København Nyhedsbrev, september, 2015 Arrangementsplan

København
Nyhedsbrev, september, 2015
Arrangementsplan
(Hvor intet andet er anført, er Dansk-Russisk Forening København arrangør og alle er velkomne – gratis adgang)
Mandag 14. september kl. 19.30
"Kaukasus og det kaukasiske tema i russisk kultur"
Russisk Kulturcenter, Vester Voldgade 11
Foredrag og debat med universitetslektor Alex Fryszman.
Siden romantikken er Kaukasus blevet udlagt som enten ”Ruslands Orient” og juvelen i
det russiske imperies kolonirige, eller som Ruslands ”sår” og ”bløde underliv”.
Foredraget introducerer Ruslands ambivalente fascination af Kaukasus, historien bag
de mange kaukasiske oprør og regionens vedvarende betydning som en væsentlig del
af russisk identitetsdannelse og kulturarv.
Lørdag 26. september
Svampetur til Grib Skov
Vi går gennem skoven for at afsøge området øst for banelinjen fra Kagerup til Gribsø.
Frokosten indtages ved Gribsø. Medtag selv madpakke og evt. kaffe. Bestyrelsen sørger
for vodkaen. Hjemrejse fra Gribsø trinbræt kl. 14.45, 14.57 eller 15.45.
Mødested: Ved Tisvildeleje-toget på Hillerød Station, vi skal med 11:20 til Kagerup station.
Giv formand Asger forhåndsbesked om deltagelse på tlf. 30 23 13 10 eller mail
[email protected],dk
Onsdag 7. oktober kl. 19.30
”Hvor bevæger det moderne Rusland sig hen? Indtryk fra rejser og aktuel debat”
Russisk Kulturcenter, Vester Voldgade 11
Foredrag og debat ved universitetslektor Karsten Fledelius.
Er Rusland i krise i dag? Og er den i givet fald alvorlig? Det er spørgsmål, som
beskæftiger mange i Central- og Vesteuropa samt Nordamerika, aktualiseret af krisen
omkring Ukraine og de gensidige sanktioner mellem Rusland og EU. Svarene er
modsætningsfulde. Er den igangværende konflikt mellem "vesten" og Rusland
overhovedet til gavn for andre end udenlandske udfordrere som Kina og Indien? Og hvad
kan i givet fald bibringe den forsoning, mange håber på?
Fredag 27. november kl. 11.00-16.00
27. Ruslandskonference, Landstingssalen, Christiansborg.
”Ruslands rolle i verdenssamfundet: På vej mod gensidig tillid eller mistillid?«
Emnet belyses ved foredrag af eksperter fra Rusland og Danmark og efterfølgende paneldiskussion.
Gebyr 50 kr., inkl. kaffe og brød i pausen.
Nærmere om program og tilmeldings-procedure kan senere ses på www.dkrus.dk.
.
Lørdag 5. december kl. 13.00-18.00
”Dansk-Russisk julestue”
”Nabo Østerbro”, Odensegade 6-8, Østerbro
(tæt på Trianglen og busserne 1A, 3A, 14)
Den årlige traditionsrige begivenhed med julebuffet, julegløgg og æbleskiver, kaffe
og brunkager og klejner, div. drikkevarer, mv. – alt til rimelige priser. Den
musikalske underholdning klarer Dialog Teatret fra Russisk Kulturcenter.
OBS: Drikkevarer må ikke medtages!
Dansk-Russisk Forening, Region Hovedstaden
Formand: Asger Pedersen, Rymarksvej 119, 2. tv, 2900 Hellerup
35 42 70 50, mobil: 30 23 13 10, E-post: [email protected]
www.dkrus.dk