hele tabellen

TYPIES TRIN I
Dependable
Responsible
Loyal
Pålidelig
Forstående
Loyal Ansvarlig
Indsigtsfuld Målbevidst Strategisk
Medfølende Sensitiv Forstående
KONCEPTUEL PLANLÆGGER
Indsigtsfuld Dybsindig Reserveret
Kompetent Uafhængig Teoretisk
Imødekommende Venlig Betænksom
Fleksibel Udviklingsorienteret Spontan
Teoretisk Innovativ Udfordrende
Typ es
TM
ALSIDIG SUPPORTER
Typ es
TM
EFTERTÆNKSOM IDEALIST
Skeptisk Indsigtsfuld Reserveret
Samarbejdsvillig Tolerant Omsorgsfuld
TM
Organised
Practical
Detailed
Kind
Venlig Praktisk
orienteret
Sensitiv
Typ es
TM
OBJEKTIV ANALYSATOR
Dependable
Responsible
Loyal
Realistisk
Logisk
Problemknuser
Dependable Responsible
Tilpasningsdygtig
Energisk Loyal
Venlig
Overbevisende Energisk Innovativ
Entusiastisk Analytisk Fantasifuld
ENTUSIASTISK IMPROVISATOR
Organised
Detailed
Kind
EntusiastiskPractical
Opmærksom
Spontan
Pragmatisk Vedholdende Beslutsom
Anerkendende Støttende Realistisk
PERSONLIG SUPPORT
Accepterende Samarbejdsvillig Varm
OPFINDSOM MOTIVATOR
Typ es
TM
UDFORSKENDE IVÆRKSÆTTER
Improviserende Spontan Fantasifuld
Initiativrig Begrebsorienteret Logisk
Diplomatisk Ansvarlig Entusiastisk
Strategisk Udfordrende Teoretisk
Typ es
TM
DEDIKERET FACILITATOR
Samarbejdsvillig Medfølende Varm
© Copyright 2015 OPP Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Copyright for type-ordpar CPP, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. OPP Ltd har alle
rettigheder til at bruge type-ordpar i Europa. Typies er et varemærke tilhørende OPP Ltd. OPP er et registreret varemærke tilhørende OPP Ltd.
Typ es
TM
BESLUTSOM STRATEG
Spørgende Innovativ Struktureret
Selvsikker Vedholdende Kompetent
Direkte Realistisk Logisk Ligefrem
TM
TM
Organiseret Støttende Udtryksfuld
EFFEKTIV ORGANISATOR
Typ es
Praktisk orienteret Loyal Organiseret
TM
Organiseret Ansvarlig Struktureret
Typ es
Venlig Beslutsom Social Sympatisk
Organised
Practical Detailed
Kind
Aktiv Tilpasningsdygtig
Spontan
Typ es
Direkte Logisk Objektiv Beslutsom
TM
Overbevisende Fantasifuld Venlig
ENERGISK PROBLEMLØSER
Typ es
Snarrådig Fleksibel Udfordrende
TM
Samarbejdsvillig Venlig Støttende
Typ es
Frimodig Improviserende Teoretisk
Uafhængig Analytisk Strategisk
Udtryksfuld Entusiastisk Fleksibel
Indsigtsfuld Forstående Omsorgsfuld
Realistisk Samarbejdsvillig Tolerant
Praktisk orienteret Opmærksom Spontan
Selskabelig Opmuntrende Snarrådig
Opmærksom Snarrådig Entusiastisk
INDSIGSTFULD VISIONÆR
Typ es
Analytisk Taktisk Praktisk orienteret
Analytisk Social Praktisk orienteret
Objektiv Praktisk orienteret Effektiv
TM
Begrebsorienteret Upartisk Logisk
LOGISK PRAGMATIKER
Typ es
Reflekterende Idealistisk Fantasifuld
TM
PRAKTISK SUPPORTER
Beskeden Tilpasningsdygtig Mild Loyal
Typ es
Realistisk Tilpasningsdygtig Logisk
Improviserende Upartisk Objektiv
Uafhængig Problemknuser Saglig
ISFJ
Kompleks Medfølende Reserveret
Grundig Realistisk Betænksom
Systematisk Organiseret Reserveret
Logisk Saglig Effektiv Opmærksom
TM
Logisk Objektiv Begrebsorienteret
ANSVARLIG REALIST
Typ es
Reflekterende Innovativ Bestemt
Omsorgsfuld Visionær Idealistisk
TM
Fantasifuld Reflekterende Intens
Detaljeret Tålmodig Organiseret
Typ es
Upartisk Analytisk Praktisk orienteret
Grundig Samvittighedsfuld Realistisk