EACO - Success Gennem Fokuseret Datahåndtering

EACO
- Succes Gennem Fokuseret Datahåndtering
Peter Scharling, COWI
Martin Hansen, GEUS
Klaus Hinsby, GEUS
1
9 MARCH 2015
EACO - SUCCESS GENNEM FOKUSERET
DATAHÅNDTERING
Genkendelige problemstillinger?
› Data er lagret på et utal af servere og hundreder eller tusinder af computere,
hvilket gør dem utilgængelige for andre i institutionen. Dette problem
forværres ved større projekter hvor deling af data er essentielt.
› Data er lagret på en lang række formater (f.eks. Excel), der forhinder
muligheden for effektiv samling og analyse samt øger risikoen for fejl.
› Data er dublikeret, ændret og videresendt lokalt imellem personer fordi lokal
lagring begrænser adgang til original data.
› Når medarbejdere stopper kan deres lokalt lagrede data gå tabt.
› Mange data er samlet separat ind (f.eks. geologi, geofysik, vandstand,
grundvands- og jordkemi, geotekniske parametre), men skal bruges I
sammenhæng til at analysere problemstillinger. Muligheden for effektivt at
kombinere og analysere data lagret fra separate filer og systemer varierer fra
svært til umuligt.
› Kvalitetsikringen er ikke noget at prale af.
2
9 MARCH 2015
EACO - SUCCESS GENNEM FOKUSERET
DATAHÅNDTERING
Tænk hvis…….
› titusindvis af boringer fra fortidens papir arkiver kunne blive en del af
fremtidens datagrundlag….
› du kunne arbejde med offentlige og private miljø- og geodata på een og
samme platform….
› du kunne lave dynamisk modellering på et konstant opdateret datagrundlag…
› myndigheder, rådgivere, analyselaboratorier, entreprenører m.m. kunne
arbejde på en og samme platform…
› Danmark blev globalt førende inden for håndtering af miljø- og
Geodata….
3
9 MARCH 2015
EACO - SUCCESS GENNEM FOKUSERET
DATAHÅNDTERING
VISIONEN
At give alle forbedret adgang til og indsigt i
tilgængelige miljø- og geodata
4
9 MARCH 2015
EACO - SUCCESS GENNEM FOKUSERET
DATAHÅNDTERING
EACO
-Et partnerskab og samarbejde på tværs af
institutioner
EACO
EarthFX
COWI
GEUS
Hvorfor samarbejde?
- Fordi både rådgivere, sagsbehandlere og forskere har brug for rådata!
5
9 MARCH 2015
EACO - SUCCESS GENNEM FOKUSERET
DATAHÅNDTERING
GEUS Rolle
› Samler data af generel relevans og gør dem bredt tilgængelige
› Sikre efterfølgende anvendelse af data
› Medfinancierer tiltag, der sigter mod forbedret adgang til Miljø- og Geodata for
alle (f.eks. rapportdatabasen og model databasen)
› Udvikler af DBSync, finansieret af COWI fonden
6
9 MARCH 2015
EACO - SUCCESS GENNEM FOKUSERET
DATAHÅNDTERING
EarthFX Rolle
Ekspert input og konceptudvikling:
• simply calling it “data management” understates the opportunities
• “Data is the new oil” i.e. data is a raw material that can be
converted into something valuable.
Clive Humby ANA Senior marketer’s summit, Kellogg School, 2006
• “Data is the new soil” i.e. great potential for growing new
opportunities from a well-designed information environment
David McCandless TED Talk, 2010
7
9 MARCH 2015
EACO - SUCCESS GENNEM FOKUSERET
DATAHÅNDTERING
COWI's Rolle
› Tester og anvender EACO konceptet i praksis til intern optimering
› Fokuserer på optimering af EACO til generelle danske forhold
› Forbedrer eksisterende- og udvikler nye rådgivningsydelser funderet på EACO
konceptet
8
9 MARCH 2015
EACO - SUCCESS GENNEM FOKUSERET
DATAHÅNDTERING
Hvad bygger EACO på?
