drikkevarer på basis af
sæson, råvarer, tilberedning, smag og pris til menuerne.
Hotel- og Restaurantskolen • Vigerslev Allé 18 • 2500 Valby • Tlf: 3386 2200 • [email protected] • www.hrs.dk
Kursus og konferencekøkken
Niveau
Avanceret
Varighed
1 uge
Mål og øvrige rammer
•
•
•
•
•
Eleven kan klargøre, tilberede, anrette og prissætte smørrebrød og
kolde retter afpasset efter givne gruppers behov i forbindelse med
kurser og konferencer m.v.
Eleven kan anvende grundtilberedningsmetoderne og udvikle
variationer af disse
Eleven kan beherske det almindeligt forekommende repertoire
af smørrebrød og kolde retter samt udvise kreativitet
Eleven kan efterkomme gæsters og gruppers ønsker om specialkost.
Vinlære
Niveau
Rutine
Varighed
1 uge
Mål og øvrige rammer
•
•
•
•
•
Eleven kan anvende den franske vinlov i bedømmelse af franske vine
Eleven kan bedømme vine fra andre lande også oversøiske på basis af
etikette, banderole, flaske og smag
Eleven kan bedømme hedvine og aperitif vine
Eleven kan foretage vinsmagning (fejl i vinen)
Eleven kan foretage korrekt opbevaring af vinen.
Diætik
Niveau
Avanceret
Varighed
1 uge
Mål og øvrige rammer
•
•
•
Eleven kan udarbejde opskrifter og tilberede retter under iagttagelse
af gældende diætforskrifter
Eleven kan indpasse diætmenuer og retter i en given virksomheds
opskriftsortiment
Eleven kan foretage kostberegning ved hjælp af it-værktøjer.
Hotel- og Restaurantskolen • Vigerslev Allé 18 • 2500 Valby • Tlf: 3386 2200 • [email protected] • www.hrs.dk