Lokalebooking gennem Outlook

Lokalebooking igennem Outlook
Det er nu muligt at se kalenderbegivenheder oprettet på lokaler i Outlook som en skemabegivenhed i FLEX. Samtidig er det også muligt at se skemabegivenheder fra FLEX i
lokalers kalendere i Outlook.
Dette gør det muligt at styre lokalebooking begge veje, så der ikke opstår dobbeltbookinger på et bestemt lokale.
Forudsætning for at ovennævnte kan fungere er:
-
Skolen anvender som minimum Exchange 2007.
Skolen opretter postkasser/kalendere til de lokaler, som skal anvendes. De oprettes med samme betegnelse, som de er kendt med i EASY.
Skolen tildeler til installation -1 i UDDATA-vinduer de lokaler, som der skal udveksles skema med.
Det kan være en god ide at køre ’FLEX natjob’ mere end en gang i døgnet – kan sættes op til at køre ved middagstid. Dette vil ajourføre dataene oftere.
UDDATA-vinduer
Find det lokale som der ønskes udvekslet skema imellem Outlook
og FLEX. Tast -1 ud for Flxnr. Og gem med F 10 tasten.
Installationsnummer -1 er ’default’ oprettet på skolerne.
Outlook-kalender
Lokaler oprettet i
Exchange med egne
kalendere.
Begivenheder oprettet i kalenderen, som viser lokalets
anvendelse. Dette kan gøres i korte samt lange intervaller.
Skemalægning fra
FLEX.
FLEX – Skema
Begivenhed fra lokalets kalender i
Outlook – spærrer ikke.
Skemabegivenhed i FLEX som vises i lokalets kalender i Outlook.
Begivenhed over flere dage fra lokalets kalender i
Outlook.