Udtalelser - Nisgaard + Christoffersen A/S

Vejle Arkitekter ApS
Andkærvej 19D, 7100 Vejle
Tlf.: 30302509
Nisgaard + Christoffersen A/S
Ladegårdsvej 16
7100 Vejle
Vejle d. 23.04.2015
Vedr: Udtalelse i projekt “Bredballe Sognegaard om – og tilbygning”.
Som repræsentant og byggeleder for Bredballe Menighedsråd skal vi hermed fremsende udtalelse
om forløbet af samarbejdet i byggeprocesforløbet.
Nisgaard + Christofferensen er en professionel entreprenør, der gerne vil være på forkant med
byggeaktiviteterne og sætter sig grundigt ind i projektet.
Entreprenøren er god til at kommunikere med øvrige faggrupper og byggeledelse, og sætter en ære i
at tidsplaner overholdes. Endvidere er der en veludviklet arbejdsmiljøpolitik i virksomheden der
gør, at arbejdet forløber i en positiv ånd, der for så vidt smitter af på øvrige faggrupper.
Det skulle glæde os at arbejde sammen med virksomheden en anden gang.
Med venlig hilsen
Per Søholm
Vejle Arkitekter ApS
Andkærvej 19 D
7100 Vejle
[email protected]
Judith Kristensen
Emil Tang
SV: Anbefaling
Til:
Emne:
Fra: Emil Tang [mailto:[email protected]]
Sendt: 29. december 2014 10:48
Til: Judith Kristensen
Emne: Anbefaling
Udtalelse fra bygherren.
”Som formand for Menighedsrådet ved Vor Frelsers Kirke i Vejle kan jeg meget anbefale et samarbejde med
Nisgaard & Christoffersen A/S. Samarbejdet i hele byggefasen har været overordentlig positivt og har været præget
af gensidig respekt og tillid parterne imellem. Ligeledes er vi overordentlig tilfredse med resultatet af byggeriet og er
meget tilfredse og stolte af vores nye Kirkehus”.
Med venlig hilsen
Emil Tang
Direktør
Direkte:76 40 14 01
Mobil: 20 74 14 01
Mail: [email protected]
Hovedkontoret
Islandsvej 5
7100 Vejle
Tlf: 76 40 14 00
Fax:75 72 70 66
www.diakon.dk
1
Member of the Danfoss Group
Til rette vedkomne
Udtalelse vedr. samarbejde med Nisgaard + Christoffersen A/S
Nisgaard + Christoffersen A/S har i perioden august 20A6 úl okfober 2007 udførtudvidelse af vores
produktionsvirksomhed. Tilbygningen pí3097 m'?indeholder produktionshal samt kontorfaciliteter.
Vi har oplevet samarbejdet som gnidningsfrit og meget tifre¿sJtininde. Enhver henvendelse til firmaet er
behandlet seriøst og har afstedkommet hurtige og kvalificerede tilbagemeldinger. Vi har ikke været forskånet
for problemer undervejs, men også her har vimødt imødekommenhed og sans for at problemerne må ryddes
af vejen hurtigst mulig og mest hensigtsmæssig.
Vi kan
anbefale Nisgaard + Christoffersen A/S
til
lignende opgaver.
Stamdata:
Bygherre:
Projekttype:
Entrepriseform:
Virksomhedens rolle:
Danfoss / DEVI A/S
Om- ogtilbygning
Totalentreprise
Totalentroprenør
August 2006 - oktober 2007
Udførelsesperiode:
Entreprisesum:
kr.23.000.000,-
Vurdering med udgangspunkt i Byggeriets Evaluerings Center's faktablade:
Nisgaard + Christoffersen A/S afleverede projektet uden sanktionsgivende
forsinkelse
blev udført indenfor den aftalte tid.
Udbedring af mangler i det første år efter aflevering løb op i ca. kr. 0,Heraf var der:
0 mindre
Kundetilfredshed
alvorl
var der ingen ul
Vores samlede vurdering af Nisgaard
forventet.
