14.2 Regulering af strømmen gennem en transistor

Regulering af strømmen
gennem en transistor – side 1
Formål: Du skal lære om, hvordan transistoren kan bruges
til at styre strømmen gennem en transistor.
Den digitale tidsalder
14.2
Du skal bruge:
• Kasse med elektroniske
komponenter og fumlebræt
• Multimeter der kan måle
modstand
• 9V batteri
Byg transistorkredsløbet som vist på diagrammet. Du skal bøje
transistorens ben lidt for at få den anbragt. Der løber to elektriske
strømme gennem transistoren: basis-strømmen og kollektor-strømmen.
Når man tænder for basis-strømmen, så vil kollektor-strømmen få lysdioden til at lyse.
R k
LED
V
R k
Træk den blå
ledning hen ad banen
Hold den røde
ledning fast
A B
19
23
25
27
29
33
35
f
g
h
i
j
C
k
l
m
n
o
20
22
24
26
28
30
32
34
36
D E
Kapitel 14 · den digitale revolution
Styring af transistoren ved hjælp af blyantsbane
•• Svært med en blød blyant en kraftig bane cirka 20 cm lang på et stykke papir. Blyant indeholder
grafit som er elektrisk ledende. Det skal du bruge til at styre en elektrisk strøm gennem transistoren.
•• Marker et 0-punkt i den ene ende af blyantsbanen. Her holder du den røde ledningsende fast.
•• Sæt nu den sorte ledningsende på blyantsbanen tæt på den røde ledning. Lyser dioden?
•• Træk nu langsomt den sorte ledningsende væk fra den røde ledning.
Afmærk den banelængde a, som lige netop kan åbne så meget for kollektor-strømmen, at dioden
cm
lyser svagt: a =
Afmærk den banelængde b, som får lysdioden til at lyse med halv styrke: b =
cm
Navn:
klasse:
Naturens
univers – 8. klasse · alinea
126
14.2
Den digitale tidsalder
Kapitel 14 · den digitale revolution
Regulering af strømmen
gennem en transistor – side 2
Måling af modstand i blyantsbanen
•• Tag papiret med hen til multimeteret og mål modstanden i
banelængde a:
Ω
banelængde b:
Ω
0
••
b
a
vilken sammenhæng er der mellem størrelsen af modstanden i blyantsbanen, og hvor meget
H
dioden lyser?
Diskuter med jeres lærer, hvordan forsøgene skal forklares!
Navn:
klasse:
Naturens
univers – 8. klasse · alinea
127