Med venlig hilsen - Kløckershave

GENTOFTE KOMMUNE
Kløckershave
7. januar 2015
Indkaldelse til beboer-pårørenderådsmøde 16.12 kl. 15-17 i mødelokalet på
administrationsgangen.
I vedhæftede fil ses møderækkeforslag for 2015.
Dagorden for mødet:
1.0 Velkomst ved forstander.
2.0 Valg af referent og ordstyrer.
3.0 Præsentationsrunde.
4.0 Kommentarer & godkendelse af referat.
5.0 Orientering fra beboerne & pårørende.
6.0 Orientering fra ledelse/medarbejdere;
7.0 Orientering fra repræsentant fra Seniorrådet.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Personale.
Rehabilitering, Gentofte kommunes indsats i 2015.
Medarbejderudvikling.
Digitalisering.
Afholdelse af fester.
Møderække 2015.
8.0 Evt.
Med venlig hilsen
Ulla Rytved
Forstander
Beboer pårørende rådet arbejder for at tilgodese beboernes interesser. Rådets opgave er, at
fungere som et forum for dialog og samarbejde mellem beboere, pårørende og ledelse på
Kløckershave i tilrettelæggelsen af de bedst mulige forhold for beboerne.
Referat.
Kløckershave
Telefon: 3975 0160
[email protected]
Faxnr.: 3975 0169
Dahlénsstræde 6
2820 Gentofte
Mandag - Torsdag: 8.00 15.00
Fredag: 8.00 - 14.00
Side
1 af 4
GENTOFTE KOMMUNE
Kløckershave
Tilstede:
Beboerrepræsentanter:
Jytte-Hanne Jønsson
Lydia Lauridsen
Mette Jønsson
Aase Nielsen
Karen-Margrethe Black-Petersen
Gæste: Vibeke Blackman
Afbud:
Inger Olsen
Jette Melchior Hansen,
Kirsten Brixtofte, Andersen
Formand: Jette Melchior Hansen
Pårørenderepræsentanter:
Ina Kampmann
Afbud:
Dorthe Lange
Charlotte Dorph
Ulla B. Larsen
Gitte Jønson
Medarbejderrepræsentanter:
Vivi Wernøe, klubben
Heidi Lind, daglig leder
Marianne Rytter Hansen, daglig leder
Ulla Rytved, forstander
Seniorrådsrepræsentant:
Ole Scharff – Haarbye
Side 2 af 4
GENTOFTE KOMMUNE
Kløckershave
Ad 1.0 Velkomst.
Forstander bød velkommen og overbragte hilsen fra Agnete Rodskjer, som har meddelt sin
udtræden af rådet, da Esther Rodskjer Larsen har lukket sine øjne. Agnete overbringer bl.a at
hun har været ” glad for at følge med i drifts - og udviklingsplaner på Kløckershave og
overbringer sine bedste hilsener til alle i rådet, med denne hilsen: ” Vi har været glade for den
måde Kløckershave drives på og for de empatiske medarbejdere Esther har mødt. Hun udtrykte
sin tilfredshed og glæde over "stedet", og ønskede at hun måtte blive her. ”
Ad 2.0 Valg af referent & ordstyrer: Heidi Lind & Ulla Rytved.
Ad 3.0:Præsentationsrunde blev gennemført.
Ad 4.0 Kommentarer & godkendelse af referat. Referat fra sidste møde godkendes med
følgende kommentarer: Ingen.
Ad 5.0 Orientering fra beboere & pårørende:
Annelise Friis efterlyser tydelig afmærkning med prikker ved alle døre med automatisk lukning.
Ønsket vil blive bragt videre til TS medarbejder.
Karen Margrethe Black Petersen spørger om der er obligatorisk tilsyn hos alle beboere om
natten. Dgl leder Heidi Lind forklarer at ydelser er visiteret efter behov, og at personalet
derudover altid kan tilkaldes via kald.
Ad 6.0 Orientering fra ledelse/medarbejdere;
a. Personale:
Vi har annonceret efter to vagthavende social og sundheds assistenter til aftenvagt, for
at styrke fagligheden i begge vagt uger. Desværre har vi for nuværende ikke stillingerne
besat. Der har været få kvalificerede ansøgere, at vi vælger at slå stillingerne op igen til
foråret. Det er en generel tendens i øjeblikket, at der er få ansøgere.
b. Rehabilitering, Gentofte kommunes indsats i 2015:
Gentofte kommune har øget fokus på at medarbejdere skal samarbejde med borgerne
udfra en rehabiliterende tilgang. Principperne bag dette blev gennemgået af forstander
Ulla Rytved, med fokus på at det er beboerens motivation, der skal være
udgangspunktet for indsatsen.
c. Medarbejderudvikling:
Personaler er i gang med en kursusrække. Kompetenceudvikling ift. Rehabilitering
foregår som flere kursusdage for hele personalegruppen. Personalet har været af sted
på Vilvorde kursuscenter i et grundforløb, og skal også alle gennemgå et fagspor.
Derudover vil der i 2015 sideløbende køre en indsats, hvor personalet uddannes i
forflytning.
Side 3 af 4
GENTOFTE KOMMUNE
Kløckershave
d. Digitalisering:
Der er nu opsat trådløst netværk, som virker i Udsigten samt i Klubben. I starten af 2015
opsættes også trådløst netværk v. kaffestuen. Vi har netop fået trådløst musikanlæg,
som både personale og beboere & pårørende kan tilgå og benytte ved at downloade en
”Sonos” app på en smartphone eller tablet. Når hele Sonos anlægget er sat op, vil man
kunne høre musik uafhængigt af hinanden i Klubben, udsigten samt kaffestuen/
biografen.
e. Afholdelse af fester:
Ved fester hvor både pårørende og beboere deltager, er der begrænset antal for
pårørende. Til jul kan der kun inviteres 3 pårørende pr. bolig. Rammerne er at man kan
nyde julemaden sammen med beboeren, i dennes bolig, eller booke et fællesrum. Til
årets øvrige fester er antallet begrænset til 2. Kløckershave anmoder om at dette antal
overholdes, da vi har brandhensyn/ logistiske hensyn at tage.
f. Møderække 2015:
Forslag vedlagt indkaldelsen vedtages.
9.0 Evt : Ina Kampman spørger om man som pårørende har mulighed for at spise med i
juledagene. Dette er muligt, og efter aftale kan man også få et bord for sig selv, man kan
sidde ved i Cafeen. Man tilmelder sig til jule måltider i cafeen ved at ringe direkte til Merete
Nielsen i køkkenet.
Ulla Rytved orienterer omkring vedtægter for bb pårørende råd. Rådet står til valg i lige års
første kvartal, således i 2016.
Årets nyligt afholdte julefrokost for beboere og pårørende roses fra både beboeres og
Seniorrådsrepræsentant side.
Seniorrådsrepræsentant orienter om at Seniorrådet for nyligt har prøvespist et måltid fra
Madhuset. Orienterer desuden om regionens nye sundhedsaftale, og opfordrer til at rådet
kommer med emner, som kan viderebringes i Seniorrådet.
Side 4 af 4