Med venlig hilsen
DEVIA/S
I ør gen Roesgaard Hansen
Bygnings- og forsyningschef
*
Christoffersen A/S et
4:
bedre end
Etltrç
Stiftsvej 14
DK - 7100 Vejle
Tlf. (+45) 75 800 310
Fax (+45¡ 75 800 320
CVR nr.2631 4909
[email protected]
Sydbank: 7030 01067&1
www.mto-electric.dk
Tilrette vedkomne
Udtalelse
I perioden august 2006 til oktober 2007 har Nisgaard + Christoffersen A/S opført vores nye domicil på
14 i Vejle. Bygningen på i alt 2015 m2 indeholder produktions- og lagerhal samt administration.
Stiftsvej
{
Vi
har været glade for samarbejdet med Nisgaard + Christoffersen A/S og har oplevet hele processen som
meget tilfredsstillinde. Dialogen igennem byggeprocessen har været seriøst og behagelig og vi har fäet
hurtige og kvalificerede tilbagemeldinger ved enhver henvendelse. Når der har opstået problemer eller
uenighed har vi mødt imødekommenhed og sans for at problemerne må ryddes af vejen hurtigst mulig og
mest hensigtsmæssig.
MTO Electric A/S kan anbefale entreprenørfirmaet Nisgaard + Chxistoffersen A/S, som en seriøs og
behageli g samarbej dspartner.
Stamdata:
Byghene:
Projekttype:
Entrepriseform:
Virksomhedens rolle:
Udførelsesperiode:
Entreprisesum:
MTO Electric A/S
Nybyggeri
Hovedentreprise
Hovedentreprenør
Januar 2008
-
december 2008
kr. 14.200.000,-
Vurdering med udgangspunkt i Byggeriets Evaluerings Center's faktablade:
+ Christoffersen A/S afleverede proiektet uden forsinkelse
blev udført indenfor den aftalte tid.
Udbedring af mangler i det første år efter aflevering, løb op i ca. k. 10.000,Heraf var der:
I0 ikke al
mansler- ca. kr. l0
Vores samlede vurdering afNisgaard + Ch¡istoffersen A/S er
3 = som forventet,
Med venlig hilsen
www.mto-electric.dk
Un¡Gros
UniGros Vejle
Telefon
15828522
Jørgen Christensen Vejle A/S
Fax
Bugattivej
Bank
75835833
Sydbank
1030 200213-1
40202218
18
Postboks 173
7100 Vejle
Konto
CVR.Nr.
Til rette vedkomne
Udtalelse:
Unigros (før Sügro) nye flotte og funktionelle domicil på Bugattivej iVejle blev opført af Entreprenørfirmaet
Nisgaard + Christoffersen A/S. Domicilet består af ny lager- ogtadministrationsbygning på 2900 m'.
Samarbejdet har været gnidningsfrit og meget tilfredsstillinde. Enhver henvendelse til firmaet er behandlet
seriøst og har afstedkommet hurtige og kvalificerede tilbagemeldinger. Vi har ikke været forskånet for
problemer undervejs, men også her har vi mødt imødekommenhed og Nisgaard + Christoffersen A/S har
haft sans for og vilje til at finde hensigtsmæssige løsninger på de problemer der opstod, så tidsplanen blev
overholdt.
Vi kan anbefale Nisgaard + Christoffersen A/S til lignende opgaver, og vi vil anvende firmaet igen, når vi skal
have løst andre byggeopgaver.
Stamdata:
Bygherre:
Projekttype:
Entrepriseform:
Ejendomsselskabet Bugattivej A/S
Nybyggeri
Virksomhedens rolle:
Totalentreprise
Totalentreprenør
Udførelsesperiode:
Entreprisesum:
kr. 15.500.000,-
November 2007
-
oktober 2008
Vurderinq: (med udgangspunkt i Byggeriets Evaluerings Center's faktablade)
Område
Beskrivelse
Nisgaard + Christoffersen A/S afleverede projektet uden forsinkelse
Mangelafhjælpning blev udført indenfor den aftalte tid.
Udbedring af mangler i det første år efter aflevering, løb op i ca. kr. 20.000,Heraf var der:
20 ikke alvorlige mangler, ca. kr. 20.000,0 mindre alvorlige mangler, ca. kr. 0,0 alvorlige mangler, ca. kr. 0,-
0 kritiske mangler, ca. kr. 0,0 anmærkninger der bør undersøges nærmere.
I byggeperioden var der ingen ulykker
Vores samlede vurdering af Nisgaard + Christoffersen,A/S er
3 som forventet
:
/ohn Bille
Adm. direktør