Øster Hjermvej - Struer Kommune

Fra:
Hanna Mikkelsen [[email protected]dk]
Til:
'Torben Østergaard-Andersen' [[email protected]]
Sendt dato:
21-01-2015 08:56
Modtaget Dato: 21-01-2015 08:56
Vedrørende:
SV: Rydning-saltning på sidste del af Øster Hjermvej (Struer kommune)
Vedhæftninger: image001.jpg
Hej
Som du kanske rigtig skriver, saltes Tellingvej, Kviumvej o.l. på grund af skolebussen.
Andre veje saltes, fordi vi vurderer dem, som mere trafikerede.
Jeg kan forstå, du ønsker prioriteringen ændret.
Du behøver ikke skrive en decideret ansøgning. Jeg kan bruge dine mails.
Jeg regner med, du har fremført alle dine argumenter.
Jeg forsøger, at få sagen behandlet politisk den 5. februar 2015.
Du vil høre fra mig efter den politiske behandling.
VENLIG HILSEN
HANNA MIKKELSEN
INGENIØR
DIREKTE: 96 84 84 32
E-MAIL: [email protected]
---------------------------------------------TEKNISK DRIFT & ANLÆG
STRUER KOMMUNE, ØSTERGADE 11-15
7600 STRUER
---------------------------------------------WWW.STRUER.DK
TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR
Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen
indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal
slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk
Fra: Torben Østergaard-Andersen [mailto:[email protected]]
Sendt: 21. januar 2015 08:19
Til: Hanna Mikkelsen
Emne: Re: Rydning-saltning på sidste del af Øster Hjermvej (Struer kommune)
Hej Hanne,
Tak for svar.
Øster Hjermvej er meget mere befordret end de sideveje (Tellingvej, Kragelundvej og Volstrupvej)
hvor I rydder/salter - er det pga. skolebus kørsel?
-Så er det vel også vigtigt at børn og unge kan komme sikkert frem til skolebussen?
Lastbilerne kommer ude fra Holstebro/Skivevej og drejer ind på Øster Hjermvej ved Handbjerg kirke,
så virker det jo mærkeligt at der er saltet på hele Øster Hjermvej - på nær de 850m som Struer
kommune 'har fravalgt'.
-Dette gør dét da ikke mindre farligt som cykellist.
Det ville jo være en lille ting at køre til kommunegrænsen - der kan vendes på grusvejen lige vej
kommune-skiltet.
Nu ved jeg ikke om det er noget du kan bære videre?
Hvis ikke - hvor/hvem skal vi henvende os til for at få dette lavet om?
Med venlig hilsen
Torben Østergaard-Andersen
Øster Hjermvej 44, Handbjerg
7830 Vinderup
[email protected]
96841586(8-15)/ 30243553
Den 19. januar 2015 kl. 07.56 skrev Hanna Mikkelsen <[email protected]>:
Øster Hjermvej øst for Kragelundvej er i Vintervejklasse 2.
Det betyder, at der kun saltes ved isslag, og den sneryddes, når der er faldet 20 cm sne og kun på hverdage.
Se kortudsnit her http://www.struer.dk/webtop/site.aspx?p=16141
og kommunes vinterregulativ kan ses her
http://www.wss.struer.dk/documents/Dokumenter/De%20tekniske%20områder/Trafik,%20veje%20og%20grø
nne%20områder/vinterregulativ2012.pdf
VENLIG HILSEN
HANNA MIKKELSEN
INGENIØR
DIREKTE: 96 84 84 32
E-MAIL: [email protected]
---------------------------------------------TEKNISK DRIFT & ANLÆG
STRUER KOMMUNE, ØSTERGADE 11-15
7600 STRUER
---------------------------------------------WWW.STRUER.DK
TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR
Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når komm unen
indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal
slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk
Fra: Torben Østergaard-Andersen [mailto:[email protected]]
Sendt: 17. januar 2015 11:05
Til: Hanna Mikkelsen
Emne: Rydning-saltning på sidste del af Øster Hjermvej (Struer kommune)
Hej Struer kommune,
I skal lige huske at rydde og salte den sidste del af Øster Hjermvej (fra Kragelundvej og ca.halvvejs
mod Handbjerg kirke), dette er også Struer kommune's ansvar.
Det er børn/unge som skal cykle til & fra bussen ved Øster Hjerm brugs.
Vi har før gjort jer opmærksomme på dette, men stadig er intet sket....
Med håbet om forståelse og snarlig rydning og saltning.
Med venlig hilsen/Best regards
Torben Østergaard-Andersen
-Med venlig hilsen
Torben Østergaard-Andersen
Øster Hjermvej 44, Handbjerg
7830 Vinderup
[email protected]
96841586(8-15)/ 30243553