› Kulturændringer:
› Arbejde i tæt samspil med IT og data afdelinger
› Uddanne medarbejdere til at kunne udnytte databaser i stedet for udelukkende Excel
o.lign.
› Central og unik lagring af data
› Gør data søgbare så de kan genbruges i andre sammenhænge
› Kontinuerlig opdatering af data
› Transformerer rådata til information
9
9 MARCH 2015
EACO - SUCCESS GENNEM FOKUSERET
DATAHÅNDTERING
EACO Data Flows
Continuous and automated
processes:
1. Gather all relevant data
at one place
2. Extract the Essence
3. Make The essence available
as information that is:
Timely, Accurate, High Value
and Actionable
10
27 JANUARY 2015
THE SUPERIOR GEO- AND ENVIRONMENTAL
DATA MANAGEMENT APPROACH
Eaco Advanced Services
Eaco
Web
?
Eaco
Docs
?
EACO
?
Autogenerated
Reporting
11
27 JANUARY 2015
THE SUPERIOR GEO- AND ENVIRONMENTAL
DATA MANAGEMENT APPROACH
Field Data
Collection
GW
Chem.
interp.
GWM
Data
input
Dagligt opdaterede Geokemiske temakort
•
•
•
•
•
Forekomster af Miljøfremmede Stoffer
Mulig Overskridelse efter Vandbehandling
Redox Forhold
kalkmætning
Nitrat- og Pesticid sårbarhed
12
10 MARCH 2015
COWI POWERPOINT PRESENTATION
Hjælpeværktøj til tolkning af grundvandskemiske data
Der ligger flere beregninger og muligheder bag…
Eksempelvis beregnes ladningsbalance, ionbytningsgrad, forvitringsgrad,
hårdhed, ionstyrke, aktivitetskoefficienter, potentiel kalkudfældning og
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
140
120
0
60
0
40
20
20
0
2,6-Dichlorbenzamid
9 MARCH 2015
EACO - SUCCESS GENNEM FOKUSERET
DATAHÅNDTERING
06-01-10
01-01-08
08-01-05
03-01-03
10-01-00
05-01-98
0
Dato
13
80
20
40
60
80
Calcium (mg/l)
Sand/grus
Kalk/kridt
Andet/ukendt
100
120
Filterdybde (m u.t.)
Sulfat mg/l
100
12-01-95
2,6-Dichlorbenzamid (µg/l)
potentiel okkerudfældning.
20
40
Nitrat (mg/l)
60
80
40
60
80
100
120
140
Kalk/kridt
Sand/grus
100
120
140
EacoWeb til BaneDanmarks Electrificerings
Program
•
•
•
•
•
•
14
boreholes
geophysical data
geotechnical reports
hydrogeological data
geological map
background maps
27 JANUARY 2015
THE SUPERIOR GEO- AND ENVIRONMENTAL
DATA MANAGEMENT APPROACH
Andre brugere af Online Adgang med EacoWeb
› RING3 Letbanen, Metroselskabet
› De kan dele deres data med hinanden, hvis det ønskes!
› Forskningsprojekter med mange brugere fra forskellige lande (CLIWAT,
BaltCICA, Water4Coasts)
15
9 MARCH 2015
EACO - SUCCESS GENNEM FOKUSERET
DATAHÅNDTERING
Foreløbige fordele ved brugen af EACO i COWI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
Alle tilgår de samme data på samme tid.
Datagrundlaget er altid opdateret for alle projekter.
Tiden til at finde/opbygge datagrundlaget falder markant.
Data forsvinder ikke over tid.
Det er nemt at importere, arbejde med og overlevere.
standardiserede dataformater.
Variable adgang afhængig af brugergruppe.
Kvalitetskontrollen er markant forbedret.
Direkte upload af data fra laboratorier og felten sparer både tid og
sikrer mod fejl.
Automatiserede afrapporteringværktøjer.
Hjemmesider giver eksterne adgang til relevante datagrundlag.
9 MARCH 2015
EACO - SUCCESS GENNEM FOKUSERET
DATAHÅNDTERING
Vind en IPAD AIR
- Og hjælp os med at skabe et bedre
overblik over anvendelsen af
Miljø- og Geodata
17